Témata firmy Preciosa, a.s.

školitel: Ing. J. Súlovský
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
klíčová slova: Optické materiály, geometrie elementů, výstup světla, fázová rovnováha
odkaz: http://www.preciosa.cz
popis: 1. Studium výstupu světla z elementů připravených z opticky isotropních materálů v závislosti na geometrii těchto elementů a kvalitě opracování povrchů. 2. Studium výstupu světla z elementů připravených z opticky anisotropních materálů v závislosti na geometrii těchto elementů a kvalitě opracování povrchů. 3. Studium fázových rovnováh v systému PbO - WO3 metodami termické analýzy. 4. Studium krystalografické struktury sloučenin vznikajících v systému PbO - WO3.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:10:25

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky