Softwarová podpora texturní fraktografie

školitel: Ing. Hynek Lauschmann, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: fraktografie, textura, analýza obrazu
popis: Na katedře materiálů vyvíjíme novou disciplínu - texturní fraktografii. Povrchy lomů obsahují významné informace o materiálu a procesu porušování. Tradiční fraktografické znaky jsou přesně definované geometrické objekty, které se měří a počítají. V texturní fraktografii analyzujeme obraz lomu jako náhodnou strukturu - obrazovou texturu resp. náhodné pole ve 2D. Byla vytvořena řada modelů a průběžně vznikají další. Vytvořené algoritmy je třeba realizovat jako softwarové produkty pro rutinní použití. Naše spolupráce se studenty matematického a softwarového inženýrství má dlouholetou tradici, v jejímž rámci vznikla řada diplomových prací (viz "Témata absolventů": Dušan Plachý 1997, Zdeněk Zahrádka 1998, Václav Čejka 1999, Michal Tůma 2001). V rešeršní práci se student seznámí s odbornou problematikou i s prací svých předchůdců. Téma ročníkové práce si vybírá podle vlastních zájmů ze široké nabídky, kdy těžiště práce může být v oblasti tvorby softwaru, zpracování obrazu, analýzy obrazu, tvorby algoritmů, matematického modelování aj. Diplomová práce je již v plném rozsahu součástí výzkumné činnosti katedry, diplomant se stává členem našeho tvůrčího týmu. Výsledky diplomových prací jsou tradičně publikovány na mezinárodních konferencích a absolventům je nabídnuto doktorské studium. Absolvent si odnáší široce použitelnou profesionální kvalifikaci v oblasti analytické práce s obrazem.
literatura: je k dispozici u školitele
naposledy změněno: 20.11.2017 22:10:15

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky