Simulace společenství organizmů

školitel: Ing. Jan Milota
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: umělá inteligence, simulace, neuronové sítě, adaptabilní systémy, genetické algoritmy, diferenciální rovnice
popis: Cílem práce je vytvořit simulaci dvou společenství organizmů, které se navzájem ovlivňují a mutují (rozšířený model dravec-kořist). V rámci ověření správnosti modelu je nutné k simulaci odvodit i matematický model a porovnat výsledky získané z matematického modelu a z počítačové simulace.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:06:38

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky