Ing. Lenka Čížková (Ph.D. alumnus)

e-mail: show e-mail
 

studium

advisor:Prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.
study start date:01.10.1996
study form:prezenční
title of dissertation thesis:Automatická kalibrace parametrů modelu oblasti po uranové těžbě
POPIS_DISERTACNI_PRACE:Disertační práce se zabývá modelováním procesů sanace po uranové těžbě. Hlavní pozornost je věnována metodám kalibrace, neboli odhadu parametrů modelu, za použití různých přístupů, zejména principu automatizované kalibrace.

administrator for this page: Václav Klika | last update: 06/21/2022
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics