Ing. Pavel Eichler (Ph.D. alumnus)

e-mail: show e-mail
 
advisor:Doc. Ing. Radek Fučík, Ph.D.
study start date:01.10.2018
study form:prezenční
state exam:09.10.2019
title of dissertation thesis:Matematické modelování dynamiky tekutin pomocí metody lattice-Boltzmann
POPIS_DISERTACNI_PRACE:Náplní tématu je aplikace moderních variant metody lattice-Boltzmann (kaskádová LBM, kumulantní LBM, KBC LBM apod.) na simulaci dynamiky tekutin ve 2D a 3D a její efektivní paralelní implementace na grafických kartách podporujících softwarovou architekturu CUDA nebo na výpočetních klastrech za použití knihovny MPI. Výsledný matematický model bude použit například pro modelování proudění vzduchu v mezní vrstvě atmosféry ve spolupráci s experimentálními pracovišti v Ústavu termomechaniky AV ČR nebo v CESEP, Colorado School of Mines, Golden, USA. Další možnou aplikací může být matematické modelování interakce krve se stěnou cév ve spolupráci s IKEM Praha.
timetable

administrator for this page: Václav Klika | last update: 06/21/2022
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics