Ing. Václav Kautský (Ph.D. alumnus)

e-mail: show e-mail
 
advisor:Prof. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D.
study start date:01.10.2016
study form:combined
state exam:25.09.2019
title of dissertation thesis:Matematické metody ve zpracování akustických signálů
POPIS_DISERTACNI_PRACE:Zpracování zvukových signálů má zásadní význam v mobilních zařízeních, komunikačních systémech, počítačovém zpracování řeči, hudebních aplikacích atd. Digitalizované signály jsou zpracovávány filtry, transformacemi a algoritmy, v nichž probíhají různé optimalizační úlohy. Matematické znalosti absolventa KM FJFI mají v tomto oboru proto velmi široké uplatnění. Mezi základní úlohy, které se stále řeší už desítky let, patří například zlepšování řeči, redukce šumu, separace akustických zdrojů a lokalizace. Velká pozornost je v poslední době věnovaná zpracování záznamů z více mikrofonů a aplikacím moderních metod jako je analýza nezávislých komponent (ICA), faktorizace na nezáporné matice (NMF), analýza řídkých signálů (SCA) atd. Naše skupina se nyní například zabývá použitím řeč-potlačujících filtrů a jejich správnému výběru pomocí ICA. Správně vybraný filtr potlačuje hlas řečníka a propouští okolní šum. Tím se získává důležitá informace o šumu pro jeho následné odstranění z řeči pomocí Wienerova filtru.
timetable

administrator for this page: Václav Klika | last update: 06/21/2022
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics