Těžba dat z experimentů na tokamaku COMPASS

advisor: Ing. Vít Škvára, Ing. Jakub Urban, PhD.
e-mail: show e-mail
type: bachelor thesis, master thesis
branch of study: MI_MM, MI_AMSM
key words: strojové učení, klasifikace, fyzika plazmatu
link: http://www.ipp.cas.cz/
description: Tokamaky jsou nositeli pokroku na cestě za kontrolovanou termojadernou fúzí. Množství experimentálních dat z provozu tokamaku vyžaduje jejich automatizovanou analýzu. Tématem této práce je aplikování metod pro těžbu dat a strojového učení na experimentální data z tokamaku COMPASS. Během práce se student seznámí s teoretickými základy těchto metod a jejich praktickou aplikací ve fúzním výzkumu. Na dostupných datech budou otestovány algoritmy pro klasifikaci výbojů s cílem detekce či predikce nestabilit v plazmatu. Shlukovou analýzou budou hledány skupiny výstřelů se společnými znaky. Cílem je implementace zvolených algoritmů a ověření jejich přesnosti pomocí vhodných validačních vzorků.
references: Bishop, Christopher M. Pattern recognition and machine learning. Springer, 2006. Kikuchi, M., Lackner, K., Tran, M. Q. Fusion physics. IAEA, 2012.
last update: 29.07.2017 19:12:07

administrator for this page: Ľubomíra Dvořáková | last update: 09/12/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics