Matematické modelování pohybu průmyslových robotů

advisor: Ing. Květoslav Belda, Ph.D.
e-mail: show e-mail
type: bachelor thesis, master thesis
branch of study: MI_MM
key words: Parametrické modely, analytická geometrie, časová parametrizace, průmyslové roboty, kinematické veličiny
description:
Téma bakalářské / diplomové práce je zaměřeno na modelování pohybu průmyslových kloubových robotů. Modelování se bude zabývat vyšetřováním parametrických modelů jak rovinných tak i prostorových křivek obsahujících tzv. geometrický parametr. Tento parametr určující polohu na dané křivce bude použit v návrhu vhodné časové parametrizace pohybu robotů. Jejím výstupem budou časové závislosti dílčích souřadnic konkrétního souřadnicového systému a jejich příslušných derivací. Algoritmy budou vytvářeny v jazyce MATLAB s návazností na jazyk C. Pro vývoj a testování algoritmů budou uvažovány požadavky reálných průmyslových robotů a řídicích algoritmů založených na modelovém prediktivním řízení.
references: [1] Rektorys, K. a kol.: Přehled užité matematiky, dostupné vydání.
[2] Belda, K., Novotný, P.: Path Simulator for Machine Tools and Robots. Proc. of the IEEE Int. Conf.
     Methods and Models in Automation and Robotics. Szczecin, 2012, pp. 373-378.
[3] Belda, K., Rovný, O.: Predictive Control of 5 DOF Robot Arm of Autonomous Mobile Robotic System.
     Proc. of the 21th Int. Conf. Process Control 2017. Štrbské pleso, High Tatras. STU, pp. 339-344.
[4] Další literatura dle konkrétního zaměření práce.
last update: 19.09.2017 15:31:08

administrator for this page: Ľubomíra Dvořáková | last update: 09/12/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics