Efektivní datová struktura pro pseudopalindromické vlastnosti faktorových jazyků

advisor: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
e-mail: show e-mail
type: bachelor thesis, master thesis
branch of study: MI_MM, MI_AMSM, MINF
key words: datové struktury, palindromy, kombinatorika na slovech
description: Výskyt palindromů, slov stejných při čtení zprava i zleva, v nekonečných slovech, je spojen s mnoha zkoumanými vlastnostmi, například palindromická komplexita, palindromický defekt a symetrie v jazyku daného nekonečného slova. Nejefektivnější známou datovou strukturou, která umožňuje zkoumat výskyty palindromů, je EERTREE [1]. Tématem práce je zobecnit tuto datovou strukturu pro konkrétní specifické vlastnosti a pro tzv. pseudopalindromy, či jiné druhy symetrií v jazyce daného slova.
references: [1] Mikhail Rubinchik, Arseny M. Shur, EERTREE: An efficient data structure for processing palindromes in strings, European Journal of Combinatorics, Volume 68, 2018, Pages 249-265, ISSN 0195-6698, https://doi.org/10.1016/j.ejc.2017.07.021
last update: 25.06.2020 11:45:34

administrator for this page: Ľubomíra Dvořáková | last update: 09/12/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics