Detekce strategií v sociodynamických systémech

advisor: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
type: phd thesis
branch of study: MI_AMSM
key words: kvantitativní sociodynamika; balanční částicové systémy; ekonosociometrie
link: http://www.krbalek.cz
description: Praktická část výzkumu bude věnována matematickému vyhodnocování aktuálních empirických dat pořízených z přímých ekonosociometrických měření, jež budou získávána průběžně a dlouhodobě, což umožní vytvářet relevantní predikce jednoduchých strategií přímou aplikaci vhodných metod Machine Learningu. Postupně bude budována teorie ekonosociometrických signálů s cílem formalizovat příslušný matematický aparát a vyvinout vhodnou detekční metodiku. V návaznosti na práce [2,3] bude také budována teorie porušených balančních částicových systémů s cílem objevit robustní metody pro detekci interakčních strategií v jednorozměrných socio-dynamických systémech. Tyto metody budou průběžně aplikovány na dopravní data poskytnutá Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, popř. na experimentální data získaná v rámci plánovaných chodeckých experimentů. Během doktorského studia se předpokládají publikace ve standardních vysokoimpaktovaných časopisech, které běžně tuto tématiku publikují (Physica A, Physical Review E, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical). Výzkum bude probíhat ve spolupráci s Eidgenössische Technische Hochschule v Curychu.
references: 1. D. Helbing, Quantitative Sociodynamics: Stochastic Methods and Models of Social Interaction Processes, Second Edition, Springer-Verlag, (2010) 2. M. Krbálek, J. Apeltauer, T. Apeltauer, Z. Szabová, Three methods for estimating a range of vehicular interactions, Physica A 491 (2018) 112–126 3. M. Krbálek, O. Kollert, T. Hobza, and M. Krbálková, Level processes and statistical rigidity – Theoretical instruments for transportation science, J. Phys. A: Math. Theor. (2018, submitted) 4. M. Krbálek and P. Šeba, Spectral rigidity of vehicular streams (Random Matrix Theory approach), J. Phys. A: Math. Theor. 42 (2009) 345001 5. D. Helbing and W. Yu., The outbreak of cooperation among success-driven individuals under noisy conditions, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106/10 (2009) 3680
last update: 30.04.2018 16:26:51

administrator for this page: Ľubomíra Dvořáková | last update: 09/12/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics