Odhadování a řízení za omezené neurčitosti

advisor: Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D.
e-mail: show e-mail
type: bachelor thesis, master thesis
branch of study: MI_MM, MI_AMSM
key words: stochastický model, omezená neurčitost, odhad parametrů, odhad stavu systému, modelově orientované řízení
link: http://www.utia.cas.cz/people/pavelkova
description: Bakalářské (diplomové) práce budou zaměřeny na odhadování parametrů a/nebo stavů stochastických modelů, kde šum je popsán pravděpodobnostním rozdělením s omezeným nosičem a využitím těchto modelů v úlohách modelově orientovaného řízení. V rámci tohoto tématu se nabízí řada možností - od rešeršní práce porovnávající různé přístupy k modelování omezených veličin, přes vytváření a testování odhadovacích algoritmů až po návrh řízení využívající tyto omezené modely. Algoritmy budou vytvářeny v jazyce Matlab, popř. C++.
references: [1] G. C. Goodwin, M. M. Seron and J. A. De Dona: Constrained Control and Estimation - An Optimisation Approach, Springer, 2005 [2] S. Kotz, J. R. Van Dorp: Beyond Beta - Other Continuous Families of Distributions with Bounded Support and Applications, World Scientific Publishing, 2004 [3] Další literatura dle konkrétního zaměření práce
last update: 04.09.2019 16:30:31

administrator for this page: Ľubomíra Dvořáková | last update: 09/12/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics