Dynamika křivek ve třírozměrném prostoru

advisor: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
type: bachelor thesis, master thesis
branch of study: MI_MM, MINF
key words: evoluční diferenciální rovnice; diferenciální geometrie; paramerizace; střední křivost; torze;
link: http://geraldine.fjfi.cvut.cz
description: Téma se zabývá pohybovým zákonem křivek ve tvaru rychlost = křivost + síla v prostoru. Tento zákon pochází z fyzikálních úloh týkajících se fázových přechodů, mechaniky vlákenných struktur nebo turbulentního proudění. Uvedený zákon není zcela matematicky prozkoumán a je možné pokračovat ve výsledcích dosažených na školícím pracovišti. mezi zajímavé matematické otázky patří existence řešení, jeho spojitá závislost na parametrech nebo vztah pohybující se křivky k podmnožinám třírozměrného prostoru.
references: [1] Kolář M., Beneš M. and Ševčovič D. Area Preserving Geodesic Curvature Driven Flow of Closed Curves on a Surface. Discrete Continuous Dynamical Systems B, Volume 22, Issue 10, December 2017, 3671--3689, doi:10.3934/dcdsb.2017148 [2] Minarčík J., Kimura M., Beneš M., Comparing Motion of Curves and Hypersurfaces in $\\mathbb{R}^m$, accepted to Discrete Continuous Dynamical Systems B, 2018 [3] Minarčík J. Dynamika pohybu křivek ve třírozměrném prostoru a její aplikace, diplomová práce, školitel M. Beneš, KM FJFI ČVUT 2018
last update: 02.04.2019 20:02:12

administrator for this page: Ľubomíra Dvořáková | last update: 09/12/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics