Kosmologické implikace gravitačních teorií s vyšším řádem derivací (Cosmological implications of higher-derivative gravitational theories)

advisor: Ing. Petr Jizba, Ph.D.
e-mail: show e-mail
type: phd thesis
branch of study: MI_MM
link: http://people.fjfi.cvut.cz/jizbapet/
description: Einsteinova obecná torie relativity je nesmírně úspěšný model pro dynamické chování vesmíru v makroskopických měřitcích (od slunečních soustav až po galaktické superklastry). Na druhé staně, na malých prostoročasových škálách či v extrémních kvantových podmínkách se zdá, že tato teorie vyžaduje radikální modifikaci aby se mohla bezesporně sjednotit s kvantovou teorií. V současné době existuje řada alternativních modelů, které se snaží nahradit obecnou teorii relativity v těch oblastech, kde kvantové efekty nejsou zanedbatelné, a zachovat její platnost (jako efektivní kvantové teorie) na makroskopických škálách. Cílem tohoto projektu je zaměřit se na gravitační teorie s vyšším řádem derivací se specifickým důrazem na kvantovou Weylovu gravitaci. Tato třída gravitačních modelů je nadějnou třídou teorií pro sjednocující popis gravitace a kvantové mechaniky a navíc má velmi bohatou nízko-energetickou fenomenologii.
V rámci gravitačních teorií s vyšším řádem derivací se konkrétně zaměříme na třídu teorií se čtyřmi derivacemi metrického pole (tkzv. Stelleho třída) se specifickým zřetelem na Weylovu gravitaci. Tyto teorie budeme dále používat ke kvantitativnímu popisu dynamického zlomení dilatační symetrie a na roli, kterou získaná efektivní akce hraje při popisu inflace a velkého sjednocení (GUT). Důležitou otázkou bude zjistit jestli kvantitativní charakteristiky získané z efektivní akce jsou konzistentní s fenomenologickými kosmologickými daty, jako např. Planck 2018 data.
Cílem tohoto projektu je aplikovat metody a koncepty z teorie funkcionální renormalizační grupy, teorie fázových přechodů, efektivních potenciálů a inflační kosmologie k analýze nízko-energetické fenomenologie s hlavním důrazem na fyziku kolem GUT škály. Stěžejní aplikace budou především v teorii inflačního mechanismu a “asymptotic safety”.
references: [1] I. L. Buchbinder, S. Odintsov and L. Shapiro, Effective Action in Quantum Gravity, (Inst. of Physics Pub., New York, 2012).
[2] E.S. Fradkin and A.A. Tseytlin, Conformal Supergravity, Phys. Rept. 119 (1985) 233–362.
[3] R. Percacci, An Introduction to Covariant Quantum Gravity and Asymptotic Safety, (World Scientific, London, 2017).
[4] S. Capozziello and V. Faraoni, Beyond Einstein Gravity; A Survey of Gravitational Theories for Cosmology and Astrophysics (Springer, London, 2011).
last update: 29.05.2019 10:10:58

administrator for this page: Ľubomíra Dvořáková | last update: 09/12/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics