Fúze dat - multimodální analýza

advisor: RNDr. Barbara Zitová, CSc.
e-mail: show e-mail
type: bachelor thesis, master thesis
branch of study: MI_MM, MI_AMSM, MINF, APIN
key words: multimodal sensing, data fusion
description: Návrh metod zpracování obrazové informace pro analýzu scény v různých aplikačních oblastech - dálkový průzum Země, medicína, biologie, kulturní dědictví. Na vstupu máme scénu zachycenou v různých vlnových pásmech-modalitách (UV, IR, FIR, XRAY, ... ) a cílem je extrahovat podstatnou relevantní informaci a věrohodně ji vizualizovat. Cíle analýz jsou motivovány skutečnými požadavky z praxe.
references: James, A.P.; Dasarathy, B V. (2014). \"Medical Image Fusion: A survey of state of the art\". Information Fusion. 19: 4–19. https://sentinel.esa.int Gonzalez, R. C., Woods, R. E. (2008). Digital image processing. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.
last update: 18.10.2019 14:32:16

administrator for this page: Ľubomíra Dvořáková | last update: 09/12/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics