Vývoj alternativních metod výpočtu hustoty a analýza jejich dopadů na fundamentální diagram

advisor: Marek Bukáček
e-mail: show e-mail
type:
branch of study: MI_AMSM
key words: Pohyb chodců, Statistická analýza
description: 1) Proveďte rešerši metod výpočtu hustoty používaných pro výzkum pohybu chodců // 2) Proveďte rešerši efektu zorného pole a dalších fyziologických či psychologických jevů ovlivňujících pohyb jedince // 3) Navrhněte akternativní varianty výpočtu hostoty včetně metodiky pro jejich porovnávání // 4) Analyzujte trajektorie chodců z experimentu E4 z pohledu detekce standardizovaných úseků // 5) Aplikujte vybrané metody výpočtu hustoty na vybrané úseky trajektorií // 6) Vyhodnoťte obdržené výsledky z pohledu předpokládané změny rychlosti chodce v důsledku změn lokální hustoty
references: A. Schadschnaider, D. Chowdhury, K. Nishinari; Stochastic Transport in Complex Systems: From Molecules to Vehicles, Elsevier Science; 2010 // M. Bukáček, J. Vacková; Evacuation of Pedestrian Density Distribution with Respect to the Velocity Response; Traffic and Granular Flow; Washington, DC; 2017 // M. Bukáček, P. Hrabák, M. Krbálek; Microscopic Travel Time Analysis of Bottleneck Experiment; Transportmetrica A: Transportation Science 14/5-6 (2018) 375-391
last update: 02.03.2020 13:49:13

administrator for this page: Ľubomíra Dvořáková | last update: 09/12/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics