Matematické modelování šíření elektrických signálů v myokardu

advisor: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
type: bachelor thesis, master thesis
branch of study: MI_MM, MINF
key words: Spirálové vlny v excitovatelném prostředí; Hodgkinův-Huxleyho a Fitzův-Hughův-Nagumovův systém rovniců
link: http://geraldine.fjfi.cvut.cz/~benes/mb_home.html
description: Téma je zaměřeno na studium pokročilého modelu šíření elektrického signálu v excitovatelném prostředí stěn srdečních stěn. Heterogenity tototo prostředí způsobené poškozením stěn mohou způsobit vznik spirálových vln vedoucích k srdeční fibrilaci. Obsahem práce je prozkoumání matematických vlastností uvedenéh modelu a jeho součástí, jejich numerické řešení v heterogenním prostředí a posouzení získaných výsledků v medicínckém kontextu. Motivací pro téma je spolupráce v oblasti cardio-MRI a elektrkardiologie s IKEM Praha a INRIA Paris, data a zkušenosti získané touto spoluprací.
references: Murray J.D. Mathematical Biology, Springer Verlag, 2002 Colli Franzone, Piero, Pavarino, Luca Franco & Scacchi, Simone. Mathematical Cardiac Electrophysiology. Cham: Springer, 2014 Izhikevich, Eugene M. Dynamical Systems in Neuroscience: The Geometry of Excitability and Bursting. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2007. Macfarlane, Peter W., et al., eds. Comprehensive Electrocardiology. 2nd ed. London: Springer, 2011. Veneroni, Marco. Reaction–diffusion systems for the macroscopic bidomain model of the cardiac electric field. Nonlinear Analysis: Real World Applications [online]. 2009, 10(2), 849–868
last update: 02.06.2020 10:24:12

administrator for this page: Ľubomíra Dvořáková | last update: 09/12/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics