Matematické metody v relativistické hydrodynamice

advisor: prof. Dr. Ing. Michal Beneš, prof. Dr. Boris Tomášik
e-mail: show e-mail
type: bachelor thesis, master thesis
branch of study: MI_MM
key words: zákony zachování; Minkowského a Milneho souřadnice; simulace jaderných srážek
link: http://geraldine.fjfi.cvut.cz/~benes/mb_home.html
description: Téma je zaměřeno na studium zákonů zachování a principů dynamiky tekutin ve stavu rovnováhy, ve stavu poblíž rovnováhy a ve stavu nerovnovážném. Relativistická hydrodynamika se uplatňuje například v popisu jaderných srážek při nejvyšších energiích. Odvození odpovídajících zákonů využívá souřadných systémů a veličin které jsou vhodné pro opis těchto srážek. Cílem tématu se seznámení s matematickými postupy v dané oblasti zahrnující formulaci klasických zákonů zachování a jejich analogie v relativistické hydrodynamice, hydrodynamické rozvoje v gradientech, Borelovu sumaci, asymtotické metody a pokročilé metody analýzy obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic. Práce na tématu je založena na spolupráci kateder matematiky a fyziky v dané oblasti. Kontakt: michal.benes@fjfi.cvut.cz, boris.tomasik@fjfi.cvut.cz
references: P. Romatschke and U. Romatschke, Relativistic Fluid Dynamics In and Out of Equilibrium, Cambridge University Press 2019. Jaiswal, Sunil & Chattopadhyay, Chandrodoy & Jaiswal, Amaresh & Pal, Subrata & Heinz, Ulrich. (2019). Exact solutions and attractors of higher-order viscous fluid dynamics for Bjorken flow. Physical Review C. 100. 10.1103/PhysRevC.100.034901. M. P. Heller and M. Spaliński, Hydrodynamics Beyond the Gradient Expansion: Resurgence and Resummation, Physical Review Letters 115, 072501 (2015).
last update: 04.06.2020 21:19:32

administrator for this page: Ľubomíra Dvořáková | last update: 09/12/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics