Modelování neizotermického proudění metodou lattice-Boltzmann

advisor: Robert Straka
e-mail: show e-mail
type: bachelor thesis, master thesis
branch of study: MI_MM, MINF, APIN
key words: Lattice Boltzmann Method, proudění, tepelné pole, konvekce
link: http://www.youtube.com/channel/UCc_r3tYKmjESGdEknQDA0YA
description: Aplikace lattice-Boltzmannovy metody (LBM) v problémech neizotermického proudění (řešení soustavy Navier-Stokes-Fourierových rovnic). Od simulace základních fyzikalních zákonů pro přenos tepla (vedení, konvekce) v různých geometrických konfiguracích se až po modelování technických procesů (např. výměníky tepla, chlazení, komínový efekt). Možnost teoretického (numerická analýza LBM), aplikovaného (simulace procesů) i experimentálně-aplikovaného (simulace & experiment; spolupráce s AGH) výzkumu.
references: Cengel, Y., Ghajar, A., Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications Krüger, T., Kusumaatmaja, H., Kuzmin, A., Shardt, O., Silva, G., Viggen, E.M., The Lattice Boltzmann Method: Principles and Practice
last update: 10.06.2020 22:46:01

administrator for this page: Ľubomíra Dvořáková | last update: 09/12/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics