Odhad mezinárodního indexu hrubosti vozovky (IRI) na základě dat z akcelerometrů v mobilních telefonech

advisor: RNDr. Michal Šorel, Ph.D.
e-mail: show e-mail
type: bachelor thesis, master thesis
branch of study: MI_MM, MI_AMSM, MINF
key words: mezinárodní index hrubosti (IRI), zpracování signálu, IMU, mobilní aplikace
description: Mezinárodní index hrubosti IRI je standardní mírou hladkosti silničních povrchů, která se odráží v jízdním komfortu i spotřebě pohonných hmot. Tento index jde odhadovat na základě otřesů vozidla, které lze měřit pomocí akcelerometrů běžných mobilních telefonů. Úkol by bylo vyvinout takových algoritmus, který by zajistil opakovatelnost měření a invarianci vzhledem k použitému vozidlu a telefonu. Může být vypsáno jako bakalářská i diplomová práce. Lze se zaměřit spíše na vytvoření mobilní aplikace nebo na vývoj algoritmů. Práce předpokládá přiměřenou znalost programování. Výhodou je základní přehled v oblasti řešení lineárních diferenciálních rovnic.
last update: 18.06.2020 10:47:17

administrator for this page: Ľubomíra Dvořáková | last update: 09/12/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics