Vývoj paralelních řadících algoritmů na GPU

advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
type: bachelor thesis, master thesis
branch of study: MI_MM, MINF
key words: GPU, HPC, C++, algoritmizace
description: Ačkoliv vývoj řadících algoritmů prošel svým nejbouřlivějším vývojem v padesátých a šedesátých letech minulého století a mohlo by se zdát, že již mnoho k vymýšlení, není to tak docela pravda. Pokud jde o paralelní algoritmy a zejména řazení na GPU, bylo v posledních letech potřeba vyvinout nové postupy, jak tyto algoritmy implementovat. Cílem tohoto tématu je prostudovat současný stav vývoje paralelních algoritmů pro GPU a implementovat některé z nich v knihovně TNL (www.tnl-project.org). Kromě implementace na GPU v CUDA je možné se zabývat i hybridní implementací za pomocí OpenMP nebo MPI na systémy s více GPU kartami nebo vícejádrovými procesory. Řadící algoritmy pochopitelně nachází celou řadu aplikací v mnoha různých oblastech. V numerické matematice a v počítačových simulacích jde zejména o adaptivní numerické sítě, na jejichž implementaci v knihovně TNL se momentálně pracuje.
last update: 20.09.2020 18:13:02

administrator for this page: Ľubomíra Dvořáková | last update: 09/12/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics