Implementace B-stromů na GPU

advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
type: bachelor thesis, master thesis
branch of study: MI_MM, MINF
key words: HPC, GPU, C++, algoritmizace
description: Dynamické datové struktury patří mezi základní nástroje pro vývoj pokročilých algoritmů. Umožňují snadné a efektivní ukládání a vyhledávání dat organizovaných podle určitého klíče. Paralelní implementace těchto struktur je stále otevřený problém zejména pokud jde o implementaci na GPU. Cílem tohoto tématu je prostudovat existující algoritmy pro práci s B-stromy na GPU a vybrané z nich pak implementovat do knihovny TNL (www.tnl-project.org), což je knihovna zaměřená na snadný vývoj paralelních algoritmů. V ideálním případě student navrhne a implementuje vhodné optimalizace a na závěr provede porovnání výsledných algoritmů.
last update: 20.09.2020 18:13:52

administrator for this page: Ľubomíra Dvořáková | last update: 09/12/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics