Ing. Hanka Řada (Dlouhá) (doktorand)

 

studium

školitel:Doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
zahájení studia:01.10.2018
forma studia:kombinovaná
státní zkouška:23.09.2020
téma disertační práce:Reprezentace pomocí vícerozměrných řetězových zlomků
popis:Vícerozměrné řetězové zlomky jsou tématem aktuálního vědeckého zkoumání. Neexistuje jednoznačný postup rozšíření z klasického řetězového zlomku, a tak existuje mnoho přístupů, jak vícerozměrný řetězový zlomek definovat, např. Brun algoritmus či Arnoux-Rauzyho-Poincaré algoritmus. Prostředkem z kombinatoriky na slovech pro modelování těchto algoritmů je S-adický systém. Tématem práce je zkoumání těchto systémů, nejen z kombinatorického hlediska, a řešení stávajích otázek, například hledání pevných bodů algoritmů, identifikace prvků, které mají posléze periodické rozvoje získané pomocí algoritmu vícerozměrného řetězového zlomku a provádění aritmetických operací přímo s těmito reprezetacemi.

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 15.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky