Magisterské studium

Aktuality: Navazující magisterské studium

v této kategorii nejsou momentálně žádné aktuality

Obecné informace pro studenty studijních programů garantovaných KM

Katedra matematiky garantuje vzdělávání ve čtyřech programech bakalářského a navazujícího magisterského studia: Matematické inženýrství (MI), Aplikované matematicko-stochastické metody (AMSM), Matematická informatika (MINF)a Aplikovaná algebra a analýza (AAA). Posluchači jsou důkladně školeni v klasických i moderních partiích matematiky a informatiky, včetně pokročilých a aplikačních oblastí. Jedná se zejména o obecnou algebru, funkcionální analýzu, matematickou fyziku, numerickou matematiku, teorii pravděpodobnosti a matematickou statistiku a celou řadu předmětů z oblasti diskrétní matematiky a teoretické informatiky. Ve všech programech je kladen důraz na aplikace získaných poznatků, včetně řešení problémů pomocí moderní výpočetní techniky. Absolventi programu MI se uplatní při matematickém řešení přírodovědných a technických problémů. Absolventi programu AMSM získají kvalitní teoretické základy v matematicko-statistických disciplínách reflektujících moderní vědecké trendy a praktické zkušenosti ve vybraných oblastech aplikovaného výzkumu. Absolventi programu MINF se uplatní při navrhování, analýze a vytváření náročných softwarových projektů. Absolventi programu AAA získávají dostatečně hluboké znalosti v řadě matematických disciplín a budou schopni tyto znalosti tvořivě uplatňovat při řešení konkrétních problémů v různých oblastech vědy a techniky.

Výuka v magisterském studiu je důsledně vedena „při vědě“, studenti v posledních dvou letech studia řeší v rámci předmětů Výzkumný úkol a Diplomová práce úlohy, které nejčastěji vyplývají ať už z teoretických, tak praktických problémů vzniklých v nejrůznějších oborech vědy, techniky i společenské praxe.


za obsah této stránky zodpovídá: Čestmír Burdík | naposledy změněno: 28.4.2021
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky