Stáže neboli internshipy

Co to je?

Stáže jsou krátké pracovní poměry, které firmy nabízejí studentům vysokých škol. Stáže většinou trvají několik měsíců. Mohou být intenzivní, kdy studenti pracují osm hodin denně, ale třeba jen dva měsíce během letních prázdnin. Některé firmy nabízejí i stáže dlouhodobější, kdy se ale počítá s tím, že student se také musí věnovat studiu, a proto ve firmě pracuje jen na částečný úvazek. Stáže mohou být placené, někdy hodně, někdy jen symbolicky. Někdy ale placené nejsou vůbec.

K čemu je to dobré?

Pro firmy jsou stáže výhodné v tom, že za a) šikovní studenti udělají hodně práce za málo peněz a za b) stáže jsou dobrý způsob, jak najít šikovné a schopné budoucí zaměstnance. Pro studenty jsou stáže přínosné v tom, že si mohou přivydělat pár korun, ale hlavně v tom, že získají představu o tom, jak vypadá práce pro danou firmu nebo v daném oboru. Studenti často musí projít přijímacím pohovorem. Tato zkušenost se může pozdějí dobře hodit při hledání práce. Hlavně je ale stáž u dobré firmy velmi cenným bodem v životopisu.

Jaké to má nevýhody?

Nevýhoda stáží je v tom, že student přichazí o svůj volný čas. Komu ale záleží na tom, jaké zaměstnaní získá po dokončení studia, určitě by měl nějakou stáž podstoupit, i kdyby třeba ani nebyla placená. Stáže je potřeba vždy brát jako investice do budoucna.

Kde se lze o stáže ucházet?

Tato stránka shromažďuje informace o firmách, které nabízejí stáže dostupné pro naše studenty. Pokud studujete na FJFI a víte o firmě, která studentské stáže nabízí, kontaktujte mě, ať můžeme tuto stránku rozšířit.

CA

Firma CA se zabývá vývojem aplikací pro mainframe. S katedrou matematiky má dlouhodobou spolupráci. Stáže většinou probíhají o letních prázdninách a jsou na plný úvazek. Zřejmě ale bude možné dělat delší a méně intenzivní stáže nebo práci na částečný úvazek. Zájemci o stáže v této firmě něchť kontaktují mě, nejlépe vždy v prvni polovině letního semestru.

IBM

Firma IBM vypisuje pravidelně stáže na IBM Smart University.
za obsah této stránky zodpovídá: Tomáš Oberhuber | naposledy změněno: 27.10.2015
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky