Archiv aktualit

Zobrazovat aktuality pouze z následující kategorie:

kategorie: Obecná aktualita KM

Workshop on Environmental Modeling - Fluid Flow and Transport Phenomena

vložil(a): Radek Fučík (03.06.2024 20:49:38)
 
Workshop on Environmental Modeling - Fluid Flow and Transport Phenomena
odkaz: https://jlk.fjfi.cvut.cz/md/s/ERDC-visit-workshop
přiložený soubor: ikona pdf (123.66 KB)

This event is a collaborative scientific workshop bringing together researchers from the Czech Republic and the United States, featuring special guests from the U.S. Army Corps of Engineers (USACE) Engineer Research and Development Center (ERDC). The primary aim is to foster international collaboration, share research findings, and discuss advancements in scientific fields of mutual interest, namely fluid flow, transport mechanisms, phase transitions, and interactions between land and atmosphere.

June 12, 2024
Lecture hall T-101

Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
Czech Technical University in Prague
Trojanova 13
120 00 Praha 2

 
kategorie: Obecná aktualita KM

Doktorandské dny

vložil(a): Zuzana Masáková (11.10.2018 08:52:31)
 
odkaz: http://kmwww.fjfi.cvut.cz/ddny/

Ve dnech 10. a 24. listopadu 2023 se koná již šestnáctý ročník workshopu Doktorandské dny. Konference je určená nejen pro doktorandy oboru Matematické inženýrství na FJFI.

 
kategorie: Obecná aktualita KM

Úspěchy studentů KM v soutěži SVOČ

vložil(a): Ľubomíra Dvořáková (24.05.2023 13:43:06)
 
Úspěchy studentů KM v soutěži SVOČ
přiložený soubor: ikona pdf (776.56 KB)

I letos se studenti katedry matematiky umístili na předních místech v soutěži SVOČ, která se konala 22. května 2023 na Technické univerzitě v Liberci. Konkrétně ovládli zejména kategorii Aplikovaná matematika - Matematické modely dynamiky:

  • 1. místo (dělené) Jan Bureš: Hledání optimálního tvaru stěn matematického modelu proudění krve v problematice úplného kavopulmonárního cévního napojení
  • 2. místo Michal Bohatý: Numerické řešení adjungované rovnice pro metodu fázového pole
  • 2. místo Dominik Žurek: Numerické řešení FitzHughova-Nagumova reakčně-difuzního modelu

 
kategorie: Obecná aktualita KM

Seminář

vložil(a): Radek Fučík (12.01.2023 15:52:21)
 
Seminář
přiložený soubor: ikona pdf (294.94 KB)

Ve čtvrtek 19. ledna 2023 od 14:00 v T-101 pořádá Skupina matematického modelování MMG seminář u příležitosti návštěvy prof. Tissy H. Illangasekare na KM FJFI ČVUT v Praze.

Na seminář zveme všechny studenty a zaměstnance! Program semináře je v přiloženém pdf.

 
kategorie: Obecná aktualita KM

Rektorysova soutěž 2022

vložil(a): Radek Fučík (01.10.2012 11:42:12)
 
Rektorysova soutěž 2022
odkaz: https://mat.fsv.cvut.cz/rektorys/soutez/
přiložený soubor: ikona pdf (31.51 KB)

15. ročník celoškolské Rektorysovy soutěže
Konference spolu s Rektorysovou soutěží navazuje na serii stejnojmenných soutěží pořádaných od roku 2007 Katedrou matematiky na Fakultě stavební ČVUT v Praze nebo na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Zaměřením konference je aplikovaná matematika. Předpokládá se, že studenti přednesou práce zaměřené na oblasti propojující matematickou analýzu, numerickou matematiku, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření.
Hlavním cílem konference je umožnit studentům magisterských a doktorských programů školy prezentovat své práce vzniklé nad rámec běžného studia a seznámit se s výsledky ostatních studentů, čímž se podpoří aktivita nadaných studentů, jejich zájem o obor a spolupráce s odbornými pracovníky školy i mezi studenty samotnými. Konference se mohou zúčastnit i studenti jiných vysokých škol. Součástí konference je Rektorysova soutěž. Tato soutěž je určena pouze pro studenty ČVUT. Soutěžící pošlou své práce a abstrakty prací elektronicky v pdf formátu organizačnímu výboru konference. Odborná porota práce posoudí a s přihlédnutím k prezentacím v rámci konference udělí ocenění autorům. Všechny práce budou odměněny.

 
kategorie: Obecná aktualita KM

mezinárodní konference na KM

vložil(a): Edita Pelantová (01.09.2022 16:37:26)
 
odkaz: http://jm20.fjfi.cvut.cz/

KM pořádá ve dnech 5 - 9.9. 2022 konferenci 18e Journées Montoises d'Informatique Théorique

 
kategorie: Obecná aktualita KM

mezinárodní konference na KM

vložil(a): Edita Pelantová (01.09.2022 20:21:39)
 
odkaz: http://www.ujf.cas.cz/en/departments/department-of-theoretical-physics/events/conferencies/AAMP/index.html

KM spolupořádá ve dnech 6.-9. 9. 2022 konferenci Analytic and Algebraic Methods in Physics

 
kategorie: Ze života KM

Cyklus přednášek - Optimalizace s nekonečně dimenzionální vazbou

vložil(a): Pavel Strachota (11.11.2021 13:57:30)
 
přiložený soubor: ikona pdf (871.54 KB)

Skupina matematického modelování (MMG) vás zve na cyklus přednášek:

Optimalizace s nekonečně dimenzionální vazbou

Fyzika už staletí popisuje přírodu s pomocí diferenciálních rovnic. Řešením těchto rovnic jsou zpravidla funkce, které jsou prvky funkčních prostorů. Proto je potřeba formulovat optimalizační teorii pro obecné normované lineární prostory. V obecné rovině zformulujeme teorii a pak ji aplikujeme na vybrané soustavy parciálních diferenciálních rovnic a ukážeme, jak lze řídit tyto systémy.

Přednáška je určena pro kohokoliv, kdo rozumí analýze, algebře a základům topologie.

Kde: každé úterý ve studovně, ve čtvrtém patře (doktorandská půda) od 15:30 v datech 2.11.2021 - 30.11.2021

Přednášející: Alex East (Ing. Aleš Wodecki)

 
kategorie: Bakalářské studium

Bakalářské SZZ v září 2021 (Vyhláška KM)

vložil(a): Pavel Strachota (12.05.2014 19:53:58)
 

Státní závěrečné zkoušky studentů bakalářského studia na KM se uskuteční 31. srpna - 1. září 2020. Harmonogramy, seznamy členů komisí a okruhy otázek jsou ke stažení v příslušné sekci webových stránek KM.

 
kategorie: Obecná aktualita KM

Jaderka hostila finále SVOČ matematiků a informatiků a neodešla s prázdnou

vložil(a): Radek Fučík (30.05.2015 20:24:57)
 
 
kategorie: Obecná aktualita KM

Návod k antigennímu testu

vložil(a): Radek Fučík (18.05.2021 12:59:11)
 
přiložený soubor: ikona pdf (5.13 MB)
 
kategorie: Obecná aktualita KM

První místo studentů KM v Rektorysově soutěži 2020

vložil(a): Radek Fučík (25.11.2020 15:48:11)
 
První místo studentů KM v Rektorysově soutěži 2020
odkaz: https://mat.fsv.cvut.cz/rektorys/soutez/

Studenti vedení členy katedry matematiky dosáhli vynikajících výsledků v Rektorysově soutěži 2020. Na (sdíleném) prvním místě se uístili Bc. Lukáš Heriban a Bc. Jan Kovář.

 
kategorie: Doktorské studium

Doktorandské dny

vložil(a): Zuzana Masáková (19.11.2020 19:39:51)
 
odkaz: http://kmwww.fjfi.cvut.cz/ddny/

Ve dnech 20. a 27. listopadu 2020 se koná workshop Doktorandské dny. Letošní ročník se z důvodu epidemiologických opatření pořádá on-line formou na platformě MS Teams. Detaily na webu workshopu.

 
kategorie: Obecná aktualita KM

ČVUT v Praze přistoupilo k SIAM Student Chapter Prague.

vložil(a): Václav Klika (16.10.2020 15:39:30)
 
odkaz: https://aktualne.cvut.cz/stalo-se/20200929-pripojili-jsme-se-k-siam-student-chapter-prague

České vysoké učení technické v Praze se stalo členem SIAM Student Chapter Prague, studentského spolku který je součástí prestižní celosvětové společnosti pro průmyslovou a aplikovanou matematiku SIAM. K hlavním cílům spolku patří posilování spolupráce mezi studenty doktorského studia aplikované matematiky a příbuzných oborů, budování kontaktů na odborníky z praxe napříč obory, a propagace aplikované matematiky obecně. Za tímto účelem spolek pořádá a podporuje pravidelné semináře, jednorázové kurzy, workshopy a další aktivity s cílem poskytnout prostředí pro výměnu informací a myšlenek mezi matematiky, inženýry a vědci. Studenti, kteří se stanou členy Student Chapter, zároveň automaticky získávají možnost bezplatného členství v organizaci SIAM.

Pro další informace navštivte stránky spolku http://siam.cuni.cz nebo přímo kontaktujte

  • Marka Dostalíka, prezidenta SIAM Student Chapter Prague na siam@karlin.mff.cuni.cz
  • Jana Zemana z Fakulty stavební ČVUT v Praze na jan.zeman@cvut.cz
  • Václava Kliku z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze na vaclav.klika@cvut.cz

 
kategorie: Bakalářské studium

Pravidla uznávání předmětů při přechodu z matematiky B na matematiku C (Vyhláška KM)

vložil(a): Radek Fučík (17.02.2014 09:49:31)
 
přiložený soubor: ikona pdf (242.59 KB)

Pravidla pro uznávání předmětů 01MAN, 01MANZ a 01MAN2 za 01MAT1, 01MATZ1, 01MAT2 a 01MATZ2 jsou uvedena v přiloženém souboru.

 
kategorie: Bakalářské studium

Materiály pro přípravný týden-MATEMATIKA

vložil(a): Matěj Tušek (14.09.2020 18:25:08)
 
přiložený soubor: ikona pdf (4.52 MB)

videa-sumy, produkty a matematická indukce

řešené příklady-sumy, produkty, matematická indukce a opakování středoškolské matematiky

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Magisterské SZZ 2020 (Vyhláška KM)

vložil(a): Čestmír Burdík (02.07.2020 13:38:58)
 

Státní závěrečné zkoušky studentů magisterského studia na KM se uskuteční 27. - 29. července 2020. Harmonogramy včetně seznamu členů komisí jsou ke stažení v příslušné sekci webových stránek KM.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Obhajoby výzkumných úkolů září 2020 (Vyhláška KM)

vložil(a): Čestmír Burdík (02.07.2020 13:47:19)
 

Obhajoby výzkumných úkolů se uskuteční 7. září 2020. Harmonogramy jsou ke stažení v příslušné sekci webových stránek KM.

 
kategorie: Bakalářské studium

Magisterské SZZ v únoru 2020 (Vyhláška KM)

vložil(a): Čestmír Burdík (13.01.2020 14:11:56)
 

Státní závěrečné zkoušky studentů magisterského studia na KM se uskuteční 4. - 6. února 2020. Předběžné harmonogramy, seznamy členů komisí a okruhy otázek jsou ke stažení v příslušné sekci webových stránek KM.

 
kategorie: Obecná aktualita KM

O seminářích KM na Novinkách

vložil(a): Petr Ambrož (09.10.2019 11:53:46)
 
O seminářích KM na Novinkách
odkaz: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/univerzity-predstavuji-matematiku-v-pocasi-farmacii-i-hudbe-40299110

Na zpravodajském serveru Novinky.cz vyšel 8.10.2019 pod názvem "Univerzity představují matematiku v počasí, farmacii i hudbě" článek o (především) seminářích "Matematické problémy nematematiků" a "Matematika pro život" (spolu)pořádaných KM FJFI. Text článku je dostupný v odkazu.

 
kategorie: Bakalářské studium

Úlohy pro přípravný kurz

vložil(a): Matěj Tušek (19.09.2019 11:14:52)
 
přiložený soubor: ikona pdf (4.52 MB)

autor neznámý, editoval MT, v případě nalezení dalších překlepů mě neváhejte informovat

 
kategorie: Obecná aktualita KM

Článek doc. Krbálka v časopise Vesmír

vložil(a): Milan Krbálek (10.09.2019 09:18:51)
 
Článek doc. Krbálka v časopise Vesmír
odkaz: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2019/cislo-9/chuze-davu-impulzy-bez-doteku.html

V zářiovém čísle časopisu Vesmír vychází článek Doc. Mgr. Milana Krbálka, Ph.D. o aplikacích matematiky při modelování pohybu davu. Téma zaujalo redakční tým natolik, že ho vybralo na titulní stranu časopisu. Článek je dostupný zde: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2019/cislo-9/chuze-davu-impulzy-bez-doteku.html

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob VÚ dne 6.9.2019 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (04.09.2017 14:28:52)
 
přiložený soubor: ikona pdf (148.45 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ září 2019 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (20.12.2016 13:12:08)
 
přiložený soubor: ikona pdf (136.71 KB)
 
kategorie: Obecná aktualita KM

Úspěch studentů KM FJFI na SVOČ

vložil(a): Zuzana Masáková (05.06.2019 13:54:58)
 
Úspěch studentů KM FJFI na SVOČ

Studenti vedení členy katedry matematiky dosáhli vynikajících výsledků na česko-slovenské soutěži SVOČ, která se konala 2.-4. června 2019 v Brně. Bc. Jan Mazáč obsadil 1. místo v kategorii Matematické struktury — algebra, topologie a geometrie, teorie grafů a kombinatorika. Studenti Bc. Tereza Kurimaiová a Bc. Michal Tichý získali 3. místo v kategorii Matematická analýza — teorie funkcí a prostory funkcí, teorie diferenciálních a integrálních rovnic. Čestné uznání získal Bc. Václav Košík v kategorii Teoretická informatika a umělá inteligence.

 
kategorie: Obecná aktualita KM

Úspěch studentů FJFI na mezinárodní matematické olympiádě

vložil(a): Matěj Tušek (07.11.2018 21:45:24)
 
Úspěch studentů FJFI na mezinárodní matematické olympiádě

Tým našich studentů (na foto zleva: Rudolf Šmolka (bronzová medaile), Romana Kvasničková, Tereza Kurimaiová (bronzová medaile), Michal Tichý) se pod patronací Orifa Ibrogimova (na foto zcela vpravo) zdárně zúčatnil The Al-Khorezmi International Mathematical Olympiad for University Students, která se konala v Uzbekistánu a jejíž účastníci dorazili z 20 různých zemí.

 
kategorie: Obecná aktualita KM

Seminář na KM - Marco Marletta - 9.10. 2018 v T115C

vložil(a): Matěj Tušek (04.10.2018 22:06:04)
 
odkaz: https://www.cardiff.ac.uk/people/view/98659-marletta-marco
přiložený soubor: ikona pdf (68.59 KB)

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku Marco Marletty (Cardiff University) na téma An inverse problem in electromagnetism with partial data, která se bude konat již příští úterý 9. října na katedře matematiky FJFI v místnosti T115/C od 13:15. Vaše MAFIA

 
kategorie: Obecná aktualita KM

Úspěch studentek KM na SVOČ 2018

vložil(a): Matěj Tušek (27.06.2018 14:41:40)
 
Úspěch studentek KM na SVOČ 2018
odkaz: https://svoc2018.science.upjs.sk/vysledky.html

Marie Fialová a Kateřina Zahradová se společně umístily na 2. místě v kategorii "Matematická analýza". Zuzana Szabová obsadila 2. místo v kategorii "Aplikovaná matematika". Gratulujeme!

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ září 2018 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (27.06.2017 17:02:12)
 
přiložený soubor: ikona pdf (136.37 KB)
 
kategorie: Bakalářské studium

Přednáška o LBM hosta KM Roberta Straky

vložil(a): Radek Fučík (12.10.2017 09:00:43)
 
Přednáška o LBM hosta KM Roberta Straky
přiložený soubor: ikona pdf (77.31 KB)

Zveme všechny studenty a zaměstnance na přednášku hosta Katedry matematiky FJFI ČVUT v Praze

Ing. Roberta Straky, Ph.D.

ve čtvrtek 19. října 2017 od 15:30 v posluchárně T-201.

 
kategorie: Bakalářské studium

Úlohy pro přípravný kurz

vložil(a): Matěj Tušek (19.09.2019 11:14:52)
 
přiložený soubor: ikona pdf (4.52 MB)

autor neznámý, editoval MT, v případě nalezení dalších překlepů mě neváhejte informovat

 
kategorie: Obecná aktualita KM

Článek doc. Krbálka v časopise Vesmír

vložil(a): Milan Krbálek (10.09.2019 09:18:51)
 
Článek doc. Krbálka v časopise Vesmír
odkaz: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2019/cislo-9/chuze-davu-impulzy-bez-doteku.html

V zářiovém čísle časopisu Vesmír vychází článek Doc. Mgr. Milana Krbálka, Ph.D. o aplikacích matematiky při modelování pohybu davu. Téma zaujalo redakční tým natolik, že ho vybralo na titulní stranu časopisu. Článek je dostupný zde: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2019/cislo-9/chuze-davu-impulzy-bez-doteku.html

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob VÚ dne 6.9.2019 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (04.09.2017 14:28:52)
 
přiložený soubor: ikona pdf (148.45 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ září 2019 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (20.12.2016 13:12:08)
 
přiložený soubor: ikona pdf (136.71 KB)
 
kategorie: Obecná aktualita KM

Úspěch studentů KM FJFI na SVOČ

vložil(a): Zuzana Masáková (05.06.2019 13:54:58)
 
Úspěch studentů KM FJFI na SVOČ

Studenti vedení členy katedry matematiky dosáhli vynikajících výsledků na česko-slovenské soutěži SVOČ, která se konala 2.-4. června 2019 v Brně. Bc. Jan Mazáč obsadil 1. místo v kategorii Matematické struktury — algebra, topologie a geometrie, teorie grafů a kombinatorika. Studenti Bc. Tereza Kurimaiová a Bc. Michal Tichý získali 3. místo v kategorii Matematická analýza — teorie funkcí a prostory funkcí, teorie diferenciálních a integrálních rovnic. Čestné uznání získal Bc. Václav Košík v kategorii Teoretická informatika a umělá inteligence.

 
kategorie: Obecná aktualita KM

Úspěch studentů FJFI na mezinárodní matematické olympiádě

vložil(a): Matěj Tušek (07.11.2018 21:45:24)
 
Úspěch studentů FJFI na mezinárodní matematické olympiádě

Tým našich studentů (na foto zleva: Rudolf Šmolka (bronzová medaile), Romana Kvasničková, Tereza Kurimaiová (bronzová medaile), Michal Tichý) se pod patronací Orifa Ibrogimova (na foto zcela vpravo) zdárně zúčatnil The Al-Khorezmi International Mathematical Olympiad for University Students, která se konala v Uzbekistánu a jejíž účastníci dorazili z 20 různých zemí.

 
kategorie: Obecná aktualita KM

Seminář na KM - Marco Marletta - 9.10. 2018 v T115C

vložil(a): Matěj Tušek (04.10.2018 22:06:04)
 
odkaz: https://www.cardiff.ac.uk/people/view/98659-marletta-marco
přiložený soubor: ikona pdf (68.59 KB)

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku Marco Marletty (Cardiff University) na téma An inverse problem in electromagnetism with partial data, která se bude konat již příští úterý 9. října na katedře matematiky FJFI v místnosti T115/C od 13:15. Vaše MAFIA

 
kategorie: Obecná aktualita KM

Úspěch studentek KM na SVOČ 2018

vložil(a): Matěj Tušek (27.06.2018 14:41:40)
 
Úspěch studentek KM na SVOČ 2018
odkaz: https://svoc2018.science.upjs.sk/vysledky.html

Marie Fialová a Kateřina Zahradová se společně umístily na 2. místě v kategorii "Matematická analýza". Zuzana Szabová obsadila 2. místo v kategorii "Aplikovaná matematika". Gratulujeme!

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ září 2018 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (27.06.2017 17:02:12)
 
přiložený soubor: ikona pdf (136.37 KB)
 
kategorie: Bakalářské studium

Přednáška o LBM hosta KM Roberta Straky

vložil(a): Radek Fučík (12.10.2017 09:00:43)
 
Přednáška o LBM hosta KM Roberta Straky
přiložený soubor: ikona pdf (77.31 KB)

Zveme všechny studenty a zaměstnance na přednášku hosta Katedry matematiky FJFI ČVUT v Praze

Ing. Roberta Straky, Ph.D.

ve čtvrtek 19. října 2017 od 15:30 v posluchárně T-201.

 
kategorie: Obecná aktualita KM

Přednáška zahraničního hosta KM Michaela R. Plampina

vložil(a): Radek Fučík (27.09.2017 11:40:19)
 
Přednáška zahraničního hosta KM Michaela R. Plampina
přiložený soubor: ikona pdf (70.71 KB)

Zveme všechny studenty a zaměstnance na přednášku hosta Katedry matematiky FJFI ČVUT v Praze

Michaela R. Plampina

ve čtvrtek 5. října 2017 od 15:30 v posluchárně T-201.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob VÚ dne 27.6.2017 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (16.06.2017 14:28:52)
 
přiložený soubor: ikona pdf (137.06 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ červen 2017 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (04.05.2017 13:30:00)
 
přiložený soubor: ikona pdf (136.56 KB)
 
kategorie: Obecná aktualita KM

Denis Headon- Signalling and Cellular Inputs to Spatial Patterning of the Skin

vložil(a): Václav Klika (11.04.2017 15:45:34)
 
odkaz: http://www.roslin.ed.ac.uk/denis-headon/
přiložený soubor: ikona pdf (42.78 KB)

Přednáška biologa Denise Headona (Roslin Institute, University of Edinburg) na téma vzniku vzoru v konkrétním problému, viz příloha.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob Výzkumných úkolů dne 8.2.2017 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (06.02.2017 14:07:12)
 
přiložený soubor: ikona pdf (127.93 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Zadávání výzkumných úkolů 2016-17 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (11.10.2016 14:44:42)
 
přiložený soubor: ikona pdf (135.39 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob Výzkumných úkolů dne 12.9.2016 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (02.09.2016 14:33:36)
 
přiložený soubor: ikona pdf (134.76 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ září 2016 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (27.06.2016 14:13:45)
 
přiložený soubor: ikona pdf (135.69 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob Výzkumných úkolů dne 9.6.2016 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (07.06.2016 09:17:16)
 
přiložený soubor: ikona pdf (149.29 KB)
 
kategorie: Obecná aktualita KM

přednáška hosta skupiny GAMS Jakuba Porzyckého

vložil(a): Milan Krbálek (06.05.2016 14:13:52)
 

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku hosta skupiny GAMS Jakuba Porzyckého (AGH University of Science and Technology in Kraków), který vystoupí s přednáškou "On the way to reliable and efficient data-driven simulation of crowd dynamics" ve čtvrtek 12. 5. 2016 od 15:30 v místnosti T-112. Abstrakt: The most popular application of crowd dynamics simulations is the off-line testing of the different scenarios in existing or projected buildings. However, in recent years one can observe an increasing interest in on-line, data-driven crowd simulations. In this approach, real data about passing pedestrians and its transport parameters (e.q. speed) are used in order to obtain short time prediction of crowd movements. Such solution can be used to increase pedestrians safety and comfort, both in buildings and outside areas. On the other hand, this requires compromise between reliability and efficiency. Number of different issues should be considered before on-line data-driven crowd dynamics simulation can be fully utilized. This presentation focuses on the following issues: - models verification and validation, - models comparison with respect to its reliability and efficiency, - methods of data extraction from different types of sensors, - division of simulation space into graph nodes and synchronization protocol, - pedestrian dynamics observations and experiments. Finally, working prototype of data-driven simulation will be presented. Proposed system allows on automatic re-calibration of simulation. Moreover, different models can be used independently in each node.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ červen 2016

vložil(a): Tomáš Hobza (18.04.2016 16:02:18)
 
odkaz: http://people.fjfi.cvut.cz/hobzatom/vuvyhl16_cerven.pdf

Červnové obhajoby Výzkumných úkolů se budou konat 9. 6. 2016 (podrobnosti viz přiložená vyhláška)

 
kategorie: Obecná aktualita KM

Seminář MAFIA

vložil(a): Matěj Tušek (22.03.2016 14:32:37)
 
odkaz: http://mafia.fjfi.cvut.cz

Dne 11.4. 2016 vystoupí prof. Popov (ITMO University, St. Petersburg) s přednáškou "Resonant states completeness for models of the Helmholtz resonator". Seminář se uskuteční v místnosti T112 od 15:30.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob Výzkumných úkolů dne 17.2.2016 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (10.02.2016 12:50:41)
 
přiložený soubor: ikona pdf (128.41 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Zrušení 01UKRY v letním semestru (Vyhláška KM)

vložil(a): Zuzana Masáková (18.01.2016 13:47:55)
 
přiložený soubor: ikona pdf (147.62 KB)

V letním semestru akademického roku 2015/16 neběží volitelný předmět Úvod do kryptologie (01UKRY).

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Volitelný předmět Základy počítačové bezpečnosti (Vyhláška KM)

vložil(a): Zuzana Masáková (18.01.2016 14:00:05)
 
přiložený soubor: ikona pdf (168.5 KB)

V letním semestru 2015/16 se do studijních plánů oborů MINF, AMSM a MI navazujícího magisterského studia zařazuje volitelný předmět 01ZPB Základy počítačové bezpečnosti s hodinovou dotací 1+1 z (2 kredity).

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ červen 2016 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (16.04.2015 15:42:10)
 
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ únor 2016 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (16.12.2015 16:20:43)
 
přiložený soubor: ikona pdf (135.69 KB)
 
kategorie: Obecná aktualita KM

Doktorandské dny 2015

vložil(a): Zuzana Masáková (12.11.2014 09:27:13)
 
Doktorandské dny 2015

Po dva dny, v pátek 20. a v pátek 27. listopadu se koná workshop Doktorandské dny. Více na http://kmwww.fjfi.cvut.cz/ddny/?loc=aktualni

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Zadávání výzkumných úkolů (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (05.10.2015 15:14:23)
 
přiložený soubor: ikona pdf (135.43 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Volitelný předmět Numerační systémy v SAGEmath (Vyhláška KM)

vložil(a): Zuzana Masáková (25.09.2015 11:40:54)
 
přiložený soubor: ikona pdf (149.51 KB)
 
kategorie: Obecná aktualita KM

Přednáška zahraničního hosta KM Michaela R. Plampina

vložil(a): Radek Fučík (27.09.2017 11:40:19)
 
Přednáška zahraničního hosta KM Michaela R. Plampina
přiložený soubor: ikona pdf (70.71 KB)

Zveme všechny studenty a zaměstnance na přednášku hosta Katedry matematiky FJFI ČVUT v Praze

Michaela R. Plampina

ve čtvrtek 5. října 2017 od 15:30 v posluchárně T-201.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob VÚ dne 27.6.2017 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (16.06.2017 14:28:52)
 
přiložený soubor: ikona pdf (137.06 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ červen 2017 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (04.05.2017 13:30:00)
 
přiložený soubor: ikona pdf (136.56 KB)
 
kategorie: Obecná aktualita KM

Denis Headon- Signalling and Cellular Inputs to Spatial Patterning of the Skin

vložil(a): Václav Klika (11.04.2017 15:45:34)
 
odkaz: http://www.roslin.ed.ac.uk/denis-headon/
přiložený soubor: ikona pdf (42.78 KB)

Přednáška biologa Denise Headona (Roslin Institute, University of Edinburg) na téma vzniku vzoru v konkrétním problému, viz příloha.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob Výzkumných úkolů dne 8.2.2017 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (06.02.2017 14:07:12)
 
přiložený soubor: ikona pdf (127.93 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Zadávání výzkumných úkolů 2016-17 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (11.10.2016 14:44:42)
 
přiložený soubor: ikona pdf (135.39 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob Výzkumných úkolů dne 12.9.2016 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (02.09.2016 14:33:36)
 
přiložený soubor: ikona pdf (134.76 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ září 2016 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (27.06.2016 14:13:45)
 
přiložený soubor: ikona pdf (135.69 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob Výzkumných úkolů dne 9.6.2016 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (07.06.2016 09:17:16)
 
přiložený soubor: ikona pdf (149.29 KB)
 
kategorie: Obecná aktualita KM

přednáška hosta skupiny GAMS Jakuba Porzyckého

vložil(a): Milan Krbálek (06.05.2016 14:13:52)
 

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku hosta skupiny GAMS Jakuba Porzyckého (AGH University of Science and Technology in Kraków), který vystoupí s přednáškou "On the way to reliable and efficient data-driven simulation of crowd dynamics" ve čtvrtek 12. 5. 2016 od 15:30 v místnosti T-112. Abstrakt: The most popular application of crowd dynamics simulations is the off-line testing of the different scenarios in existing or projected buildings. However, in recent years one can observe an increasing interest in on-line, data-driven crowd simulations. In this approach, real data about passing pedestrians and its transport parameters (e.q. speed) are used in order to obtain short time prediction of crowd movements. Such solution can be used to increase pedestrians safety and comfort, both in buildings and outside areas. On the other hand, this requires compromise between reliability and efficiency. Number of different issues should be considered before on-line data-driven crowd dynamics simulation can be fully utilized. This presentation focuses on the following issues: - models verification and validation, - models comparison with respect to its reliability and efficiency, - methods of data extraction from different types of sensors, - division of simulation space into graph nodes and synchronization protocol, - pedestrian dynamics observations and experiments. Finally, working prototype of data-driven simulation will be presented. Proposed system allows on automatic re-calibration of simulation. Moreover, different models can be used independently in each node.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ červen 2016

vložil(a): Tomáš Hobza (18.04.2016 16:02:18)
 
odkaz: http://people.fjfi.cvut.cz/hobzatom/vuvyhl16_cerven.pdf

Červnové obhajoby Výzkumných úkolů se budou konat 9. 6. 2016 (podrobnosti viz přiložená vyhláška)

 
kategorie: Obecná aktualita KM

Seminář MAFIA

vložil(a): Matěj Tušek (22.03.2016 14:32:37)
 
odkaz: http://mafia.fjfi.cvut.cz

Dne 11.4. 2016 vystoupí prof. Popov (ITMO University, St. Petersburg) s přednáškou "Resonant states completeness for models of the Helmholtz resonator". Seminář se uskuteční v místnosti T112 od 15:30.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob Výzkumných úkolů dne 17.2.2016 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (10.02.2016 12:50:41)
 
přiložený soubor: ikona pdf (128.41 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Zrušení 01UKRY v letním semestru (Vyhláška KM)

vložil(a): Zuzana Masáková (18.01.2016 13:47:55)
 
přiložený soubor: ikona pdf (147.62 KB)

V letním semestru akademického roku 2015/16 neběží volitelný předmět Úvod do kryptologie (01UKRY).

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Volitelný předmět Základy počítačové bezpečnosti (Vyhláška KM)

vložil(a): Zuzana Masáková (18.01.2016 14:00:05)
 
přiložený soubor: ikona pdf (168.5 KB)

V letním semestru 2015/16 se do studijních plánů oborů MINF, AMSM a MI navazujícího magisterského studia zařazuje volitelný předmět 01ZPB Základy počítačové bezpečnosti s hodinovou dotací 1+1 z (2 kredity).

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ červen 2016 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (16.04.2015 15:42:10)
 
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ únor 2016 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (16.12.2015 16:20:43)
 
přiložený soubor: ikona pdf (135.69 KB)
 
kategorie: Obecná aktualita KM

Doktorandské dny 2015

vložil(a): Zuzana Masáková (12.11.2014 09:27:13)
 
Doktorandské dny 2015

Po dva dny, v pátek 20. a v pátek 27. listopadu se koná workshop Doktorandské dny. Více na http://kmwww.fjfi.cvut.cz/ddny/?loc=aktualni

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Zadávání výzkumných úkolů (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (05.10.2015 15:14:23)
 
přiložený soubor: ikona pdf (135.43 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Volitelný předmět Numerační systémy v SAGEmath (Vyhláška KM)

vložil(a): Zuzana Masáková (25.09.2015 11:40:54)
 
přiložený soubor: ikona pdf (149.51 KB)
 
kategorie: Bakalářské studium

Zadání bakalářské práce v elektronické podobě (Vyhláška KM)

vložil(a): Pavel Strachota (24.09.2014 18:04:37)
 

Studenti, kteří v akademickém roce 2015/2016 budou psát bakalářskou práci, musí zadání bakalářské práce v elektronické podobě odeslat ke schválení na KM nejpozději do 20. října 2015.

Více informací k zadání BP zde.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Výuka 01LOM je přesunuta do letního semestru. (Vyhláška KM)

vložil(a): Zuzana Masáková (09.09.2015 14:59:36)
 
přiložený soubor: ikona pdf (148.74 KB)

Volitelný předmět 01LOM bude v akademickém roce 2015/16 vyučován v letním semestru.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob Výzkumných úkolů dne 10.9.2015 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (04.09.2015 11:45:02)
 
přiložený soubor: ikona pdf (149.44 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ září 2015 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (29.06.2015 10:36:35)
 
přiložený soubor: ikona pdf (135.48 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob Výzkumných úkolů dne 11.6.2015 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (05.06.2015 13:16:30)
 
přiložený soubor: ikona pdf (137.65 KB)
 
kategorie: Obecná aktualita KM

Cena Antonína Svobody pro absolventa KM

vložil(a): Zuzana Masáková (03.06.2015 11:23:28)
 

Absolvent doktorského studia na KM, Ing. Daniel Dombek, Ph.D. získal prestižní Cenu Antonína Svobody pro nejlepší disertační práci roku 2014 , kterou vyhlašuje Česká společnost pro kybernetiku a informantiku. Gratulujeme!

 
kategorie: Bakalářské studium

Program for the Development of Global Human Resources in Mathematical and Physical Sciences 2015

vložil(a): Radek Fučík (06.03.2015 09:24:39)
 
odkaz: http://polaris.s.kanazawa-u.ac.jp/ghrprogram2015/
přiložený soubor: ikona pdf (2.28 MB)

The Graduate School of Natural Science and Technology of Kanazawa University is pleased to announce its Programs for the Master’s Degree and Ph.D. Degree in Natural Science and Technology with a special course in English and scholarship for overseas students with outstanding scholastic ability. Students who are accepted will be awarded a Japanese Government Scholarship through the financial support of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (Monbukagakusho:MEXT).

 
kategorie: Bakalářské studium

Úvod do dynamiky kontinua - 01DYK

vložil(a): Pavel Strachota (16.02.2015 08:57:49)
 
přiložený soubor: ikona pdf (439.65 KB)

KM v letním semestru 2014/15 opět vypisuje předmět Úvod do dynamiky kontinua (01DYK), určený nejen pro studenty 2. ročníku matematického inženýrství.

První přednáška plná pokusů a příkladů se koná již v pátek 20. února od 13:30 v T-301

 
kategorie: Bakalářské studium

POGR2 začíná již ve čtvrtek 19.2.

vložil(a): Pavel Strachota (16.02.2015 09:14:02)
 

První přednáška z předmětu Počítačová grafika 2 se uskuteční již tento čtvrtek 19.2. od 13:30 v T-101. (původně byla v rozvrhu informace o pozdějším začátku výuky)

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob Výzkumných úkolů dne 12. 2. 2015 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (09.02.2015 13:30:48)
 
přiložený soubor: ikona pdf (132.85 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Zrušení 01UKRY v letním semestru (Vyhláška KM)

vložil(a): Zuzana Masáková (22.01.2015 11:58:17)
 
přiložený soubor: ikona pdf (208.56 KB)

V letním semestru 2014/15 nepoběží výuka volitelného předmětu 01UKRY -- Úvod do kryptologie.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ únor 2015 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (16.12.2014 11:55:31)
 
přiložený soubor: ikona pdf (135.48 KB)
 
kategorie: Obecná aktualita KM

Katedra matematiky a Terence Tao

vložil(a): Milan Krbálek (27.11.2014 11:03:04)
 

V knize „Komplexität und Universalität (Die weltweit besten mathematischen Artikel im 21. Jahrhundert)“ slavného matematika Terence Taa, která sumarizuje nejproslulejší výsledky teorie komplexních systémů 21. století, cituje autor také výsledky členů katedry matematiky. Konkrétně se jedná o propojení teorie náhodných matic se sociofyzikálními systémy. Terence Tao diskutuje zejména články autorů Milana Krbálka a Petra Šeby „Statistical properties of the city transport in Cuernavaca (Mexico) and random matrix ensembles“ a „Headway statistics of public transport in Mexican cities“ publikované v J. Phys. A: Math. Gen. v letech 2000 a 2003.

 
kategorie: Bakalářské studium

GE Foundation Scholar-Leaders Program (Vyhláška KM)

vložil(a): Milan Krbálek (25.11.2014 15:12:34)
 
přiložený soubor: ikona pdf (101.21 KB)

Most details are the same/similar to last year: see www.scholarshipandmore.org/cee The application deadline is February 27, 2015.

 
kategorie: Obecná aktualita KM

Nabídka práce pro studenty

vložil(a): Radek Fučík (14.10.2014 11:54:30)
 
odkaz: http://www.km.fjfi.cvut.cz/_files/aktuality/admat_inzerat.pdf
přiložený soubor: ikona pdf (517.87 KB)

Vážení studenti, v rámci projektu centra Projektu excelence GAČR AdMat hledáme šikovného studenta pro občasnou spolupráci (brigádu), který by byl na základě našeho zadání a vlastních nápadů ochoten sestavit jednoduché rutiny pro zpracování experimentálních dat. Více informací v přiloženém pdf.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Zadávání výzkumných úkolů 2014 -15 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (03.10.2014 12:30:52)
 
přiložený soubor: ikona pdf (135.56 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob VÚ 15. 9. 2014 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (10.09.2014 16:01:23)
 
přiložený soubor: ikona pdf (152.55 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ září 2014 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (20.06.2014 10:17:18)
 
přiložený soubor: ikona pdf (214.7 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob Výzkumných úkolů dne 19.6.2014 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (16.06.2014 16:01:54)
 
přiložený soubor: ikona pdf (186.05 KB)
 
kategorie: Obecná aktualita KM

Úspěch středoškolačky spolupracující s KM na Intel ISEF

vložil(a): Ľubomíra Dvořáková (28.05.2014 06:50:42)
 
Úspěch středoškolačky spolupracující s KM na Intel ISEF

Čeští středoškoláci potvrdili 15. května 2014 své výjimečné nadání v nejtvrdší světové konkurenci více než 1700 studentů z více než 70 zemí. Při slavnostním vyhlášení vítězů v Los Angeles hned tři ze šesti českých projektů vybojovaly stříbro na nejprestižnější vědecké soutěži pro mladé studenty Intel ISEF 2014. Porota tvořená špičkovými vědci včetně několika držitelů Nobelových cen dnes v americké metropoli stříbrem dekorovala Aranku Hruškovou z pražského Gymnázia Christiana Dopplera, Marka Nováka z Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích (aktuálně již student ČVUT) a Robina Kryštůfka z pražského Gymnázia Na Vítězné pláni.

Dodejme, že Aranka Hrušková vypracovala svůj projekt Řetězové zlomky kvadratických iracionalit ve spolupráci se skupinou TIGR a dá se říci, že je středoškolskou členkou naší výzkumné skupiny.

Více se dočtete v Parlamentních listech.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ červen 2016

vložil(a): Tomáš Hobza (18.04.2016 16:02:18)
 
odkaz: http://people.fjfi.cvut.cz/hobzatom/vuvyhl16_cerven.pdf

Červnové obhajoby Výzkumných úkolů se budou konat 9. 6. 2016 (podrobnosti viz přiložená vyhláška)

 
kategorie: Obecná aktualita KM

Seminář MAFIA

vložil(a): Matěj Tušek (22.03.2016 14:32:37)
 
odkaz: http://mafia.fjfi.cvut.cz

Dne 11.4. 2016 vystoupí prof. Popov (ITMO University, St. Petersburg) s přednáškou "Resonant states completeness for models of the Helmholtz resonator". Seminář se uskuteční v místnosti T112 od 15:30.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob Výzkumných úkolů dne 17.2.2016 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (10.02.2016 12:50:41)
 
přiložený soubor: ikona pdf (128.41 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Zrušení 01UKRY v letním semestru (Vyhláška KM)

vložil(a): Zuzana Masáková (18.01.2016 13:47:55)
 
přiložený soubor: ikona pdf (147.62 KB)

V letním semestru akademického roku 2015/16 neběží volitelný předmět Úvod do kryptologie (01UKRY).

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Volitelný předmět Základy počítačové bezpečnosti (Vyhláška KM)

vložil(a): Zuzana Masáková (18.01.2016 14:00:05)
 
přiložený soubor: ikona pdf (168.5 KB)

V letním semestru 2015/16 se do studijních plánů oborů MINF, AMSM a MI navazujícího magisterského studia zařazuje volitelný předmět 01ZPB Základy počítačové bezpečnosti s hodinovou dotací 1+1 z (2 kredity).

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ červen 2016 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (16.04.2015 15:42:10)
 
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ únor 2016 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (16.12.2015 16:20:43)
 
přiložený soubor: ikona pdf (135.69 KB)
 
kategorie: Obecná aktualita KM

Doktorandské dny 2015

vložil(a): Zuzana Masáková (12.11.2014 09:27:13)
 
Doktorandské dny 2015

Po dva dny, v pátek 20. a v pátek 27. listopadu se koná workshop Doktorandské dny. Více na http://kmwww.fjfi.cvut.cz/ddny/?loc=aktualni

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Zadávání výzkumných úkolů (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (05.10.2015 15:14:23)
 
přiložený soubor: ikona pdf (135.43 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Volitelný předmět Numerační systémy v SAGEmath (Vyhláška KM)

vložil(a): Zuzana Masáková (25.09.2015 11:40:54)
 
přiložený soubor: ikona pdf (149.51 KB)
 
kategorie: Bakalářské studium

Zadání bakalářské práce v elektronické podobě (Vyhláška KM)

vložil(a): Pavel Strachota (24.09.2014 18:04:37)
 

Studenti, kteří v akademickém roce 2015/2016 budou psát bakalářskou práci, musí zadání bakalářské práce v elektronické podobě odeslat ke schválení na KM nejpozději do 20. října 2015.

Více informací k zadání BP zde.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Výuka 01LOM je přesunuta do letního semestru. (Vyhláška KM)

vložil(a): Zuzana Masáková (09.09.2015 14:59:36)
 
přiložený soubor: ikona pdf (148.74 KB)

Volitelný předmět 01LOM bude v akademickém roce 2015/16 vyučován v letním semestru.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob Výzkumných úkolů dne 10.9.2015 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (04.09.2015 11:45:02)
 
přiložený soubor: ikona pdf (149.44 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ září 2015 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (29.06.2015 10:36:35)
 
přiložený soubor: ikona pdf (135.48 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob Výzkumných úkolů dne 11.6.2015 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (05.06.2015 13:16:30)
 
přiložený soubor: ikona pdf (137.65 KB)
 
kategorie: Obecná aktualita KM

Cena Antonína Svobody pro absolventa KM

vložil(a): Zuzana Masáková (03.06.2015 11:23:28)
 

Absolvent doktorského studia na KM, Ing. Daniel Dombek, Ph.D. získal prestižní Cenu Antonína Svobody pro nejlepší disertační práci roku 2014 , kterou vyhlašuje Česká společnost pro kybernetiku a informantiku. Gratulujeme!

 
kategorie: Bakalářské studium

Program for the Development of Global Human Resources in Mathematical and Physical Sciences 2015

vložil(a): Radek Fučík (06.03.2015 09:24:39)
 
odkaz: http://polaris.s.kanazawa-u.ac.jp/ghrprogram2015/
přiložený soubor: ikona pdf (2.28 MB)

The Graduate School of Natural Science and Technology of Kanazawa University is pleased to announce its Programs for the Master’s Degree and Ph.D. Degree in Natural Science and Technology with a special course in English and scholarship for overseas students with outstanding scholastic ability. Students who are accepted will be awarded a Japanese Government Scholarship through the financial support of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (Monbukagakusho:MEXT).

 
kategorie: Bakalářské studium

Úvod do dynamiky kontinua - 01DYK

vložil(a): Pavel Strachota (16.02.2015 08:57:49)
 
přiložený soubor: ikona pdf (439.65 KB)

KM v letním semestru 2014/15 opět vypisuje předmět Úvod do dynamiky kontinua (01DYK), určený nejen pro studenty 2. ročníku matematického inženýrství.

První přednáška plná pokusů a příkladů se koná již v pátek 20. února od 13:30 v T-301

 
kategorie: Bakalářské studium

POGR2 začíná již ve čtvrtek 19.2.

vložil(a): Pavel Strachota (16.02.2015 09:14:02)
 

První přednáška z předmětu Počítačová grafika 2 se uskuteční již tento čtvrtek 19.2. od 13:30 v T-101. (původně byla v rozvrhu informace o pozdějším začátku výuky)

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob Výzkumných úkolů dne 12. 2. 2015 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (09.02.2015 13:30:48)
 
přiložený soubor: ikona pdf (132.85 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Zrušení 01UKRY v letním semestru (Vyhláška KM)

vložil(a): Zuzana Masáková (22.01.2015 11:58:17)
 
přiložený soubor: ikona pdf (208.56 KB)

V letním semestru 2014/15 nepoběží výuka volitelného předmětu 01UKRY -- Úvod do kryptologie.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ únor 2015 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (16.12.2014 11:55:31)
 
přiložený soubor: ikona pdf (135.48 KB)
 
kategorie: Obecná aktualita KM

Katedra matematiky a Terence Tao

vložil(a): Milan Krbálek (27.11.2014 11:03:04)
 

V knize „Komplexität und Universalität (Die weltweit besten mathematischen Artikel im 21. Jahrhundert)“ slavného matematika Terence Taa, která sumarizuje nejproslulejší výsledky teorie komplexních systémů 21. století, cituje autor také výsledky členů katedry matematiky. Konkrétně se jedná o propojení teorie náhodných matic se sociofyzikálními systémy. Terence Tao diskutuje zejména články autorů Milana Krbálka a Petra Šeby „Statistical properties of the city transport in Cuernavaca (Mexico) and random matrix ensembles“ a „Headway statistics of public transport in Mexican cities“ publikované v J. Phys. A: Math. Gen. v letech 2000 a 2003.

 
kategorie: Bakalářské studium

GE Foundation Scholar-Leaders Program (Vyhláška KM)

vložil(a): Milan Krbálek (25.11.2014 15:12:34)
 
přiložený soubor: ikona pdf (101.21 KB)

Most details are the same/similar to last year: see www.scholarshipandmore.org/cee The application deadline is February 27, 2015.

 
kategorie: Obecná aktualita KM

Nabídka práce pro studenty

vložil(a): Radek Fučík (14.10.2014 11:54:30)
 
odkaz: http://www.km.fjfi.cvut.cz/_files/aktuality/admat_inzerat.pdf
přiložený soubor: ikona pdf (517.87 KB)

Vážení studenti, v rámci projektu centra Projektu excelence GAČR AdMat hledáme šikovného studenta pro občasnou spolupráci (brigádu), který by byl na základě našeho zadání a vlastních nápadů ochoten sestavit jednoduché rutiny pro zpracování experimentálních dat. Více informací v přiloženém pdf.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Zadávání výzkumných úkolů 2014 -15 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (03.10.2014 12:30:52)
 
přiložený soubor: ikona pdf (135.56 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob VÚ 15. 9. 2014 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (10.09.2014 16:01:23)
 
přiložený soubor: ikona pdf (152.55 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ září 2014 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (20.06.2014 10:17:18)
 
přiložený soubor: ikona pdf (214.7 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob Výzkumných úkolů dne 19.6.2014 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (16.06.2014 16:01:54)
 
přiložený soubor: ikona pdf (186.05 KB)
 
kategorie: Obecná aktualita KM

Úspěch středoškolačky spolupracující s KM na Intel ISEF

vložil(a): Ľubomíra Dvořáková (28.05.2014 06:50:42)
 
Úspěch středoškolačky spolupracující s KM na Intel ISEF

Čeští středoškoláci potvrdili 15. května 2014 své výjimečné nadání v nejtvrdší světové konkurenci více než 1700 studentů z více než 70 zemí. Při slavnostním vyhlášení vítězů v Los Angeles hned tři ze šesti českých projektů vybojovaly stříbro na nejprestižnější vědecké soutěži pro mladé studenty Intel ISEF 2014. Porota tvořená špičkovými vědci včetně několika držitelů Nobelových cen dnes v americké metropoli stříbrem dekorovala Aranku Hruškovou z pražského Gymnázia Christiana Dopplera, Marka Nováka z Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích (aktuálně již student ČVUT) a Robina Kryštůfka z pražského Gymnázia Na Vítězné pláni.

Dodejme, že Aranka Hrušková vypracovala svůj projekt Řetězové zlomky kvadratických iracionalit ve spolupráci se skupinou TIGR a dá se říci, že je středoškolskou členkou naší výzkumné skupiny.

Více se dočtete v Parlamentních listech.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ červen 2014 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (06.05.2014 14:45:19)
 
přiložený soubor: ikona pdf (137.29 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Zadávání VÚ 2013-2014 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (05.03.2014 11:00:37)
 
přiložený soubor: ikona pdf (125.53 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob výzkumných úkolů dne 12. 2. 2014 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (10.02.2014 15:23:44)
 
přiložený soubor: ikona pdf (97.93 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ - únor 2014 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (20.12.2013 09:25:34)
 
přiložený soubor: ikona pdf (106.83 KB)

Termín obhajob výzkumných úkolů byl stanoven na 12. února 2014. Podrobnosti viz přiložená vyhláška.

 
kategorie: Obecná aktualita KM

Jaderná videosoutěž

vložil(a): Ľubomíra Dvořáková (20.11.2013 09:34:22)
 
Jaderná videosoutěž
přiložený soubor: ikona pdf (460.43 KB)

Studenti i zaměstnanci Jaderky mají možnost zvítězit v jediné filmové soutěži, kde není důležitý herecký talent, ba ani kameru není nutné umět držet. Stačí totiž dobrý nápad na krátké video! Více informací na video.fjfi.cvut.cz

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Zadávání výzkumných úkolů 2013-14 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (03.10.2013 09:31:02)
 
přiložený soubor: ikona pdf (84.14 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob výzkumných úkolů dne 5. 9. 2013 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (03.09.2013 12:21:31)
 
přiložený soubor: ikona pdf (106.9 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ září 2013 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (04.07.2013 15:31:54)
 
přiložený soubor: ikona pdf (106.93 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ červen 2013 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (18.04.2013 12:20:03)
 
přiložený soubor: ikona pdf (108.56 KB)
 
kategorie: Doktorské studium

Přijímací řízení do doktorského studia na FJFI (Vyhláška KM)

vložil(a): Zuzana Masáková (28.02.2013 12:45:30)
 
přiložený soubor: ikona pdf (251.27 KB)

Termín podání přihlášek do doktorského studia na FJFI se s nástupem od 1.10.2013 je 24.5.2013. Detaily v přiložené vyhlášce. Do oboru Matematické inženýrství jsou studenti přijímáni na jedno ze schválených témat. Seznam těchto témat bude k dispozici na stránkách KM.

 
kategorie: Bakalářské studium

Výuka předmětu 01MAT1 Matematika 1 v LS (Vyhláška KM)

vložil(a): Radek Fučík (18.02.2013 15:45:01)
 
Výuka předmětu 01MAT1 Matematika 1 v LS
odkaz: http://mmg.fjfi.cvut.cz/~fucik
přiložený soubor: ikona pdf (70.15 KB)

Výuka předmětu 01MAT2 je v letním semestru akademického roku 2012/2013 upravena z roszahu 6 hodin týdně (celkem 13 týdnů) na 8 hodin týdně (celkem 10 týdnů) z důvodu dvoutýdenního turnusového praktika oboru JCHI. Navíc je jako součást přednášek 01MAT2 v rozvrhu vymezen čas 3 x 60 minut v průběhu semestru pro 3 dílčí zápočtové práce.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob výzkumných úkolů dne 12. 2. 2013 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (08.02.2013 15:25:46)
 
přiložený soubor: ikona pdf (103.87 KB)
 
kategorie: Bakalářské studium

ANKETA do 18.3.2013

vložil(a): Ľubomíra Dvořáková (08.10.2012 11:14:25)
 
ANKETA do 18.3.2013
přiložený soubor: ikona pdf (383.5 KB)

Vážení studenti, připomínáme, že až do 18.3.2013 máte možnost vyplnit Anketu a ovlivnit tím do budoucna kvalitu výuky na FJFI. Děkujeme za vaši zpětnou vazbu!

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Obhajoby výzkumných úkolů - únor 2013 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (21.12.2012 09:42:54)
 
přiložený soubor: ikona pdf (106.7 KB)
 
kategorie: Ze života KM

Odhalení pamětní desky asistentu Pytlíčkovi

vložil(a): Ľubomíra Dvořáková (10.12.2012 15:23:56)
 
Odhalení pamětní desky asistentu Pytlíčkovi

Dne 3. prosince 2012 zorganizovali studenti FJFI odhalení pamětní desky asistentu Pytlíčkovi. Bylo to téměř přesně rok od smrti Jiřího Pytlíčka (+ 2.12.2011). Na mramorovou desku, která nyní visí před vchodem do katedry matematiky, se studenti sami složili a nechali ji vyrobit.

Jde o první pamětní desku, kterou kdy studenti věnovali svému vyučujícímu. Je dokladem (jak je na ní i vytesáno), že se mimořádný učitel Jiří Pytlíček svým nezaměnitelným způsobem výuky navždy vryl do paměti svých žáků.

Za všechny studenty přednesla projev Martina Žáková. Přikládáme jej pro ty z Vás, kteří se aktu nemohli zúčastnit.

Vítejte, jsem velmi ráda, že jsme se tu dnes všichni sešli, abychom společně odhalili pamětní desku pro pana asistenta Pytlíčka.
První, co jsem po příchodu na tuto školu zjistila, bylo, že jsem přiřazena do druhého kruhu. Když jsem to pak následně někomu z vyššího ročníku zmínila, jen obrátil oči v sloup a zlomyslně se zasmál. Bylo to vážně zvláštní. Přišlo mi totiž, že by logicky měl mít nějaká privilegia či sankce kruh 1, pokud vůbec.
S prvním týdnem výuky však nadešlo i první cvičení a on přišel. Přišel, vyhodil první hodinu několik lidí od tabule s klidným doporučením volby jiné školy a my pochopili. Už za ten první týden jsem se naučila mnoho praktických věcí pro život – vstávat každý den v šest (protože sedm třicet je ten nejlepší čas pro cvičení), díky tomu pít mnoho zeleného čaje a kávy a mimo jiné filozofická úvaha, že nevidím ani do věcí, které jsou naprosto zřejmé, mi byla dokázána sporem. Po čtyřech letech jsem si konečně seřídila hodinky na přesný čas – tedy ne podle satelitu, ale podle pana asistenta. My … byli jsme tak hrdí na to, že jsme jeho!
Přestávky mezi hodinami jsme trávili studováním na jeho cvičení a nebojácnými řečmi, že dnes se na nás nedostane. Přestože on si naše příjmení, kterým nás spolu s typickým slečno/pane oslovoval, pamatoval již po prvních pár cvičeních, my se v tom shonu a údivu v rámci kruhu ani nepředstavili. A jak čas postupoval, bylo to čím dál trapnější. Nakonec to došlo tak daleko, že jsem začala své spolužáky zahrnovat uctivými dotazy: „Pane Baxant, vyšla Vám tato limita také takto?“ No, svá jména už sice známe, ale neoslovujeme se jimi. Shodli jsme se, že: „Ááá, slečna Žáková“, „Dobrý den, pane Baxant.“ je tak nějak osobnější.
Myslela jsem si, že jsem již výjimečné osobnosti ve škole potkala. Jedna mě naučila mít ráda fyziku a druhá zase vysvětlila matematiku tak, abych tu po nástupu neměla problém. Ale on mi, a nejen mně, dal důvod proč tuhle školu milovat a konečně se těšit na svou budoucnost, protože vše ostatní pak už jde dosáhnout vlastní pílí, a to s daleko větší lehkostí. Lehkostí, nadhledem, ale i přesností, kterou právě on tak dokonale zosobňoval.
Je nám velmi líto, že odešla tak významná a dalo by se říct snad i charakteristická osobnost naší fakulty. A je nám zároveň velkou ctí, že se nám podařilo s laskavou pomocí pana tajemníka zorganizovat umístění desky. Za pár let si po promoci všichni odneseme vštípenou preciznost, pracovitost a nedůvěru ke všemu, co není dokázáno. Tím nejjednodušším z nevyvratitelných důkazů však pro nás všechny zůstane věta: „Říkal to Pytlíček.“

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Zadávání výzkumných úkolů 2012-13

vložil(a): Tomáš Hobza (05.10.2012 10:05:56)
 
přiložený soubor: ikona pdf (84.08 KB)
 
kategorie: Obecná aktualita KM

Dva semináře z matematické biologie. Dr E A Gaffney z University of Oxford

vložil(a): Václav Klika (24.09.2012 22:24:50)
 
odkaz: http://www.bnc.ox.ac.uk/323/about-brasenose-31/academic-staff-150/dr-eamonn-a-gaffney-515.html

Při své návštěvě na naší katedře přednese Eamonn A Gaffney dvě přednášky z matematické biologie. Je členem slavného Centre of Mathematical Biology, založeného J D Murrayem a nyní pod vedením Philipa Mainiho.

Úterý 2.10. od 14.00 v T-207:

Aspects of Turings Pattern Formation Mechanism: Growing Domains and Gene Expression Dynamics

Abstract: The prospect of long range signalling by diffusible morphogens initiating large scale pattern formation has been contemplated since the initial work of Turing in the 1950s and has been explored theoretically and experimentally in numerous developmental settings. However, Turings pattern formation mechanism exhibits sensitivity to the details of the initial conditions suggesting that, in isolation, it cannot robustly generate pattern within noisy biological environments. Aspects of developmental self-organisation, in particular a growing domain, have been suggested as a mechanism for robustly inducing a sequential cascade of self-organisation, thus circumventing the difficulties of sensitivity. This proposition is explored in detail for Turings model especially on the inclusion of further biological aspects, for example, gene expression dynamics.

Pátek 5.10. od 9.30 v T-101:

Exploring the mechanics of swimming flagellates

Abstract: Mammalian spermotozoa motility is a subject of growing importance, due to rising human infertility and the possibility of improving animal breeding for livestock and conservation, while understanding how bacterial motility contributes to colonisation and biofilm initiation is of fundamental concern in numerous fields. Fluid and continuum dynamics offers many opportunities to provide novel insights concerning the mechanics of such swimming cells. Examples of the information that can be extracted by combining imaging and fluid dynamics will be highlighted together with its mechanical interpretation. In addition, we will explore the influence of sperm cell flagellar compliance in highly viscous media and its impact on swimming behaviours as well as investigating how the rotating bacterial flagellar helix influences prokaryotic cell behaviours near surfaces.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob Výzkumných úkolů dne 6. 9. 2012 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (04.09.2012 10:44:57)
 
přiložený soubor: ikona pdf (104.94 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ červen 2012 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (30.03.2012 15:16:31)
 
přiložený soubor: ikona pdf (84.08 KB)
 
kategorie: Ze života KM

Zemřel legendární učitel

vložil(a): Ľubomíra Dvořáková (12.12.2011 15:55:40)
 
Zemřel legendární učitel

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze v hlubokém zármutku oznamuje, že v pátek dnes 2. prosince 2011 neočekávaně zemřel ve věku 68 let Jiří Pytlíček, promovaný matematik, odborný asistent FJFI ČVUT v Praze.

Jiří Pytlíček se narodil 15. května 1943 v Praze. Celý svůj život spojil s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou. Po absolvování MFF UK nastoupil v roce 1966 na katedru matematiky, na které pracoval až do své smrti. Během svého působení jako učitel se stal doslova legendou. Vychoval několik generací studentů, kterým neopakovatelným způsobem přednášel lineární algebru a lineární programování. Přes jeho přísnost, nebo právě pro ni, ho studenti uznávali a měli ho rádi. Studentům se po celou dobu svého působení na katedře věnoval s mimořádnou péčí. V každoročně konaných anketách se umísťoval vždy na prvním nebo alespoň jednom z nejpřednějších míst, z čehož měl vždy velkou radost.

V osobě Jirky Pytlíčka ztrácíme člověka, který zůstane v našich myslích a vzpomínkách nezapomenutelným učitelem, kolegou a kamarádem.

 
kategorie: Bakalářské studium

Zadání bakalářské práce v elektronické podobě (Vyhláška KM)

vložil(a): Pavel Strachota (24.09.2014 18:04:37)
 

Studenti, kteří v akademickém roce 2015/2016 budou psát bakalářskou práci, musí zadání bakalářské práce v elektronické podobě odeslat ke schválení na KM nejpozději do 20. října 2015.

Více informací k zadání BP zde.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Výuka 01LOM je přesunuta do letního semestru. (Vyhláška KM)

vložil(a): Zuzana Masáková (09.09.2015 14:59:36)
 
přiložený soubor: ikona pdf (148.74 KB)

Volitelný předmět 01LOM bude v akademickém roce 2015/16 vyučován v letním semestru.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob Výzkumných úkolů dne 10.9.2015 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (04.09.2015 11:45:02)
 
přiložený soubor: ikona pdf (149.44 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ září 2015 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (29.06.2015 10:36:35)
 
přiložený soubor: ikona pdf (135.48 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob Výzkumných úkolů dne 11.6.2015 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (05.06.2015 13:16:30)
 
přiložený soubor: ikona pdf (137.65 KB)
 
kategorie: Obecná aktualita KM

Cena Antonína Svobody pro absolventa KM

vložil(a): Zuzana Masáková (03.06.2015 11:23:28)
 

Absolvent doktorského studia na KM, Ing. Daniel Dombek, Ph.D. získal prestižní Cenu Antonína Svobody pro nejlepší disertační práci roku 2014 , kterou vyhlašuje Česká společnost pro kybernetiku a informantiku. Gratulujeme!

 
kategorie: Bakalářské studium

Program for the Development of Global Human Resources in Mathematical and Physical Sciences 2015

vložil(a): Radek Fučík (06.03.2015 09:24:39)
 
odkaz: http://polaris.s.kanazawa-u.ac.jp/ghrprogram2015/
přiložený soubor: ikona pdf (2.28 MB)

The Graduate School of Natural Science and Technology of Kanazawa University is pleased to announce its Programs for the Master’s Degree and Ph.D. Degree in Natural Science and Technology with a special course in English and scholarship for overseas students with outstanding scholastic ability. Students who are accepted will be awarded a Japanese Government Scholarship through the financial support of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (Monbukagakusho:MEXT).

 
kategorie: Bakalářské studium

Úvod do dynamiky kontinua - 01DYK

vložil(a): Pavel Strachota (16.02.2015 08:57:49)
 
přiložený soubor: ikona pdf (439.65 KB)

KM v letním semestru 2014/15 opět vypisuje předmět Úvod do dynamiky kontinua (01DYK), určený nejen pro studenty 2. ročníku matematického inženýrství.

První přednáška plná pokusů a příkladů se koná již v pátek 20. února od 13:30 v T-301

 
kategorie: Bakalářské studium

POGR2 začíná již ve čtvrtek 19.2.

vložil(a): Pavel Strachota (16.02.2015 09:14:02)
 

První přednáška z předmětu Počítačová grafika 2 se uskuteční již tento čtvrtek 19.2. od 13:30 v T-101. (původně byla v rozvrhu informace o pozdějším začátku výuky)

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob Výzkumných úkolů dne 12. 2. 2015 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (09.02.2015 13:30:48)
 
přiložený soubor: ikona pdf (132.85 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Zrušení 01UKRY v letním semestru (Vyhláška KM)

vložil(a): Zuzana Masáková (22.01.2015 11:58:17)
 
přiložený soubor: ikona pdf (208.56 KB)

V letním semestru 2014/15 nepoběží výuka volitelného předmětu 01UKRY -- Úvod do kryptologie.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ únor 2015 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (16.12.2014 11:55:31)
 
přiložený soubor: ikona pdf (135.48 KB)
 
kategorie: Obecná aktualita KM

Katedra matematiky a Terence Tao

vložil(a): Milan Krbálek (27.11.2014 11:03:04)
 

V knize „Komplexität und Universalität (Die weltweit besten mathematischen Artikel im 21. Jahrhundert)“ slavného matematika Terence Taa, která sumarizuje nejproslulejší výsledky teorie komplexních systémů 21. století, cituje autor také výsledky členů katedry matematiky. Konkrétně se jedná o propojení teorie náhodných matic se sociofyzikálními systémy. Terence Tao diskutuje zejména články autorů Milana Krbálka a Petra Šeby „Statistical properties of the city transport in Cuernavaca (Mexico) and random matrix ensembles“ a „Headway statistics of public transport in Mexican cities“ publikované v J. Phys. A: Math. Gen. v letech 2000 a 2003.

 
kategorie: Bakalářské studium

GE Foundation Scholar-Leaders Program (Vyhláška KM)

vložil(a): Milan Krbálek (25.11.2014 15:12:34)
 
přiložený soubor: ikona pdf (101.21 KB)

Most details are the same/similar to last year: see www.scholarshipandmore.org/cee The application deadline is February 27, 2015.

 
kategorie: Obecná aktualita KM

Nabídka práce pro studenty

vložil(a): Radek Fučík (14.10.2014 11:54:30)
 
odkaz: http://www.km.fjfi.cvut.cz/_files/aktuality/admat_inzerat.pdf
přiložený soubor: ikona pdf (517.87 KB)

Vážení studenti, v rámci projektu centra Projektu excelence GAČR AdMat hledáme šikovného studenta pro občasnou spolupráci (brigádu), který by byl na základě našeho zadání a vlastních nápadů ochoten sestavit jednoduché rutiny pro zpracování experimentálních dat. Více informací v přiloženém pdf.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Zadávání výzkumných úkolů 2014 -15 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (03.10.2014 12:30:52)
 
přiložený soubor: ikona pdf (135.56 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob VÚ 15. 9. 2014 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (10.09.2014 16:01:23)
 
přiložený soubor: ikona pdf (152.55 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ září 2014 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (20.06.2014 10:17:18)
 
přiložený soubor: ikona pdf (214.7 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob Výzkumných úkolů dne 19.6.2014 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (16.06.2014 16:01:54)
 
přiložený soubor: ikona pdf (186.05 KB)
 
kategorie: Obecná aktualita KM

Úspěch středoškolačky spolupracující s KM na Intel ISEF

vložil(a): Ľubomíra Dvořáková (28.05.2014 06:50:42)
 
Úspěch středoškolačky spolupracující s KM na Intel ISEF

Čeští středoškoláci potvrdili 15. května 2014 své výjimečné nadání v nejtvrdší světové konkurenci více než 1700 studentů z více než 70 zemí. Při slavnostním vyhlášení vítězů v Los Angeles hned tři ze šesti českých projektů vybojovaly stříbro na nejprestižnější vědecké soutěži pro mladé studenty Intel ISEF 2014. Porota tvořená špičkovými vědci včetně několika držitelů Nobelových cen dnes v americké metropoli stříbrem dekorovala Aranku Hruškovou z pražského Gymnázia Christiana Dopplera, Marka Nováka z Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích (aktuálně již student ČVUT) a Robina Kryštůfka z pražského Gymnázia Na Vítězné pláni.

Dodejme, že Aranka Hrušková vypracovala svůj projekt Řetězové zlomky kvadratických iracionalit ve spolupráci se skupinou TIGR a dá se říci, že je středoškolskou členkou naší výzkumné skupiny.

Více se dočtete v Parlamentních listech.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ červen 2014 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (06.05.2014 14:45:19)
 
přiložený soubor: ikona pdf (137.29 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Zadávání VÚ 2013-2014 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (05.03.2014 11:00:37)
 
přiložený soubor: ikona pdf (125.53 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob výzkumných úkolů dne 12. 2. 2014 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (10.02.2014 15:23:44)
 
přiložený soubor: ikona pdf (97.93 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ - únor 2014 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (20.12.2013 09:25:34)
 
přiložený soubor: ikona pdf (106.83 KB)

Termín obhajob výzkumných úkolů byl stanoven na 12. února 2014. Podrobnosti viz přiložená vyhláška.

 
kategorie: Obecná aktualita KM

Jaderná videosoutěž

vložil(a): Ľubomíra Dvořáková (20.11.2013 09:34:22)
 
Jaderná videosoutěž
přiložený soubor: ikona pdf (460.43 KB)

Studenti i zaměstnanci Jaderky mají možnost zvítězit v jediné filmové soutěži, kde není důležitý herecký talent, ba ani kameru není nutné umět držet. Stačí totiž dobrý nápad na krátké video! Více informací na video.fjfi.cvut.cz

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Zadávání výzkumných úkolů 2013-14 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (03.10.2013 09:31:02)
 
přiložený soubor: ikona pdf (84.14 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob výzkumných úkolů dne 5. 9. 2013 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (03.09.2013 12:21:31)
 
přiložený soubor: ikona pdf (106.9 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ září 2013 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (04.07.2013 15:31:54)
 
přiložený soubor: ikona pdf (106.93 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ červen 2013 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (18.04.2013 12:20:03)
 
přiložený soubor: ikona pdf (108.56 KB)
 
kategorie: Doktorské studium

Přijímací řízení do doktorského studia na FJFI (Vyhláška KM)

vložil(a): Zuzana Masáková (28.02.2013 12:45:30)
 
přiložený soubor: ikona pdf (251.27 KB)

Termín podání přihlášek do doktorského studia na FJFI se s nástupem od 1.10.2013 je 24.5.2013. Detaily v přiložené vyhlášce. Do oboru Matematické inženýrství jsou studenti přijímáni na jedno ze schválených témat. Seznam těchto témat bude k dispozici na stránkách KM.

 
kategorie: Bakalářské studium

Výuka předmětu 01MAT1 Matematika 1 v LS (Vyhláška KM)

vložil(a): Radek Fučík (18.02.2013 15:45:01)
 
Výuka předmětu 01MAT1 Matematika 1 v LS
odkaz: http://mmg.fjfi.cvut.cz/~fucik
přiložený soubor: ikona pdf (70.15 KB)

Výuka předmětu 01MAT2 je v letním semestru akademického roku 2012/2013 upravena z roszahu 6 hodin týdně (celkem 13 týdnů) na 8 hodin týdně (celkem 10 týdnů) z důvodu dvoutýdenního turnusového praktika oboru JCHI. Navíc je jako součást přednášek 01MAT2 v rozvrhu vymezen čas 3 x 60 minut v průběhu semestru pro 3 dílčí zápočtové práce.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob výzkumných úkolů dne 12. 2. 2013 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (08.02.2013 15:25:46)
 
přiložený soubor: ikona pdf (103.87 KB)
 
kategorie: Bakalářské studium

ANKETA do 18.3.2013

vložil(a): Ľubomíra Dvořáková (08.10.2012 11:14:25)
 
ANKETA do 18.3.2013
přiložený soubor: ikona pdf (383.5 KB)

Vážení studenti, připomínáme, že až do 18.3.2013 máte možnost vyplnit Anketu a ovlivnit tím do budoucna kvalitu výuky na FJFI. Děkujeme za vaši zpětnou vazbu!

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Obhajoby výzkumných úkolů - únor 2013 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (21.12.2012 09:42:54)
 
přiložený soubor: ikona pdf (106.7 KB)
 
kategorie: Ze života KM

Odhalení pamětní desky asistentu Pytlíčkovi

vložil(a): Ľubomíra Dvořáková (10.12.2012 15:23:56)
 
Odhalení pamětní desky asistentu Pytlíčkovi

Dne 3. prosince 2012 zorganizovali studenti FJFI odhalení pamětní desky asistentu Pytlíčkovi. Bylo to téměř přesně rok od smrti Jiřího Pytlíčka (+ 2.12.2011). Na mramorovou desku, která nyní visí před vchodem do katedry matematiky, se studenti sami složili a nechali ji vyrobit.

Jde o první pamětní desku, kterou kdy studenti věnovali svému vyučujícímu. Je dokladem (jak je na ní i vytesáno), že se mimořádný učitel Jiří Pytlíček svým nezaměnitelným způsobem výuky navždy vryl do paměti svých žáků.

Za všechny studenty přednesla projev Martina Žáková. Přikládáme jej pro ty z Vás, kteří se aktu nemohli zúčastnit.

Vítejte, jsem velmi ráda, že jsme se tu dnes všichni sešli, abychom společně odhalili pamětní desku pro pana asistenta Pytlíčka.
První, co jsem po příchodu na tuto školu zjistila, bylo, že jsem přiřazena do druhého kruhu. Když jsem to pak následně někomu z vyššího ročníku zmínila, jen obrátil oči v sloup a zlomyslně se zasmál. Bylo to vážně zvláštní. Přišlo mi totiž, že by logicky měl mít nějaká privilegia či sankce kruh 1, pokud vůbec.
S prvním týdnem výuky však nadešlo i první cvičení a on přišel. Přišel, vyhodil první hodinu několik lidí od tabule s klidným doporučením volby jiné školy a my pochopili. Už za ten první týden jsem se naučila mnoho praktických věcí pro život – vstávat každý den v šest (protože sedm třicet je ten nejlepší čas pro cvičení), díky tomu pít mnoho zeleného čaje a kávy a mimo jiné filozofická úvaha, že nevidím ani do věcí, které jsou naprosto zřejmé, mi byla dokázána sporem. Po čtyřech letech jsem si konečně seřídila hodinky na přesný čas – tedy ne podle satelitu, ale podle pana asistenta. My … byli jsme tak hrdí na to, že jsme jeho!
Přestávky mezi hodinami jsme trávili studováním na jeho cvičení a nebojácnými řečmi, že dnes se na nás nedostane. Přestože on si naše příjmení, kterým nás spolu s typickým slečno/pane oslovoval, pamatoval již po prvních pár cvičeních, my se v tom shonu a údivu v rámci kruhu ani nepředstavili. A jak čas postupoval, bylo to čím dál trapnější. Nakonec to došlo tak daleko, že jsem začala své spolužáky zahrnovat uctivými dotazy: „Pane Baxant, vyšla Vám tato limita také takto?“ No, svá jména už sice známe, ale neoslovujeme se jimi. Shodli jsme se, že: „Ááá, slečna Žáková“, „Dobrý den, pane Baxant.“ je tak nějak osobnější.
Myslela jsem si, že jsem již výjimečné osobnosti ve škole potkala. Jedna mě naučila mít ráda fyziku a druhá zase vysvětlila matematiku tak, abych tu po nástupu neměla problém. Ale on mi, a nejen mně, dal důvod proč tuhle školu milovat a konečně se těšit na svou budoucnost, protože vše ostatní pak už jde dosáhnout vlastní pílí, a to s daleko větší lehkostí. Lehkostí, nadhledem, ale i přesností, kterou právě on tak dokonale zosobňoval.
Je nám velmi líto, že odešla tak významná a dalo by se říct snad i charakteristická osobnost naší fakulty. A je nám zároveň velkou ctí, že se nám podařilo s laskavou pomocí pana tajemníka zorganizovat umístění desky. Za pár let si po promoci všichni odneseme vštípenou preciznost, pracovitost a nedůvěru ke všemu, co není dokázáno. Tím nejjednodušším z nevyvratitelných důkazů však pro nás všechny zůstane věta: „Říkal to Pytlíček.“

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Zadávání výzkumných úkolů 2012-13

vložil(a): Tomáš Hobza (05.10.2012 10:05:56)
 
přiložený soubor: ikona pdf (84.08 KB)
 
kategorie: Obecná aktualita KM

Dva semináře z matematické biologie. Dr E A Gaffney z University of Oxford

vložil(a): Václav Klika (24.09.2012 22:24:50)
 
odkaz: http://www.bnc.ox.ac.uk/323/about-brasenose-31/academic-staff-150/dr-eamonn-a-gaffney-515.html

Při své návštěvě na naší katedře přednese Eamonn A Gaffney dvě přednášky z matematické biologie. Je členem slavného Centre of Mathematical Biology, založeného J D Murrayem a nyní pod vedením Philipa Mainiho.

Úterý 2.10. od 14.00 v T-207:

Aspects of Turings Pattern Formation Mechanism: Growing Domains and Gene Expression Dynamics

Abstract: The prospect of long range signalling by diffusible morphogens initiating large scale pattern formation has been contemplated since the initial work of Turing in the 1950s and has been explored theoretically and experimentally in numerous developmental settings. However, Turings pattern formation mechanism exhibits sensitivity to the details of the initial conditions suggesting that, in isolation, it cannot robustly generate pattern within noisy biological environments. Aspects of developmental self-organisation, in particular a growing domain, have been suggested as a mechanism for robustly inducing a sequential cascade of self-organisation, thus circumventing the difficulties of sensitivity. This proposition is explored in detail for Turings model especially on the inclusion of further biological aspects, for example, gene expression dynamics.

Pátek 5.10. od 9.30 v T-101:

Exploring the mechanics of swimming flagellates

Abstract: Mammalian spermotozoa motility is a subject of growing importance, due to rising human infertility and the possibility of improving animal breeding for livestock and conservation, while understanding how bacterial motility contributes to colonisation and biofilm initiation is of fundamental concern in numerous fields. Fluid and continuum dynamics offers many opportunities to provide novel insights concerning the mechanics of such swimming cells. Examples of the information that can be extracted by combining imaging and fluid dynamics will be highlighted together with its mechanical interpretation. In addition, we will explore the influence of sperm cell flagellar compliance in highly viscous media and its impact on swimming behaviours as well as investigating how the rotating bacterial flagellar helix influences prokaryotic cell behaviours near surfaces.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob Výzkumných úkolů dne 6. 9. 2012 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (04.09.2012 10:44:57)
 
přiložený soubor: ikona pdf (104.94 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ červen 2012 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (30.03.2012 15:16:31)
 
přiložený soubor: ikona pdf (84.08 KB)
 
kategorie: Ze života KM

Zemřel legendární učitel

vložil(a): Ľubomíra Dvořáková (12.12.2011 15:55:40)
 
Zemřel legendární učitel

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze v hlubokém zármutku oznamuje, že v pátek dnes 2. prosince 2011 neočekávaně zemřel ve věku 68 let Jiří Pytlíček, promovaný matematik, odborný asistent FJFI ČVUT v Praze.

Jiří Pytlíček se narodil 15. května 1943 v Praze. Celý svůj život spojil s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou. Po absolvování MFF UK nastoupil v roce 1966 na katedru matematiky, na které pracoval až do své smrti. Během svého působení jako učitel se stal doslova legendou. Vychoval několik generací studentů, kterým neopakovatelným způsobem přednášel lineární algebru a lineární programování. Přes jeho přísnost, nebo právě pro ni, ho studenti uznávali a měli ho rádi. Studentům se po celou dobu svého působení na katedře věnoval s mimořádnou péčí. V každoročně konaných anketách se umísťoval vždy na prvním nebo alespoň jednom z nejpřednějších míst, z čehož měl vždy velkou radost.

V osobě Jirky Pytlíčka ztrácíme člověka, který zůstane v našich myslích a vzpomínkách nezapomenutelným učitelem, kolegou a kamarádem.

 
kategorie: Obecná aktualita KM

Zapojte se s námi do spolupráce se středními školami

vložil(a): Ľubomíra Dvořáková (24.09.2011 14:42:11)
 
Zapojte se s námi do spolupráce se středními školami
přiložený soubor: ikona pdf (500.3 KB)

Jste studentem Jaderky a myslíte si, že jít na tuto školu byla dobrá volba?

Pokud je odpověď ne, pak nemusíte číst dál.

Říkáte-li ano, pak právě vás potřebujeme!

Pomozte nám šířit dobré jméno FJFI na středních školách! Zapojte se do projektu Přednášky a SOČ (středoškolská odborná činnost), kterého se zatím účastní zaměstnanci a doktorandi FJFI (viz jaderka.cz sekce Pro střední školy). Ten správný elán a nápady můžete ovšem dodat jedině vy!

Rádi vysvětlujete? Umíte předávat své myšlenky dál? Připravte si nějakou pěknou přednášku z fyziky, informatiky, chemie či matematiky a vyjeďte s ní na střední školu, kterou téma zaujme.

Máte plnou hlavu témat, která se vám zdají nesmírně zajímavá a na kterých byste rádi pracovali? Přizvěte k této práci několik středoškoláků! Sami uvidíte, že když se vám podaří je pro projekt nadchnout, budou pracovat s velkým nasazením a společně pak třeba dovedete SOČku k vítězství v krajském či celorepublikovém kole.

A co za to? Potřebujeme především nadšence a ne lidi, kteří by propagaci dělali pro peníze. Finanční odměna je tedy pouze symbolická. Obrovským přínosem je ovšem získaná zkušenost v přednášení a vedení středoškolských studentů.

Těším se na spolupráci s vámi a ráda poskytnu veškeré další informace.

Ľubomíra Balková (lubomira.balkova@fjfi.cvut.cz)

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Zrušení 01UKRY v letním semestru (Vyhláška KM)

vložil(a): Zuzana Masáková (22.01.2015 11:58:17)
 
přiložený soubor: ikona pdf (208.56 KB)

V letním semestru 2014/15 nepoběží výuka volitelného předmětu 01UKRY -- Úvod do kryptologie.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ únor 2015 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (16.12.2014 11:55:31)
 
přiložený soubor: ikona pdf (135.48 KB)
 
kategorie: Obecná aktualita KM

Katedra matematiky a Terence Tao

vložil(a): Milan Krbálek (27.11.2014 11:03:04)
 

V knize „Komplexität und Universalität (Die weltweit besten mathematischen Artikel im 21. Jahrhundert)“ slavného matematika Terence Taa, která sumarizuje nejproslulejší výsledky teorie komplexních systémů 21. století, cituje autor také výsledky členů katedry matematiky. Konkrétně se jedná o propojení teorie náhodných matic se sociofyzikálními systémy. Terence Tao diskutuje zejména články autorů Milana Krbálka a Petra Šeby „Statistical properties of the city transport in Cuernavaca (Mexico) and random matrix ensembles“ a „Headway statistics of public transport in Mexican cities“ publikované v J. Phys. A: Math. Gen. v letech 2000 a 2003.

 
kategorie: Bakalářské studium

GE Foundation Scholar-Leaders Program (Vyhláška KM)

vložil(a): Milan Krbálek (25.11.2014 15:12:34)
 
přiložený soubor: ikona pdf (101.21 KB)

Most details are the same/similar to last year: see www.scholarshipandmore.org/cee The application deadline is February 27, 2015.

 
kategorie: Obecná aktualita KM

Nabídka práce pro studenty

vložil(a): Radek Fučík (14.10.2014 11:54:30)
 
odkaz: http://www.km.fjfi.cvut.cz/_files/aktuality/admat_inzerat.pdf
přiložený soubor: ikona pdf (517.87 KB)

Vážení studenti, v rámci projektu centra Projektu excelence GAČR AdMat hledáme šikovného studenta pro občasnou spolupráci (brigádu), který by byl na základě našeho zadání a vlastních nápadů ochoten sestavit jednoduché rutiny pro zpracování experimentálních dat. Více informací v přiloženém pdf.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Zadávání výzkumných úkolů 2014 -15 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (03.10.2014 12:30:52)
 
přiložený soubor: ikona pdf (135.56 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob VÚ 15. 9. 2014 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (10.09.2014 16:01:23)
 
přiložený soubor: ikona pdf (152.55 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ září 2014 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (20.06.2014 10:17:18)
 
přiložený soubor: ikona pdf (214.7 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob Výzkumných úkolů dne 19.6.2014 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (16.06.2014 16:01:54)
 
přiložený soubor: ikona pdf (186.05 KB)
 
kategorie: Obecná aktualita KM

Úspěch středoškolačky spolupracující s KM na Intel ISEF

vložil(a): Ľubomíra Dvořáková (28.05.2014 06:50:42)
 
Úspěch středoškolačky spolupracující s KM na Intel ISEF

Čeští středoškoláci potvrdili 15. května 2014 své výjimečné nadání v nejtvrdší světové konkurenci více než 1700 studentů z více než 70 zemí. Při slavnostním vyhlášení vítězů v Los Angeles hned tři ze šesti českých projektů vybojovaly stříbro na nejprestižnější vědecké soutěži pro mladé studenty Intel ISEF 2014. Porota tvořená špičkovými vědci včetně několika držitelů Nobelových cen dnes v americké metropoli stříbrem dekorovala Aranku Hruškovou z pražského Gymnázia Christiana Dopplera, Marka Nováka z Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích (aktuálně již student ČVUT) a Robina Kryštůfka z pražského Gymnázia Na Vítězné pláni.

Dodejme, že Aranka Hrušková vypracovala svůj projekt Řetězové zlomky kvadratických iracionalit ve spolupráci se skupinou TIGR a dá se říci, že je středoškolskou členkou naší výzkumné skupiny.

Více se dočtete v Parlamentních listech.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ červen 2014 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (06.05.2014 14:45:19)
 
přiložený soubor: ikona pdf (137.29 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Zadávání VÚ 2013-2014 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (05.03.2014 11:00:37)
 
přiložený soubor: ikona pdf (125.53 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob výzkumných úkolů dne 12. 2. 2014 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (10.02.2014 15:23:44)
 
přiložený soubor: ikona pdf (97.93 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ - únor 2014 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (20.12.2013 09:25:34)
 
přiložený soubor: ikona pdf (106.83 KB)

Termín obhajob výzkumných úkolů byl stanoven na 12. února 2014. Podrobnosti viz přiložená vyhláška.

 
kategorie: Obecná aktualita KM

Jaderná videosoutěž

vložil(a): Ľubomíra Dvořáková (20.11.2013 09:34:22)
 
Jaderná videosoutěž
přiložený soubor: ikona pdf (460.43 KB)

Studenti i zaměstnanci Jaderky mají možnost zvítězit v jediné filmové soutěži, kde není důležitý herecký talent, ba ani kameru není nutné umět držet. Stačí totiž dobrý nápad na krátké video! Více informací na video.fjfi.cvut.cz

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Zadávání výzkumných úkolů 2013-14 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (03.10.2013 09:31:02)
 
přiložený soubor: ikona pdf (84.14 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob výzkumných úkolů dne 5. 9. 2013 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (03.09.2013 12:21:31)
 
přiložený soubor: ikona pdf (106.9 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ září 2013 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (04.07.2013 15:31:54)
 
přiložený soubor: ikona pdf (106.93 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ červen 2013 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (18.04.2013 12:20:03)
 
přiložený soubor: ikona pdf (108.56 KB)
 
kategorie: Doktorské studium

Přijímací řízení do doktorského studia na FJFI (Vyhláška KM)

vložil(a): Zuzana Masáková (28.02.2013 12:45:30)
 
přiložený soubor: ikona pdf (251.27 KB)

Termín podání přihlášek do doktorského studia na FJFI se s nástupem od 1.10.2013 je 24.5.2013. Detaily v přiložené vyhlášce. Do oboru Matematické inženýrství jsou studenti přijímáni na jedno ze schválených témat. Seznam těchto témat bude k dispozici na stránkách KM.

 
kategorie: Bakalářské studium

Výuka předmětu 01MAT1 Matematika 1 v LS (Vyhláška KM)

vložil(a): Radek Fučík (18.02.2013 15:45:01)
 
Výuka předmětu 01MAT1 Matematika 1 v LS
odkaz: http://mmg.fjfi.cvut.cz/~fucik
přiložený soubor: ikona pdf (70.15 KB)

Výuka předmětu 01MAT2 je v letním semestru akademického roku 2012/2013 upravena z roszahu 6 hodin týdně (celkem 13 týdnů) na 8 hodin týdně (celkem 10 týdnů) z důvodu dvoutýdenního turnusového praktika oboru JCHI. Navíc je jako součást přednášek 01MAT2 v rozvrhu vymezen čas 3 x 60 minut v průběhu semestru pro 3 dílčí zápočtové práce.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob výzkumných úkolů dne 12. 2. 2013 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (08.02.2013 15:25:46)
 
přiložený soubor: ikona pdf (103.87 KB)
 
kategorie: Bakalářské studium

ANKETA do 18.3.2013

vložil(a): Ľubomíra Dvořáková (08.10.2012 11:14:25)
 
ANKETA do 18.3.2013
přiložený soubor: ikona pdf (383.5 KB)

Vážení studenti, připomínáme, že až do 18.3.2013 máte možnost vyplnit Anketu a ovlivnit tím do budoucna kvalitu výuky na FJFI. Děkujeme za vaši zpětnou vazbu!

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Obhajoby výzkumných úkolů - únor 2013 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (21.12.2012 09:42:54)
 
přiložený soubor: ikona pdf (106.7 KB)
 
kategorie: Ze života KM

Odhalení pamětní desky asistentu Pytlíčkovi

vložil(a): Ľubomíra Dvořáková (10.12.2012 15:23:56)
 
Odhalení pamětní desky asistentu Pytlíčkovi

Dne 3. prosince 2012 zorganizovali studenti FJFI odhalení pamětní desky asistentu Pytlíčkovi. Bylo to téměř přesně rok od smrti Jiřího Pytlíčka (+ 2.12.2011). Na mramorovou desku, která nyní visí před vchodem do katedry matematiky, se studenti sami složili a nechali ji vyrobit.

Jde o první pamětní desku, kterou kdy studenti věnovali svému vyučujícímu. Je dokladem (jak je na ní i vytesáno), že se mimořádný učitel Jiří Pytlíček svým nezaměnitelným způsobem výuky navždy vryl do paměti svých žáků.

Za všechny studenty přednesla projev Martina Žáková. Přikládáme jej pro ty z Vás, kteří se aktu nemohli zúčastnit.

Vítejte, jsem velmi ráda, že jsme se tu dnes všichni sešli, abychom společně odhalili pamětní desku pro pana asistenta Pytlíčka.
První, co jsem po příchodu na tuto školu zjistila, bylo, že jsem přiřazena do druhého kruhu. Když jsem to pak následně někomu z vyššího ročníku zmínila, jen obrátil oči v sloup a zlomyslně se zasmál. Bylo to vážně zvláštní. Přišlo mi totiž, že by logicky měl mít nějaká privilegia či sankce kruh 1, pokud vůbec.
S prvním týdnem výuky však nadešlo i první cvičení a on přišel. Přišel, vyhodil první hodinu několik lidí od tabule s klidným doporučením volby jiné školy a my pochopili. Už za ten první týden jsem se naučila mnoho praktických věcí pro život – vstávat každý den v šest (protože sedm třicet je ten nejlepší čas pro cvičení), díky tomu pít mnoho zeleného čaje a kávy a mimo jiné filozofická úvaha, že nevidím ani do věcí, které jsou naprosto zřejmé, mi byla dokázána sporem. Po čtyřech letech jsem si konečně seřídila hodinky na přesný čas – tedy ne podle satelitu, ale podle pana asistenta. My … byli jsme tak hrdí na to, že jsme jeho!
Přestávky mezi hodinami jsme trávili studováním na jeho cvičení a nebojácnými řečmi, že dnes se na nás nedostane. Přestože on si naše příjmení, kterým nás spolu s typickým slečno/pane oslovoval, pamatoval již po prvních pár cvičeních, my se v tom shonu a údivu v rámci kruhu ani nepředstavili. A jak čas postupoval, bylo to čím dál trapnější. Nakonec to došlo tak daleko, že jsem začala své spolužáky zahrnovat uctivými dotazy: „Pane Baxant, vyšla Vám tato limita také takto?“ No, svá jména už sice známe, ale neoslovujeme se jimi. Shodli jsme se, že: „Ááá, slečna Žáková“, „Dobrý den, pane Baxant.“ je tak nějak osobnější.
Myslela jsem si, že jsem již výjimečné osobnosti ve škole potkala. Jedna mě naučila mít ráda fyziku a druhá zase vysvětlila matematiku tak, abych tu po nástupu neměla problém. Ale on mi, a nejen mně, dal důvod proč tuhle školu milovat a konečně se těšit na svou budoucnost, protože vše ostatní pak už jde dosáhnout vlastní pílí, a to s daleko větší lehkostí. Lehkostí, nadhledem, ale i přesností, kterou právě on tak dokonale zosobňoval.
Je nám velmi líto, že odešla tak významná a dalo by se říct snad i charakteristická osobnost naší fakulty. A je nám zároveň velkou ctí, že se nám podařilo s laskavou pomocí pana tajemníka zorganizovat umístění desky. Za pár let si po promoci všichni odneseme vštípenou preciznost, pracovitost a nedůvěru ke všemu, co není dokázáno. Tím nejjednodušším z nevyvratitelných důkazů však pro nás všechny zůstane věta: „Říkal to Pytlíček.“

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Zadávání výzkumných úkolů 2012-13

vložil(a): Tomáš Hobza (05.10.2012 10:05:56)
 
přiložený soubor: ikona pdf (84.08 KB)
 
kategorie: Obecná aktualita KM

Dva semináře z matematické biologie. Dr E A Gaffney z University of Oxford

vložil(a): Václav Klika (24.09.2012 22:24:50)
 
odkaz: http://www.bnc.ox.ac.uk/323/about-brasenose-31/academic-staff-150/dr-eamonn-a-gaffney-515.html

Při své návštěvě na naší katedře přednese Eamonn A Gaffney dvě přednášky z matematické biologie. Je členem slavného Centre of Mathematical Biology, založeného J D Murrayem a nyní pod vedením Philipa Mainiho.

Úterý 2.10. od 14.00 v T-207:

Aspects of Turings Pattern Formation Mechanism: Growing Domains and Gene Expression Dynamics

Abstract: The prospect of long range signalling by diffusible morphogens initiating large scale pattern formation has been contemplated since the initial work of Turing in the 1950s and has been explored theoretically and experimentally in numerous developmental settings. However, Turings pattern formation mechanism exhibits sensitivity to the details of the initial conditions suggesting that, in isolation, it cannot robustly generate pattern within noisy biological environments. Aspects of developmental self-organisation, in particular a growing domain, have been suggested as a mechanism for robustly inducing a sequential cascade of self-organisation, thus circumventing the difficulties of sensitivity. This proposition is explored in detail for Turings model especially on the inclusion of further biological aspects, for example, gene expression dynamics.

Pátek 5.10. od 9.30 v T-101:

Exploring the mechanics of swimming flagellates

Abstract: Mammalian spermotozoa motility is a subject of growing importance, due to rising human infertility and the possibility of improving animal breeding for livestock and conservation, while understanding how bacterial motility contributes to colonisation and biofilm initiation is of fundamental concern in numerous fields. Fluid and continuum dynamics offers many opportunities to provide novel insights concerning the mechanics of such swimming cells. Examples of the information that can be extracted by combining imaging and fluid dynamics will be highlighted together with its mechanical interpretation. In addition, we will explore the influence of sperm cell flagellar compliance in highly viscous media and its impact on swimming behaviours as well as investigating how the rotating bacterial flagellar helix influences prokaryotic cell behaviours near surfaces.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob Výzkumných úkolů dne 6. 9. 2012 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (04.09.2012 10:44:57)
 
přiložený soubor: ikona pdf (104.94 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ červen 2012 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (30.03.2012 15:16:31)
 
přiložený soubor: ikona pdf (84.08 KB)
 
kategorie: Ze života KM

Zemřel legendární učitel

vložil(a): Ľubomíra Dvořáková (12.12.2011 15:55:40)
 
Zemřel legendární učitel

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze v hlubokém zármutku oznamuje, že v pátek dnes 2. prosince 2011 neočekávaně zemřel ve věku 68 let Jiří Pytlíček, promovaný matematik, odborný asistent FJFI ČVUT v Praze.

Jiří Pytlíček se narodil 15. května 1943 v Praze. Celý svůj život spojil s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou. Po absolvování MFF UK nastoupil v roce 1966 na katedru matematiky, na které pracoval až do své smrti. Během svého působení jako učitel se stal doslova legendou. Vychoval několik generací studentů, kterým neopakovatelným způsobem přednášel lineární algebru a lineární programování. Přes jeho přísnost, nebo právě pro ni, ho studenti uznávali a měli ho rádi. Studentům se po celou dobu svého působení na katedře věnoval s mimořádnou péčí. V každoročně konaných anketách se umísťoval vždy na prvním nebo alespoň jednom z nejpřednějších míst, z čehož měl vždy velkou radost.

V osobě Jirky Pytlíčka ztrácíme člověka, který zůstane v našich myslích a vzpomínkách nezapomenutelným učitelem, kolegou a kamarádem.

 
kategorie: Obecná aktualita KM

Zapojte se s námi do spolupráce se středními školami

vložil(a): Ľubomíra Dvořáková (24.09.2011 14:42:11)
 
Zapojte se s námi do spolupráce se středními školami
přiložený soubor: ikona pdf (500.3 KB)

Jste studentem Jaderky a myslíte si, že jít na tuto školu byla dobrá volba?

Pokud je odpověď ne, pak nemusíte číst dál.

Říkáte-li ano, pak právě vás potřebujeme!

Pomozte nám šířit dobré jméno FJFI na středních školách! Zapojte se do projektu Přednášky a SOČ (středoškolská odborná činnost), kterého se zatím účastní zaměstnanci a doktorandi FJFI (viz jaderka.cz sekce Pro střední školy). Ten správný elán a nápady můžete ovšem dodat jedině vy!

Rádi vysvětlujete? Umíte předávat své myšlenky dál? Připravte si nějakou pěknou přednášku z fyziky, informatiky, chemie či matematiky a vyjeďte s ní na střední školu, kterou téma zaujme.

Máte plnou hlavu témat, která se vám zdají nesmírně zajímavá a na kterých byste rádi pracovali? Přizvěte k této práci několik středoškoláků! Sami uvidíte, že když se vám podaří je pro projekt nadchnout, budou pracovat s velkým nasazením a společně pak třeba dovedete SOČku k vítězství v krajském či celorepublikovém kole.

A co za to? Potřebujeme především nadšence a ne lidi, kteří by propagaci dělali pro peníze. Finanční odměna je tedy pouze symbolická. Obrovským přínosem je ovšem získaná zkušenost v přednášení a vedení středoškolských studentů.

Těším se na spolupráci s vámi a ráda poskytnu veškeré další informace.

Ľubomíra Balková (lubomira.balkova@fjfi.cvut.cz)

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ červen 2014 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (06.05.2014 14:45:19)
 
přiložený soubor: ikona pdf (137.29 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Zadávání VÚ 2013-2014 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (05.03.2014 11:00:37)
 
přiložený soubor: ikona pdf (125.53 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob výzkumných úkolů dne 12. 2. 2014 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (10.02.2014 15:23:44)
 
přiložený soubor: ikona pdf (97.93 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ - únor 2014 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (20.12.2013 09:25:34)
 
přiložený soubor: ikona pdf (106.83 KB)

Termín obhajob výzkumných úkolů byl stanoven na 12. února 2014. Podrobnosti viz přiložená vyhláška.

 
kategorie: Obecná aktualita KM

Jaderná videosoutěž

vložil(a): Ľubomíra Dvořáková (20.11.2013 09:34:22)
 
Jaderná videosoutěž
přiložený soubor: ikona pdf (460.43 KB)

Studenti i zaměstnanci Jaderky mají možnost zvítězit v jediné filmové soutěži, kde není důležitý herecký talent, ba ani kameru není nutné umět držet. Stačí totiž dobrý nápad na krátké video! Více informací na video.fjfi.cvut.cz

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Zadávání výzkumných úkolů 2013-14 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (03.10.2013 09:31:02)
 
přiložený soubor: ikona pdf (84.14 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob výzkumných úkolů dne 5. 9. 2013 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (03.09.2013 12:21:31)
 
přiložený soubor: ikona pdf (106.9 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ září 2013 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (04.07.2013 15:31:54)
 
přiložený soubor: ikona pdf (106.93 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ červen 2013 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (18.04.2013 12:20:03)
 
přiložený soubor: ikona pdf (108.56 KB)
 
kategorie: Doktorské studium

Přijímací řízení do doktorského studia na FJFI (Vyhláška KM)

vložil(a): Zuzana Masáková (28.02.2013 12:45:30)
 
přiložený soubor: ikona pdf (251.27 KB)

Termín podání přihlášek do doktorského studia na FJFI se s nástupem od 1.10.2013 je 24.5.2013. Detaily v přiložené vyhlášce. Do oboru Matematické inženýrství jsou studenti přijímáni na jedno ze schválených témat. Seznam těchto témat bude k dispozici na stránkách KM.

 
kategorie: Bakalářské studium

Výuka předmětu 01MAT1 Matematika 1 v LS (Vyhláška KM)

vložil(a): Radek Fučík (18.02.2013 15:45:01)
 
Výuka předmětu 01MAT1 Matematika 1 v LS
odkaz: http://mmg.fjfi.cvut.cz/~fucik
přiložený soubor: ikona pdf (70.15 KB)

Výuka předmětu 01MAT2 je v letním semestru akademického roku 2012/2013 upravena z roszahu 6 hodin týdně (celkem 13 týdnů) na 8 hodin týdně (celkem 10 týdnů) z důvodu dvoutýdenního turnusového praktika oboru JCHI. Navíc je jako součást přednášek 01MAT2 v rozvrhu vymezen čas 3 x 60 minut v průběhu semestru pro 3 dílčí zápočtové práce.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob výzkumných úkolů dne 12. 2. 2013 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (08.02.2013 15:25:46)
 
přiložený soubor: ikona pdf (103.87 KB)
 
kategorie: Bakalářské studium

ANKETA do 18.3.2013

vložil(a): Ľubomíra Dvořáková (08.10.2012 11:14:25)
 
ANKETA do 18.3.2013
přiložený soubor: ikona pdf (383.5 KB)

Vážení studenti, připomínáme, že až do 18.3.2013 máte možnost vyplnit Anketu a ovlivnit tím do budoucna kvalitu výuky na FJFI. Děkujeme za vaši zpětnou vazbu!

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Obhajoby výzkumných úkolů - únor 2013 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (21.12.2012 09:42:54)
 
přiložený soubor: ikona pdf (106.7 KB)
 
kategorie: Ze života KM

Odhalení pamětní desky asistentu Pytlíčkovi

vložil(a): Ľubomíra Dvořáková (10.12.2012 15:23:56)
 
Odhalení pamětní desky asistentu Pytlíčkovi

Dne 3. prosince 2012 zorganizovali studenti FJFI odhalení pamětní desky asistentu Pytlíčkovi. Bylo to téměř přesně rok od smrti Jiřího Pytlíčka (+ 2.12.2011). Na mramorovou desku, která nyní visí před vchodem do katedry matematiky, se studenti sami složili a nechali ji vyrobit.

Jde o první pamětní desku, kterou kdy studenti věnovali svému vyučujícímu. Je dokladem (jak je na ní i vytesáno), že se mimořádný učitel Jiří Pytlíček svým nezaměnitelným způsobem výuky navždy vryl do paměti svých žáků.

Za všechny studenty přednesla projev Martina Žáková. Přikládáme jej pro ty z Vás, kteří se aktu nemohli zúčastnit.

Vítejte, jsem velmi ráda, že jsme se tu dnes všichni sešli, abychom společně odhalili pamětní desku pro pana asistenta Pytlíčka.
První, co jsem po příchodu na tuto školu zjistila, bylo, že jsem přiřazena do druhého kruhu. Když jsem to pak následně někomu z vyššího ročníku zmínila, jen obrátil oči v sloup a zlomyslně se zasmál. Bylo to vážně zvláštní. Přišlo mi totiž, že by logicky měl mít nějaká privilegia či sankce kruh 1, pokud vůbec.
S prvním týdnem výuky však nadešlo i první cvičení a on přišel. Přišel, vyhodil první hodinu několik lidí od tabule s klidným doporučením volby jiné školy a my pochopili. Už za ten první týden jsem se naučila mnoho praktických věcí pro život – vstávat každý den v šest (protože sedm třicet je ten nejlepší čas pro cvičení), díky tomu pít mnoho zeleného čaje a kávy a mimo jiné filozofická úvaha, že nevidím ani do věcí, které jsou naprosto zřejmé, mi byla dokázána sporem. Po čtyřech letech jsem si konečně seřídila hodinky na přesný čas – tedy ne podle satelitu, ale podle pana asistenta. My … byli jsme tak hrdí na to, že jsme jeho!
Přestávky mezi hodinami jsme trávili studováním na jeho cvičení a nebojácnými řečmi, že dnes se na nás nedostane. Přestože on si naše příjmení, kterým nás spolu s typickým slečno/pane oslovoval, pamatoval již po prvních pár cvičeních, my se v tom shonu a údivu v rámci kruhu ani nepředstavili. A jak čas postupoval, bylo to čím dál trapnější. Nakonec to došlo tak daleko, že jsem začala své spolužáky zahrnovat uctivými dotazy: „Pane Baxant, vyšla Vám tato limita také takto?“ No, svá jména už sice známe, ale neoslovujeme se jimi. Shodli jsme se, že: „Ááá, slečna Žáková“, „Dobrý den, pane Baxant.“ je tak nějak osobnější.
Myslela jsem si, že jsem již výjimečné osobnosti ve škole potkala. Jedna mě naučila mít ráda fyziku a druhá zase vysvětlila matematiku tak, abych tu po nástupu neměla problém. Ale on mi, a nejen mně, dal důvod proč tuhle školu milovat a konečně se těšit na svou budoucnost, protože vše ostatní pak už jde dosáhnout vlastní pílí, a to s daleko větší lehkostí. Lehkostí, nadhledem, ale i přesností, kterou právě on tak dokonale zosobňoval.
Je nám velmi líto, že odešla tak významná a dalo by se říct snad i charakteristická osobnost naší fakulty. A je nám zároveň velkou ctí, že se nám podařilo s laskavou pomocí pana tajemníka zorganizovat umístění desky. Za pár let si po promoci všichni odneseme vštípenou preciznost, pracovitost a nedůvěru ke všemu, co není dokázáno. Tím nejjednodušším z nevyvratitelných důkazů však pro nás všechny zůstane věta: „Říkal to Pytlíček.“

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Zadávání výzkumných úkolů 2012-13

vložil(a): Tomáš Hobza (05.10.2012 10:05:56)
 
přiložený soubor: ikona pdf (84.08 KB)
 
kategorie: Obecná aktualita KM

Dva semináře z matematické biologie. Dr E A Gaffney z University of Oxford

vložil(a): Václav Klika (24.09.2012 22:24:50)
 
odkaz: http://www.bnc.ox.ac.uk/323/about-brasenose-31/academic-staff-150/dr-eamonn-a-gaffney-515.html

Při své návštěvě na naší katedře přednese Eamonn A Gaffney dvě přednášky z matematické biologie. Je členem slavného Centre of Mathematical Biology, založeného J D Murrayem a nyní pod vedením Philipa Mainiho.

Úterý 2.10. od 14.00 v T-207:

Aspects of Turings Pattern Formation Mechanism: Growing Domains and Gene Expression Dynamics

Abstract: The prospect of long range signalling by diffusible morphogens initiating large scale pattern formation has been contemplated since the initial work of Turing in the 1950s and has been explored theoretically and experimentally in numerous developmental settings. However, Turings pattern formation mechanism exhibits sensitivity to the details of the initial conditions suggesting that, in isolation, it cannot robustly generate pattern within noisy biological environments. Aspects of developmental self-organisation, in particular a growing domain, have been suggested as a mechanism for robustly inducing a sequential cascade of self-organisation, thus circumventing the difficulties of sensitivity. This proposition is explored in detail for Turings model especially on the inclusion of further biological aspects, for example, gene expression dynamics.

Pátek 5.10. od 9.30 v T-101:

Exploring the mechanics of swimming flagellates

Abstract: Mammalian spermotozoa motility is a subject of growing importance, due to rising human infertility and the possibility of improving animal breeding for livestock and conservation, while understanding how bacterial motility contributes to colonisation and biofilm initiation is of fundamental concern in numerous fields. Fluid and continuum dynamics offers many opportunities to provide novel insights concerning the mechanics of such swimming cells. Examples of the information that can be extracted by combining imaging and fluid dynamics will be highlighted together with its mechanical interpretation. In addition, we will explore the influence of sperm cell flagellar compliance in highly viscous media and its impact on swimming behaviours as well as investigating how the rotating bacterial flagellar helix influences prokaryotic cell behaviours near surfaces.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob Výzkumných úkolů dne 6. 9. 2012 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (04.09.2012 10:44:57)
 
přiložený soubor: ikona pdf (104.94 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ červen 2012 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (30.03.2012 15:16:31)
 
přiložený soubor: ikona pdf (84.08 KB)
 
kategorie: Ze života KM

Zemřel legendární učitel

vložil(a): Ľubomíra Dvořáková (12.12.2011 15:55:40)
 
Zemřel legendární učitel

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze v hlubokém zármutku oznamuje, že v pátek dnes 2. prosince 2011 neočekávaně zemřel ve věku 68 let Jiří Pytlíček, promovaný matematik, odborný asistent FJFI ČVUT v Praze.

Jiří Pytlíček se narodil 15. května 1943 v Praze. Celý svůj život spojil s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou. Po absolvování MFF UK nastoupil v roce 1966 na katedru matematiky, na které pracoval až do své smrti. Během svého působení jako učitel se stal doslova legendou. Vychoval několik generací studentů, kterým neopakovatelným způsobem přednášel lineární algebru a lineární programování. Přes jeho přísnost, nebo právě pro ni, ho studenti uznávali a měli ho rádi. Studentům se po celou dobu svého působení na katedře věnoval s mimořádnou péčí. V každoročně konaných anketách se umísťoval vždy na prvním nebo alespoň jednom z nejpřednějších míst, z čehož měl vždy velkou radost.

V osobě Jirky Pytlíčka ztrácíme člověka, který zůstane v našich myslích a vzpomínkách nezapomenutelným učitelem, kolegou a kamarádem.

 
kategorie: Obecná aktualita KM

Zapojte se s námi do spolupráce se středními školami

vložil(a): Ľubomíra Dvořáková (24.09.2011 14:42:11)
 
Zapojte se s námi do spolupráce se středními školami
přiložený soubor: ikona pdf (500.3 KB)

Jste studentem Jaderky a myslíte si, že jít na tuto školu byla dobrá volba?

Pokud je odpověď ne, pak nemusíte číst dál.

Říkáte-li ano, pak právě vás potřebujeme!

Pomozte nám šířit dobré jméno FJFI na středních školách! Zapojte se do projektu Přednášky a SOČ (středoškolská odborná činnost), kterého se zatím účastní zaměstnanci a doktorandi FJFI (viz jaderka.cz sekce Pro střední školy). Ten správný elán a nápady můžete ovšem dodat jedině vy!

Rádi vysvětlujete? Umíte předávat své myšlenky dál? Připravte si nějakou pěknou přednášku z fyziky, informatiky, chemie či matematiky a vyjeďte s ní na střední školu, kterou téma zaujme.

Máte plnou hlavu témat, která se vám zdají nesmírně zajímavá a na kterých byste rádi pracovali? Přizvěte k této práci několik středoškoláků! Sami uvidíte, že když se vám podaří je pro projekt nadchnout, budou pracovat s velkým nasazením a společně pak třeba dovedete SOČku k vítězství v krajském či celorepublikovém kole.

A co za to? Potřebujeme především nadšence a ne lidi, kteří by propagaci dělali pro peníze. Finanční odměna je tedy pouze symbolická. Obrovským přínosem je ovšem získaná zkušenost v přednášení a vedení středoškolských studentů.

Těším se na spolupráci s vámi a ráda poskytnu veškeré další informace.

Ľubomíra Balková (lubomira.balkova@fjfi.cvut.cz)

 
kategorie: Bakalářské studium

Výuka předmětu 01MAT1 Matematika 1 v LS (Vyhláška KM)

vložil(a): Radek Fučík (18.02.2013 15:45:01)
 
Výuka předmětu 01MAT1 Matematika 1 v LS
odkaz: http://mmg.fjfi.cvut.cz/~fucik
přiložený soubor: ikona pdf (70.15 KB)

Výuka předmětu 01MAT2 je v letním semestru akademického roku 2012/2013 upravena z roszahu 6 hodin týdně (celkem 13 týdnů) na 8 hodin týdně (celkem 10 týdnů) z důvodu dvoutýdenního turnusového praktika oboru JCHI. Navíc je jako součást přednášek 01MAT2 v rozvrhu vymezen čas 3 x 60 minut v průběhu semestru pro 3 dílčí zápočtové práce.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob výzkumných úkolů dne 12. 2. 2013 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (08.02.2013 15:25:46)
 
přiložený soubor: ikona pdf (103.87 KB)
 
kategorie: Bakalářské studium

ANKETA do 18.3.2013

vložil(a): Ľubomíra Dvořáková (08.10.2012 11:14:25)
 
ANKETA do 18.3.2013
přiložený soubor: ikona pdf (383.5 KB)

Vážení studenti, připomínáme, že až do 18.3.2013 máte možnost vyplnit Anketu a ovlivnit tím do budoucna kvalitu výuky na FJFI. Děkujeme za vaši zpětnou vazbu!

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Obhajoby výzkumných úkolů - únor 2013 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (21.12.2012 09:42:54)
 
přiložený soubor: ikona pdf (106.7 KB)
 
kategorie: Ze života KM

Odhalení pamětní desky asistentu Pytlíčkovi

vložil(a): Ľubomíra Dvořáková (10.12.2012 15:23:56)
 
Odhalení pamětní desky asistentu Pytlíčkovi

Dne 3. prosince 2012 zorganizovali studenti FJFI odhalení pamětní desky asistentu Pytlíčkovi. Bylo to téměř přesně rok od smrti Jiřího Pytlíčka (+ 2.12.2011). Na mramorovou desku, která nyní visí před vchodem do katedry matematiky, se studenti sami složili a nechali ji vyrobit.

Jde o první pamětní desku, kterou kdy studenti věnovali svému vyučujícímu. Je dokladem (jak je na ní i vytesáno), že se mimořádný učitel Jiří Pytlíček svým nezaměnitelným způsobem výuky navždy vryl do paměti svých žáků.

Za všechny studenty přednesla projev Martina Žáková. Přikládáme jej pro ty z Vás, kteří se aktu nemohli zúčastnit.

Vítejte, jsem velmi ráda, že jsme se tu dnes všichni sešli, abychom společně odhalili pamětní desku pro pana asistenta Pytlíčka.
První, co jsem po příchodu na tuto školu zjistila, bylo, že jsem přiřazena do druhého kruhu. Když jsem to pak následně někomu z vyššího ročníku zmínila, jen obrátil oči v sloup a zlomyslně se zasmál. Bylo to vážně zvláštní. Přišlo mi totiž, že by logicky měl mít nějaká privilegia či sankce kruh 1, pokud vůbec.
S prvním týdnem výuky však nadešlo i první cvičení a on přišel. Přišel, vyhodil první hodinu několik lidí od tabule s klidným doporučením volby jiné školy a my pochopili. Už za ten první týden jsem se naučila mnoho praktických věcí pro život – vstávat každý den v šest (protože sedm třicet je ten nejlepší čas pro cvičení), díky tomu pít mnoho zeleného čaje a kávy a mimo jiné filozofická úvaha, že nevidím ani do věcí, které jsou naprosto zřejmé, mi byla dokázána sporem. Po čtyřech letech jsem si konečně seřídila hodinky na přesný čas – tedy ne podle satelitu, ale podle pana asistenta. My … byli jsme tak hrdí na to, že jsme jeho!
Přestávky mezi hodinami jsme trávili studováním na jeho cvičení a nebojácnými řečmi, že dnes se na nás nedostane. Přestože on si naše příjmení, kterým nás spolu s typickým slečno/pane oslovoval, pamatoval již po prvních pár cvičeních, my se v tom shonu a údivu v rámci kruhu ani nepředstavili. A jak čas postupoval, bylo to čím dál trapnější. Nakonec to došlo tak daleko, že jsem začala své spolužáky zahrnovat uctivými dotazy: „Pane Baxant, vyšla Vám tato limita také takto?“ No, svá jména už sice známe, ale neoslovujeme se jimi. Shodli jsme se, že: „Ááá, slečna Žáková“, „Dobrý den, pane Baxant.“ je tak nějak osobnější.
Myslela jsem si, že jsem již výjimečné osobnosti ve škole potkala. Jedna mě naučila mít ráda fyziku a druhá zase vysvětlila matematiku tak, abych tu po nástupu neměla problém. Ale on mi, a nejen mně, dal důvod proč tuhle školu milovat a konečně se těšit na svou budoucnost, protože vše ostatní pak už jde dosáhnout vlastní pílí, a to s daleko větší lehkostí. Lehkostí, nadhledem, ale i přesností, kterou právě on tak dokonale zosobňoval.
Je nám velmi líto, že odešla tak významná a dalo by se říct snad i charakteristická osobnost naší fakulty. A je nám zároveň velkou ctí, že se nám podařilo s laskavou pomocí pana tajemníka zorganizovat umístění desky. Za pár let si po promoci všichni odneseme vštípenou preciznost, pracovitost a nedůvěru ke všemu, co není dokázáno. Tím nejjednodušším z nevyvratitelných důkazů však pro nás všechny zůstane věta: „Říkal to Pytlíček.“

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Zadávání výzkumných úkolů 2012-13

vložil(a): Tomáš Hobza (05.10.2012 10:05:56)
 
přiložený soubor: ikona pdf (84.08 KB)
 
kategorie: Obecná aktualita KM

Dva semináře z matematické biologie. Dr E A Gaffney z University of Oxford

vložil(a): Václav Klika (24.09.2012 22:24:50)
 
odkaz: http://www.bnc.ox.ac.uk/323/about-brasenose-31/academic-staff-150/dr-eamonn-a-gaffney-515.html

Při své návštěvě na naší katedře přednese Eamonn A Gaffney dvě přednášky z matematické biologie. Je členem slavného Centre of Mathematical Biology, založeného J D Murrayem a nyní pod vedením Philipa Mainiho.

Úterý 2.10. od 14.00 v T-207:

Aspects of Turings Pattern Formation Mechanism: Growing Domains and Gene Expression Dynamics

Abstract: The prospect of long range signalling by diffusible morphogens initiating large scale pattern formation has been contemplated since the initial work of Turing in the 1950s and has been explored theoretically and experimentally in numerous developmental settings. However, Turings pattern formation mechanism exhibits sensitivity to the details of the initial conditions suggesting that, in isolation, it cannot robustly generate pattern within noisy biological environments. Aspects of developmental self-organisation, in particular a growing domain, have been suggested as a mechanism for robustly inducing a sequential cascade of self-organisation, thus circumventing the difficulties of sensitivity. This proposition is explored in detail for Turings model especially on the inclusion of further biological aspects, for example, gene expression dynamics.

Pátek 5.10. od 9.30 v T-101:

Exploring the mechanics of swimming flagellates

Abstract: Mammalian spermotozoa motility is a subject of growing importance, due to rising human infertility and the possibility of improving animal breeding for livestock and conservation, while understanding how bacterial motility contributes to colonisation and biofilm initiation is of fundamental concern in numerous fields. Fluid and continuum dynamics offers many opportunities to provide novel insights concerning the mechanics of such swimming cells. Examples of the information that can be extracted by combining imaging and fluid dynamics will be highlighted together with its mechanical interpretation. In addition, we will explore the influence of sperm cell flagellar compliance in highly viscous media and its impact on swimming behaviours as well as investigating how the rotating bacterial flagellar helix influences prokaryotic cell behaviours near surfaces.

 
kategorie: Navazující magisterské studium

Harmonogram obhajob Výzkumných úkolů dne 6. 9. 2012 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (04.09.2012 10:44:57)
 
přiložený soubor: ikona pdf (104.94 KB)
 
kategorie: Navazující magisterské studium

Termín obhajob VÚ červen 2012 (Vyhláška KM)

vložil(a): Tomáš Hobza (30.03.2012 15:16:31)
 
přiložený soubor: ikona pdf (84.08 KB)
 
kategorie: Ze života KM

Zemřel legendární učitel

vložil(a): Ľubomíra Dvořáková (12.12.2011 15:55:40)
 
Zemřel legendární učitel

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze v hlubokém zármutku oznamuje, že v pátek dnes 2. prosince 2011 neočekávaně zemřel ve věku 68 let Jiří Pytlíček, promovaný matematik, odborný asistent FJFI ČVUT v Praze.

Jiří Pytlíček se narodil 15. května 1943 v Praze. Celý svůj život spojil s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou. Po absolvování MFF UK nastoupil v roce 1966 na katedru matematiky, na které pracoval až do své smrti. Během svého působení jako učitel se stal doslova legendou. Vychoval několik generací studentů, kterým neopakovatelným způsobem přednášel lineární algebru a lineární programování. Přes jeho přísnost, nebo právě pro ni, ho studenti uznávali a měli ho rádi. Studentům se po celou dobu svého působení na katedře věnoval s mimořádnou péčí. V každoročně konaných anketách se umísťoval vždy na prvním nebo alespoň jednom z nejpřednějších míst, z čehož měl vždy velkou radost.

V osobě Jirky Pytlíčka ztrácíme člověka, který zůstane v našich myslích a vzpomínkách nezapomenutelným učitelem, kolegou a kamarádem.

 
kategorie: Obecná aktualita KM

Zapojte se s námi do spolupráce se středními školami

vložil(a): Ľubomíra Dvořáková (24.09.2011 14:42:11)
 
Zapojte se s námi do spolupráce se středními školami
přiložený soubor: ikona pdf (500.3 KB)

Jste studentem Jaderky a myslíte si, že jít na tuto školu byla dobrá volba?

Pokud je odpověď ne, pak nemusíte číst dál.

Říkáte-li ano, pak právě vás potřebujeme!

Pomozte nám šířit dobré jméno FJFI na středních školách! Zapojte se do projektu Přednášky a SOČ (středoškolská odborná činnost), kterého se zatím účastní zaměstnanci a doktorandi FJFI (viz jaderka.cz sekce Pro střední školy). Ten správný elán a nápady můžete ovšem dodat jedině vy!

Rádi vysvětlujete? Umíte předávat své myšlenky dál? Připravte si nějakou pěknou přednášku z fyziky, informatiky, chemie či matematiky a vyjeďte s ní na střední školu, kterou téma zaujme.

Máte plnou hlavu témat, která se vám zdají nesmírně zajímavá a na kterých byste rádi pracovali? Přizvěte k této práci několik středoškoláků! Sami uvidíte, že když se vám podaří je pro projekt nadchnout, budou pracovat s velkým nasazením a společně pak třeba dovedete SOČku k vítězství v krajském či celorepublikovém kole.

A co za to? Potřebujeme především nadšence a ne lidi, kteří by propagaci dělali pro peníze. Finanční odměna je tedy pouze symbolická. Obrovským přínosem je ovšem získaná zkušenost v přednášení a vedení středoškolských studentů.

Těším se na spolupráci s vámi a ráda poskytnu veškeré další informace.

Ľubomíra Balková (lubomira.balkova@fjfi.cvut.cz)

 
kategorie: Obecná aktualita KM

Zapojte se s námi do spolupráce se středními školami

vložil(a): Ľubomíra Dvořáková (24.09.2011 14:42:11)
 
Zapojte se s námi do spolupráce se středními školami
přiložený soubor: ikona pdf (500.3 KB)

Jste studentem Jaderky a myslíte si, že jít na tuto školu byla dobrá volba?

Pokud je odpověď ne, pak nemusíte číst dál.

Říkáte-li ano, pak právě vás potřebujeme!

Pomozte nám šířit dobré jméno FJFI na středních školách! Zapojte se do projektu Přednášky a SOČ (středoškolská odborná činnost), kterého se zatím účastní zaměstnanci a doktorandi FJFI (viz jaderka.cz sekce Pro střední školy). Ten správný elán a nápady můžete ovšem dodat jedině vy!

Rádi vysvětlujete? Umíte předávat své myšlenky dál? Připravte si nějakou pěknou přednášku z fyziky, informatiky, chemie či matematiky a vyjeďte s ní na střední školu, kterou téma zaujme.

Máte plnou hlavu témat, která se vám zdají nesmírně zajímavá a na kterých byste rádi pracovali? Přizvěte k této práci několik středoškoláků! Sami uvidíte, že když se vám podaří je pro projekt nadchnout, budou pracovat s velkým nasazením a společně pak třeba dovedete SOČku k vítězství v krajském či celorepublikovém kole.

A co za to? Potřebujeme především nadšence a ne lidi, kteří by propagaci dělali pro peníze. Finanční odměna je tedy pouze symbolická. Obrovským přínosem je ovšem získaná zkušenost v přednášení a vedení středoškolských studentů.

Těším se na spolupráci s vámi a ráda poskytnu veškeré další informace.

Ľubomíra Balková (lubomira.balkova@fjfi.cvut.cz)

 

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 6.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky