Personální zajištění oboru

Oborová rada

Prof. Dr. Ing. Michal Beneš FJFI ČVUT
Doc. Ing. Petr Cintula, Ph.D. ÚI AV ČR
Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. ÚTIA AV ČR
Prof. Ing. Jaroslav Fořt, CSc. FS ČVUT
Prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc. FJFI ČVUT
Doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. MFF UK
Prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc. ÚI AV ČR
Doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D. MFF UK
Ing. Vít Jakubský, Ph.D. ÚJF AV ČR
Prof. Ing. Igor Jex, DrSc. FJFI ČVUT
Doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr. MFF UK
Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. FJFI ČVUT
Doc. Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D. FEL ČVUT
Prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D FJFI ČVUT - předsedkyně
Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. FJFI ČVUT
Doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D. FJFI ČVUT
Prof. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc. FJFI ČVUT

Seznam přednášejících

Prof. Dr. Ing. Michal Beneš
Prof. RNDr. Čestmír Burdík, DrSc.
Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Ing. František Hakl, CSc.
Prof. Ing. Miloslav Havlíček, DrSc.
Prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
Prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc.
Doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
Prof. RNDr. Petr Kůrka, DrSc.
Ing. Václav Kůs, Ph.D.
Prof. Ing. František Maršík, DrSc.
Prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D
Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
Prof. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc.
Prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc.
Doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
RNDr. Barbara Zitová, Ph.D.

Seznam školitelů

Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
Prof. RNDr. Čestmír Burdík, DrSc.
Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.
Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Ing. Jiří Grim, CSc.
Dipl.Eng. Tatiana V.Guy, Ph.D.
Ing. František Hakl, CSc.
Prof. Ing. Miloslav Havlíček, DrSc.
Prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
Doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
Prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
Doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
Ing. Václav Kůs, PhD.
Prof. Ing. František Maršík, DrSc.
Prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
Doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
Prof. RNDr. Vladislav Šimák, DrSc.
Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
Prof. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc.
RNDr. Miloslav Znojil, DrSc.


za obsah této stránky zodpovídá: Václav Klika | naposledy změněno: 21.6.2022
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky