Ph.D. studium


za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 28.7.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky