Spolupráce ve výzkumu

Výzkumná činnost katedry matematiky se dotýká velké škály oborů aplikované matematiky, informatických oborů a tvorby software (více viz výzkumná činnost).

Nabízíme spolupráci společnostem, které se zabývají výzkumem v podobných oblastech a mají zájem o odborné posudky (expretizy) nebo o dlouhodobou spolupráci například při vedení studentů bakalářského, magisterského nebo doktorského studia.

Spolupracující společnosti a instituty

Spolupracující univerzity


za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 22.2.2023
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky