Spolupráce ve výzkumu

Výzkumná činnost katedry matematiky se dotýká velké škály oborů aplikované matematiky, informatických oborů a tvorby software (více viz výzkumná činnost).

Nabízíme spolupráci společnostem, které se zabývají výzkumem v podobných oblastech a mají zájem o odborné posudky (expretizy) nebo o dlouhodobou spolupráci například při vedení studentů bakalářského, magistreského nebo doktorského studia.

Spolupracující společnosti a instituty

Spolupracující univerzity


za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 28.11.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky