Absolventi magisterského studia

filtr
absolventi z let od do
zaměření:


jméno:
školitel:
Michaela Diasová
rok: 2023
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Systémy iterovaných funkcí, jejich invariantní množiny a míra
školitel: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
Adam Jedlička
rok: 2023
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Prozkoumávání prostoru v úloze přenosu znalostí
školitel: Ing. Tatiana Valentine Guy, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Lukáš Kysilka
rok: 2023
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Detekce anomálií na službách v počítačové síti
školitel: Ing. Martin Kopp, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Václav Lamich
rok: 2023
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Detekce mraků v družicových snímcích pomocí algoritmů strojového učení
školitel: RNDr. Michal Šorel, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Anežka Lhotáková
rok: 2023
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Škálování a odhadování pro GIG-distribuovaná data
školitel: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Filip Mairinger
rok: 2023
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Predikce nerovnováhy v elektroenergetické přenosové soustavě
školitel: Ing. Jiří Franc, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Thi Thu Hien Nguyenová
rok: 2023
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Vyhodnocení efektivity reklamy za použití detektoru lidí a odhadování směru pohledu.
školitel: Doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc.; (vedoucí specialista) Ing. Filip Naiser
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Palán
rok: 2023
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Modely fázového pole v materiálových vědách a jejich numerické řešení
školitel: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Katarína Studeničová
rok: 2023
zaměření: Aplikovaná algebra a analýza
práce: Aritmetika v zobecněných Cantorových systémech
školitel: Prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Tomáš Brisučiak
rok: 2022
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Analýza úniku ruthenia-106 v roce 2017 pomocí atmosférického inverzního modelování
školitel: Ing. Ondřej Tichý, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jakub Bureš
rok: 2022
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Hybridní diskriminativně-generativní modely pro množinová data
školitel: doc. Ing. Václav Šmídl Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jiří Chmel
rok: 2022
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Aplikace strojového učení k predikci energií ve fyzice pevných látek
školitel: doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Lukáš Heriban
rok: 2022
zaměření: Aplikovaná algebra a analýza
práce: Nelokální aproximace obecných relativistických delta interakcí
školitel: Ing. Matěj Tušek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Martin Kovanda
rok: 2022
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Generování seznamu událostí v signálu pomocí neuronových sítí
školitel: Ing. Milan Chlada, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Kovář
rok: 2022
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Matematické modelování perfuze myokardu pomocí mřížkové Boltzmannovy metody
školitel: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Lukáš Kulička
rok: 2022
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Metody odhadu řídké parametrizace neuronových sítí
školitel: doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Eva Lainová
rok: 2022
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Přenos znalosti pro lineární systémy s omezeným šumem
školitel: Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D.
Michal Malík
rok: 2022
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Matematické modelování dvoufázového proudění pomocí mřížkové Boltzmannovy metody
školitel: Ing. Pavel Eichler
e-mail: zobrazit e-mail
 
Michaela Mašková
rok: 2022
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Odhad modelu nekompletních heterogenních strukturovaných dat
školitel: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
Vít Pánek
rok: 2022
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Statistické vlastnosti termodynamického částicového plynu s kombinovaným potenciálem
školitel: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
 
Zuzana Sabolová
rok: 2022
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Odhadování pohybu mikrorobotů v magnetickém poli
školitel: doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Monika Suchomelová
rok: 2022
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Evoluční úlohy pro rovinné křivky a jejich zobecnění
školitel: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
Dominik Šepák
rok: 2022
zaměření: Matematická informatika
práce: Hledání praktických robustních klasifikátorů
školitel: doc. Ing. Tomáš Pevný, Ph.D.
Jáchym Šimon
rok: 2022
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Strojové ověření Rose-Rosserova důkazu úplnosti Łukasiewiczovy výrokové logiky
školitel: Mgr. Tomáš Lávička, Ph.D.
 
Patrik Šnauko
rok: 2022
zaměření: Aplikovaná algebra a analýza
práce: Aplikace teorie ortogonálních polynomů v řešení Heunovy diferenciální rovnice
školitel: prof. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Trödler
rok: 2022
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Isingův model feromagnetizace látek
školitel: doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Niels van der Meer
rok: 2022
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Matematické modelování v elektrokardiologii
školitel: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
Dominika Zogatová
rok: 2022
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Evoluce významu slov v jazyce
školitel: Ing. Tomáš Mikolov, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Antonie Brožová
rok: 2021
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Slepá dekonvoluce obrazu s prostorově proměnným konvolučním jádrem
školitel: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
Nikola Groverová
rok: 2021
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Inovativní přístup k metodice kapacitních výpočtů pro neřízenou stykovou křižovatku
školitel: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Kateřina Hladká
rok: 2021
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Supervizované a nesupervizované učení pro fyziku těžkých iontů
školitel: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
Michaela Jaklinová
rok: 2021
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Schrödingerovy operátory s nehermitovskými maticovými potenciály
školitel: doc. Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. DSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Kristina Jarůšková
rok: 2021
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Statistické zpracování simulovaných dat v částicové fyzice
školitel: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Martin Jex
rok: 2021
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Optimalizace algoritmu větví a mezí s aplikací na testování fázové stability vícesložkových směsí
školitel: doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Teodor Kováč
rok: 2021
zaměření: Matematická informatika
práce: Komprese konvolutorních vrstev neuronových sítí
školitel: Ing. Petr Tichavský, DSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Miroslav Kubů
rok: 2021
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Metody strojového učení v částicové fyzice
školitel: Ing. Petr Bouř
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jana Novotná
rok: 2021
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Robustní odhady a testy v modelech poissonovské regrese
školitel: doc. Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.
Adam Novotný
rok: 2021
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Analýza satelitních dat pomocí metod strojového učení
školitel: Ing. Adam Novozámský, Ph.D.
 
Benjamín Páterek
rok: 2021
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Identifikace operačních systémů na základě chování
školitel: Mgr. Jan Kohout
Hynek Peřina
rok: 2021
zaměření: Matematická informatika
práce: Reprezentace čísel v lineárních rekurentních systémech
školitel: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
 
Ondřej Poláček
rok: 2021
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Paralelizace sítí typu Sum-Product-Transform pro architekturu GPU
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Kajetán Poliak
rok: 2021
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Odhad pozice rukou během řízení automobilu
školitel: Ing. Adam Novozámský, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Filip Rolenec
rok: 2021
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Oceňování projektů metodou reálných opcí z pohledu dynamického programování
školitel: Ing. Rudolf Kulhavý, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Pavla Veselá
rok: 2021
zaměření: Matematická informatika
práce: Paralelní a online aritmetika v imaginárních kvadratických tělesech
školitel: prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
 
Radovan Zeman
rok: 2021
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Možnosti aplikace metody zrcadlových zdrojů při popisu disperzního šíření vln v tenkých deskách
školitel: Ing. Jan Kober, Ph.D.
Vladislav Belov
rok: 2020
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Nelineární redukce dimenzionality
školitel: Ing. Radek Mařík, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Kristína Blašková
rok: 2020
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Metody strojového učení pro analýzu spánku
školitel: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D.
Matej Cibuľa
rok: 2020
zaměření: Matematická informatika
práce: Vlastnosti hlubokých neuronových sítí
školitel: Ing. Radek Mařík, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Marek Dědič
rok: 2020
zaměření: Matematická informatika
práce: Optimalizace vzdálenosti pro multi-instanční shlukovací problémy
školitel: Ing. Tomáš Pevný Ph.D.
Matouš Fencl
rok: 2020
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Paralelní algoritmy lineární algebry pro GPU
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Tomáš Jakubec
rok: 2020
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Numerická simulace vícefázového proudění na nestrukturovaných sítích s libovolnou topologií ve 3D
školitel: Ing. Pavel Strachota, Ph. D.
Václav Košík
rok: 2020
zaměření: MM
práce: Zobecněná derivovaná slova k faktorům Thueových-Morseových posloupností
školitel: prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Bibiána Lajčinová
rok: 2020
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Vysvětlitelnost klasifikace grafových reprezentací dat
školitel: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jana Lepšová
rok: 2020
zaměření: MM
práce: Reakčně-difuzní model excitovatelného prostředí a jeho vlastnosti
školitel: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
 
Aleš Neoral
rok: 2020
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Nové přístupy k metaučení v regresním modelování
školitel: RNDr. Jan Kalina, Ph.D.
Chien Nguyen Minh
rok: 2020
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Úloha obchodování párů v praxi: aplikace statistických metod a optimálního řízení na burzovní data
školitel: Ing. Petr Veverka, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Martin Oharek
rok: 2020
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Stochastické metody propojující neuronové sítě s náhodnými lesy a jejich využití v analýze medicínských dat
školitel: Ing. Marek Bukáček
e-mail: zobrazit e-mail
Barbora Pánková
rok: 2020
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Analýza cen pojištění pomocí strojového učení
školitel: Mgr. Tomáš Petr
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Pecka
rok: 2020
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Kooperativní teorie her pro úlohy strojového učení
školitel: Doc. Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D.
Marko Sahan
rok: 2020
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Aktivní učení pro klasifikaci textů
školitel: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Schäfer
rok: 2020
zaměření: Matematická informatika
práce: Implementace numerických schémat pro simulaci stlačitelného turbulentního proudění
školitel: Ing. Oberhuber Tomáš, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Světlana Smrčková
rok: 2020
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Využití automatického zpracování leteckých snímků pro procedurální generování realistických 3D modelů měst
školitel: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.
 
Jan Tichavský
rok: 2020
zaměření: Matematická informatika
práce: Trénování neuronových sítí založené na vysoce robustních odhadech
školitel: RNDr. Jan Kalina, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Dominik Vít
rok: 2020
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Automatizovaný systém kontroly motorového prostoru aut
školitel: Ing. Adam Novozámský, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Tomáš Zikmund
rok: 2020
zaměření: Matematická informatika
práce: Detekce překrývajících se komunit v bipartitních grafech
školitel: Ing. Radek Mařík, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Matěj Zorek
rok: 2020
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Generativní modely pro detekci L-H přechodu v plazmatu na tokamaku COMPASS
školitel: Ing. Vít Škvára
e-mail: zobrazit e-mail
 
Eliška Zugarová
rok: 2020
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Přenosové učení v úlohách sekvenčního rozhodování
školitel: Ing. Tatiana Valentine Guy, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
František Boháč
rok: 2019
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Predikce teploty pomocí stochastických modelů s omezeným šumem
školitel: Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ondřej Čajánek
rok: 2019
zaměření: MM
práce: Stochastické modely chemických systémů s komplexním chováním
školitel: doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Matěj Fanta
rok: 2019
zaměření: Matematická informatika
práce: Exktrakce pravidel z hlubokých neuronových sítí
školitel: doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
František Gašpar
rok: 2019
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Modelování kapacity zúžení pomocí prostorově závislého tření
školitel: Ing. Pavel Hrabák, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Karel Hybner
rok: 2019
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Pokročilé metody pro odhad zdroje při atmosférickém radiačním úniku
školitel: Ing. Ondřej Tichý, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ondřej Kadlec
rok: 2019
zaměření: MM
práce: Palindromická a antipalindromická délka slov
školitel: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
Tomáš Košlab
rok: 2019
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Zobecněné lineární smíšené modely pro odhadování v malých oblastech
školitel: doc. Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Miroslav Kovář
rok: 2019
zaměření: Matematická informatika
práce: Analýza biomarkerů psychiatrických pacientů pomocí analýzy EEG signálu a strojového učení
školitel: Sebastián Basterrech, PhD
e-mail: zobrazit e-mail
Ondřej Mach
rok: 2019
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Matematické modelování a numerická simulace nelineárních difuzních procesů v lithiových článcích
školitel: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
Vladislav Matúš
rok: 2019
zaměření: Matematická informatika
práce: Přerozdělení oblastí v grafu založené na technikách rozkladu řídkých matic
školitel: prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.
Vojtěch Straka
rok: 2019
zaměření: MM
práce: Aposteriorní odhad chyby numerického řešení metodou konečných prvků pro stacionární a nestacionární parciální diferenciální rovnice ve 2D
školitel: Ing. Fučík Radek, Ph. D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jakub Trusina
rok: 2019
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Aplikace testů homogenity a klasifikace částic v neutrinové fyzice
školitel: Ing. Jiří Franc Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Lukáš Tryner
rok: 2019
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Turingovy vzory v deterministických a stochastických reakčně-difuzních systémech
školitel: doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Dominika Vlčková
rok: 2019
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Metody porovnání klastrování založené na využití modelu směsi distribucí pro překrývající se komponenty
školitel: doc. Ing. Evženie Suzdaleva, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
František Blachowicz
rok: 2018
zaměření: Matematická informatika
práce: Identifikace infrastruktur síťových služeb na základě kryptovaných spojení
školitel: Ing. Jan Jusko
 
Lenka Bódiová
rok: 2018
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Model řídkosti a hladkosti zdrojových křivek v separaci medicínských obrazových studií
školitel: Ing. Ondřej Tichý, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Hana Dlouhá
rok: 2018
zaměření: MM
práce: Periody reprezentací čísel po algebraické transformaci v Möbiových číselných soustavách
školitel: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Pavel Eichler
rok: 2018
zaměření: MM
práce: Matematické modelování interakce elastického tělesa s nestlačitelnou tekutinou
školitel: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
Jiří Fejlek
rok: 2018
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Algoritmy pro automatické důkazy terminace přepisujících systémů
školitel: doc. Dipl.-Ing Dr. techn. Stefan Ratschan
e-mail: zobrazit e-mail
 
Petr Gális
rok: 2018
zaměření: MM
práce: Optimalizace geodetik a zpracování lokalizačních map z akustické emise
školitel: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Daniel Hnyk
rok: 2018
zaměření: Matematická informatika
práce: Distribuovaná kalmanovská filtrace při neznámém prostorově heterogenním šumu
školitel: Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Tereza Hostáková
rok: 2018
zaměření: MM
práce: Vlastnost malého světa funkčně konektivitních sítí
školitel: Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
František Hůla
rok: 2018
zaměření: MM
práce: Poznávající plně pravděpodobnostní návrh adaptivních rozhodovacích strategií
školitel: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jakub Kantner
rok: 2018
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Matematický model šíření signálu v excitovatelném prostředí
školitel: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
Matěj Kotrba
rok: 2018
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Studie makroskopických a mikroskopických veličin popisujících pohyb chodců
školitel: Ing. Marek Bukáček
 
Colette Kožená
rok: 2018
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Použití Preisach-Mayergoyzova prostoru pro hodnocení elasticity a poškození hysterezních materiálů
školitel: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
Jakub Krásenský
rok: 2018
zaměření: MM
práce: Rozvoje na mřížkách Hurwitzových a Lipschitzových celých čísel
školitel: Dr. Attila Kovács, PhD
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jiří Minarčík
rok: 2018
zaměření: MM
práce: Dynamika pohybu křivek ve třírozměrném prostoru a její aplikace
školitel: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
Marek Pavlíček
rok: 2018
zaměření: Matematická informatika
práce: Komplexní modulární algoritmus pro procedurální generování modelu města v počítačové grafice
školitel: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.
 
Jan Petřík
rok: 2018
zaměření: MM
práce: Rychlost konvergence S-vážených odhadů a jejich verze s lineárními omezeními
školitel: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Marko Ruman
rok: 2018
zaměření: MM
práce: Podílové směsové modely pro rozhodování
školitel: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Kateřina Solovská
rok: 2018
zaměření: MM
práce: Nerigidní registrace medicínských dat z magnetické rezonance
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Zuzana Szabová
rok: 2018
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Konvoluční poruchová funkce v dysonovských plynech
školitel: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Čeněk Škarda
rok: 2018
zaměření: Matematická informatika
práce: Datově nevyvážená klasifikace více tříd za pomoci rozhodovacích lesů
školitel: Ing. Lukáš Machlica, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
Tereza Velká
rok: 2018
zaměření: Matematická informatika
práce: Ternární zobecněná pseudostandardní slova
školitel: doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Vojtěch Veselý
rok: 2018
zaměření: MM
práce: Vlastnosti morfických obrazů S-adických posloupností
školitel: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Aleš Wodecki
rok: 2018
zaměření: MM
práce: Matematické modelování a numerická simulace vývoje mikrostruktur při fázových přechodech
školitel: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Viktor Brada
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Modelování příchodu zákazníků do rezervačního systému pomocí stochastických procesů
školitel: Ing. Jiří Franc
e-mail: zobrazit e-mail
Radim Dudek
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Stochastický model spotřeby energie vozidla městské hromadné dopravy
školitel: doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Franců
rok: 2017
zaměření: MM
práce: Matematické modelování transportu komponent směsi pomocí Stefanovy-Maxwellovy teorie a mechaniky kontinua
školitel: doc. Ing. Mikyška Jiří, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Václav Jiříček
rok: 2017
zaměření: Matematická informatika
práce: Horní odhady na komplexitu faktorových jazyků
školitel: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Zdeněk Junek
rok: 2017
zaměření: MM
práce: Ocenění instrumentu ``CoCo-perpetuity'' za podmínek skokových šoků do úvěrové likvidity
školitel: RNDr. Alexis Derviz, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Tomáš Kerepecký
rok: 2017
zaměření: Matematické inženýrství
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jakub Klinkovský
rok: 2017
zaměření: MM
práce: Matematické modelování dvoufázového kompozičního proudění v porézním prostředí
školitel: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
Jakub Kořenek
rok: 2017
zaměření: MM
práce: Vlastnost malého světa v kauzálních sítích
školitel: Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.
 
Zuzana Krčmáriková
rok: 2017
zaměření: Matematická informatika
práce: Číselné soustavy se záporným základem a konečné rozvoje
školitel: Ing. Tomáš Vávra
e-mail: zobrazit e-mail
Václav Mácha
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Paralelní metody gradientní optimalizace pro prediktivní řízení
školitel: doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
 
Martin Neznal
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Detekce škodlivého síťového provozu pomocí analýzy kontextu
školitel: Ing. Karel Bartoš
e-mail: zobrazit e-mail
Kamil Ondrák
rok: 2017
zaměření: Matematická informatika
práce: Výpočetní podpora 3D rekonstrukce morfologie povrchů lomů
školitel: doc. Ing. Hynek Lauschmann, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Juraj Panek
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Bayesovské odhadování modelů časových řad s využitím empirické věrohodnostní funkce
školitel: Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Marta Pavelka
rok: 2017
zaměření: Matematické inženýrství
práce: On-line operace v redundantních číselných soustavách
školitel: Ing. Milena Svobodová, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ondřej Pelech
rok: 2017
zaměření: MM
práce: Pokročilé numerické metody pro dvoufázové proudění v nenasyceném porézním prostředí v 1D, 2D a 3D
školitel: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Tomáš Smejkal
rok: 2017
zaměření: MM
práce: Obecná matematická formulace problémů fázové stability a fázové rovnováhy vícesložkových směsí
školitel: doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Helena Svobodová
rok: 2017
zaměření: Matematická informatika
práce: Symbolické posloupnosti a mřížky
školitel: prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Jakub Ševčík
rok: 2017
zaměření: MM
práce: Bayesovské metody pro zvyšování rozlišení digitálních snímků
školitel: doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
 
Eduard Šubert
rok: 2017
zaměření: Matematická informatika
práce: Voronoiova dláždění kvazikrystalů
školitel: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Ondřej Ticháček
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Matematický model vnitřního ucha a sluchového nervu
školitel: Prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Magdaléna Tinková
rok: 2017
zaměření: MM
práce: Numerační systémy s reálnými kubickými bázemi
školitel: prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
Lukáš Ulrych
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Odhad hyperparametrů Gausovských procesů
školitel: doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jana Vacková
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Poruchová teorie statistické rigidity částicových systémů
školitel: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Milan Berka
rok: 2016
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Distribuovaná přibližná bayesovská filtrace pomocí ABC s využitím marginalizace
školitel: Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Petr Bohuslav
rok: 2016
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Robustní odhady v zobecněných lineárních modelech
školitel: Ing. Tomáš Hobza, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
Petr Bouř
rok: 2016
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Vývoj statistických neparametrických a divergenčních metod pro zpracování dat z experimentů D0 a NOvA
školitel: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
David Brožek
rok: 2016
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Automatické vyhledávání a opravy poruch barevných obrazových dat s využitím lokálních směsových modelů.
školitel: Ing. Jiří Grim, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
David Celný
rok: 2016
zaměření: MM
práce: Matematické modelování rovinných a kulových fázových rozhraní pro vícesložkové tekutiny
školitel: Ing. Jan Hrubý, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Vojtěch Cvrček
rok: 2016
zaměření: MM
práce: Lattice Boltzmannova metoda druhého řádu pro proces míšení nenewtonovských kapalin
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Ondřej Faltys
rok: 2016
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Studie mikrostruktury částicových souborů se střednědosahovými potenciály
školitel: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Richard Finger
rok: 2016
zaměření: Matematická informatika
práce: Asymptotické a robustní vlastnosti statistických odhadů a testů s minimální pseudovzdáleností
školitel: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Josef Florian
rok: 2016
zaměření: MM
práce: Zobecněná pseudostandardní slova
školitel: Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jakub Hlavnička
rok: 2016
zaměření: Matematická informatika
práce: Součiny prvočísel v aritmetických posloupnostech a prvočíselná věta
školitel: Mgr. Vítězslav Kala, PhD
e-mail: zobrazit e-mail
Petr Jačka
rok: 2016
zaměření: MM
práce: Měření kinematických vlastností produkce párů top-antitop
školitel: prof. RNDr. Vladislav Šimák, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Václav Kautský
rok: 2016
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Shluková funkce náhodných matic třídy DUE
školitel: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Dejan Kirda
rok: 2016
zaměření: MM
práce: Matematické modelování vícefázového proudění ve fluidním loži
školitel: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
David Klečka
rok: 2016
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Modelování škodního poměru s aplikací na ohodnocování pojistných povodňových portfolií
školitel: Ing. Jiří Franc
e-mail: zobrazit e-mail
Jakub Klemsa
rok: 2016
zaměření: Matematická informatika
práce: Analýza AES white-box schémat pomocí útoku postranním kanálem
školitel: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ondřej Kollert
rok: 2016
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Analýza spekter náhodných matic za použití teorie čítacích procesů
školitel: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
Vojtěch Kovalík
rok: 2016
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Využití fluktuací charakteristik AR modelu k diagnostice Alzheimerovy choroby
školitel: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Michal Král
rok: 2016
zaměření: MM
práce: Matematické modelování fázových přechodů
školitel: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
Jakub Kubiš
rok: 2016
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Oceňovanie Ázijských opcií v prípade stochastickej bezrizikovej úrokovej sadzby
školitel: Ing. Kamil Kladívko, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Legerský
rok: 2016
zaměření: Matematická informatika
práce: Konstrukce algoritmů pro paralelní sčítání v nestandardních číselných soustavách
školitel: Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jakub Malý
rok: 2016
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Faktory v čase variabilní rizikové prémie na finančním trhu
školitel: doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Filip Marada
rok: 2016
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Adaptivní filtrace stavových modelů pomocí přibližného bayesovského počítání
školitel: Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Kateřina Medková
rok: 2016
zaměření: Matematická informatika
práce: Bispeciální faktory v jazycích S-adických systémů
školitel: Ing. Karel Klouda, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Lubor Pacák
rok: 2016
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Optimální řízení vakcinace v modelech epidemií s inkubační dobou.
školitel: Ing. Petr Veverka, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Lukáš Pohanka
rok: 2016
zaměření: Matematická informatika
práce: Kryptografie eliptických křivek v jednočipových zařízeních
školitel: RNDr. Michal Hojsík, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Reichl
rok: 2016
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Bayesovské průměrování nepřesně specifikovaných modelů
školitel: Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
Ondřej Sláma
rok: 2016
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Korelační analýza dopravního proudění
školitel: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Tomáš Sobotík
rok: 2016
zaměření: Matematická informatika
práce: Implementace metod pro modelování hladkých křivek
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jakub Solovský
rok: 2016
zaměření: MM
práce: Matematické modelování dvoufázového vícesložkového proudění v porézním prostředí v problematice ochrany životního prostředí
školitel: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Vít Škvára
rok: 2016
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Stochastický model okraje plazmatu v tokamaku a jeho odhadování
školitel: doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Viktor Šohájek
rok: 2016
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Pokročilé metody modelování obsazenosti hromadných dopravních prostředků
školitel: Ing. Jiří Franc
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jakub Štěch
rok: 2016
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Vícekrokové plně pravděpodobnostní rozhodování založené na líném učení
školitel: Dipl.-Eng. Tatiana V.Guy, PhD
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Vejmola
rok: 2016
zaměření: MM
práce: Modifikace a využití separačních metod pro detekci řídkých jevů ve fyzice vysokých energií.
školitel: Ing. František Hakl, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jonáš Chudý
rok: 2015
zaměření: MM
práce: Zpracování obrazu pomocí degenerovaných parabolických parciálních diferenciálních rovnic
školitel: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
Lucie Hanáková
rok: 2015
zaměření: MM
práce: Stabilizace videa v digitálních kamerách s elektronickou závěrkou
školitel: Ing. Filip Šroubek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Vít Hanousek
rok: 2015
zaměření: Matematická informatika
práce: Optimalizace, testování a ladění infrastruktury pro paralelní výpočty na clusteru Hyperion
školitel: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jitka Kostková
rok: 2015
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Stochastické modely epidemií s ohledem na demografii lidské populace
školitel: Ing. Petr Veverka, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Kubant
rok: 2015
zaměření: MM
práce: Modelování transportu vody v proton-elektrolytické membráně a jeho experimentální ověření
školitel: Ing. Václav Klika, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Mrkos
rok: 2015
zaměření: MM
práce: Rozeznávání uživatelů počítačových sítí na základě jejich chování
školitel: Ing. Martin Grill
e-mail: zobrazit e-mail
 
Matěj Novotný
rok: 2015
zaměření: Matematická informatika
práce: Optimalizace tvaru obtékaného tělesa
školitel: Doc. Ing. Jiří Fürst, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Kateřina Pastirčáková
rok: 2015
zaměření: Matematická informatika
práce: Substitutivita a generování slov kódujících výměnu 3 intervalů
školitel: Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Juraj Pohanka
rok: 2015
zaměření: MM
práce: Informačně-geometrické přístupy k distribuovanému odhadování
školitel: Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Matěj Sedláček
rok: 2015
zaměření: MM
práce: Rozpoznávání želv
školitel: Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Hana Srbová
rok: 2015
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Využití konvoluce ve statistické analýze 3D biomedicínského obrazu
školitel: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Ondřej Šembera
rok: 2015
zaměření: MM
práce: Slepá separace nedourčených směsí nestacionárních a ne-Gaussovských zdrojů
školitel: Ing. Petr Tichavský, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Michal Štěpánek
rok: 2015
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Aplikace metod strojového učení v částicové fyzice
školitel: Ing. Jiří Franc
e-mail: zobrazit e-mail
Aleš Tygl
rok: 2015
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Porovnání dvou přístupů pro odhadování parametrů malých oblastí
školitel: Ing. Hobza Tomáš, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jiří Vejrosta
rok: 2015
zaměření: MM
práce: Matematické modelování a numerická simulace difuzních procesů v lithiových bateriích
školitel: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
Hynek Walner
rok: 2015
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Numerické řešení úlohy optimálního řízení stochastického růstu nádoru
školitel: Ing. Petr Veverka, Ph.D.
 
Petr Habásko
rok: 2014
zaměření: MM
práce: Implementace řešiče Navierových-Stokesových rovnic pomocí metody konečných prvků
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jaroslav Klika
rok: 2014
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Odhadování parametrů v zobecněných lineárních smíšených modelech
školitel: Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Tomáš Kouřim
rok: 2014
zaměření: MM
práce: Rozpoznávání rakoviny kůže pomocí analýzy obrazu
školitel: prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Kučera
rok: 2014
zaměření: SIMI
práce: Vývoj a testování nových statistických technik pro separaci signálů z rozpadových procesů Fermilabu
školitel: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Matěj Laitl
rok: 2014
zaměření: SIMI
práce: Výpočetní prostředí pro asimilaci disperzních atmosférických modelů
školitel: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Matoušek
rok: 2014
zaměření: MM
práce: Porovnání spojitých modelů dopravního toku s reálnými dopravními daty
školitel: Dr.-techn. Ing. Jan Přikryl
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Mucha
rok: 2014
zaměření: TS
práce: Optimalizace formátu řídkých matic pomocí knihovny CUDA
školitel: doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Jakub Novotný
rok: 2014
zaměření: TS
práce: Distribuované řízení dopravní signalizace
školitel: Dr. Ing. Jan Přikryl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jana Papoušková
rok: 2014
zaměření: MM
práce: Nové třídy statistických distribucí v Preisach-Mayergoyzově prostoru hysteronů
školitel: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
Zbyněk Pitra
rok: 2014
zaměření: SIMI
práce: Rozšíření systému evoluční optimalizace GENACAT o náhradní modelování pomocí gaussovských procesů
školitel: Doc. RNDr. Ing. Martin Holeňa, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jiří Šleis
rok: 2014
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Teorie balancovaných distribucí a její socio-fyzikální aplikace
školitel: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
Marek Teller
rok: 2014
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Lokalizace defektů v tělese nelineárními ultrazvukovými metodami
školitel: Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Valášek
rok: 2014
zaměření: MM
práce: Numerická aproximace vzájemné interakce proudění a kmitání elastického tělesa metodou konečných prvků
školitel: doc. RNDr. Sváček Petr Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Berka
rok: 2013
zaměření: TS
práce: Diagnostika a efektivní údržba stochastických hybridních systémů
školitel: Mgr. Karel Macek
e-mail: zobrazit e-mail
 
Karel Břinda
rok: 2013
zaměření: SIMI
práce: Přibližné vyhledávání pomocí bezeztrátového filtrování
školitel: Ing. Karel Klouda, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Marek Bukáček
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Celulární model pohybu chodců s adaptivní časovou škálou
školitel: Ing. Pavel Hrabák
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jakub Flaška
rok: 2013
zaměření: TS
práce: Vývoj softwarového nástroje pro zpracování a vizualizaci dat z magnetické resonance
školitel: Ing. Pavel Strachota
e-mail: zobrazit e-mail
Marek Honzírek
rok: 2013
zaměření: SIMI
práce: Aktivní učení a automaty
školitel: Ing. Radek Mařík, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Tereza Jindrová
rok: 2013
zaměření: MM
práce: Výpočetní metody v termodynamice vícesložkových směsí
školitel: Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Michal Kuban
rok: 2013
zaměření: TS
práce: Návrh řízení v saturované dopravní mikrooblasti
školitel: Doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jakub Loucký
rok: 2013
zaměření: MM
práce: Použití grafových řezů pro segmentaci medicínských obrazových dat
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Martina Šůsová
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Konstrukce dopravního modelu dvouproudé komunikace
školitel: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Michal Záveský
rok: 2013
zaměření: MM
práce: Geodetická iterativní lokalizace a statistická separace v akustické emisi s Fermilab TopQ aplikacemi.
školitel: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
Miroslav Zima
rok: 2013
zaměření: MM
práce: Duality between estimation and optimal control
školitel: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Tomáš Denemark
rok: 2012
zaměření: MM
práce: Metody degenerované difuze při počítačovém zpracování obrazu a jejich aplikace
školitel: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Ehrenberger
rok: 2012
zaměření: TS
práce: Systém pro generování konfiguračních souborů
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Tomáš Hejda
rok: 2012
zaměření: MM
práce: Moebiovské systémy numerace s diskrétními grupami
školitel: Prof. RNDr. Petr Kůrka, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Jana Hradilová
rok: 2012
zaměření: MM
práce: Modely s náhodnými regresními koeficienty na úrovni oblasti
školitel: Ing. Hobza Tomáš, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Karel Jedlička
rok: 2012
zaměření: MM
práce: Statická analýza zdrojových kódů software
školitel: Ing. Radek Mařík, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Kobera
rok: 2012
zaměření: TS
práce: Rozhodování pomocí ontologií
školitel: Mgr. Karel Macek
e-mail: zobrazit e-mail
 
Miroslav Kolář
rok: 2012
zaměření: MM
práce: Mathematical Modelling and Numerical Simulation of Reaction-Diffusion Processes
školitel: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
Petr Komínek
rok: 2012
zaměření: MM
práce: Vyhodnocování screeningových mamogramů pomocí lokálního statistického modelu
školitel: Ing. Jiří Grim, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Martin Kopecký
rok: 2012
zaměření: TS
práce: Predikční model dopravní intenzity a jeho využití pro řízení křižovatky
školitel: Doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Lamač
rok: 2012
zaměření: MM
práce: Numerické metody pro řešení reakčně-difuzních rovnic
školitel: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
Michael Matějů
rok: 2012
zaměření: MM
práce: Alternativní formulace termodynamického dopravního modelu
školitel: Mgr. Milan Krbalek, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
Radek Papoušek
rok: 2012
zaměření: MM
práce: Ekonometrické ověření dynamického modelu ceny a objemu na kapitálových trzích
školitel: RNDr. Martin Šmíd, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ondřej Pártl
rok: 2012
zaměření: MM
práce: Dynamické modely v matematické biologii
školitel: doc. Dr. Ing. Michal Beneš
Tomáš Vávra
rok: 2012
zaměření: MM
práce: Aritmetika v číselných soustavách se zápornou bází
školitel: doc. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Martin Vlček
rok: 2012
zaměření: MM
práce: Modelování evolučních úloh pro materiály s tvarovou pamětí
školitel: Priv.-Doz. RNDr. Martin Kružík, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Ladislav Zvoník
rok: 2012
zaměření: MM
práce: Matematické modelování dislokační dynamiky v materiálech
školitel: doc. Dr. Ing. Michal Beneš
 
Viktor Charypar
rok: 2011
zaměření: TS
práce: Lokální frekvenční analýza 3D obrazu v diagnostice Alzheimerovy choroby
školitel: doc. Ing. Jaromír Kukal Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Chylík
rok: 2011
zaměření: MM
práce: Vliv biochemických procesů na materiálové vlastnosti pojivových tkání
školitel: Prof. Ing. František Maršík, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
David Fabian
rok: 2011
zaměření: SIMI
práce: Systém pro zjednodušené generovaní konfigurací
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Pavel Hron
rok: 2011
zaměření: MM
práce: Numerická simulace dvoufázového proudění v porézním prostředí
školitel: Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Vladimír Klement
rok: 2011
zaměření: TS
práce: Implementace řešičů řídkých matic na GPU
školitel: Ing, Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Petr Kubín
rok: 2011
zaměření: SIMI
práce: Užití zobrazovacích vad digitálních fotoaparátů při detekci falzifikací digitálních fotografií
školitel: Ing. Stanislav Saic, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Slavomír Kučera
rok: 2011
zaměření: SIMI
práce: Analýza pohybu srdeční komory z MRI
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Balázs Kutil
rok: 2011
zaměření: TS
práce: Pokročilé metody degenerované difuze při počítačovém zpracování obrazu
školitel: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
David Machač
rok: 2011
zaměření: MM
práce: Modelování dynamicky zatěžované páteře
školitel: prof. Ing. František Maršík, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Barbora Planková
rok: 2011
zaměření: MM
práce: Matematické modelování kulových fázových rozhraní reálných tekutin
školitel: Ing. Jan Hrubý, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ondřej Pokorný
rok: 2011
zaměření: SI
práce: Analýza grafových struktur vhodných pro aplikaci genetických operátorů
školitel: Ing. Hakl František CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Petr Ptáček
rok: 2011
zaměření: TS
práce: Korekce odhadu délky kolony s využitím modelu směsi distribucí
školitel: Doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jakub Skryja
rok: 2011
zaměření: MM
práce: Transformace maturity
školitel: Mgr. Martin Hanuš, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Václav Slimáček
rok: 2011
zaměření: MM
práce: Matematický model kontrolního stanoviště výrobní linky
školitel: RNDr. Jiří Michálek, CSc
e-mail: zobrazit e-mail
 
Zdeněk Tichý
rok: 2011
zaměření: SI
práce: Miniaturní jazyk a jeho překladač
školitel: Ing. Zdeněk Čulík
e-mail: zobrazit e-mail
Vít Tomica
rok: 2011
zaměření: MM
práce: Matematické modelování advekčních a reakčních procesů v problematice spalování
školitel: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
Michal Vahala
rok: 2011
zaměření: SIMI
práce: Duální bezsenzorové řízení synchronních elektrických pohonů
školitel: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Šárka Vejvodová
rok: 2011
zaměření: MM
práce: Nelineární ultrazvuková tomografie s časovou reversací signálů
školitel: Ing. Zdeněk Převorovský, CSc
e-mail: zobrazit e-mail
 
Alexandr Žák
rok: 2011
zaměření: MM
práce: Matematické modelování dynamiky v matematické biologii
školitel: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
Vladimír Cupal
rok: 2010
zaměření: SI
práce: Detekce anomálií v datech SAP pomocí data miningu v SQL Server
školitel: Ing. Jan Tomčík
e-mail: zobrazit e-mail
 
Radim Demut
rok: 2010
zaměření: MM
práce: Robustnost odhadů hustot s minimální divergencí
školitel: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
Daniel Dombek
rok: 2010
zaměření: MM
práce: Beta-numeration systems with negative bases
školitel: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Petr Dvořák
rok: 2010
zaměření: MM
práce: Matematické modelování mikrostruktur při fázových přechodech
školitel: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
Zuzana Farová
rok: 2010
zaměření: MM
práce: Statistické metody odhadu hustot a klasifikace signálů
školitel: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ondřej Glatz
rok: 2010
zaměření: MM
práce: Matematické modelování mobility martenzitických mikrostruktur
školitel: Ing. Hanuš Seiner, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Michal Havlíček
rok: 2010
zaměření: TS
práce: Modelování BTF textur
školitel: Doc. Ing. Michal Haindl, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Martin Hejtmánek
rok: 2010
zaměření: TS
práce: Vývoj nových křemíkových detektorů částic
školitel: prom. fyz. Vaclav Vrba, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Vojtěch Holub
rok: 2010
zaměření: TS
práce: Tvorba vysokoškolského rozvrhu pomocí genetického algoritmu
školitel: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Lukáš Homoľa
rok: 2010
zaměření: MM
práce: Modularizace ontologií v kontextu sémantického webu
školitel: Ing. Július Štuller, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Pavel Hrabák
rok: 2010
zaměření: MM
práce: Asymetrický proces jednoduchého vyloučení, řešení a modifikace
školitel: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Václav Jirkovský
rok: 2010
zaměření: TS
práce: Modelování časoprostorových neuronových sítí a jejich využití pro rozpoznávání mluvené řeči
školitel: Ing. Pavel Bolek
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Judas
rok: 2010
zaměření: SI
práce: Použití konvolučních kódů k minimalizaci vlivu vložené informace ve steganografii
školitel: Ing. Tomáš Filler
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ján Jusko
rok: 2010
zaměření: SI
práce: Detekce malwaru pomocí analýzy síťové komunikace
školitel: Martin Rehák, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Zdeněk Kabát
rok: 2010
zaměření: MM
práce: Integrabilní a superintegrabilní systémy v diskrétní kvantové mechanice
školitel: Prof. Ing. Miloslav Havlíček, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ondřej Křivánek
rok: 2010
zaměření: MM
práce: Rozšířené iterace rozložené v čase v plně pravděpodobnostním návrhu
školitel: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Dominik Macáš
rok: 2010
zaměření: MM
práce: Enumerace faktorů slov kódujících výměnu 3 intervalů
školitel: Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Kateřina Marková
rok: 2010
zaměření: MM
práce: Aplikace nespojité Galerkinovy metody v transportních problémech v porézním prostředí
školitel: Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Radek Máca
rok: 2010
zaměření: MM
práce: Metody degenerované difuze při počítačovém zpracování obrazu a jejich aplikace
školitel: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
Pavel Neškudla
rok: 2010
zaměření: TS
práce: Zpracování dat z MRI
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
Ondřej Polívka
rok: 2010
zaměření: MM
práce: Numerická simulace proudění roztoku s proměnnou hustotou v porézním prostředí
školitel: Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Stiborek
rok: 2010
zaměření: TS
práce: Game Theoretical Approach to Adaptive Intrusion Detection System
školitel: Martin Rehák, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
František Štampach
rok: 2010
zaměření: MM
práce: Spektrální problém pro jistou třídu Jacobiho matic
školitel: Prof. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc.
 
Ondřej Tichý
rok: 2010
zaměření: TS
práce: Integrální modely dynamických scintigrafických studií ledvin
školitel: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Zdeněk Vyoral
rok: 2010
zaměření: SI
práce: Použítí klasifikátorů založených na podpůrných vektorech při fuzzy klasifikaci
školitel: Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Vítězslav Žabka
rok: 2010
zaměření: SI
práce: Využití GPGPU pro řešení soustav lineárních rovnic
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
Karel Bartoš
rok: 2009
zaměření: TS
práce: Informační fúze v systémech detekce intruzí
školitel: Martin Rehák, Ing. ECP
e-mail: zobrazit e-mail
 
Monika Drábová
rok: 2009
zaměření: MM
práce: Nelineární optimalizace termodynamického modelu podchlazené vody
školitel: Ing. Jan Hrubý, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Petr Fiala
rok: 2009
zaměření: MM
práce: Statistické metody charkterizace texturních obrazů s aplikací na rozpoznání scény
školitel: Doc. Petr Volf, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jiří Franc
rok: 2009
zaměření: MM
práce: Robustifikované instrumentální proměnné
školitel: Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Ján Fröhlich
rok: 2009
zaměření: SI
práce: Popis zobrazení pomocí fuzzy logiky
školitel: Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Grebler
rok: 2009
zaměření: MM
školitel: Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Martin Grill
rok: 2009
zaměření: TS
práce: Dynamická adaptace v systémech detekce intruzí
školitel: Martin Rehák, Ing. ECP
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jitka Hanousková
rok: 2009
zaměření: MM
práce: Asymptotické vlastnosti odhadů s minimální vzdáleností
školitel: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Hofta
rok: 2009
zaměření: SI
práce: Paralelizace genetických algoritmů pomocí GPGPU
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
 
David Koudelka
rok: 2009
zaměření: TS
práce: Nelineární přechodové funkce v modelu NNSU
školitel: Ing. František Hakl, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Anna Kratochvílová
rok: 2009
zaměření: SI
práce: Parciální diferenciální rovnice ve zpracování obrazu
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jaromír Müller
rok: 2009
zaměření: TS
práce: Studie proveditelnosti hardwarové realizace přepínacích neuronových sítí
školitel: Ing. Frantisek Hakl, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
František Rolinek
rok: 2009
zaměření: TS
práce: Systém pro konfiguraci operačních systémů typu Open Source
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Tláskal
rok: 2009
zaměření: MM
práce: Statistické klasifikační metody v akustické emisi
školitel: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Václav Vávra
rok: 2009
zaměření: SI
práce: Detekce obrysů a rozpoznávání objektů v analýze obrazu
školitel: Doc. Petr Volf, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Petr Veverka
rok: 2009
zaměření: MM
práce: Ohodnocení reálných opcí pro Ornstein-Uhlenbeckovy procesy podkladových aktiv
školitel: RNDr. Alexis Derviz, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Radek Vláčil
rok: 2009
zaměření: SI
práce: Vývoj rozhraní pro vzdálené ovládání systému mainframe
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
 
Petr Bažant
rok: 2008
zaměření: TS
práce: Modely oceňování derivátů na finančních trzích
školitel: RNDr. Petr Franěk PhD
zaměstnání: Ernst & Young
e-mail: zobrazit e-mail
Tomáš Bělíček
rok: 2008
zaměření: TS
práce: 3D segmentace pomocí fuzzy detekce hran a rozvodí
školitel: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Dušek
rok: 2008
zaměření: SI
práce: Systém TexFrac pro komplexní výpočetní podporu texturní fraktografie únavových lomů
školitel: Doc. Ing. Hynek Lauschmann, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Lenka Háková
rok: 2008
zaměření: MM
práce: Morfismy na zobecněných sturmovských slovech
školitel: Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Dieu Hung Hoang
rok: 2008
zaměření: SI
práce: Návrhové vzory a jazyk C\#
školitel: Ing. Zdeněk Čulík
e-mail: zobrazit e-mail
František Jahoda
rok: 2008
zaměření: TS
práce: Metainformace pro zdrojový kód v jazyce Python
školitel: Ing. Zdeněk Čulík
e-mail: zobrazit e-mail
 
Pavel Jakl
rok: 2008
zaměření: TS
školitel: Dr. Jerome Lauret
e-mail: zobrazit e-mail
Vladimír Jarý
rok: 2008
zaměření: TS
práce: Živé distribuce
školitel: Ing. Zdeněk Čulík
e-mail: zobrazit e-mail
 
Martin Kult
rok: 2008
zaměření: TS
práce: Dekompilační program pro .NET
školitel: Ing. Miroslav Virius, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Jakub Libič
rok: 2008
zaměření: TS
práce: Editor UML a refaktoring
školitel: Ing. Miroslav Virius, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Petr Mészáros
rok: 2008
zaměření: TS
práce: Využití prahových obvodů k dolování dat
školitel: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Václav Müller
rok: 2008
zaměření: TS
práce: Webové rozhraní pro testování algoritmů na zpracování medicínských dat
školitel: Ing. Václav Šmídl, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Pavla Nikolovová
rok: 2008
zaměření: MM
práce: Robustní regrese pro binární vysvětlovanou veličinu
školitel: Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Zdeněk Nový
rok: 2008
zaměření: TS
práce: Framework pro datové sklady
školitel: RNDr. Pavel Špirhanzl
e-mail: zobrazit e-mail
 
Tomáš Palyza
rok: 2008
zaměření: TS
práce: Paralelizace systému VODA v prostředí UG
školitel: Ing. Jiří Mikyška, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
René Puchinger
rok: 2008
zaměření: SI
práce: Konstrukce a aplikace ortogonálních, biortogonálních a lifted waveletů
školitel: Doc. Petr Volf, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Pavel Rusnok
rok: 2008
zaměření: MM
práce: Pravděpodobnost ve formální fuzzy logice
školitel: Ing. Petr Cintula PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
Igor Skokan
rok: 2008
zaměření: TS
práce: Inverzní problémy ve statistické termodynamice
školitel: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Štěpán Starosta
rok: 2008
zaměření: MM
práce: Využití adaptivních filtrů v rozpoznávání mluvené řeči
školitel: Ing. Pavel Bolek
e-mail: zobrazit e-mail
Zdeněk Stupňánek
rok: 2008
zaměření: TS
práce: Aproximace duálního řízení
školitel: Ing. Josef Andrýsek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Petr Svojítka
rok: 2008
zaměření: MM
práce: Geodetické lokalizační algoritmy pro složené povrchy těles
školitel: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Vacata
rok: 2008
zaměření: SI
práce: GPGPU: Obecné výpočty na grafických procesorech
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
 
Zbyněk Zavadil
rok: 2008
zaměření: SI
práce: Návrh vizualizačních nástrojů na podporu analýzy prepínacích NS
školitel: Ing. František Hakl, CSc
e-mail: zobrazit e-mail
Petr Bednařík
rok: 2007
zaměření: MM
práce: Pokročilé metody nelineární dynamiky a jejich aplikace
školitel: Doc.Dr.Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ľuboš Bednárik
rok: 2007
zaměření: SI
práce: Paralelní algoritmy pro numerické řešení dynamiky ploch v prostoru
školitel: Doc.Dr.Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
Pavel Beneš
rok: 2007
zaměření: MM
školitel: Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jaroslav Černý
rok: 2007
zaměření: TS
práce: Programové řízení a vyhodnocování nedestruktivních testů pomocí nelineární ultrazvukové spektroskopie
školitel: Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Jiřina Drhlíková
rok: 2007
zaměření: TS
práce: Realizace semantického webu pro výuku databázových předmětů na ČVUT FEL
školitel: Ing. Michal Valenta, Ph.D.
zaměstnání: hledá
e-mail: zobrazit e-mail
 
Věra Edelmannová
rok: 2007
zaměření: TS
školitel: RNDr. Ladislav Andrej, CSc.
zaměstnání: HVB
e-mail: zobrazit e-mail
Tomáš Filler
rok: 2007
zaměření: SI
práce: Minimalizace vlivu vložené informace ve steganografii pomocí řídkých kódů
školitel: Ing. Jessica Fridrich, PhD
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Fleischmann
rok: 2007
zaměření: TS
práce: Statistické metody rozpoznávání a segmentace obrazu
školitel: Doc. Petr Volf, CSc.
zaměstnání: hledá
e-mail: zobrazit e-mail
Marek Hejdušek
rok: 2007
zaměření: MM
práce: matematické metody pro modelování a predikci výsledků sportovních utkání
školitel: doc.Ing. Petr Volf
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jiří Hofman
rok: 2007
zaměření: TS
práce: Stromy faktorů v nekonečných slovech
školitel: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Matouš Hora
rok: 2007
zaměření: SI
práce: Neuromorfní principy návrhu pravděpodobnostních neuronových sítí.
školitel: Ing. Jiří Grim, CSc.
zaměstnání: zatím hledá práci
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jakub Hozák
rok: 2007
zaměření: SI
práce: Rozšíření nástroje pro modelování univalentních sítí a aplikace v oblasti dataminingu
školitel: Ing. František Hakl, CSc.
zaměstnání: hledá
e-mail: zobrazit e-mail
Leoš Klofáč
rok: 2007
zaměření: TS
práce: Návrh počáteční hodnoty penalizace LQ regulátoru, vyhovující daným omezením
školitel: Ing. Josef Böhm CSc.
zaměstnání: hledá
e-mail: zobrazit e-mail
 
Karel Klouda
rok: 2007
zaměření: MM
práce: Algoritmy pro výpočet robustních regresních odhadů
školitel: Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Petra Kocábová
rok: 2007
zaměření: MM
školitel: Prof. Ing P. Šťovíček, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
David Kozub
rok: 2007
zaměření: SI
školitel: Ing. RNDr. Martin Holeňa CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Ondřej Lipovský
rok: 2007
zaměření: TS
práce: Porovnání separačního potenciálu sítě NNSU s klasickými separačními metodami
školitel: Ing. František Hakl, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Petr Macháček
rok: 2007
zaměření: TS
práce: Aplikace neuronových sítí ve fraktografii
školitel: Doc. Ing. Hynek Lauschmann, CSc.
zaměstnání: hledá
e-mail: zobrazit e-mail
Tomáš Peprný
rok: 2007
zaměření: TS
práce: Modifikované rovnice diferenčních schemat
školitel: Doc. Ing. Richard Liska, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ivana Průšová
rok: 2007
zaměření: TS
práce: Restaurace vícekanálových obrazových dat
školitel: Doc.Michal Haindl, DrSc.
zaměstnání: hledá
e-mail: zobrazit e-mail
Tomáš Richtr
rok: 2007
zaměření: SI
práce: Softwarové řešení analýzy vláknových struktur v obrazových texturách
školitel: Doc. Ing. Hynek Lauschmann, CSc.
zaměstnání: Software Engineer, CA Inc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Daniel Salzman
rok: 2007
zaměření: SI
práce: Bayesovské a Monte Carlo metody pro rešení úlohy shlukové analýzy
školitel: Doc. Petr Volf, CSc.
zaměstnání: IT
e-mail: zobrazit e-mail
Pavel Strachota
rok: 2007
zaměření: SI
práce: Matematické vizualizace metodami anizotropní difuze
školitel: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jiří Šimonek
rok: 2007
zaměření: SI
práce: Numerické řešení nestlačitelného stacionárního vazkého turbulentního obtékání 2D modelu automobilu
školitel: Prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Šípek
rok: 2007
zaměření: TS
práce: Aplikace modelů náhodných polí v texturní fraktografii únavových lomů
školitel: Doc. Ing. Hynek Lauschmann, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jiří Švrček
rok: 2007
zaměření: MM
práce: Studium nejmenších vážených čtverců pro nestejně rozdělené náhodné veličiny
školitel: Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
zaměstnání: Wollsreet s.r.o. (tecn.ing.)
e-mail: zobrazit e-mail
Martin Verbovský
rok: 2007
zaměření: SI
školitel: Ing. Jan Milota
zaměstnání: OK systém (programátor)
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Zeman
rok: 2007
zaměření: TS
školitel: Ing. Tatiana V. Guy, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
Michal Bauer
rok: 2006
zaměření: TS
práce: Počítačové zobrazování fraktálních množin
školitel: Doc.Dr.Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
Stanislav Brand
rok: 2006
zaměření: MM
práce: Paralelní algoritmy pro numerické řešení úloh mechaniky kontinua
školitel: Doc.Dr.Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
Karel Čábel
rok: 2006
zaměření: TS
práce: Neuronová síť a strategie přežití
školitel: Doc.Ing.Jaromír Kukal, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Vladimír Duša
rok: 2006
zaměření: TS
práce: Omezující podmínky v rozvrhování
školitel: Doc. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
David Dvořák
rok: 2006
zaměření: TS
školitel: ing. Tomáš Liška
zaměstnání: Komerční banka
e-mail: zobrazit e-mail
 
Hana Fridrichová
rok: 2006
zaměření: TS
práce: Integrace databází pomocí mediátorů a pohledů
školitel: Ing.Július Štuller, CSc.
zaměstnání: UK system
Radek Fučík
rok: 2006
zaměření: MM
práce: Numerická analýza vícefázového filtračního proudění v problematice znečištění podzemních vod
školitel: Ing. Jiří Mikyška
zaměstnání: PGS (PGS)
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Górecki
rok: 2006
zaměření: SI
školitel: Ing. RNDr. Martin Holeňa CSc.
zaměstnání: hleda
e-mail: zobrazit e-mail
Miloš Gregor
rok: 2006
zaměření: SI
školitel: Martin Rehák, Ingenieur ECP
zaměstnání: hleda
e-mail: zobrazit e-mail
 
Martin Hatka
rok: 2006
zaměření: SI
školitel: doc. Ing. Michal Haindl, DrSc.
zaměstnání: KM (PGS)
e-mail: zobrazit e-mail
Vít Hauptman
rok: 2006
zaměření: TS
práce: Integrace open-source nástrojů pro monitorování provozu sítě a správu síťových služeb
školitel: MUDr.Ing.Jan Vejvalka
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jaroslav Hlinka
rok: 2006
zaměření: MM
školitel: doc. Ing. Edita Pelantová,CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Radek Hofman
rok: 2006
zaměření: SI
školitel: Ing. Petr Pecha, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Luboš Housa
rok: 2006
zaměření: SI
práce: Vliv neurčitostí vstupů do matematického modelu na spolehlivost generované predikce
školitel: Ing. Petr Pecha, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Jakub Hytka
rok: 2006
zaměření: SI
práce: Axiomatické systémy matematické fuzzy logiky
školitel: Ing. Petr Cintula, Ph.D.
zaměstnání: NESS Logos a.s.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Václav Klika
rok: 2006
zaměření: MM
školitel: Prof. Ing. František Maršík, DrSc
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Kodovský
rok: 2006
zaměření: MM
práce: Dynamika reakčně-difuzních rovnic - matematická a numerická analýza
školitel: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ondřej Koller
rok: 2006
zaměření: SI
práce: Koherence radiálních fuzzy systémů
školitel: Ing. David Coufal Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Josef Kučera
rok: 2006
zaměření: SI
práce: Softwarový toolbox pro prácis formální fuzzy logikou
školitel: Ing.Petr Cintula, Ph.D.
zaměstnání: Callida s.r.o. (ne)
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Mach
rok: 2006
zaměření: MM
práce: Použití degenerované difuze v algoritmech matematické vizualizace
školitel: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
Marek Matas
rok: 2006
zaměření: SI
školitel: Ing. Petr Tichavský, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Aleš Matějka
rok: 2006
zaměření: TS
práce: Aplikace modelů analýzy obalu dat při hodnocení efektivnosti bankovních poboček
školitel: prof. ing. Josef Jablonský, CSc.
zaměstnání: banka
e-mail: zobrazit e-mail
Linda Mrázková
rok: 2006
zaměření: TS
práce: Analýza objektů v obrazech lomů binárních idealizací
školitel: Doc.Ing.Hynek Lauschmann, CSc.
zaměstnání: KMAT (PGS)
e-mail: zobrazit e-mail
 
Petr Pauš
rok: 2006
zaměření: TS
práce: Počítačové metody analýzy fraktálních množin
školitel: Dr.Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
Peter Sliacky
rok: 2006
zaměření: TS
práce: Využití skrytých Markovových modelů pro počítačové rozpoznávání mluvené české řeči
školitel: Ing. Pavel Bolek
zaměstnání: hleda
e-mail: zobrazit e-mail
 
Zdeněk Topič
rok: 2006
zaměření: TS
školitel: Mgr. Jan Hora
e-mail: zobrazit e-mail
Jiří Trefilík
rok: 2006
zaměření: MM
práce: Numerické řešení subsonického vazkého proudění v kanále
školitel: Pro.Ing. Karel Kozel, DrSc.
zaměstnání: hleda
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ondřej Turek
rok: 2006
zaměření: MM
školitel: Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Vachulka
rok: 2006
zaměření: TS
školitel: Ing. František Hakl, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Luboš Zelinka
rok: 2006
zaměření: TS
práce: Lukasiewiczovy logiky z vícevrstvých perceptronů
školitel: Ing.RNDr. Martin Holeňa, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Miroslav Bačák
rok: 2005
zaměření: MM
práce: Matematické modelování a numerické simulace proudění tekutiny indukovaného teplotním profilem
školitel: Doc.Dr.Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ľubomíra Balková
rok: 2005
zaměření: MM
práce: Minimální pokrytí diferenční množiny
školitel: Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Petr Černohorský
rok: 2005
zaměření: TS
práce: Adaptivní řízení založené na směsích
školitel: Ing.Tatiana Valentine Guy,Ph.D
zaměstnání: LogicaCMG (konzultant)
e-mail: zobrazit e-mail
 
Martin Elf
rok: 2005
zaměření: SI
práce: Distribuovaný souborový systém
školitel: Ing. Miroslav Minárik
zaměstnání: Consulting Infolink (analytik)
e-mail: zobrazit e-mail
Martin Fedyszyn
rok: 2005
zaměření: SI
práce: Ovladač pro Windows NT
školitel: Ing. Zdeněk Čulík
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Hora
rok: 2005
zaměření: SI
práce: Interaktivní analýza výsledků sčítání lidu pomocí statistických modelů
školitel: Ing. Jiří Grim
e-mail: zobrazit e-mail
Zdeněk Hostinský
rok: 2005
zaměření: SI
školitel: Ing. Zdeněk Čulík
zaměstnání: ALLYN International (analytik)
e-mail: zobrazit e-mail
 
Daniela Klančíková
rok: 2005
zaměření: TS
práce: Programové vybavení pro experimentování s protokoly TCP/IP
školitel: Ing. Karel Kouba
zaměstnání: Edu2000 s.r.o (lektorka)
e-mail: zobrazit e-mail
Václav Kratochvíl
rok: 2005
zaměření: SI
školitel: prof. Radim Jiroušek, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Miroslav Krhounek
rok: 2005
zaměření: TS
práce: Hodnocení radiogramů kostí ruky
školitel: MUDr.Ing.Jan Vejvalka
zaměstnání: 2.LF UK
e-mail: zobrazit e-mail
Tomáš Kýn
rok: 2005
zaměření: TS
práce: Aplikace neuronových sítí v kryptografii
školitel: RNDr. Ladislav Andrej, CSc.
zaměstnání: Active24 (programator)
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ondřej Lerch
rok: 2005
zaměření: SI
školitel: Dr. Ing. Michal Pechouček, M.Sc.
e-mail: zobrazit e-mail
František Maňák
rok: 2005
zaměření: TS
školitel: Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jiří Milota
rok: 2005
zaměření: SI
školitel: Ing. Z. Čulík
zaměstnání: Unicorn (vývojář)
e-mail: zobrazit e-mail
Petr Nenutil
rok: 2005
zaměření: SI
práce: Aplikace multi-agentních systémů pro simulaci trhu s elektrickou energií
školitel: Dr.Daniel Veit
e-mail: zobrazit e-mail
 
Václav Novotný
rok: 2005
zaměření: SI
práce: Bloky a předpodmíněné iterační metody pro řešení soustav lineárních algebraických rovnic
školitel: Prof.Ing.Miroslav Tůma, DrSc.
zaměstnání: Unicorn (ředitel projek.)
e-mail: zobrazit e-mail
Miroslav Ponec
rok: 2005
zaměření: SI
školitel: Doc. Ing. Hynek Lauschmann, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Přemysl Posledník
rok: 2005
zaměření: SI
práce: Extrakce pravidel fuzzy logiky z dat přímým prokládáním pravdivostních ohodnocení
školitel: Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc
zaměstnání: Vigour s.r.o. (software arch.)
e-mail: zobrazit e-mail
Karel Semsch
rok: 2005
zaměření: SI
práce: Interakce slunečního větru s magnetickým polem planety Merkur
školitel: Ing.Pavel Trávníček, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Martin Soukenka
rok: 2005
zaměření: TS
školitel: Doc.RNDr. Pavel Burda, CSc.
zaměstnání: katedra matematiky, FSv, CVUT (asistent)
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Stárek
rok: 2005
zaměření: TS
školitel: RNDr. Ladislav Andrej, CSc.
zaměstnání: Unicorn (programator)
e-mail: zobrazit e-mail
 
David Štefka
rok: 2005
zaměření: SI
práce: Alternativy k evolučním optimalizačním algoritmům
školitel: Ing.RNDr. Martin Holeňa, CSc.
zaměstnání: KM (PGS)
e-mail: zobrazit e-mail
Petr Varró
rok: 2005
zaměření: SI
práce: Měření výkonnosti bondového portfolia
školitel: Ing. Michal Koblas
zaměstnání: Stormware s.r.o. (programator)
e-mail: zobrazit e-mail
 
Martin Vonášek
rok: 2005
zaměření: TS
práce: Flexibilní řízení předstihu zapalování zážehového motoru
školitel: Ing. Jaroslav Pavel
e-mail: zobrazit e-mail
Tomáš Vondra
rok: 2005
zaměření: SI
práce: Zobecnění testů z metody Guha pro vágní hypotézy a data
školitel: Ing.RNDr. Martin Holeňa, CSc.
zaměstnání: KM (PGS)
e-mail: zobrazit e-mail
 
Maxim Vrána
rok: 2005
zaměření: TS
práce: Počítačové algebraické szstémy a nekomutativní algebry
školitel: Prof.Ing.Pavel Šťovíček, DrSc.
zaměstnání: Unicorn (business arch.)
e-mail: zobrazit e-mail
Radek Vyhlídal
rok: 2005
zaměření: TS
práce: Počítačové rozpoznávání mluvené řeči
školitel: Ing.Pavel Bolek
zaměstnání: IBM, rozpoznavani obrazu, zatim nejiste
e-mail: zobrazit e-mail
 
Andrej Zachar
rok: 2005
zaměření: SI
školitel: RNDr. Jan Hlína, CSc.
zaměstnání: Simple Way, s.r.o. PGS (techn. ředitel)
e-mail: zobrazit e-mail
Jaroslav Borovička
rok: 2004
zaměření: SI
práce: Metoda Kalmanova filtru v modelech oce+nování aktiv
školitel: RNDr. Alexis Dervitz, CSc.
 
František Bozděch
rok: 2004
zaměření: SI
práce: Bezpečné zobrazování železniční stanice
školitel: Mgr. František Gemperle, Ph.D.
zaměstnání: AND soft.s.r.o. (programátor)
Marek Cvrk
rok: 2004
zaměření: TS
práce: Rozpoznávání číslic na binárním rastru pomocí pravděpod.neuronové sítě
školitel: Ing. Jiří Grimm, CSc.
zaměstnání: XIO.a.s. (programátor)
 
Iva Frýdlová
rok: 2004
zaměření: SI
práce: Odhady pravděpodobnostních hustot s minimální Kolmogorovskou vzdálenosti
školitel: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
zaměstnání: Komise pro cené papíry (komisařka)
Petr Furmánek
rok: 2004
zaměření: MM
práce: Numerické řešení transsonického obtékání izolovaného profilu
školitel: prof.RNDr. Karel Kozel, DrSc.
zaměstnání: Scuderia Alpha Tauri F1 Team (PGS Stroj.fak.)
 
Michal Hnětkovský
rok: 2004
zaměření: TS
práce: Algoritmy přechodu od generativní gramatiky k Turginovu stroji
školitel: doc.RNDr. Jan Mareš, CSc.
Ondřej Horáček
rok: 2004
zaměření: SI
práce: Rozpoznávání částečně zakrytých objektů s lokálním využitím afinních invariantů
školitel: doc.Ing. Jan Flusser, DrSc.
 
Jiří Hrábek
rok: 2004
zaměření: TS
práce: Alboritmy související s konečnými a sekvenčními automaty
školitel: doc.RNDr. Jan Mareš, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Martin Jelínek
rok: 2004
zaměření: SI
práce: Vizualizace dat na základě analýzy jejich formátu
školitel: Ing. Zdeněk Čulík
 
Petr Just
rok: 2004
zaměření: SI
práce: Návrh pravděpodob.neuronových sítí hrajících Tic-Tac-Toe se schopností kompetativní koevoluce
školitel: Ing. Jiří Grim, CSc.
Jan Kamenický
rok: 2004
zaměření: SI
práce: Rozpoznávání částečně zakrytých objektů pomocí aproximace jejich hranice
školitel: doc.Ing. Jan Flusser, DrSc.
 
Pavel Kvita
rok: 2004
zaměření: SI
práce: Vyhodnocování parametrů šíření ultrazvukového pulsu v zatížené kožní tkáni
školitel: Ing. Zdeněk Převorovský
Zdeňka Linková
rok: 2004
zaměření: TS
práce: Integrace dat a sémantický web
školitel: Ing. Július Štuller, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Václav Lukášek
rok: 2004
zaměření: SI
školitel: Dr. L. Andrey, CSc.
zaměstnání: QGIR IT (programátor)
e-mail: zobrazit e-mail
Tomáš Němec
rok: 2004
zaměření: TS
práce: Programové řízení ultrazvukového experimentu v prostředí LabVIEW
školitel: Ing. Zdeněk Převorovský
e-mail: zobrazit e-mail
 
Martin Petřek
rok: 2004
zaměření: SI
práce: Algoritmy matematické vizualizace a jejich použití při matematickém modelování
školitel: Dr.Ing.Michal Beneš
Martin Petřík
rok: 2004
zaměření: MM
práce: Lokalizace mikrotrhlin v materiálu na základě detekce signálů akustické emise
školitel: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
 
Ivan Plaček
rok: 2004
zaměření: SI
školitel: Ing. F. Hakl, CS.
e-mail: zobrazit e-mail
Philip Prentis
rok: 2004
zaměření: TS
práce: Asociativní třídění dat a kohonenovské neuronové sítě
školitel: RNDr. Ladislav Andrej, CSc.
 
Kateřina Seinerová
rok: 2004
zaměření: MM
práce: Numerické řešení p;roudění v mezní vrstvě atmosféry
školitel: prof.RNDr. Karel Kozel, DrSc.
Robert Straka
rok: 2004
zaměření: SI
školitel: doc.Dr.Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
Milan Šenkýř
rok: 2004
zaměření: SI
práce: Paralelní parametry pro numerické řešení nelineárních diferenciál. rovnic Hamiltonova-Jacobiho typu
školitel: Dr.Ing.Michal Beneš
Jan Ševčík
rok: 2004
zaměření: SI
práce: Příspěvky k matematické fuzy logice
školitel: prof.RNDr. Petr Hájek, drSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Šín
rok: 2004
zaměření: TS
práce: Datové sklady - teoretické modely a aplikace
školitel: Ing. Július Štuller, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Štěpán Štverák
rok: 2004
zaměření: SI
práce: Software pro zpracování dat z měření plazmatu Langmuirovou sondou
školitel: Ing. Pavel Trávníček
 
Josef Vodička
rok: 2004
zaměření: MM
práce: Použití genetického algoritmu při ultrazvukové detekci efektů v materiálu
školitel: Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.
Josef Vondrák
rok: 2004
zaměření: TS
práce: Modelování chování jednoduchých organismů na počítači
školitel: Ing. Jan Milota
zaměstnání: Iatel (AIC specialista)
 
Petr Ambrož
rok: 2003
zaměření: SI
práce: Číselné soustavy spojené s Pisotovými čísly
školitel: doc.Ing.Edita Pelantová, CSc.
Petr Baláži
rok: 2003
zaměření: MM
práce: Nekonečná slova kódující výměnu tří intervalů
školitel: doc.Ing.Edita Pelantová, CSc.
 
Petr Bauer
rok: 2003
zaměření: MM
práce: Matematické modelování a numerická simulace transportu škodlivin v přízemní vrstvě ovzduší
školitel: doc.Dr.Ing.Michal Beneš
Jan Bláha
rok: 2003
zaměření: TS
práce: Automatizace lingvistické analýzy různojazyčných textů
školitel: Ing.Jan Patera
 
Jana Čechová
rok: 2003
zaměření: TS
práce: Analýza časové a prostorové složitosti algoritů pro řešení Bin packing problémů
školitel: Doc.Ing.Edita Pelantová, CSc.
Martin Dráb
rok: 2003
zaměření: SI
práce: Projekt INDECS - návrh nadřazeného systému sběru a analýzy dat
školitel: Ing.Ladislav Kalvoda, CSc.
 
Tomáš Holý
rok: 2003
zaměření: SI
práce: Zpracování a vyhodn.analog.a dig.signálů ze spektr.polohově citl.polovod.detektorů ion.záření
školitel: Ing.Milan Šiňor
Petr Horák
rok: 2003
zaměření: TS
práce: Modelování zásobníkového automatu a bezkontextové gramatiky na PC
školitel: doc.RNDr.Jan Mareš, CSc.
 
Lukáš Křečan
rok: 2003
zaměření: SI
práce: Oceňování rizikových úvěrů v modelech aktiv řízených skokově - difuzní procesy
školitel: RNDr.Alexis Derviz, CSc.
Vladimír Marek
rok: 2003
zaměření: TS
práce: Využití účelové funkce ke zlepšení algoritmů učení SOM
školitel: Ing.Jaromír Kukal, Ph.D.
zaměstnání: CGI Systems (programátor)
 
Pavel Márton
rok: 2003
zaměření: SI
práce: Výběrová pravidla pro rozptyl neutronů n akmitech krzstalové mříže
školitel: Ing.Jiří Hlinka,Ph.D.
Ondřej Mičan
rok: 2003
zaměření: MM
práce: Numerická simulace dynamiky reakčně difúzních rovnic
školitel: doc.Dr.Ing.Michal Beneš
 
Oldřich Mráz
rok: 2003
zaměření: TS
práce: Algoritmy přechodů mezi generativními gramatikami a Turingovými stroji
školitel: Doc.RNDr.Jan Mareš, CSc.
Radim Nedbal
rok: 2003
zaměření: SI
práce: Návrh a realizace fuzzy databázového systému
školitel: ing. Július Štuller, CSc.
 
Oldřich Nouza
rok: 2003
zaměření: TS
práce: Editor unjifikovaného modelovacího jazyka UML
školitel: Ing.Miroslav Virius, CSc.
Kateřina Nováková
rok: 2003
zaměření: TS
práce: Databázová realizace modelu znalostní sítě
školitel: Ing.Jaromír Kukal, PhD.
 
Tomáš Pěnička
rok: 2003
zaměření: MM
práce: Dělení rozsáhlých a řídkých grafů pro paralelní výpočty v num.lineární algebře
školitel: doc.Ing.Miloslav Tůma, CSc.
Tomáš Pevný
rok: 2003
zaměření: SI
práce: Neuronové sítě a genetické algoritmy,vybrané aplikace při řešení někt.techn.problémů
školitel: RNDr.Ladislav Andrej, CSc.
 
Pavel Plát
rok: 2003
zaměření: MM
práce: Odhad metodou nejmenších vážených čtverců
školitel: doc.RNDr.Jan Ámos Víšek, CSc.
Daniel Prentis
rok: 2003
zaměření: TS
práce: Implementace řídícího softwaru pro ovládání laserového družicového radaru s využitím preemtivního ví
školitel: doc.RNDr. Miroslav Čech, CSc.
 
Jan Samohýl
rok: 2003
zaměření: MM
práce: O aplikaci propagačních stromů
školitel: Prof.Radim Jiroušek, DrSc.
Kamil Skuhra
rok: 2003
zaměření: SI
práce: Paralelní algoritmy pro numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic
školitel: doc.Dr.Ing.Michal Beneš
 
Ondřej Vašata
rok: 2003
zaměření: TS
práce: Dekódování BCH - kódů
školitel: doc.RNDr.Jan Mareš, CSc.
Petr Vokáč
rok: 2003
zaměření: SI
práce: Perzistence a přístup k datovým objektům ve fyzice
školitel: doc.RNDr.Vladislav Šimák,DrSc
 
Miroslav Závoda
rok: 2003
zaměření: MM
práce: Odhady koeficientů spůsobilosti a jejich vlastnosti
školitel: RNDr.Jiří Michálek, CSc.
zaměstnání: Assurance and Advisory Business Services (Ernst & Young -)
Josef Andrýsek
rok: 2002
zaměření: SI
práce: Programové a citlivostní aspekty pravděpodobnostního poradního systému
školitel: Ing.Petr Nedoma, CSc.
 
Petr Bartoš
rok: 2002
zaměření: TS
práce: Provoz železniční vlečky
školitel: Ing.Miroslav Minárik
zaměstnání: SoftDeC (programátor)
Aleš Borovička
rok: 2002
zaměření: SI
práce: Návrh a implementace systému pro elektorn.obchodování využívající elektornice mince
školitel: Ing.Miroslav Virius, CSc.
zaměstnání: IMA s.r.o.
 
Marek Hlaváček
rok: 2002
zaměření: MM
práce: Návrh a analýza neur.sítě s přep.jednot.pro studium proc.rozp.elem.částic s využ.mož.genet.optimaliy
školitel: Ing.František Hakl, CSc.
Pavel Jaroměřský
rok: 2002
zaměření: SI
práce: Editor vzdálených objektů
školitel: Ing.Zdeněk Čulík
zaměstnání: studium v zahraničí
 
Jan Kaleta
rok: 2002
zaměření: SI
práce: Programovací jazyk a vývojové prostředí Simulak
školitel: Ing.Miroslav Virius, CSc.
Roman Kalous
rok: 2002
zaměření: MM
práce: Návrh,implemen.a paralel. genet.algor. pro optimal. neur.sítí s hierar.strukturou
školitel: Ing.František Hakl, CSc.
 
Vojtěch Knězů
rok: 2002
zaměření: TS
práce: Adaptivní správa WWW záložek
školitel: Drs.Dr.L.J.M.Rothkrantz
Zbyněk Koldovský
rok: 2002
zaměření: MM
práce: Analýza nezávislých komponent v EEG datech, slepá separace konvolutorních směsí
školitel: Ing.Petr Tichavský, CSc.
 
Jan Kracík
rok: 2002
zaměření: MM
práce: Odhadování dynamických směsí distribucí pro poradní systémy
školitel: Ing.Miroslav Kárný, DrSc.
Jindřich Makovička
rok: 2002
zaměření: MM
práce: Matem.modelování proudění páry a spalin ve vým.par.kotle metodami mechanikz kontinua
školitel: Dr.Ing.Michal Beneš
 
Vojtěch Minárik
rok: 2002
zaměření: MM
práce: Numerické řešení degenerované parabolické rovnice pro potřeby počítačového zpracování
školitel: Dr.Ing.Michal Beneš
Tomáš Oberhuber
rok: 2002
zaměření: SI
práce: Využití modelovací techniky Blobs pro optimalizaci objemu grafických dat
školitel: Ing.Jan Milota
 
Zdeněk Polnický
rok: 2002
zaměření: SI
práce: Rozpoznávání změn v obecných datových strukturách na základě jejich metamodelů / baser- dif/
školitel: Ing.Martin Matula
Bohumír Pospíšil
rok: 2002
zaměření: SI
práce: Lokalizace mikrotrhlin v materiálu na základě detekce signálů akustické emise
školitel: Ing.Václav Kůs, PhD.
 
Milena Svobodová
rok: 2002
zaměření: MM
práce: Jemné gradace prostých Lieovských algeber a jejich reálných forem
školitel: doc.Ing.Edita Pelantová, CSc.
Petr Vytřas
rok: 2002
zaměření: MM
práce: Dvourozměrné kvantové modely yahrnující magnetické pole a bodovou interakci
školitel: prof.Ing.Pavel Šťovíček,DrSc.
 
Jan Zich
rok: 2002
zaměření: SI
práce: Aperiodická pokrytí prostoru
školitel: Ing.Zuzana Masáková, Ph.D.
Martin Andrýzek
rok: 2001
zaměření: MM
práce: Proudění vazké tekutiny s fázovou přeměnou
školitel: prof.Ing.František Maršík, DrS
 
Ivan Bědajánek
rok: 2001
zaměření: SI
práce: Simulace pozadí indikuvaného experimentu Atlas na LHC neutrony metodou Monte carlo
školitel: Ing. Ivan Štekl, CSc.
Zdeněk Brož
rok: 2001
zaměření: SI
práce: Matematický model srdečně cévního systému člověka
školitel: prof.Ing. František Maršík, Dr
 
Vladimír Chalupecký
rok: 2001
zaměření: SI
práce: Zpracování obrazu s pomocí parciálních diferenciálních rovnic Allen-Cahnova tzpu
školitel: Dr.Ing. Michal Beneš
Petr Cintula
rok: 2001
zaměření: SI
práce: Příspěvky v matematické fuzzy logice
školitel: prof.Dr.Petr Hájek, DrSc.
 
Jiří Čáp
rok: 2001
zaměření: SI
práce: Softwarová implementace elektronické komerce a elektronických peněy v České republice
školitel: Ing.Martin May
zaměstnání: a (softwarová firm)
Petr Homola
rok: 2001
zaměření: SI
práce: Rekonstrukce topologie páru top-antitop s konc.stavem dvou leptonůa stat.analýza spinových korekcí
školitel: doc.RNDr. Vladislav Šimák,DrSc
 
Michal Jakob
rok: 2001
zaměření: SI
práce: Nové pohledy na složitost učení některých typů neuronových sítí
školitel: Dr.Ladislav Andrej, CSc.
Emil Kotrč
rok: 2001
zaměření: SI
práce: Překlad z jazyka Parcal do jayzka C++
školitel: Ing. Zdeněk Čulík
 
Martin Mareš
rok: 2001
zaměření: SI
práce: Nekonzistentní výsledky integrace relačních databází
školitel: Ing. Julius Štuller, CSc.
zaměstnání: zatím neví (pracovat)
Martin Matula
rok: 2001
zaměření: SI
práce: Detektor API funkcí
školitel: Ing. Zdeněk Čulík
 
Jiří Mikyška
rok: 2001
zaměření: MM
práce: Num.analýza dvourozměr.nestacion.průl.proudění a transportu tepla v okolí zdrojů geoterm.energie
školitel: Dr.Ing.Michal Beneš
Jan Nielsen
rok: 2001
zaměření: SI
práce: Segmentace obrazových textur založená na gausovských náhodných polích se znáhodněnými interakcemi
školitel: RNDr. Martin Janžura, CSc.
 
Miroslav Novák
rok: 2001
zaměření: SI
práce: Návrh vícerozměrového LQ regulátoru za neurčitosti podle omezujícícíh podmínek na velikosti signálů
školitel: Ing. Josef Bohm, CSc.
Ladislav Pecen
rok: 2001
zaměření: SI
práce: Komunikační model a jeho realizace
školitel: Ing. Miroslav Minárik
 
David Podhola
rok: 2001
zaměření: SI
práce: Distribuovaný editor objektů
školitel: Ing.Zdeněk Čulík
Roman Polach
rok: 2001
zaměření: SI
práce: Fraktální komprese obrazu
školitel: Ing. Miroslav Virius, CSc.
 
Petr Rálek
rok: 2001
zaměření: MM
práce: Modelování piezoelektrických jevů
školitel: doc.dr.Ing. Jiří Maryška, CSc.
David Soukal
rok: 2001
zaměření: SI
práce: Analýza a synt.obraz.textur založ.na lok.charakt.gausov.náh.polích
školitel: RNDr. Martin Janžura, CSc.
 
David Stařík
rok: 2001
zaměření: MM
práce: Identifikace a testování odlehlých dat v časových řadách
školitel: Ing. Pavel Skotnice
Jan Tomčík
rok: 2001
zaměření: SI
práce: Analýza a monitorování stavu IP sítí a některých služeb založených na IP protokolu
školitel: Ing. Zdeněk Čulík
 
Michal Tůma
rok: 2001
zaměření: SI
práce: Prostorová rekonstrukce reliéfu lomu na základě zobrazení metalografickým mikroskopem
školitel: Ing. Hynek Lauschmann
Jan Valenta
rok: 2001
zaměření: SI
práce: Měření hnmoty top kvarku v dileptonových rozpadech pár top -anti top
školitel: RNDr. Rupert Leitner, CSc.
 
Jan Dolejší
rok: 2000
zaměření: SI
práce: Optimalizace penalizací v návrhu adaptivních regulátoru
školitel: Ing.Josef Bohm,CSc.
Radek Honzátko
rok: 2000
zaměření: MM
práce: Numerické řešení nevazkého nestlačitelného obtékání mříže na sítí trojúh.a čtyřúh./stac.a nestac./
školitel: Prof.RNDr.Karel Kozel,DrSc.
 
Jiří Kinovič
rok: 2000
zaměření: SI
práce: Bezdrátová Waveletová komprese 24 bitových barevných obrázků
školitel: Dr.Ing.Jiří Matas
Petr Mojžíšek
rok: 2000
zaměření: SI
práce: Metody dělení nesymetrických matic pro paralelní předpodmíněné interační nmetody
školitel: Ing.Miroslav Tůma, CSc.
 
Dobromil Pryl
rok: 2000
zaměření: SI
práce: Automatické gnerování paralelních programů pro numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic
školitel: Doc.Ing.Richard Liska, CSc.
zaměstnání: SET (neví)
Ondřej Vlček
rok: 2000
zaměření: MM
práce: Pontryaginu princip maxima v optimálním řízení systému s diferenciálně algebraickými rovnicemi
školitel: Ing.Tomáš Roubíček, DrSc.
 
Martin Vohralík
rok: 2000
zaměření: MM
práce: MH model proudění v puklinovém prostředí
školitel: Doc.Dr.Ing.Jiří Maryška,CSc.
Miroslav Anderle
rok: 1999
zaměření: MM
práce: Modelování bioelektrické aktivity srdce
školitel: Doc.RNDr.František Maršík,DrSc
 
Milan Chlada
rok: 1999
zaměření: MM
práce: Rozpoznávání zdrojů akustické emise pomocí neuro fuzzy systémů
školitel: Ing.Zdeněk Převorovský, CSc.
Robert Chotětický
rok: 1999
zaměření: SI
práce: Dynamická optimalizace webovského serveru na základě statistiky přístupů na HTML stránky.
školitel: Ing. Miroslav Minárik
zaměstnání: Telecom pravděpodobně (neví)
 
Milan Čečrdle
rok: 1999
zaměření: SI
práce: Návrh implementace aplikačního serveru dle specifikace Enterprice JAVA BEANS
školitel: Ing. Zdeněk Čulík
Václav Čejka
rok: 1999
zaměření: MM
práce: Modelování textury v únavové lomové ploše jako náhodného procesu vláken
školitel: Ing. Hynek Lauschman, CSc.
 
Jindřich Červenák
rok: 1999
zaměření: MM
práce: Relativní inforfrace a informačně teoretické modely při predikci krátkých časových řad
školitel: Ing.Mgr. Petr Klán, CSc.
Milan Hokr
rok: 1999
zaměření: MM
práce: Analýza MH modelu průsakového proudění
školitel: Doc.Dr.Ing.Jiří Maryška, CSc.
 
Martin Horský
rok: 1999
zaměření: SI
práce: Analýza zdrojových textů v jazyce C
školitel: Ing. Zdeněk Čulík
Martin Hošek
rok: 1999
zaměření: MM
práce: Odhady vzorové složitosti učení neuronových sítí na základě analýzy jejich VC - dimenze
školitel: Ing. František Hakl, CSc.
 
Petr Jakubík
rok: 1999
zaměření: SI
práce: Funkční analýza systému vedení agendy studijního oddělení a jeho částečná softwarová realizace
školitel: Ing. Miroslav Minárik
Michal Kaut
rok: 1999
zaměření: MM
práce: Testování výkonnosti kapitálových trhů
školitel: Doc.Ing.Miloslav Vošvrda, CSc.
 
Tamer Keshi
rok: 1999
zaměření: MM
práce: Predikce časových řad s využitím umělých neuronových sítí
školitel: Ing. Petr Klán, CSc.
Michal Koblas
rok: 1999
zaměření: MM
práce: Metody robustní statistiky ve vyrovnávání časových řad
školitel: RNDr. Jiří Michálek, CSc.
 
Tomáš Marek
rok: 1999
zaměření: SI
práce: Vývoj databázové aplikace pro využití v geoinformačních szstémech s výstupem na Internet
školitel: Doc.Ing.Jan Kolář, CSc.
Ondřej Mareš
rok: 1999
zaměření: MM
práce: Stabilita osově symetrického proudu v přítomnosti teplotního gradientu
školitel: Doc.Ing.František Maršík, DrSc
 
Martin Mašata
rok: 1999
zaměření: MM
práce: Statistické hodnocení náhodných geometrických struktur
školitel: Prof.RNDr. Viktor Beneš, CSc.
Martin Meca
rok: 1999
zaměření: SI
práce: Komponenty pro vizuální deklaraci COM objektů
školitel: Ing. Zdeněk Čulík
 
Ladislav Mochán
rok: 1999
zaměření: MM
práce: Detekce yměn v časových řadách typy ARCH
školitel: RNDr. Jiří Michálek, CSc.
Jan Patera
rok: 1999
zaměření: SI
práce: Metody počítačového generování kvazikrystalů
školitel: Doc.Ing.Edita Pelantová, CSc.
 
Veronika Štěpánková
rok: 1999
zaměření: MM
práce: Objektový model pro správu portfolia
školitel: Ing. Martin Štěpánek
Martin Vaněk
rok: 1999
zaměření: SI
práce: Platformově nezívislý Xserver - implementace v JAVĚ
školitel: Ing. Miroslav Minárik
 
Tomáš Zíka
rok: 1999
zaměření: SI
práce: FTP a HTTP proxy pro připojení sítě pod jednou IP adresou
školitel: Ing. Jan Milota
Jaroslav Borl
rok: 1998
zaměření: SI
práce: Řízení experimentální aparatury prostřednictvím protokolů TCP/IP
školitel: Ing.Pavel Jiroušek,CSc.
 
Marek Dotlačil
rok: 1998
zaměření: SI
práce: Pravděpodobnostní analýza spolehlivosti sítí
školitel: Doc.Ing. Petr Kopřiva,CSc.
Ondřej Fránek
rok: 1998
zaměření: SI
práce: Testování odhadů pravděpodobnostních hustot s minimální Kolmogorovskou vzdáleností
školitel: Ing. Václav Kůs
zaměstnání: Trojanova 13, Praha 2 (KM)
 
Tomáš Hobza
rok: 1998
zaměření: MM
práce: Modelování statistických odhadů
školitel: Ing.Igor Vajda, DrSc.
Daniel Kratochvíl
rok: 1998
zaměření: MM
práce: Číslicová filtrace dat v reálném čase pomocí signálového procesoru TMS-320 C50
školitel: Ing. Zdeněk Převorovský,CSc.
 
Josef Krofta
rok: 1998
zaměření: MM
práce: Rozpoznávání změn ultrazvukového zobrazení defektů v kompozitu pomocí fuzzy-neuro systému
školitel: Ing. Zdeněk Převorovský,CSc.
Jan Lukáš
rok: 1998
zaměření: MM
práce: Jemná struktura modelů vícerozměrných systémů
školitel: Ing. Miroslav Kárný,DrSc.
 
Slavomír Pěnička
rok: 1998
zaměření: SI
práce: Duální adaptivní řízení založené na řízených Markovských řetězcích
školitel: Ing. Miroslav Kárný,DrSc.
Albert Regner
rok: 1998
zaměření: SI
práce: Firewall -konfigurovatelná aplikační brána
školitel: Ing. Miroslav Minárik
 
Jaroslav Šimák
rok: 1998
zaměření: SI
práce: Modelování a simulace náhodných geometrických struktur
školitel: Prof.RNDr.Viktor Beneš, DrSc.
Radek Šourek
rok: 1998
zaměření: SI
práce: Textové databáze
školitel: Ing. Miroslav Minárik
 
Richard Varkoček
rok: 1998
zaměření: SI
práce: Praděpodobnostní detekce poruch pomocí paralelních modelů s různými rychlostmi adaptace.
školitel: Ing. Jiří Kadlec, CSc.
Martin Volf
rok: 1998
zaměření: SI
práce: Nezávislostní modely indukované řetězcovými grafy
školitel: RNDr. Milan Studený, CSc.
zaměstnání: DataTranss.r.o. Mladá Boleslav (udržbář softw.)
 
Petr Vrzák
rok: 1998
zaměření: SI
práce: Bezpečnost dat v realčních databázích. Autorizace.
školitel: Ing. Miroslav Minárik
zaměstnání: Káranská 41, Praha 10 - Malešice (Sefira)
Zdeněk Zahrádka
rok: 1998
zaměření: SI
práce: Rozšíření programu pro WinPro se zřetelem k fotografickým aplikacím
školitel: Ing. Zdeněk Lauschmann,CSc.
 
Lenka Bláhová
rok: 1997
zaměření: MM
práce: Simulace šíření únavových trhlin při nestacioánarním zatěžování a před strukturní nehomogenitou
školitel: Ing.Ladislav Cseplo
Pavel Číž
rok: 1997
zaměření: MM
práce: Odhadování hustot,informací a nelineárnich zavislostí
školitel: Ing.Igor Vajda,DrSc.
 
Irena Čížová
rok: 1997
zaměření: MM
práce: Predikce časových řad pomocí nelineárních regresních modelu
školitel: Ing.Igor Vajda,DrSc.
Jaroslav Franěk
rok: 1997
zaměření: MM
práce: Teorie informace a chaotické dynamické systémy
školitel: Ing.Petr Klán
 
Miloš Frýdl
rok: 1997
zaměření: MM
práce: Lokalizace zdrojů akustické emise na válcových tělesech pomcí umělých neuronových sítí
školitel: Ing.Zdeněk Převorovský,CSc.
Jan Hanuš
rok: 1997
zaměření: MM
práce: Jazyk pro generování jednoduchých aplikací
školitel: Ing.Zdeněk Čulík
 
Emil Heyrovský
rok: 1997
zaměření: MM
práce: Povrchové vlny v okolí antén v kosmickém plazmatu
školitel: RNDr.Fiala
Miroslav Kocour
rok: 1997
zaměření: MM
práce: Adaptivní regulátory s přírustkovým modelem - stochastický případ
školitel: Ing. Josef Bohm,CSc.
 
Marek Kudrna
rok: 1997
zaměření: MM
práce: Neparametrické odhaday pravděpodobnostních hustot a jejich aplikace
školitel: Ing. Igor Vajda
Miloslav Metelka
rok: 1997
zaměření: MM
práce: Optimalizace dotazů v objektové databízi
školitel: Ing. Zdeněk Čulík
zaměstnání: Tychonova 2 160 00 Praha 6, 24310808 (Sybase)
 
Štěpán Muller
rok: 1997
zaměření: MM
práce: Rozměrově redukované modelování vrstevnatého proudění
školitel: Ing.Richard Liska, CSc.
zaměstnání: - (PGS KM)
Eva Nováková
rok: 1997
zaměření: MM
práce: Fully probabilistic control design for Markov chains
školitel: Ing.Miroslav Kárný,DrSc.
 
Tomáš Pártl
rok: 1997
zaměření: MM
práce: Mobilní databáze WWW
školitel: Adam Dingle
František Pekárek
rok: 1997
zaměření: MM
práce: Analýza a progn=za časových řad v ekonomii
školitel: Doc.Ing. Richard Hindls
 
Wiliam Fid Pichardo
rok: 1997
zaměření: MM
práce: Model metabolické mapy jako databázové aplikace
školitel: Ing.Miroslav Virius,CSc.
Dušan Plachý
rok: 1997
zaměření: MM
práce: Návrh automatické procedury pro hodnocení
školitel: Ing. Hynek Lauschman, CSc.
 
Ivo Sládek
rok: 1997
zaměření: MM
práce: Numerické řešení některých modelů vazkého nestlačitelného proudění s aplikací na proudění v MVA
školitel: Prof.RNDr.Karel Kozel,DrSc.
Vítězslav Stejskal
rok: 1997
zaměření: MM
práce: Systém programů pro odhadování pravděpodobnostních hustot
školitel: Ing.Igor Vajda, DrSc.
 
Zdeněk Svoboda
rok: 1997
zaměření: MM
práce: Databázový systém DBI
školitel: Ing. Miroslav Minárik
zaměstnání: K rovinám 546/11, Praha 5 - Jinonice (Sybase)
Jan Šembera
rok: 1997
zaměření: MM
práce: Numerická řešení reakčně difúzních rovnic Galelrkinovou metodou
školitel: Ing. Michal Beneš
 
Martin Tunzer
rok: 1997
zaměření: MM
práce: Analýza obrazu v akustické mikroskopii vrstevnaatáých kompozitů
školitel: Ing. Zdeněk Převorovský,CSc.
Bohdan Vaněk
rok: 1997
zaměření: MM
práce: Teorie viabilitz v modelech populační ekologie
školitel: RNDr.Vl.Kkřivan
zaměstnání: - (PGS KM)
 
David Vaněk
rok: 1997
zaměření: MM
práce: Spektrální a rozptylové vlastnosti řetězcových struktur
školitel: Doc.RNDr.Pavel Exner,DrSc.
zaměstnání: - (PGS KM)
Štefan Végh
rok: 1997
zaměření: MM
práce: Vlastnosti Jakobiho matic univalentní vrstevnaté neuronové sítě
školitel: Ing.František Hakl,CSc.
zaměstnání: - (voj.sluz.)
 
Roman Vincze
rok: 1997
zaměření: MM
práce: Adaptivní Bayesovské modelování vícenásobné regrese s využitím Monte Carlo metod
školitel: Prom.mat.Petr Volf,CSc.
zaměstnání: - (zatim nevi)
Karel Vrbensky
rok: 1997
zaměření: MM
práce: Porovnani neparametrickych odhadu pravdepodobnostich hustot
školitel: Ing.Igor Vajda,DrSc
 
Tomáš Bárta
rok: 1996
zaměření: MM
práce: Efektivnost statistickeho odhadovani pomoci neuronovych siti
školitel: Ing.Igor Vajda, drSc.
zaměstnání: Sefira (programator)
Stěpán Čábelka
rok: 1996
zaměření: MM
práce: Pocitacovy model elektricke aktivity lidskeho srdce
školitel: Ing. Frantisek Marsik, DrSc
 
Pavel Čízek
rok: 1996
zaměření: MM
práce: Analyza citlivosti jednokrokovych M odhadu
školitel: Jan Amos Visek, CSc.
zaměstnání: ? (PGS)
Petr Drahovzal
rok: 1996
zaměření: MM
práce: Software pro zarizeni dulezita pro jadernou bezpecnost
školitel: Ing. Tomas Sejba
zaměstnání: PGS
 
Lenka Eslerová
rok: 1996
zaměření: MM
práce: Numericka analyza dynamiky reakcne difuznich rovnic
školitel: Ing. Michal Beneš
zaměstnání: FJFI (PGS)
Jiři Fontán
rok: 1996
zaměření: MM
práce: Struktury podminene nezavislosti v orientovanych grafech
školitel: RNDr. Milan Studeny, CSc.
 
Michal Hanák
rok: 1996
zaměření: MM
práce: Navrh systemu pro mereni akusticke emise na bazi signaloveho procesoru SHARC ADSP - 2106x
školitel: Ing. Vaclav Koula
zaměstnání: DAKEL -ZD Rpety
Jiři Horák
rok: 1996
zaměření: MM
práce: Numericke reseni systemu Eulerovych a Navier - Stokesovych rovnic uzitim modernich schemat typu upw
školitel: prof.RNDr. Karel Kozel, DrSc.
 
Lukas Jenik
rok: 1996
zaměření: MM
práce: Paralelni implementace vybraných algoritmu pro adaptivni řízení
školitel: Ing. Jiří Kadlec, CSc.
Adam Kalbáč
rok: 1996
zaměření: MM
práce: Parametricke, semiparametricke a neparametricke odhady hustot
školitel: doc.Ing. Igor Vajda, DrSc.
zaměstnání: PGS
 
Rudolf Krejcar
rok: 1996
zaměření: MM
práce: Reprezentace loopovych algeber v klasickem a kvantovem pripade
školitel: doc.RNDr. Cestmir Burdik, CSc.
zaměstnání: CVUT FJFI (PGS)
Petr Ledvina
rok: 1996
zaměření: MM
práce: Vypocetni slozitost kryptosystemu s verejnym klicem
školitel: RNDr. Pavel Pudlák, DrSc.
 
Daniel Mareš
rok: 1996
zaměření: MM
práce: Sekvencni prejimky - statisticka kontrola jakosti
školitel: doc.RNDr. Jiri Klůfa, CSc.
zaměstnání: Sefira s.r.o. (programator)
Aleš Morávek
rok: 1996
zaměření: MM
práce: Logistika v narodnim hospodarstvi. Problem obchodniho cestujiciho a jeho zobecneni.
školitel: Ing. Jiri Pejčoch, CSc.
 
Viktor Nikolov
rok: 1996
zaměření: MM
práce: Zpracovani recovych signalu pomoci neuronovych siti
školitel: doc.Ing. Igor Vajda, DrSc.
zaměstnání: Sefira s.r.o. (programator)
Dušan Pivka
rok: 1996
zaměření: MM
práce: Nelinearni predikce financnich casovych rad
školitel: Ing. Emil Pelikan, DrSc.
 
Mikuláš Rozložník
rok: 1996
zaměření: MM
práce: Renormalizovana poruchova teorie pro vibrujici polyatomovou molekulu
školitel: Ing. Vladimir Spirko, DrSc.
zaměstnání: ? (programator)
Petr Suchý
rok: 1996
zaměření: MM
práce: Spektralni analyza ekonomickych casovyc
školitel: doc.Ing.Richard Hindls, CSc.
zaměstnání: Vysoka skola ekonomicka (asistent ekon.)
 
Zoltan Szocs
rok: 1996
zaměření: MM
práce: Moznosti identifikace zdroju akusticke emise systemem Dakel - CAET - 21
školitel: Ing. Vaclav Koula, CSc.
Miroslav Vaic
rok: 1996
zaměření: MM
práce: Gradace Sl(6,C) G
školitel: Ing.Edita Pelantova, CSc.
 
Milan Žiaran
rok: 1996
zaměření: MM
práce: Neuronove a klasicke metody vektorove kvantizace
školitel: Roman Neruda
zaměstnání: Banka (KB Pragobanka?) (financni ur)
Petr Bednář
rok: 1995
zaměření: MM
práce: Modelovani provozu kompresni stanice
školitel: Ing. Tomas Čmakal, CSc.
 
Jan Černosta
rok: 1995
zaměření: MM
práce: Generator zdrojoveho kodu v jayzku C
školitel: Ing. Miroslav Virius, CSc.
Aleš Drábek
rok: 1995
zaměření: MM
práce: Kvaziklasicky pohyb elektronu v kvantovych jamach a sikmych magnetickych polich
školitel: Ing. Ludvik Smrčka, DrSc.
 
Karel Egem
rok: 1995
zaměření: MM
práce: Segmentace texturovaneho obrazoveho signalu zalozena na pravdepodobnostnim pristupu
školitel: RNDr. Martin Janžura, CSc.
zaměstnání: bude dodano (soukroma firma)
Ján Franek
rok: 1995
zaměření: MM
práce: Generátor kodu pro řešení lin.diferenčních schemat
školitel: Ing. Richard Liska, CSc.
 
Zbyněk Hořák
rok: 1995
zaměření: MM
práce: Paralerni algoritmy pro adaptivni rizeni
školitel: Ing. Jan Schier, CSc.
Petr Košťák
rok: 1995
zaměření: MM
práce: Rozsireni sluzeb GDI o podporu pro zrakove postizene
školitel: Ing. Zdeněk Čulík
 
Martin Kušmírek
rok: 1995
zaměření: MM
práce: Vyuziti metod smerove a plosne anizotropie ve fraktografii
školitel: RNDr, Ivan Saxl, DrSc.
Ivo Maixner
rok: 1995
zaměření: MM
práce: Detekce hran a restaurace degradovaneho obrazu zalozena na pravdepodobnostnim pristupu
školitel: RNDr. Martin Janžura, CSc.
 
Jindřich Mikulec
rok: 1995
zaměření: MM
práce: Pristup vzdaleneho uzivatele k LAN
školitel: Ing. Milan Kulík
zaměstnání: Stresovice (UVN)
Jan Milota
rok: 1995
zaměření: MM
práce: Rozpoznavani obtiznych strukturovanych textu
školitel: Ing. David Hrycej, CSc.
zaměstnání: Trojanova 13, Praha 2 (soukroma firma)
 
Martin Rucker
rok: 1995
zaměření: MM
práce: Modelovani a animace 3D sceny
školitel: RNDr. Josef Pelikan
Jozef Skokan
rok: 1995
zaměření: MM
práce: Smisene variacni formulace a metoda konecnych prvku v problematice proudeni podzemnich vod
školitel: Ing. Jiri Maryška
 
Pavel Skotnica
rok: 1995
zaměření: MM
práce: Transformace nosice dat v gnosticke teorii
školitel: Ing. Pavel Kovanic, DrSc.
Elena Šerešová
rok: 1995
zaměření: MM
práce: Bodove poruchy v meskopickych systemech
školitel: Doc.RNDr.Pavel Exner, DrSc.
 
Vladimír Šolc
rok: 1995
zaměření: MM
práce: Softwarovy projekt systemu RM-S/2
školitel: Ing. Lubomír Pospíšil
zaměstnání: Klimentska 1, Praha 1 (Rm system)
Marketa Valečková
rok: 1995
zaměření: MM
práce: Termodynamicky model srdecniho svalu
školitel: Ing. František Maršík, DrSc.
zaměstnání: UTIA (PGS)
 
Tomáš Vesely
rok: 1995
zaměření: MM
práce: Numericka reseni stability mezni soustavy s teplotnim gradientem
školitel: Ing. Frantisek Marsik, DrSc.
zaměstnání: pr. PGS (dalsi studium,)
Luděk Berec
rok: 1994
zaměření: MM
práce: Globalní chovaní budovy z tepelného hlediska
školitel: Ing. Miroslav Virius,CSc.
zaměstnání: ÚTIA AV ČR (aspirantura)
 
Michal Blaháček
rok: 1994
zaměření: MM
práce: Automatické zpracování spekter EPR
školitel: Ing. Marian Jurík
zaměstnání: KM FJFI (student)
David Boukal
rok: 1994
zaměření: MM
práce: Diferenciální rovnice v modelech populační bilogie
školitel: RNDr. Vlastimil Křivan,CSc.
zaměstnání: KM FJFI (student)
 
Martin Budáč
rok: 1994
zaměření: MM
práce: Termoelastická analýza prostorových tenkostěnných konstrukcí
školitel: Ing. Jana Valchářová,DrSc.
zaměstnání: UT AV ČR (ústav)
Aleš Černý
rok: 1994
zaměření: MM
práce: Akustické vlastnosti polykrystalických látek
školitel: doc.Ing. Ivo Čáp,CSc.
zaměstnání: CERGE (CERGE)
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jiří Furst
rok: 1994
zaměření: MM
práce: Moderní diferenční schémata pro řešení systému Eulerových rovnic
školitel: Prof.RNDr.Karel Kozel,DrSc.
zaměstnání: KM FJFI (student)
Martin Hlušek
rok: 1994
zaměření: MM
práce: Nelinearní dynamika systému svázaných oscilátorů
školitel: Ing. Anna Machová,CSc.
zaměstnání: KM FJFI (student)
 
Petr Kódl
rok: 1994
zaměření: MM
práce: Aplikace matematické morfologie ve fraktografické analýze
školitel: Ing. Jan Siegl,CSc.
zaměstnání: FEL ČVUT (škola)
Štěpána Lazarová
rok: 1994
zaměření: MM
práce: Překrývající se generace
školitel: RNDr. Alexis Derviz,CSc.
zaměstnání: CERGE (CERGE)
 
Barbora Mottlová
rok: 1994
zaměření: MM
práce: Lineární strukturální modely s latentními proměnnými
školitel: RNDr. Petr Boschek,CSc.
zaměstnání: EKLEKTIK (s.r.o.)
Richard Musil
rok: 1994
zaměření: MM
práce: Analýza vlastnosti diferenčních schémat prostředky počítačové algebry
školitel: Ing. Richard Liska,CSc.
 
Jiří Rojíček
rok: 1994
zaměření: MM
práce: Automatické řízení pružného vstupu do galvanické linky
školitel: Ing. Marian Jurík
zaměstnání: ÚTIA AV ČR (student)
Petr Silarszký
rok: 1994
zaměření: MM
práce: Diferenciální počet na kvantové grupě
školitel: RNDr. Čestmír Burdík
zaměstnání: CERGE (CERGE)
 
Ludvik Tesař
rok: 1994
zaměření: MM
práce: Algoritmy pro efektivní řešení úlohy maximální entropie při velkém počtu omezení
školitel: Ing. Rudolf Kulhavý,CSc.
zaměstnání: ÚTIA AV ČR (student)
Dalibor Vavruška
rok: 1994
zaměření: MM
práce: Strukturní zobecnění modelu konečné distribuční směsi pro účely reprezentace báze znalostí v PES
školitel: Ing. Jiří Grim,CSc.
zaměstnání: US Busines School (student)
 
Jan Zicha
rok: 1994
zaměření: MM
práce: Okrajové podmínky pro numerické řešení slunečního větru
školitel: RNDr. Dušan Odstrčil,CSc.
zaměstnání: AsÚ AV ČR (ústav)
Luboš Černý
rok: 1993
zaměření: MM
práce: Bosonové realizace kvantových grup
školitel: RNDr. Čestmír Burdík
 
Igor Fedačko
rok: 1993
zaměření: MM
práce: Řešení inverzní parametrické úlohy pro rovnici vedení tepla
školitel: doc.Ing. Jiří Vogel CSc.
zaměstnání: KM FJFI (pgs)
David Hajman
rok: 1993
zaměření: MM
práce: Detekce náhlé změny v dynamickém systému založené na LAM přístupu
školitel: Dr. Jiří Michálek
 
Jan Jakůbek
rok: 1993
zaměření: MM
práce: Spektrometr ionizujícího záření řízený mikroprocesorem
školitel: Ing. Stanislav Pospíšil
zaměstnání: KF FJFI (stáž)
Tomáš Jandík
rok: 1993
zaměření: MM
práce: Modely chování výrobce v nestandardní ekonomice
školitel: doc.RNDr. Jiří Hlaváček CSc.
 
Jiří Kubín
rok: 1993
zaměření: MM
práce: Algebraické modely některých nestandardních logik aplikovatelné v teoratické kybernetice
školitel: Prof. Věra Trnková
zaměstnání: KM FJFI (stáž)
René Levínský
rok: 1993
zaměření: MM
práce: Diferenciální počet na nekomutativních strukturách
školitel: RNDr. Čestmír Burdík
 
Petr Matějka
rok: 1993
zaměření: MM
práce: Použití metod všeobecné optimalizace pro návrh konfigurace vsrstvených sítí
školitel: Ing. Emil Pelikán CSc.
zaměstnání: KM FJFI (stáž)
Radek Musil
rok: 1993
zaměření: MM
práce: Klasifikace signálů akustické emise při porušení kompozitů
školitel: Ing. Zdeněk Převorovský
 
Martin Stýblo
rok: 1993
zaměření: MM
práce: Numerická schémata pro výpočet proudových polí s chemickými reakcemi a fázovými přechody
školitel: Ing. František Maršík
zaměstnání: KM FJFI (stáž)
Roman Vodička
rok: 1993
zaměření: MM
práce: Iterační metody pro řešení soustav lineárních rovnic v metodě hraničních prvků MHP
školitel: Ing. Vladislav Mantič CSc.
zaměstnání: Technická univerzita Košice (aspirantura)
 
Luděk Beneš
rok: 1992
zaměření: MM
práce: Řešení některých problémů nestlačitelného stacionárního proudění vazké tekutiny
školitel: Prof. RNDr. Karel Kozel DrSc.
Jana Gašparínová
rok: 1992
zaměření: MM
práce: Fraktální charakteristiky ekologických veličin
školitel: Ing. Ladislav Lhotka
zaměstnání: katedra matematiky popř. FEL (škola/stáž/)
 
František Hrnčíř
rok: 1992
zaměření: MM
práce: Ověření provozuschopnosti adaptivních LOG reg. na real. modelu říz. procesu binární destilační kolon
školitel: Ing. Miroslav Kárný DrSc.
František Kašpárek
rok: 1992
zaměření: MM
práce: Řešení integr. rovnic prvního druhu pop. výkon spojitého rtg. záření
školitel: RNDr. Karel Rohlena CSc.
 
Ivo Kavala
rok: 1992
zaměření: MM
práce: Automatický výběr dat pro statistické zpracování z databází
školitel: Ing. Martin Holeňa CSc.
František Klein
rok: 1992
zaměření: MM
práce: Číselná filtrace 1-dimenzionálních digitalizovaných signálů
školitel: Ing. Marián Jurík
 
Josef Král
rok: 1992
zaměření: MM
práce: Rozsáhlé soustavy lineárních rovnic řešené metodou nejmenších čtverců
školitel: Ing. Miroslav Tůma CSc.
zaměstnání: katedra matematiky stáž (VŠCHT Praha)
Imrich Lozsi
rok: 1992
zaměření: MM
práce: Analýza vlastností systémů pro kontinuální monitorování úniků z tlakových systémů jaderné elektrárny
školitel: Ing. Václav Koula CSc.
 
Miloš Malec
rok: 1992
zaměření: MM
práce: Vybrané stochastické modely růstu únavové trhliny
školitel: doc. Ing. Petr Kopřiva CSc.
Miroslav Minárik
rok: 1992
zaměření: MM
práce: Makroprocesor ML/1
školitel: doc. Tibor Záhorský CSc.
zaměstnání: katedra matematiky FJFI (škola/stáž/)
 
Pavel Nýč
rok: 1992
zaměření: MM
práce: Určení hranic přesnosti odhadu neznámých parametrů spektrální hustoty náhodného procesu ARMA (1;1)
školitel: Ing. Miroslav Vošvrda CSc.
zaměstnání: Fragment, Nakladatelství a distribuce (soukromá firma)
Jan Ornst
rok: 1992
zaměření: MM
práce: Ověření provozuschopnosti adaptivních LOG regulátorů na realistickém modelu řízeného procesu regula
školitel: Ing. Miroslav Kárný DrSc.
 
Jan Plešingr
rok: 1992
zaměření: MM
práce: Modelování vlnovodných struktur integrov. optiky
školitel: Ing.Jiří Čtyřoký DrSc
zaměstnání: katedra matematiky popř.FEL (škola /stáž/)
Miroslav Rozložník
rok: 1992
zaměření: MM
práce: Metody založené na krylovovských podprostorech pro řešení nesymetrických nonsigulárních soustav line
školitel: Ing. Zdeněk Strakoš CSc.
 
Pavel Soldán
rok: 1992
zaměření: MM
práce: Matematické metody zpracování dat ze struktur. databank
školitel: RNDr. Karel Huml DrSc.
zaměstnání: katedra matematiky (škola/stáž/)
Jana Vejvalková
rok: 1992
zaměření: MM
práce: Studium hranic zrn metodou molekulární dynamiky
školitel: Václav Paidar CSc.
zaměstnání: KM FJFI CVUT Praha (škola(pgs))
 
Miloš Bartoš
rok: 1991
zaměření: MM
práce: Tuhost a pevnost rotačních skořepin obecného tvaru meridiánu rotačne symetricky zatížených
školitel: Ing. Zdeněk Tubl
Ivan Kohútek
rok: 1991
zaměření: MM
práce: Klasifikace signálu viřivých proudu vycházejících z chyb materiálu
školitel: Ing. Gabriel Okša
 
David Kolman
rok: 1991
zaměření: MM
práce: Tepelné transportní vlastnosti systému s plazmově vytvařenou ochran.vrstvou
školitel: Ing. Pavel Chráska DrSc.
Jana Kovanicová
rok: 1991
zaměření: MM
práce: Analýza spolehlivosti tlakovodních jaderně-energetických bloků
školitel: ing.Pavel Kovanic CSc.
zaměstnání: Americká firma (bankovnictví)
 
Jiřina Krajčová
rok: 1991
zaměření: MM
práce: Aplikace matem. metod ocenění jakosti výsledku měř. turbul.char.proudění vzduchu
školitel: Ing. František Mantlík CSc.
Ivo Majetič
rok: 1991
zaměření: MM
práce: Programový systém pro analýzu a generováni nahodných procesu
školitel: Ing. Miroslav Hank CSc.
 
Martin Peřina
rok: 1991
zaměření: MM
práce: Matematický model elektronové optiky elektronovodné trasy
školitel: Prof. Čestmír Šimáně DrSc.
Petr Petrlík
rok: 1991
zaměření: MM
práce: Algoritmus numerickeho řešeni soustav obyčejných diferenciálních rovnic pomocí Taylorova rozvoje
školitel: Ing. Ladislav Lhotka CSc.
zaměstnání: Computer Complet Servis České Budějovice (služby)
 
Martin Thoma
rok: 1991
zaměření: MM
práce: Kanonické realizace vyjímečných Lieových algeber
školitel: ing. P. Exner
David Vokoun
rok: 1991
zaměření: MM
práce: Geometrické charakteristiky pánve a femuru a jejich vliv na zatížení kyčelných kloubů
školitel: ing. P. Komárek CSc.
 
Reynaldo Boza Machado
rok: 1990
zaměření: MM
práce: Porovnání metod pro rekonstrukci radiačního pole
školitel: Ing. Miroslav Virius CSc.
David Cais
rok: 1990
zaměření: MM
práce: Práce s veličinami v expertních systémech
školitel: RNDr. Tomáš Havránek CSc.
zaměstnání: Fakulta architektury ČVUT - student (škola)
 
Pavel Gromus
rok: 1990
zaměření: MM
práce: Řešení nestacionární úlohy vazkého izotermického plynu v jednorozměrném prostředí
školitel: doc. RNDr. J. Nečas DrSc.
zaměstnání: Evrobanka Praha
Martin Jančar
rok: 1990
zaměření: MM
práce: Matematický popis dvourozměných obvodů RC s rozprostřenými parametry s 2 odpor.vrstvami
školitel: Prof.RNDr. Jan Veit DrSc.
 
Pavel Kráčmar
rok: 1990
zaměření: MM
práce: Numerické řešení relaxace lisovaných spojů při cyklickém teplotním namáhání
školitel: Ing. František Maršík CSc.
Milan Kulík
rok: 1990
zaměření: MM
práce: Řízení plynovodní soustavy v nestacionárním tvaru
školitel: Ing. Jiří Štěrba CSc.
zaměstnání: Tranzitní plynovod- správce sítě (podnik)
 
Filip Lankaš
rok: 1990
zaměření: MM
práce: Dvourozměrný model oxidace křemíku
školitel: Ing. Fr. Maršík DrSc.
Petr Potěra
rok: 1990
zaměření: MM
práce: Proudeni parovodni smesi v dvourozmernem modelu horizontalnch parních generátorů
školitel: Ing. Ludovit Papp CSc
zaměstnání: Výzkumný ústav strojní a metalurgický Os (ČSAV)
 
Jolana Rýdlová
rok: 1990
zaměření: MM
práce: Tvorba sítí pro výpočty pomocí metody konečných prvků
školitel: Ing. Miroslav Tůma CSc.
zaměstnání: Ústav jaderných výzkumů Řež u Prahy (RVU)
Jan Spousta
rok: 1990
zaměření: MM
práce: Určování strukturálních parametrů spline-popisu dynamické soustavy
školitel: Ing. Ivan Nagy CSc.
 
Marek Vogel
rok: 1990
zaměření: MM
práce: Řešení proudění dokonalé tekutiny pomocí variačních principů a metod kon.prvků
školitel: RNDr. Vladimír Daněk CSc.
Karel Bauer
rok: 1989
zaměření: MM
práce: Databáze expertního systému pro technologické procesy
školitel: Ing. Zdeněk Houška
 
Michal Beneš
rok: 1989
zaměření: MM
práce: Numerické řešení Stefanovy úlohy metodou konečných diferencí
školitel: doc. Ing. Jiří Vogel CSc.
zaměstnání: katedra matematiky FJFI (škola)
Ivan Cuker
rok: 1989
zaměření: MM
práce: Aplikace programů SIMTRAN a PRECIP-II na oxidaci slitin Zirc
školitel: Ing. Věra Vrtílková
 
Zdeněk Čulík
rok: 1989
zaměření: MM
práce: Asembler pro mikroprocesor Intel 80836
školitel: Ing. Pavel Kreipl CSc.
zaměstnání: katedra matematiky FJFI (škola)
Ján Dudáš
rok: 1989
zaměření: MM
práce: Analýza signálů akustické emise měřených aparaturou AES
školitel: Ing. Václav Koula CSc.
zaměstnání: EBO Mochovce (podnik)
 
Jakub Illner
rok: 1989
zaměření: MM
práce: Identifikace parametrů modelů polovodičových struktur
školitel: Ing. Jiří Pejčoch CSc.
zaměstnání: VUST A.S. Popova (RVU)
Hana Koutníková
rok: 1989
zaměření: MM
práce: Analýza signálu akustické emise
školitel: Ing. Fr. Čermák CSc.
 
Dalibor Lošťák
rok: 1989
zaměření: MM
práce: Optimalizace volby robustního algoritmu
školitel: RNDr. J.A. Víšek CSc.
Peter Smolár
rok: 1989
zaměření: MM
práce: Model izotermické oxidace povrchu palivového článku ze slitiny Zircaloy-4
školitel: Ing. Leopold Vrána
 
Jiří Vrbenský
rok: 1989
zaměření: MM
práce: Suboptimální řízení nelineární soustavy
školitel: Ing. Tomáš Čmakal CSc.
Miloš Flek
rok: 1988
zaměření: MM
práce: Analýza funkce úzkých unipolárních tranzistorů
školitel: Ing. Petr Šilhán
zaměstnání: softwarové inženýrství (soukromá firma)
 
Miroslav Fontán
rok: 1988
zaměření: MM
práce: Program pro výpočet charakteristik PN přechodu
školitel: Prof.RNDr. Helmar Frank DrSc.
zaměstnání: softwarové inženýrství (ma soukromou so)
František Hakl
rok: 1988
zaměření: MM
práce: Modelování oxidace Zr slitin při teplotních přechodech
školitel: Ing. Karel Kloc CSc.
 
Petr Havelka
rok: 1988
zaměření: MM
práce: Optimum výrobce "homo se asecurans" pro různé typy tvorby rezerv
školitel: RNDr. Dušan Tříska CSc.
zaměstnání: Ekonomický ústav ČSAV (ČSAV)
Monika Hollmannová
rok: 1988
zaměření: MM
práce: Vliv plánovaných omezení na polohu optima subjektu
školitel: RNDr. Dušan Tříska CSc.
zaměstnání: Ekonomický ústav ČSAV; Fakulta sociálnyc (ČSAV)
 
Jan Křivonoska
rok: 1988
zaměření: MM
práce: Nelineární regrese charakteristik unipolárních tranzistorů
školitel: Ing. Petr Šilhán
zaměstnání: Tesla VÚST (RVU)
Václav Kůs
rok: 1988
zaměření: MM
práce: Odhady tolerančních mezí
školitel: Ing. Václav Koula CSc.
zaměstnání: Katedra matematiky FJFI (škola)
 
Pavel Martinek
rok: 1988
zaměření: MM
práce: Řešení dvourozměrného nevazkého obtékání rovinné lopatkové mříže
školitel: RNDr. Karel Kozel CSc.
zaměstnání: Katedra matematické informatiky, Př.F.,U (skola)
Richard Mašek
rok: 1988
zaměření: MM
práce: Numerické řešení rovnic nestacionárního proudění
školitel: Ing. František Maršík CSc.
 
Ivo Němeček
rok: 1988
zaměření: MM
práce: Možnosti aplikace analytických metod rozhodování v návrzích strojních konstrukcí
školitel: Ing. J. Kolář CSc.
zaměstnání: Softwareová firma (škola)
Michal Podlešák
rok: 1988
zaměření: MM
práce: Eliminační algoritmy a jejich implementace na počítači
školitel: Ing. Zdeněk Strakoš CSc.
zaměstnání: Česká pojišťovna Praha (služby)
 
Lubomír Pospíšil
rok: 1988
zaměření: MM
práce: O zpracování neurčité informace v expertních systémech
školitel: RNDr. Tomáš Havránek CSc.
Juraj Richtárik
rok: 1988
zaměření: MM
práce: Řešení úloh pomocí algoritmu AO+
školitel: Ing. Martin Dudák CSc.
zaměstnání: Slovnaft Bratislava (podnik)
 
Roman Sedlák
rok: 1988
zaměření: MM
práce: Korelační analýza prostorových systémů objektů
školitel: RNDr. Viktor Beneš
zaměstnání: ÚTZC (RVU)
Martin Štěpánek
rok: 1988
zaměření: MM
práce: Předpodmiňování metody konjugovaných gradientů
školitel: Ing. Zdeněk Strakoš CSc.
 
Luboš Thoma
rok: 1988
zaměření: MM
práce: Průběžná identifikace řízených systémů popsatelných Markovským řetězcem s mnoha stavy
školitel: Ing. Miroslav Kárný CSc.
zaměstnání: Stáž na katedře matematiky FJFI (škola v zahrani)
Petr Eisler
rok: 1987
zaměření: MM
práce: Rozbor chyb při měření aktivit směsi radionuklidů
školitel: RNDr. Ladislav Viererbl
zaměstnání: softwarové inženýrství (soukromá firma)
 
Jiří Fridrich
rok: 1987
zaměření: MM
práce: Matematický model plazmatu v poč. fázi vývoje
školitel: Ing. Martin Valovič CSc.
Miloslav Grundmann
rok: 1987
zaměření: MM
práce: Řešení optimálních tvarů v mechanice tekutin
školitel: Ing. František Maršík CSc.
 
Vladimíra Hrdličková
rok: 1987
zaměření: MM
práce: Zpracování spekter ionizujícího záření
školitel: Ing. Tomáš Čechák CSc.
zaměstnání: Agrodat Louny závod Nový Bor (podnik)
Robert Krajča
rok: 1987
zaměření: MM
práce: Algoritmické otázky teorie grafů
školitel: RNDr. Vojtěch Rödl CSc.
zaměstnání: Novostavba Klecany (správce sítě)
 
Zdena Lahodová
rok: 1987
zaměření: MM
práce: Matematické zpracování spekter
školitel: RNDr. Oldřich Froňka
zaměstnání: TESLA Výzkumný ústav přístrojů jaderné t (RVU)
Karel Majer
rok: 1987
zaměření: MM
práce: Návrh algoritmu řízení- cukrovarnické odparky
školitel: Jan Ryšánek
 
Nguyen Van Nhac
rok: 1987
zaměření: MM
práce: Užití metody hraničních integrálních rovnic k řešení úloh
školitel: Ing. Zdeněk Strakoš CSc.
zaměstnání: Ústav termomechaniky (ústav)
Jan Pařízek
rok: 1987
zaměření: MM
práce: Blunck-Leisengangovo rozdělení energetických ztrát
školitel: Ing. Vladimír Hanák CSc.
zaměstnání: Výpočetní středisko Hradec Králov (podnik)
 
Martin Pištora
rok: 1987
zaměření: MM
práce: Zařízení pro digitalizaci televizního signálu
školitel: Ing. Stanislav Řízek CSc.
Peter Rajčáni
rok: 1987
zaměření: MM
práce: Aplikace potencionálního proudění v matematickém modelování
školitel: RNDr. Ferdinand Hesek CSc.
 
Miroslav Šmatera `
rok: 1987
zaměření: MM
práce: Řešení rovnic polovodiče metodou sdružených směrů
školitel: Ing. Petr Šilhán CSc.
Petr Tichavský
rok: 1987
zaměření: MM
práce: Odhad smerů šíření rovinných vln
školitel: Ing. Miroslav Vošvrda CSc.
zaměstnání: ÚTIA AV ČR (AV ČR)
 
Le Minh Trung
rok: 1987
zaměření: MM
práce: Algoritmus zpětného řízení pro prázdný expertní systém
školitel: Ing. Zdeněk Houška
Martin Vopěnka
rok: 1987
zaměření: MM
práce: Matematický model základ.psychiatrických fenomenů
školitel: RNDr. Dan Pokorný
zaměstnání: nakladatelství (soukromá firma)
 
Ivan Zach
rok: 1987
zaměření: MM
práce: Proudění kolem radiálního kompresoru
školitel: Ing.Josef Donáth CSc.
zaměstnání: Motorlet Praha 5 Jinonice (podnik)
Anton Balog
rok: 1986
zaměření: MM
práce: Chaos ve vědě a technice
školitel: RNDr. L. Pekárek DrSc.
zaměstnání: VÚKOV Prešov (podnik)
 
Alexandra Darulová
rok: 1986
zaměření: MM
práce: Šíření světelného svazku v optických vlnovodech -
školitel: Ing. Jaromír Pištora
zaměstnání: Geofond dokumentačné a informačné stredi (podnik)
Igor Helekal
rok: 1986
zaměření: MM
práce: Užití izoparametrických prvků v MKP
školitel: Doc.Ing. Ivan Nedbal CSc.
 
Otto Huřťák
rok: 1986
zaměření: MM
práce: Vlastnosti řešení vlnové rovnice elektrostatických vln
školitel: Ing. E. Preinhaelter CSc.
Marián Jurík
rok: 1986
zaměření: MM
práce: Vliv tolerancí palivových článků jaderného reaktoru
školitel: Doc. Ing. Petr Otčenášek CSc.
zaměstnání: KM FJFI (škola)
 
Ján Komara
rok: 1986
zaměření: MM
práce: Efektivní algoritmy vyčíslení hodnot polynomů
školitel: Ing.doc. Jiří Gregor CSc.
zaměstnání: Ústav technické kybernetiky Bratislava (ČSAV)
Vasilij Lomikovskij
rok: 1986
zaměření: MM
práce: Bin packing problem a příbuzné optimalizační problémy
školitel: RNDr. Vojtěch Rödl CSc.
zaměstnání: Institut aplikovaných problémů matematik (škola)
 
Jan Míšek
rok: 1986
zaměření: MM
práce: Postprocesor pro zpracování výsledků logické simulace
školitel: Ing. Libor Neuman CSc.
zaměstnání: Výzkumný ústav sdělovací techniky A.S.Po (RVU)
Petr Návrat
rok: 1986
zaměření: MM
práce: Numerické řešení dvourozměrného transsonického obtékání
školitel: RNDr. Karel Kozel CSc.
zaměstnání: Stáž na katedře matematiky FJFI (škola)
 
Samuel Plesník
rok: 1986
zaměření: MM
práce: Programové zpracování reálné plošné obrazové scény
školitel: Ing. Ladislav Drška CSc.
zaměstnání: Výskumný ústav mechanizácie a automatizá (RVU)
Pavel Schoebl
rok: 1986
zaměření: MM
práce: Analýza matematickýc úloh spojených s problémem inerciální navigace
školitel: Doc. Ing. Petr Hiršl CSc.
zaměstnání: Hornický ústav ČSAV Ostrava (ČSAV)
 
Radim Thóth
rok: 1986
zaměření: MM
práce: Přístroj pro záznam a předzpracování tenzometrických zpráv
školitel: Doc. Ing. Petr Hiršl CSc.
zaměstnání: Hornický ústav ČSAV Ostrava (ČSAV)
Ivan Trubelík
rok: 1986
zaměření: MM
práce: Modely hranic zrn
školitel: Prof. RNDr. V. Sedláček DrSc.
zaměstnání: SWS SOFTWARE spol s r.o. (soukromá firma)
 
Pavel Valach
rok: 1986
zaměření: MM
práce: Časově-prostorová struktura laserového svazku
školitel: Ing.Karel Hamal DrSc.
zaměstnání: Stáž na katedře fyzikální elektorniky FJ (škola)
Zbyněk Vocásek
rok: 1986
zaměření: MM
práce: Sledování vnitroreaktorových jevů pomocí neutronových šumů
školitel: Doc. Ing. Petr Otčenášek CSc.
zaměstnání: Závody energetického strojírenství ŠKODA (podnik)
 
Marian Darula
rok: 1985
zaměření: MM
práce: Príspevok k matematickému modelovaniu rýchlych kryoelektronických obvodov
školitel: Ing. Martin Kedro CSc.
zaměstnání: Elektrotechnický ústav CEFV SAV Bratisla (VÚ)
Jan Flusser
rok: 1985
zaměření: MM
práce: Použití algoritmu pro restauraci obrazových dat
školitel: Ing. Jan Kolář CSc.
zaměstnání: ŮTIA AV ČR (AV ČR)
 
Vladimír Kovář
rok: 1985
zaměření: MM
práce: Metody prostorového znázornění tabulek s číselnými údaji
školitel: Ing. S. Hájek
zaměstnání: UNICORN s r.o. (soukroma firma)
Pavel Kuchárek
rok: 1985
zaměření: MM
práce: Metody provozní diagnostiky jaderných elektráren
školitel: doc. Ing. Petr Otčenášek CSc.
zaměstnání: Výskumný ústav jadrových elektráreň (RVU)
 
Karol Morár
rok: 1985
zaměření: MM
práce: Aplikácia AND/OR grafov na dekompozičné problémy
školitel: Ing. Martin Dudák
zaměstnání: Slovnaft Bratislava (podnik)
Horymír Ondračka
rok: 1985
zaměření: MM
práce: Numerické řešení Eulerových rovnic mech.tekutin
školitel: Ing. František Maršík CSc.
zaměstnání: Stáž na katedře matematiky FJFI (škola)
 
František Petrík
rok: 1985
zaměření: MM
práce: Nodálny model aktívnej zóny reaktora LR-O pro účely exper.
školitel: Doc. Ing. Petr Otčenášek CSc.
Zuzana Růžičková
rok: 1985
zaměření: MM
práce: Generování náhodných čísel s daným statistickým rozdělením
školitel: Ing. Tomáš Čechák CSc.
 
Pavel Skuhravý
rok: 1985
zaměření: MM
práce: Struktura překladače programovacího jazyka Modula-2
školitel: RNDr. V. Hora
zaměstnání: softwarové inženýrství (soukromá firma)
Hana Štiková
rok: 1985
zaměření: MM
práce: Výpočty pásové struktury a hustoty stavů Cu
školitel: Ing. Ludvík Smrčka CSc.
zaměstnání: Fyzikální ústav AV ČR (AV ČR)
 
Peter Wojtovič
rok: 1985
zaměření: MM
práce: Simulácia aeroelastických vlastností lietadiel
školitel: Ing. Zdeněk Škoda DrSc.
zaměstnání: externe na FS ČVUT (RVU)
Jan Zindulka
rok: 1985
zaměření: MM
práce: Toleranční analýza číslicových integrovaných obvodů MOS
školitel: Ing. Jaroslav Pospíšil
zaměstnání: OK-SYSTEM (OK - systém)
 
Jaroslav Brom
rok: 1984
zaměření: MM
práce: Použití metody neutronové šumové analýzy
školitel: Doc. Ing. Petr Otčenášek CSc.
zaměstnání: Jaderná elektrárna; 37301 Temelín (podnik)
Rastislav Horkovič
rok: 1984
zaměření: MM
práce: Modelování kôrových činností při rozpoznávání a reprodukovaní zrakových obrazcov
školitel: RNDr. Peter Fedor CSc.
 
Tomáš Hrúz
rok: 1984
zaměření: MM
práce: Analýza koexistenčních režimů systémů dva dravci - kořist
školitel: RNDr. Pavel Brunovský DrSc.
zaměstnání: Katedra mikroelektroniky FEL SVUT Bratis (škola)
Ivo Huněk
rok: 1984
zaměření: MM
práce: Výpočet disperzních křivek pro podélné vlny v tyčích
školitel: Doc.Ing. R. Brepta DrSc.
zaměstnání: Ústav termomechaniky (soukromá firma)
 
Branislav Jurčo
rok: 1984
zaměření: MM
práce: Relativistické částice s vnitřními stupni volnosti
školitel: Doc. Ing. Jiří Tolar CSc.
zaměstnání: Univerzita Palackého Olomouc (škola)
Michal Kurz
rok: 1984
zaměření: MM
práce: Použití klasifikačních algoritmů pro interpretaci multispektrálních dat v dálkovém průzkumu země
školitel: Ing. Jan Kolář
 
Vladislav Mantič
rok: 1984
zaměření: MM
práce: Řešení proudového pole viskóznej tekutiny pri nízkych Reynoldsových číslach metodou konečných prvko
školitel: Ing. František Maršík CSc.
zaměstnání: TU Kosice (škola)
Stanislav Martínek
rok: 1984
zaměření: MM
práce: Určování faktoru intenzity napětí
školitel: Ing. A. Machová CSc.
zaměstnání: Národní informační stredisko
 
František Matúš
rok: 1984
zaměření: MM
práce: Rekonstrukce signálů ze systémů jejich projekcí
školitel: RNDr. Milan Ulrich CSc.
Luboš Píš
rok: 1984
zaměření: MM
práce: Vliv intermediálního vzbuzení jádra
školitel: Ing. E. Mach CSc.
 
Miroslav Pospíšek
rok: 1984
zaměření: MM
práce: Výpočet prahových napětí MOS tranzistorů s krátkým kanálem
školitel: RNDr. Emil Humhal CSc.
zaměstnání: T-Soft (soukromá firma)
Jan Sýkora
rok: 1984
zaměření: MM
práce: Metody rozpoznávání vzorců v šumové diagnostice JEZ
školitel: Doc. Ing. Petr Otčenášek CSc.
 
Tomáš Šejba
rok: 1984
zaměření: MM
práce: Konstrukce jazyka pro řízení reaktoru mikroprocesorovou metodou
školitel: Doc. Ing. P. Hiršl CSc.
zaměstnání: Katedra jaderných reaktorů FJFI (škola)
Jan Vejvalka
rok: 1984
zaměření: MM
práce: Modelování biologických účinků ionizujícího záření
školitel: RNDr. Miloš Lokajíček CSc.
zaměstnání: Nemocnice Motol (nemocnice)
 
Milan Zimmermann
rok: 1984
zaměření: MM
práce: Ml přechody v modelu integrujících bosonů
školitel: Ing. J. Dobeš CSc.
zaměstnání: Ústav jaderné fyziky Řež u Prahy (RVU)
Pavel Bolek
rok: 1983
zaměření: MM
práce: Matematické řešení nepřímé úlohy rovinného transsonického proudení
školitel: RNDr. Karel Kozel CSc.
 
Jan Chadima
rok: 1983
zaměření: MM
práce: Řízení laserového radaru počítačem ADT 4500
školitel: Doc. Ing. Karel Hamal DrSc.
zaměstnání: Závody automatizace výpočetní techniky (RVU)
Jaroslav Červinka
rok: 1983
zaměření: MM
práce: Výpočet.systém pro predikci ukazat.spolehlivosti
školitel: Ing. Josef Kolář CSc.
zaměstnání: Katedra materiálů FJFI ČVUT Praha (škola)
 
Marko Eliášek
rok: 1983
zaměření: MM
práce: Implementace inferenčních pravidel v jazyce LISP na počítači
školitel: PHDr. E. Hajičová CSc.
zaměstnání: Uranový průmysl Příbram výpočetní středi (podnik)
Pavel Jiroušek
rok: 1983
zaměření: MM
práce: Vývoj a aplikace mikroprocesorového systému 3000
školitel: Doc. Ing. Petr Hiršl CSc.
zaměstnání: Katedra inženýrství pevných látek FJFI (škola)
 
Ladislav Lhotka
rok: 1983
zaměření: MM
práce: Kombinatorický model vodního ekosystému
školitel: RNDr. M. Straškraba CSc.
Igor Magula
rok: 1983
zaměření: MM
práce: Zpracování výsledků měření metodou SIMS
školitel: Ing. Zbyněk Hůlek CSc.
zaměstnání: Ústav pre technológiu a racionalizáciu Z (RVU)
 
Edita Pelantová
rok: 1983
zaměření: MM
práce: Studium některých problémů z teorie grafů
školitel: RNDr. Vojtěch Roedl Csc.
zaměstnání: Katedra matematiky FJFI ČVUT Praha (škola)
Miroslav Tůma
rok: 1983
zaměření: MM
práce: Speciální metody lineárního programování
školitel: RNDr. Jan Reiterman CSc.
 
Pavel Zamec
rok: 1983
zaměření: MM
práce: Automatické metody řešení soustav obyčejných a parciálních dif. rovníc
školitel: Ing. L. Drška CSc.
zaměstnání: Přerovské strojírny Přerov (podnik)
Martin Holeňa
rok: 1982
zaměření: MM
práce: Efektivní minimalizační algoritmy jako součást programování
školitel: Ing. Miroslav Finger DrSc.
 
Miloš Huněk
rok: 1982
zaměření: MM
práce: Řešení nevířivého proudění ideální tekutiny metodou konečných prvků
školitel: RNDr. M. Feistauer CSc.
Richard Liska
rok: 1982
zaměření: MM
práce: Systém REDUCE 2 a jeho použití na počítačové manipulaci
školitel: Ing. Ladislav Drška CSc.
zaměstnání: Katedra fyzikální elektroniky FJFI ČVUT (škola)
 
Gabriel Okša
rok: 1982
zaměření: MM
práce: Overenie disperznych vlastností metódy konečných prvkov
školitel: Doc. Ing. Rudolf Brepta DrSc.
zaměstnání: Výskumný ústav jadrových elektráreň (RVU)
Pavel Růžička
rok: 1982
zaměření: MM
práce: Optimalizace tolerancí hromadně vyráběných soustav z hlediska ceny
školitel: Ing. V. Šebesta CSc.
 
Zbyněk Brtna
rok: 1981
zaměření: MM
práce: Identifikace parametrů nelineárních modelů
školitel: Ing. Jiří Pejčoch
zaměstnání: Výzkumný ústav sdělovací techniky A.S.Po (RVU)
Zdeněk Strakoš
rok: 1981
zaměření: MM
práce: Matematické metody vyšetřování silně nelineár. dynamik
školitel: Prof.RNDr. Jan Polášek DrSc.
 
Pavel Šťovíček
rok: 1981
zaměření: MM
práce: Topologie konfigurační variety a kvant.mechanika
školitel: Doc. Ing. J. Tolar CSc.
zaměstnání: Katedra matematiky FJFI ČVUT Praha (škola)
Rastislav Jakubíček
rok: 1980
zaměření: MM
práce: Příprava metod matematické analýzy spolehlivosti
školitel: Doc. RNDr. Jan Sedláček CSc.
zaměstnání: Výzkumný a zkušební letecký ústav Praha (súkromná firma)
 
Jiří Maryška
rok: 1980
zaměření: MM
práce: Pokrývání grafů
školitel: RNDr. Vojtěch Rödl
zaměstnání: Vysoká škola textilní 46001 Liberec (škola)
Jiří Myšák
rok: 1980
zaměření: MM
práce: Některé algoritmické otázky
školitel: RNDr. Jan Reiterman CSc.
zaměstnání: Veba a.s. námestník riaditeľa (podnik)
 
Pavel Rozsypal
rok: 1980
zaměření: MM
práce: Transsonické obtékání soustavy profilů
školitel: Prof. RNDr. Jan Polášek DrSc.
zaměstnání: Motorlet Jinonice Praha 5 (podnik)
Štefan Šille
rok: 1980
zaměření: MM
práce: Studium rozpadu orientovaných jader izotopu 145Eu
školitel: Ing. Miroslav Finger CSc.
zaměstnání: Výzkumný ústav jaderných elektráreň (RVU)
 
Jaroslav Fořt
rok: 1979
zaměření: MM
práce: Matematické řešení transsonického obtékání
školitel: Prof. RNDr. Jan Polášek DrSc.
zaměstnání: Katedra technické matematiky FSI ČVUT (škola)
Jiří Hostinský
rok: 1979
zaměření: MM
práce: Optimalizace tolerancí hromadně vyráběných technických soustav
školitel: Ing. Mirko Novák DrSc.
zaměstnání: Mlýny a pekárny Pardubice (podnik)
 
Emil Pelikán
rok: 1979
zaměření: MM
práce: Spektrální analýza časových řad
školitel: RNDr. Otakar Šefl CSc.
Julius Štuller
rok: 1979
zaměření: MM
práce: Metódy synchronizácie paralelných akcií v počítači
školitel: RNDr. Jaroslav Král CSc
 
Martin Dudák
rok: 1977
zaměření: MM
práce: Identifikácia sústav použitím ortogonálnych funkcií
školitel: Ing. M. Varga CSc.
zaměstnání: University of Technology Helsinki Finlan (soukromá firma)
Igor Klačanský
rok: 1977
zaměření: MM
práce: Matematický model adsorbéra naplněného molekulovými sitami
školitel: Ing. Jaroslav Sigmund
zaměstnání: Výpočtové středisko OSN Bratislava (niekde v Nemeck)
 
Ján Šalamon
rok: 1977
zaměření: MM
práce: Otimalizácia práce batérie adsorbérov naplněných molekulovými sitami
školitel: Ing. Oldřich Mikula CSc.
zaměstnání: Slovnaft Bratislava (podnik)
Mojmír Váross
rok: 1977
zaměření: MM
práce: Model adaptívneho riadenia v tvare automatu
školitel: Doc. Ing. B. Frankovič CSc.
zaměstnání: radnica vo Viedni (programuje)
 
Lubomir Harach
rok: 1976
zaměření: MM
práce: Asociatívne štruktúry a reprezentácia prostredia
školitel: Ing. Petr Hiršl CSc.
zaměstnání: Vysoká škola technická Bratislava (škola)
Viliam Makiš
rok: 1976
zaměření: MM
práce: Použitie teórie martingalov pre detekciu signálu v šume
školitel: RNDr. Milan Ulrich CSc.
zaměstnání: Vysoká škola dopravná Žilina (škola)
 
Roman Prokop
rok: 1976
zaměření: MM
práce: Adaptivní model a optimální řízení kontaktních reaktorů
školitel: Doc. Ing. D. Chmúrny CSc.
zaměstnání: Vysoká škola technická Bratislava (škola)
Miroslav Virius
rok: 1976
zaměření: MM
práce: Analýza iteračních metod pro řešení velkých soustav
školitel: RNDr EMil Humhal CSc.
zaměstnání: Katedra matematiky FJFI ČVUT Praha (škola)
 
 

za obsah této stránky zodpovídá: Čestmír Burdík | naposledy změněno: 9.9.2021
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky