Absolventi bakalářského studia

filtr
absolventi z let od do
zaměření:


jméno:
školitel:
Michal Bohatý
rok: 2023
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Numerické řešení adjungované rovnice pro metodu fázového pole
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
Nikola Drnková
rok: 2023
zaměření: Aplikovaná algebra a analýza
práce: Modelování difuze komponent vícesložkové směsi pomocí Maxwellovy-Stefanovy teorie
školitel: doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Veronika Hendrychová
rok: 2023
zaměření: Matematické inženýrství / matematická informatika
práce: Atraktory řetězců
školitel: doc. Ing. Lubomíra Dvořáková, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Daniel Khol
rok: 2023
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Laplaceova matice a její aplikace
školitel: doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Tomáš Křižák
rok: 2023
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Vývoj algoritmu pro rekonstrukci lineárních drah částic v SuperNEMO detektoru
školitel: Mgr. Miroslav Macko, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jakub Malášek
rok: 2023
zaměření: Aplikovaná algebra a analýza
práce: Matematická analýza invariantních množin
školitel: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Miesbauer
rok: 2023
zaměření: Matematické inženýrství / matematická informatika
práce: Aplikace adjungovaných rovnic pro hledání parametrů obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic
školitel: doc. Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Plecháček
rok: 2023
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Aplikace optimalizačních metod na vývoj procesů řízených parciálními diferenciálními rovnicemi
školitel: Ing. Aleš Wodecki
 
Michal Průšek
rok: 2023
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Dron ovládaný gesty
školitel: Ing. Adam Novozámský, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
David Rendl
rok: 2023
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Aplikace dekonvoluce v astronomických pozorováních
školitel: doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc.
 
Tomáš Růžek
rok: 2023
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Matematické modelování evoluce patogenů
školitel: doc. Ing. Luděk Berec, Dr.
e-mail: zobrazit e-mail
Štěpán Studenovský
rok: 2023
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Propustná hranice v hydrodynamických modelech kolektivního chování
školitel: RNDr. Václav Mácha, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Matěj Trödler
rok: 2023
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Náhodné algoritmy: teorie a implementace
školitel: doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Vojtěch Bartoš
rok: 2022
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Diskrétní Schrödingerův operátor s komplexním schodovitým potenciálem
školitel: Ing. František Štampach, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Barbora Bumbálková
rok: 2022
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Optimalita včelích pláství a související problémy
školitel: doc. Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. DSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Bureš
rok: 2022
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Matematické modelování proudění krve v cévách
školitel: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
 
Tereza Fucsiková
rok: 2022
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Strojové učení pro klasifikaci zdrojů spojité akustické emise
školitel: Ing. Milan Chlada, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Aleksej Gaj
rok: 2022
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Implicitní spolupráce agentů ve více-účastnickém prostředí
školitel: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Dominik Horák
rok: 2022
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Matematické modelování proudění a obtékání překážek pomocí mřížkové Boltzmannovy metody
školitel: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Lenka Horvátová
rok: 2022
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Matematické modelování transportu a přestupu kontrastní látky v problematice perfuze myokardu
školitel: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
 
Tomáš Hrdina
rok: 2022
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Lokalizace spektra diskrétního bilaplaceova operátoru s komplexním potenciálem
školitel: Ing. František Štampach, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Pavel Jakš
rok: 2022
zaměření: pMINF
práce: Robustní strojové učení a adversariální vzorky
školitel: Mgr. Lukáš Adam, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Daniel Karlík
rok: 2022
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Odhadování stupně důvěry v prediktor užívaný v odhadování parametrů
školitel: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Nela Koliášová
rok: 2022
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Programové vybavení drobného podnikatele
školitel: Doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jazmína Kreanová
rok: 2022
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Aplikace kasifikačních metod na egyptologická data
školitel: Ing. Marek Bukáček
e-mail: zobrazit e-mail
Bořivoj Kronowetter
rok: 2022
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Numerické řešení adjungované rovnice pro mřížkovou Boltzmannovu metodu
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Oksana Maryshchyn
rok: 2022
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Mapování obecných závislostí pomocí neuronových sítí
školitel: Ing. Milan Chlada, Ph.D.
Soňa Molnárová
rok: 2022
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Diskontovaný plně pravděpodobnostní návrh rozhodovací strategie
školitel: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jiří Nábělek
rok: 2022
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Superpoissonovské stavy balančního částicového systému
školitel: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Daniela Opočenská
rok: 2022
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Kritický exponent balancovaných slov
školitel: doc. Ing. Dvořáková Ľubomíra, Ph.D.
 
Eliška Pečenková
rok: 2022
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Statistické modely pro odhad kapacity neřízených křižovatek
školitel: doc. Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.
Jan Prokop
rok: 2022
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Voronoiovské dláždění v rovině s manhattanskou metrikou
školitel: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
 
Aaron Schick
rok: 2022
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Pokročilé geometrické metody zpracování obrazu
školitel: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
Anastasiia Sokolenko
rok: 2022
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Rozšíření a otestování algoritmu pro adaptaci časového kroku v softwaru TRM2D
školitel: doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.
 
Gabriela Spilková
rok: 2022
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Optimalizace parametrů stavové rovnice PC-SAFT v modelování termofyzikálních vlastností tekutin
školitel: Ing. Václav Vinš, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Dominik Žurek
rok: 2022
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Dynamika šíření signálu v excitovatelném prostředí
školitel: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
Soňa Drocárová
rok: 2021
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Rozpoznávání objektů pro interakci člověk-robot
školitel: Ing. Jitka Kostková
Emanuel Frátrik
rok: 2021
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Algoritmy pro zpracování obrazových dat ze satelitů Sentinel
školitel: RNDr. Michal Šorel, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Mário Hoz
rok: 2021
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Plně pravděpodobnostní návrh rozhodovací strategie se zastavováním
školitel: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Peter Hron
rok: 2021
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Strategie proti technické analýze
školitel: RNDr. Martin Šmíd, PhD.
 
Adam Janich
rok: 2021
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Klasifikace buněčných procesů na časosběrných snímcích pořízených TIRF-SIM mikroskopem
školitel: Doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D., DSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Thi Thu Hien Nguyenová
rok: 2021
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Detekce a sledování lidského těla ve vnitřním prostoru pomocí konvolučních neuronových sítí
školitel: Ing. Tomáš Kerepecký
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Palán
rok: 2021
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Matematické modelování a numerická simulace růstu krystalů metodou fázového pole
školitel: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Erik Rapp
rok: 2021
zaměření: Aplikovaná algebra a analýza
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jurij Ružejnikov
rok: 2021
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Bayesovské odhadování pro adaptivní dynamické rozhodování
školitel: Dipl.-Eng. Tatiana V. Guy, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
Leonid Samoilov
rok: 2021
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Metoda štěpení operátoru pro řešení transportně-reakčních úloh
školitel: doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Katarína Studeničová
rok: 2021
zaměření: Aplikovaná algebra a analýza
práce: Vlastnosti variant spojené informace
školitel: Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Ondřej Šrámek
rok: 2021
zaměření: Aplikovaná algebra a analýza
práce: Pokročilé architektury neuronových sítí pro analýzu dat z finančních trhů
školitel: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Adam Šumník
rok: 2021
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Základní aspekty metody Markov Chain Monte Carlo
školitel: doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Tereza Vorlová
rok: 2021
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Rozpoznávání vzorů v časových řadách pomocí hlubokých neuronových sítí
školitel: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Roman Yaremchuk
rok: 2021
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Vývoj a refaktorizace aplikace pro zpracování dat z magnetické rezonance
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Zavadil
rok: 2021
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Statistická a strojová klasifikace signálů akustické emise pro detekci defektů v materiálech
školitel: Ing. Kůs Václav, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Filip Bár
rok: 2020
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Určení struktury diferenciálních rovnic z experimentálních dat
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jakub Bureš
rok: 2020
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Generativní modely dat popsaných stromovou strukturou
školitel: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Lukáš Čejka
rok: 2020
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Formáty pro ukládání řídkých matic na GPU
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Michaela Diasová
rok: 2020
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Matematické metody fraktální geometrie
školitel: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
Erik Dolejš
rok: 2020
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Odhadování struktury hysterezních materiálů prostřednictvím Preisach-Mayergoyzova prostoru
školitel: Ing. Václav Kůs, PhD.
Jan Fejtek
rok: 2020
zaměření: Matematická informatika
práce: Intervalová analýza a její použití pro řešení problému fázové stability
školitel: doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
 
Adeliia Gataullina
rok: 2020
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Heuristiky v dolování dat z grafů pomocí vnoření uzlů
školitel: Ing. Matěj Mojzeš, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Stefan Hajduk
rok: 2020
zaměření: Aplikovaná algebra a analýza
práce: Poziční reprezentace vektorů
školitel: Ing. Milena Svobodová, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Lukáš Heriban
rok: 2020
zaměření: Aplikovaná algebra a analýza
práce: Aproximace jednorozměrných relativistických bodových interakcí pomocí nelokálních potenciálů
školitel: Ing. Matěj Tušek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Ramina Khusnutdinova
rok: 2020
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Reprezentace přirozených čísel v lineárním rekurentním systému
školitel: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Martin Kovanda
rok: 2020
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Rozpoznávání ultrazvukových signálů pomocí konvolučních neuronových sítí
školitel: Ing. Milan Chlada, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Kovář
rok: 2020
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Matematické modelování proudění tekutin a transportu kontrastní látky v cévách
školitel: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Stanislav Kruml
rok: 2020
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Antipalindromická čísla
školitel: doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Lukáš Kulička
rok: 2020
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Klasifikace dat popsaných stromovou strukturou
školitel: Doc. Ing. Václav Šmídl, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Eva Lainová
rok: 2020
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Odhad stavu omezených lineárních systémů
školitel: Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D.
Václav Lamich
rok: 2020
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Lineární inverzní modely radiačních úniků s apriorní informací o poměrech uniklých látek
školitel: Ing. Ondřej Tichý, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Anežka Lhotáková
rok: 2020
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Vlastnosti distribuční rodiny GIG s negativní hodnotou parametru
školitel: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Filip Mairinger
rok: 2020
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Aukce: teorie a experiment
školitel: Ing. René Levínský, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Michal Malík
rok: 2020
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Matematické modelování fázového rozhraní metodou lattice Boltzmann
školitel: Ing. Pavel Eichler
e-mail: zobrazit e-mail
Michaela Mašková
rok: 2020
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Variační autoencoder a jeho rozšíření
školitel: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
 
Yevgeniy Nazarenko
rok: 2020
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Oceňování projektů metodou reálných opcí: Binomický model
školitel: Ing. Rudolf Kulhavý, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Stanislav Novotný
rok: 2020
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Lokalizace mikrorobota z magnetických senzorů
školitel: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
 
Vojtěch Obhlídal
rok: 2020
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Kanonický rozklad tenzorů násobení polynomů a násobení matic na GF(2)
školitel: Ing. Petr Tichavský, DSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Vít Pánek
rok: 2020
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Supernáhodné stavy termodynamického dopravního plynu a jejich matematické vlastnosti
školitel: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
 
Tereza Siváková
rok: 2020
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Algoritmický výběr dosažitelných preferencí
školitel: Ing. Miroslav Kárný, DrSc
e-mail: zobrazit e-mail
Monika Suchomelová
rok: 2020
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Geometrický pohyb křivek a jeho aplikace
školitel: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
Patrik Šnauko
rok: 2020
zaměření: Aplikovaná algebra a analýza
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Trödler
rok: 2020
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Metody strojového učení ve fyzice pevných látek
školitel: doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Niels van der Meer
rok: 2020
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Matematické modelování v elektrokardiologii
školitel: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
Viola Vavryčuková
rok: 2020
zaměření: Matematické inženýrství
e-mail: zobrazit e-mail
 
Daniel Wohlrath
rok: 2020
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Asymptotické vlastnosti statistické rigidity v částicových systémech s balanční vlastností
školitel: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Dominika Zogatová
rok: 2020
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Úvod do teorie kooperativních her: teoretická a experimentální studie
školitel: Ing. René Levínský, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Viktor Bílek
rok: 2019
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Algoritmy strojového učení pro aproximaci inverzních matic
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Tomáš Brisučiak
rok: 2019
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Lineární inverzní modely a jejich využití při určování zdroje radiačního úniku do atmosféry
školitel: Ing. Ondřej Tichý, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Marina Džabarjan
rok: 2019
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Popis pohybu davu v komplexních situacích
školitel: Ing. Jana Vacková
Kateřina Hladká
rok: 2019
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Aplikace statistických metod a machine learningu na produkty srážek tězkých jader
školitel: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
 
Marek Nechanský
rok: 2019
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Automatické rozmisťování propojených modulů v nástroji I3T
školitel: Ing. Petr Felkel, Ph.D.
Hynek Peřina
rok: 2019
zaměření: Matematická informatika
práce: Iterace aritmetick\'ych funkc\'{\i} a jejich cykly
školitel: prof. Ing. Edita Pelantov\'a, CSc.
 
Ondřej Poláček
rok: 2019
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Modelování zastavovací fáze pohybu pracovního bodu průmyslových robotů
školitel: Ing. Květoslav Belda, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Zuzana Sabolová
rok: 2019
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Odhadování pohybu mikrorobotů v magnetickém poli
školitel: doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Dominik Šepák
rok: 2019
zaměření: Matematická informatika
práce: Adversariální strojové učení a teorie her
školitel: Ing. Tomáš Pevný, Ph.D.
Jáchym Šimon
rok: 2019
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Strojové ověření konstruktivního důkazu úplnosti klasické výrokové logiky
školitel: Mgr. Tomáš Lávička, Ph.D.
 
Pavla Veselá
rok: 2019
zaměření: Matematická informatika
práce: Lokalizace kořenů polynomů s celočíselnými koeficienty
školitel: Prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
Barbora Votinská
rok: 2019
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Okrajové podmínky pro směsi látek
školitel: doc. Ing. Václav Klika, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Sabina Zairova
rok: 2019
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Časový vývoj metamateriálových strun
školitel: doc. Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. DSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Antonie Brožová
rok: 2018
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Analýza scintigrafických obrazových sekvencí v lékařské diagnostice
školitel: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
 
Matej Cibuľa
rok: 2018
zaměření: Matematická informatika
práce: Rozpoznávání vzorů a anomálií v časových řadách
školitel: Ing. Radek Mařík, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Adam Čala
rok: 2018
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Modelování nenewtonovského proudění pomocí Lattice-Boltzmannovy metody ve 2D
školitel: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Anastasija Černecka
rok: 2018
zaměření: MM
práce: Rozhodování v ultimátní hře pod vlivem emocí
školitel: Ing. Tatiana Valentine Guy, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Matouš Fencl
rok: 2018
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Řešení eikonální rovnice na GPU
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Nikola Groverová
rok: 2018
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Analýza nerovnovážných stavů dopravních plynů
školitel: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Maxim Ilyushkin
rok: 2018
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Kalibrace předpovědi počasí pro model tepelné zatížitelnosti přenosové soustavy
školitel: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D
 
Michaela Jaklinová
rok: 2018
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Lokalizace vlastních hodnot Schrödingerových operátorů s maticovými potenciály
školitel: Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. DSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Tomáš Jakubec
rok: 2018
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Matematické modelování a numerická simulace procesů v průmyslových kotlích
školitel: Ing. Pavel Strachota, Ph. D.
 
Kristina Jarůšková
rok: 2018
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Statistická separace a identifikace s využitím divergenčních technik pro vícerozměrná data
školitel: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Teodor Kováč
rok: 2018
zaměření: Matematická informatika
práce: Kanonický rozklad tenzorů maticového násobení
školitel: Ing. Petr Tichavský CSc., DSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Miroslav Kubů
rok: 2018
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Konvoluční neuronové sítě v částicové fyzice
školitel: Ing. Petr Bouř
e-mail: zobrazit e-mail
Temirlan Kurbanov
rok: 2018
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Analýza heuristickych metod zefektivnění algoritmů strojového učení a studium jejich principů
školitel: Ing. František Hakl, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jana Novotná
rok: 2018
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Robustní odhady parametrů logistického regresního modelu
školitel: Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.
Adam Novotný
rok: 2018
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Aplikace statistických testů homogenity na data z fyziky vysokých energií
školitel: Ing. Jiří Franc, Ph.D.
 
Martin Oharek
rok: 2018
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Klasifikace částečně anotovaných dat do více tříd za pomoci rozhodovacích lesů
školitel: Ing. Lukáš Machlica, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Benjamín Páterek
rok: 2018
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Využití multi-instančního učení v bezpečnosti počítačových sítí
školitel: Mgr. Jan Kohout
 
Kajetán Poliak
rok: 2018
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Bayesovský výběr modelu
školitel: doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Filip Rolenec
rok: 2018
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Proveditelná bayesovská optimalizace vícerukého bandity
školitel: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Marko Sahan
rok: 2018
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Aktivní učení pro navigaci bezpilotních letadel
školitel: doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Yuliya Savina
rok: 2018
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Modelování dopravního toku na dálnici
školitel: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Hana Šiková
rok: 2018
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Detekce anomálií v grafech
školitel: Ing. Radek Mařík, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Filip Širc
rok: 2018
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Odhad kovarianční matice chyby v lineární regresi
školitel: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Tichavský
rok: 2018
zaměření: Matematická informatika
práce: Implicitně vážené robustní metody a jejich výpočetní aspekty
školitel: RNDr. Jan Kalina, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Nicole Tobišková
rok: 2018
zaměření: Matematická informatika
práce: Robustní postupy při trénování neuronových sítí
školitel: RNDr. Jan Kalina, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ivan Varga
rok: 2018
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Generování aplikací v jazyce JavaScript
školitel: Ing. Zdeněk Čulík
e-mail: zobrazit e-mail
Radovan Zeman
rok: 2018
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Experimentální ověřování modelu časové reverzace
školitel: Ing. Milan Chlada, Ph.D.
 
Matěj Zorek
rok: 2018
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Těžba dat z experimentů na tokamaku COMPASS
školitel: Ing. Vít Škvára
e-mail: zobrazit e-mail
Vladislav Belov
rok: 2017
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Modelovaní komunit agentů soupeřících o zdroje
školitel: Ing. Radek Mařík, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
František Boháč
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Stochastické odhadování modelů s omezeným šumem
školitel: Ing. Lenka Pavelková, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Ondřej Čajánek
rok: 2017
zaměření: MM
práce: Stochastické modely chemické kinetiky
školitel: doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Marek Dědič
rok: 2017
zaměření: Matematická informatika
práce: Hierarchické modely síťového provozu
školitel: Ing. Tomáš Pevný, Ph.D.
Štěpán Doan
rok: 2017
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Robotické vozítko založené na platformě Arduino
školitel: Ing. Vladimír Jarý, PhD
e-mail: zobrazit e-mail
 
Petr Fejl
rok: 2017
zaměření: MM
práce: Moderní čtení Rose-Rosserova důkazu úplnosti Lukasiewiczovy logiky
školitel: doc. Ing. Petr Cintula, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
František Gašpar
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Aproximace toku v celulárních modelech pohybu chodců
školitel: Ing. Pavel Hrabák, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Petra Habětínová
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Výpočet Turingových vzorů pomocí spektrální Fourierovy metody
školitel: doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Karel Hybner
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Metody pokročilé statistiky pro dálkový průzkum Země
školitel: Ing. Ondřej Tichý
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ondřej Kadlec
rok: 2017
zaměření: MM
práce: Palindromy ve slovech kódujících výměnu tří intervalů
školitel: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
Jakub Kaňuk
rok: 2017
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Paralelní řešiče pro systémy lineárních rovnic
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
 
Václav Košík
rok: 2017
zaměření: MM
práce: Sturmovská slova generovaná substitucemi a jejich derivovaná slova
školitel: prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Tomáš Košlab
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Porovnání metod pro odhadování parametrů zobecněných lineárních smíšených modelů.
školitel: Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Bibiána Lajčinová
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Kompenzace pohybu v pozitronové tomografii
školitel: doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jana Lepšová
rok: 2017
zaměření: MM
práce: Reakčně-difuzní rovnice v elektrokardiologii
školitel: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
 
Ondřej Mach
rok: 2017
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Matematické modelování dynamiky lithiových článků
školitel: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
Aleš Neoral
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Některé metody neparametrické regrese
školitel: RNDr. Jan Kalina, Ph.D.
 
Chien Nguyen Minh
rok: 2017
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Využití náhodných procesů a optimálního řízení v úloze vysokofrekvenčního obchodování
školitel: Ing. Petr Veverka, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Barbora Pánková
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Citlivost modelu teploty vodiče na rozložení neurčitosti počasí
školitel: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Pecka
rok: 2017
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Využití gausovských procesů pro aktivní učení
školitel: doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
Martin Polák
rok: 2017
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Organizér pro vysokoškolského studenta - aplikace pro iPhone
školitel: Matheo Fiebiger, Ingeniero de Sistemas
 
Ksenia Ponomareva
rok: 2017
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Modelování síťové komunikace infikovaných uživatelů
školitel: Ing. Ivan Nikolaev
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Schäfer
rok: 2017
zaměření: Matematická informatika
práce: Implementace numerických schémat pro simulaci nevazkého stlačitelného proudění
školitel: Ing. Oberhuber Tomáš, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Světlana Smrčková
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Algoritmy pro procedurální modelování rostlin v počítačové grafice
školitel: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.
Simona Šimůnková
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
zaměstnání: nevyhodili ji, ale asi přestoupila z AMSM na jiný obor
e-mail: zobrazit e-mail
 
Michal Tichák
rok: 2017
zaměření: Matematická informatika
práce: Kinetické modelování lunárního chvostu ve slunečním větru
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jakub Trusina
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Aplikace statistického testování hypotéz na data z experimentu ATLAS
školitel: Ing. Jiří Franc
e-mail: zobrazit e-mail
 
Lukáš Tryner
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Interferometrie seismického šumu registrovaného sítí WEBNET
školitel: RNDr. Bohuslav RŮŽEK, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Dominik Vít
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Využití reputace autonomních systémů pro detekci malwaru
školitel: Mgr. Jan Kohout
e-mail: zobrazit e-mail
 
Dominika Vlčková
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Shluková analýza pro data smíšeného spojitého a diskrétního typu
školitel: Ing. Evgenia Suzdaleva, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Tomáš Zikmund
rok: 2017
zaměření: Matematická informatika
práce: Detekce překrývajících se komunit ve složitých sítích
školitel: Ing. Radek Mařík, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Eliška Zugarová
rok: 2017
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Kooperace v ekonomické hře
školitel: Ing. Tatiana Valentine Guy, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Hana Zvolánková
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Odhad neznámých parametrů metodou AMIS
školitel: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Lenka Bódiová
rok: 2016
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Expertní informace v analýze dynamických medicínských sekvencí
školitel: Ing. Ondřej Tichý
e-mail: zobrazit e-mail
Hana Dlouhá
rok: 2016
zaměření: MM
práce: Periody řetězových zlomků prvků kvadratického tělesa
školitel: Ing. Štěpán Starosta, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Pavel Eichler
rok: 2016
zaměření: MM
práce: Matematické modelování subsonického proudění okolo překážek pomocí metody Lattice--Boltzmann na GPU
školitel: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
Matěj Fanta
rok: 2016
zaměření: Matematická informatika
práce: Metaučení metod extrakce pravidel z umělých neuronových sítí
školitel: doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Petr Gális
rok: 2016
zaměření: MM
práce: Lokalizace materiálových defektů založená na geodetických drahách
školitel: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
František Hůla
rok: 2016
zaměření: MM
práce: Optimalizace strategie navrhovače ve hře na ultimátum
školitel: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Tomáš Jamrich
rok: 2016
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Aplikace pro prezentaci vybraných monitorovacích dat experimentu COMPASS
školitel: Ing. Zdeněk Čulík
e-mail: zobrazit e-mail
Jakub Kantner
rok: 2016
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Locality sensitive hashing textových řetězců pro klasifikaci URL
školitel: Ing. Martin Kopp
e-mail: zobrazit e-mail
 
Miroslav Kovář
rok: 2016
zaměření: Matematická informatika
práce: Implementace algebraických operací s řetězcovými zlomky v systému SageMath
školitel: Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Zbyněk Král
rok: 2016
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Pomocný nástroj pro analýzu stability hadronového kalorimetru pro experiment CMS
školitel: Ing. Martin Bodlák
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Lukeš
rok: 2016
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Webová rozhraní pro databáze experimentu COMPASS v CERN
školitel: Ing. Martin Bodlák
e-mail: zobrazit e-mail
Vladislav Matúš
rok: 2016
zaměření: Matematická informatika
práce: Techniky dělení grafů pro paralelní počítání
školitel: prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.
 
Jiří Minarčík
rok: 2016
zaměření: MM
práce: Dynamika pohybu křivek v rovině a prostoru a její aplikace
školitel: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
Barbora Pálková
rok: 2016
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Bayesovské odhadovaní struktury lineárního modelu s velkým množstvím alternativ
školitel: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
 
Edita Pešková
rok: 2016
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Návrh informačního systému pro podporu forenzního auditu
školitel: Mgr. Karel Macek
Jan Petřík
rok: 2016
zaměření: MM
práce: Asymptotika a studium chování S-váženého odhadu na konečných souborech dat
školitel: Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Marko Ruman
rok: 2016
zaměření: MM
práce: Rozhodování v Ultimatum game s více navrhovateli
školitel: Ing. Tatiana Valentine Guy, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jaroslava Ryplová
rok: 2016
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Hodnocení anizotropie elastických vlastností živých tkání pomocí ultrazvuku
školitel: Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.
 
Kateřina Solovská
rok: 2016
zaměření: MM
práce: Numerické metody pro segmentaci medicínských dat
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Vojtěch Straka
rok: 2016
zaměření: MM
práce: Aposteriorní odhady chyby numerického řešení v problematice filtračního proudění
školitel: Ing. Fučík Radek, Ph. D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Zuzana Szabová
rok: 2016
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Studie korelací v souborech empirických dopravních dat
školitel: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Čeněk Škarda
rok: 2016
zaměření: Matematická informatika
práce: Rozhodovací lesy v úloze klasifikace síťových útoků
školitel: Ing. Lukáš Machlica, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Aleksandra Vecherskaya
rok: 2016
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Nástroj pro statistické zkoumání velkých toků dat
školitel: doc. Ing. Miroslav Virius, Csc.
e-mail: zobrazit e-mail
Oldřich Vlašic
rok: 2016
zaměření: Matematická informatika
práce: Redundance v číselných systémech
školitel: doc. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D
 
Daniil Zaru
rok: 2016
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Zpracování emailových zpráv v jazyce Lisp
školitel: Ing. Zdeněk Čulík
Libor Bakajsa
rok: 2015
zaměření: Matematická informatika
práce: Formáty pro ukládání řídkých matic na GPU
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
František Blachowicz
rok: 2015
zaměření: Matematická informatika
práce: Detekce zneužití vyhledávačů malwarem
školitel: Mgr. Jan Kohout
Dávid Bortňák
rok: 2015
zaměření: TS
práce: Procedurální generování objektů a scén v počítačové grafice
školitel: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.
 
Jan Chyba
rok: 2015
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
školitel: RNDr. Jaroslava Plomerová, DrSc
e-mail: zobrazit e-mail
Jiří Fejlek
rok: 2015
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Použítí algebraických řešičů pro dokazování terminace přepisujících systémů
školitel: Dipl.-Ing Dr. techn. Stefan Ratschan
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Franců
rok: 2015
zaměření: MM
práce: Numerická simulace dvoufázového proudění
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Elena Gagulkina
rok: 2015
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Vývoj SW pro vizualizaci vektorových vrstev na mapová pozadí OpenStreetMap
školitel: Ing. Radek Hofman, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Daniel Hnyk
rok: 2015
zaměření: Matematická informatika
práce: Dolování znalostí z kanálů RSS
školitel: Ing. Jiří Palek
e-mail: zobrazit e-mail
Tereza Hostáková
rok: 2015
zaměření: MM
práce: Grafově-teoretické vlastnosti korelační matice
školitel: Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jakub Klinkovský
rok: 2015
zaměření: MM
práce: Numerické řešení jednofázového filtračního proudění a jeho implementace na GPU
školitel: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
Jakub Kořenek
rok: 2015
zaměření: MM
práce: Grafově teoretické vlastnosti matice efektivní konektivity
školitel: Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.
 
Matěj Kotrba
rok: 2015
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
školitel: Ing. Marek Bukáček
Colette Kožená
rok: 2015
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Identifkace statistických distribucí v Preisach-Mayergoyzově prostoru hysteronů
školitel: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jakub Krásenský
rok: 2015
zaměření: MM
práce: Kvaterniony a poziční číselné soustavy
školitel: prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Antonín Květoň
rok: 2015
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Stavové automaty systému pro sběr dat experimentu COMPASS v CERN
školitel: Ing. Josef Nový
 
Bulgn Mandzhieva
rok: 2015
zaměření: PRAK
práce: Nastavení PID regulátoru a jeho testování z hlediska snížení spotřeby paliva
školitel: Ing. Evgenia Suzdaleva, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Václav Mácha
rok: 2015
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Metody matematické optimalizace pro elektromobilitu
školitel: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
 
Martin Neznal
rok: 2015
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Matematické modelování klasifikace portfolia zákazníků
školitel: Ing. Jiří Franc
e-mail: zobrazit e-mail
Batyr Ovshiev
rok: 2015
zaměření: PRAK
školitel: Ing. Zdeněk Čulík
e-mail: zobrazit e-mail
 
Marta Pavelka
rok: 2015
zaměření: Matematické inženýrství
práce: On-line násobení a dělení v pozičních numeračních systémech
školitel: Ing. Milena Svobodová, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Sofya Shulga
rok: 2015
zaměření: MM
práce: Kvaterniony a jejich maticové reprezentace
školitel: Prof. RNDr. Drahoslava Janovská, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Tomáš Smejkal
rok: 2015
zaměření: MM
práce: Výpočet rovnovážných stavů vícesložkových směsí
školitel: Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Georgiy Stebunov
rok: 2015
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Algoritmy pro identifikaci Lieových algeber
školitel: doc. Ing. Severin Pošta, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Pavel Suk
rok: 2015
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Sjednocený web pro FJFI
školitel: Ing. Vladimír Jarý Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jakub Ševčík
rok: 2015
zaměření: MM
práce: Slepá separace a dekonvoluce signálu
školitel: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
 
Magdaléna Tinková
rok: 2015
zaměření: MM
práce: Aritmetické operace v soustavách s kvadratickou bázi
školitel: prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
Maksym Topor
rok: 2015
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Miniaturní programovací jazyk
školitel: Ing. Zdeněk Čulík
 
Diana Tsygikal
rok: 2015
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Klasifikace založená na využití fuzzy logiky
školitel: Ing. Evgenia Suzdaleva, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Lukáš Ulrych
rok: 2015
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Odhad struktury pravděpodobnostního modelu
školitel: doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Patrik Urban
rok: 2015
zaměření: MM
práce: Řízená klasifikace síťového provozu
školitel: Ing. Michal Sofka, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
Jana Vacková
rok: 2015
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Statistická rigidita systémů s repulzivními potenciály
školitel: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Tereza Velká
rok: 2015
zaměření: Matematická informatika
práce: Palindromy a privilegovaná slova
školitel: Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Vojtěch Veselý
rok: 2015
zaměření: MM
práce: Binární projekce Arnouxových-Rauzyových slov
školitel: Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ondřej Zicha
rok: 2015
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Jednoduchá webová aplikace využívající JavaScript
školitel: Ing. Zdeněk Čulík
Milan Berka
rok: 2014
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
školitel: Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Petr Bouř
rok: 2014
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Divergenční metody ve statistických separacích
školitel: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Viktor Brada
rok: 2014
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
školitel: Ing. Petr Veverka
e-mail: zobrazit e-mail
 
David Brožek
rok: 2014
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Odhadování mnohorozměrných multimodálních hustot pravděpodobnosti pomocí distribučních směsí.
školitel: Ing. Jiří Grim, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Richard Finger
rok: 2014
zaměření: Matematická informatika
školitel: Ing. Milena Svobodová, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Josef Florian
rok: 2014
zaměření: MM
práce: Palindromické uzávěry a palindromy v nekonečných slovech
školitel: Ing. Ľubomíra Balková, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Alina Galeeva
rok: 2014
zaměření: PRAK
práce: Stromy palindromů v nekonečných slovech
školitel: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jakub Hlavnička
rok: 2014
zaměření: Matematická informatika
školitel: Ing. Balková Ľubomíra, Ph.D
e-mail: zobrazit e-mail
Petr Jačka
rok: 2014
zaměření: MM
práce: Vlastnosti a rozpad top kvarku
školitel: prof. RNDr. Šimák Vladislav, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Václav Jiříček
rok: 2014
zaměření: Matematická informatika
práce: Vývoj komunikačního rozhraní pro paralelní výpočty
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Kristýna Kaslová
rok: 2014
zaměření: PRAK
školitel: Mgr. Karel Macek
e-mail: zobrazit e-mail
 
Václav Kautský
rok: 2014
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Speciální funkce a jejich aproximace
školitel: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Tomáš Kerepecký
rok: 2014
zaměření: Matematické inženýrství
e-mail: zobrazit e-mail
 
Dejan Kirda
rok: 2014
zaměření: MM
práce: Matematické modelování spalování ve fluidních kotlích
školitel: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
Zuzana Krčmáriková
rok: 2014
zaměření: Matematická informatika
práce: Rotace a kvaterniony
školitel: Prof. RNDr. Drahoslava Janovská, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ondřej Lanč
rok: 2014
zaměření: Matematická informatika
práce: Testování rozhraní systému Freeconf
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
Eva Lorencová
rok: 2014
zaměření: PRAK
školitel: Ing. Matěj Tušek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jakub Malý
rok: 2014
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Aktivní učení pro 3D navigaci bezpilotních letadel
školitel: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Kateřina Medková
rok: 2014
zaměření: Matematická informatika
školitel: Ing. Karel Klouda, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Marek Pavlíček
rok: 2014
zaměření: Matematická informatika
práce: Rozšíření multiagentního simulačního systému MATSim
školitel: Ing. Václav Šmídl
Ondřej Pelech
rok: 2014
zaměření: MM
školitel: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Shukhrat Raimov
rok: 2014
zaměření: PRAK
práce: Systém pro podporu kreativního učení
školitel: Mgr. Karel Macek
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Reichl
rok: 2014
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
školitel: Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
 
Tomáš Sobotík
rok: 2014
zaměření: Matematická informatika
práce: Implementace algoritmů pro modelování vývoje hladkých křivek
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jakub Solovský
rok: 2014
zaměření: MM
školitel: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Helena Svobodová
rok: 2014
zaměření: Matematická informatika
práce: Geometrické vlastnosti množin vzniklých metodou řezu a projekce
školitel: Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Vít Škvára
rok: 2014
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
školitel: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Viktor Šohájek
rok: 2014
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Oceňování podmíněných závazků firmy disponující zástavou v podobě stochastického finančního instrumentu.
školitel: RNDr.Alexis Derviz,CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Jakub Štěch
rok: 2014
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
školitel: Ing. Karel Sladký, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Eduard Šubert
rok: 2014
zaměření: Matematická informatika
práce: Voronoiova dláždění a Cut-and-Project množiny
školitel: Ing. Ambrož Petr Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Ondřej Ticháček
rok: 2014
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
školitel: prof. RNDr. Pavel Jungwirth, D Sc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Vondra
rok: 2014
zaměření: PRAK
práce: Grafické uživatelské rozhraní systému pro ovládání experimentu COMPASS v CERN
školitel: Ing. Josef Nový
e-mail: zobrazit e-mail
Petr Bohuslav
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
školitel: Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
David Celný
rok: 2013
zaměření: MM
školitel: Ing. Jan Hrubý, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Jonáš Chudý
rok: 2013
zaměření: MM
práce: Počítačové zpracování obrazu pomocí degenerované difuze
školitel: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
Radim Dudek
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
školitel: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Ondřej Faltys
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
školitel: doc. Mgr. Milan Krbalek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jiří Fiala
rok: 2013
zaměření: MM
školitel: Ing. Lubomíra Balková, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Martin Flusser
rok: 2013
zaměření: PRAK
práce: Voronoiovské a delonovské dláždění roviny
školitel: Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
 
Vít Hanousek
rok: 2013
zaměření: Matematická informatika
práce: Softwarová řešení pro rozdělování zátěže na systémech pro vysoce výkonné počítání
školitel: Ing. Pavel Strachota
e-mail: zobrazit e-mail
Pavel Heller
rok: 2013
zaměření: MM
práce: Algoritmy pro paralelní sčítání v nestandardních číselných soustavách
školitel: Ing. Milena Svobodová, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jakub Horký
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
školitel: Doc. Mgr. Milan KRBÁLEK, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Zdeněk Junek
rok: 2013
zaměření: MM
školitel: RNDr. Alexis Derviz, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
David Klečka
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
školitel: Ing. Jiří Franc
e-mail: zobrazit e-mail
Jakub Klemsa
rok: 2013
zaměření: Matematická informatika
školitel: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ondřej Kollert
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Level spacing distribuce pro Calogero-Moserovy náhodné matice
školitel: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
Nikol Kopecká
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Využití Rychlé Fourierovy transformace při diagnostice Alzheimerovy choroby z EEG
školitel: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jitka Kostková
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
školitel: Ing. Petr Veverka
e-mail: zobrazit e-mail
Vojtěch Kovalík
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Isingův Model ve Financích: Zavedení Peněz do Modelu
školitel: PhDr. Ladislav Krištoufek
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jakub Kubiš
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
školitel: Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Legerský
rok: 2013
zaměření: Matematická informatika
školitel: Ing. Ľubomíra Balková, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Mrkos
rok: 2013
zaměření: MM
práce: Adaptivní procesy v detekci anomálií
školitel: Martin Rehák, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Juraj Panek
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Mikroskopické dopravní charakteristiky zero-range procesů
školitel: Ing. Pavel Hrabák
e-mail: zobrazit e-mail
 
Kateřina Pastirčáková
rok: 2013
zaměření: Matematická informatika
práce: Spektra pisotovských čísel a jejich invariance na substituci
školitel: Ing. Štěpán Starosta, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
Zbyněk Pitra
rok: 2013
zaměření: SIMI
školitel: Doc. RNDr. Ing. Martin Holeňa, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Juraj Pohanka
rok: 2013
zaměření: MM
školitel: Prof. Ing. Pavel Šťovíček,DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Lukáš Pohanka
rok: 2013
zaměření: Matematická informatika
školitel: RNDr. Michal Hojsik PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jindřich Prokop
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
e-mail: zobrazit e-mail
Ondřej Sláma
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
školitel: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Michaela Sluková
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
školitel: Ing. Zuzana Farová
e-mail: zobrazit e-mail
Ondřej Šembera
rok: 2013
zaměření: MM
práce: Analytická řešení v problematice matematického modelování dvoufázového proudění v porézním prostředí
školitel: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Michal Štěpánek
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Aplikace separačních metod na reálná data z urychlovačů částic.
školitel: Ing. Jiří Franc
e-mail: zobrazit e-mail
Jiří Vejrosta
rok: 2013
zaměření: MM
školitel: doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
Václav Vondrášek
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Statistické přístupy k testování hypotéz o přítomnosti signálu ve fyzikálních detektorových datech.
školitel: Ing. František Hakl, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Hynek Walner
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Stochastické diferenciální rovnice se skoky a jejich aplikace pro popis přírodních jevů
školitel: Ing. Petr Veverka
 
Jan Zapletal
rok: 2013
zaměření: PRAK
práce: Vývoj aplikace v PHP pro desktopový operační systém Eye OS
školitel: ing. Zdeněk Čulík
e-mail: zobrazit e-mail
Vojtěch Cvrček
rok: 2012
zaměření: MM
školitel: Ing. Oberhuber Tomáš, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ondřej Fikar
rok: 2012
zaměření: MM
e-mail: zobrazit e-mail
Ondřej Hálek
rok: 2012
zaměření: TS
práce: Strojový překlad pojmenovaných entit mezi anglickým a německým jazykem
školitel: RNDr. Daniel Zeman, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Martin Heller
rok: 2012
zaměření: SIMI
práce: Implementace maticových řešičů na GPGPU
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
Ladislav Horký
rok: 2012
zaměření: SIMI
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Tereza Jindrová
rok: 2012
zaměření: MM
e-mail: zobrazit e-mail
Jaroslav Klika
rok: 2012
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
školitel: Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Kubant
rok: 2012
zaměření: MM
práce: Degradace membrány palivového článku
školitel: Ing. Václav Klika, PhD
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Máca
rok: 2012
zaměření: SIMI
práce: Detekce změny stavu akusticky aktivního systému
školitel: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Matěj Novotný
rok: 2012
zaměření: Matematická informatika
práce: Aritmetika s vysokou přesností na GPU
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Zuzana Ruttkayová
rok: 2012
zaměření: PRAK
práce: Procedurální generování modelů rostlin v počítačové grafice
školitel: Ing. Pavel Strachota
e-mail: zobrazit e-mail
 
Matěj Sedláček
rok: 2012
zaměření: MM
školitel: Ing. Petr Veverka
e-mail: zobrazit e-mail
Hana Srbová
rok: 2012
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Generátory náhodných čísel a teorie náhodných matic
školitel: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Lenka Ščepánková
rok: 2012
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Aplikace asymetrického vylučovacího procesu na modelování systémů se sociální interakcí
školitel: Ing. Pavel Hrabák
e-mail: zobrazit e-mail
Jiří Šleis
rok: 2012
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Analýza časových světlostí vozidel na řízené křižovatce
školitel: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
 
Marek Teller
rok: 2012
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Zobrazování lokálních nelinearit při hodnocení materiálů ultrazvukovými časově reverzními zrcadly
školitel: Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Aleš Tygl
rok: 2012
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
školitel: Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Valášek
rok: 2012
zaměření: MM
práce: Numerické řešení deformace pružných těles metodou konečných prvků
školitel: Doc. RNDr. Petr Sváček, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Vejmola
rok: 2012
zaměření: MM
práce: Stabilita a robustnost klasifikačních metod signálů akustické emise v nedestruktivní defektoskopii
školitel: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Zima
rok: 2012
zaměření: PRAK
školitel: Ing. Zděněk Čulík
e-mail: zobrazit e-mail
Ekhlas Sultan Mohamm Alqadasi
rok: 2011
zaměření: PRAK
práce: Reprezentace přirozených čísel v lineárních rekurentních systémech
školitel: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Karel Břinda
rok: 2011
zaměření: SIMI
práce: Abelovská komplexita nekonečných slov
školitel: Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Marek Bukáček
rok: 2011
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
školitel: Ing. Marek Bukáček
e-mail: zobrazit e-mail
 
Martin Černý
rok: 2011
zaměření: TS
práce: Implementace maticových řešičů na GPU
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Martin Fous
rok: 2011
zaměření: SI
práce: Testování komunikačního rozhraní pro mainframe
školitel: Ing.Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
 
Andrea Fuksová
rok: 2011
zaměření: MM
práce: Počítačové zpracování obrazu pomocí degenerované difuze
školitel: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
Petr Habásko
rok: 2011
zaměření: MM
práce: Matematické modelování reakčně-difuzních procesů v problematice spalování
školitel: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
Lucie Hanáková
rok: 2011
zaměření: MM
práce: Robustní identifikace modelu stochastickými metodami s minimální vzdáleností
školitel: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
Martin Koktan
rok: 2011
zaměření: PRAK
práce: Systém pro správu obsahu se zaměřením na organizaci konferencí
školitel: Ing. Petr Pauš
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jakub Kolář
rok: 2011
zaměření: SIMI
práce: Řetězové zlomky založené na beta-celých číslech
školitel: Doc. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Michal Král
rok: 2011
zaměření: MM
školitel: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Kučera
rok: 2011
zaměření: SIMI
školitel: doc. Ing. Jaromír Kukal Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Matěj Laitl
rok: 2011
zaměření: SIMI
školitel: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Mikeš
rok: 2011
zaměření: PRAK
školitel: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Mucha
rok: 2011
zaměření: TS
práce: Porovnání efektivity různých programovacích jazyků v numerických výpočtech
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jana Papoušková
rok: 2011
zaměření: MM
práce: Pravděpodobnostní distribuce v nelineární elastické spektroskopii
školitel: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
Martin Šefl
rok: 2011
zaměření: MM
práce: Turbulentní proudění - matematický model, jeho vlastnosti, symetrie
školitel: RNDr. Šárka Nečasová, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Martina Šůsová
rok: 2011
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Analýza ustáleného stavu termodynamického dopravního plynu se slabou krátkodosahovou repulzí
školitel: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Tereza Vyskočilová
rok: 2011
zaměření: PRAK
práce: Numerické modelování mikrostruktury dopravních proudů
školitel: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Michal Záveský
rok: 2011
zaměření: MM
práce: Geodetické křivky na kombinovaném povrchu pro detekci poruch v akustické emisi
školitel: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
Milan Apostolović
rok: 2010
zaměření: PRAK
práce: Optimalizace webových stránek pro vyhledávače
školitel: Doc.Ing Antonín Novotný, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Berka
rok: 2010
zaměření: TS
školitel: Mgr. Karel Macek
e-mail: zobrazit e-mail
Tomáš Denemark
rok: 2010
zaměření: MM
školitel: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Ehrenberger
rok: 2010
zaměření: TS
práce: Systém pro konfiguraci operačních systému typu Open Source
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
David Ešner
rok: 2010
zaměření: PRAK
práce: Systém pro anotaci dokumentů
školitel: Mgr. Karel Macek
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jakub Flaška
rok: 2010
zaměření: TS
práce: Zpracování a vizualizace dat z magnetické rezonance
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
Tomáš Hejda
rok: 2010
zaměření: MM
práce: Spřátelené morfismy na sturmovských slovech
školitel: Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Pavla Henzlová
rok: 2010
zaměření: MM
školitel: Ing. Petr Tichavský, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Fáris Ismail
rok: 2010
zaměření: PRAK
práce: Návrh architektury a integrace workflow v EMS založeném na technologii IBM Lotus Notes
školitel: Ing. Ivo König
e-mail: zobrazit e-mail
 
Karel Jedlička
rok: 2010
zaměření: MM
práce: Ekvivalence v grafu kontrolního toku
školitel: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Pavel Kabourek
rok: 2010
zaměření: PRAK
práce: Zobrazování fraktálních množin
školitel: Ing. Petr Pauš
e-mail: zobrazit e-mail
 
Milan Kočica
rok: 2010
zaměření: PRAK
práce: Rauzyho grafy nekonečných slov
školitel: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Miroslav Kolář
rok: 2010
zaměření: MM
práce: Reakčně - difuzní rovnice a jejich dynamika
školitel: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
Petr Komínek
rok: 2010
zaměření: MM
práce: Vyhodnocování mamogramu pomocí lokálního statistického modelu s referenčním oknem
školitel: Ing. Jiří Grim, CSc
e-mail: zobrazit e-mail
Tomáš Kouřim
rok: 2010
zaměření: MM
školitel: Mgr. Aleš Král
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jakub Loucký
rok: 2010
zaměření: MM
práce: Použití grafových řezů pro segmentaci obrazových dat a dat z MRI
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
Michael Matějů
rok: 2010
zaměření: MM
práce: Mikroskopická struktura termodynamického dopravního modelu
školitel: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Matoušek
rok: 2010
zaměření: MM
školitel: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jakub Novotný
rok: 2010
zaměření: TS
práce: Decentralizované řízení dopravní signalizace: optimalizace délky cyklu
školitel: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Kamil Ondrák
rok: 2010
zaměření: Matematická informatika
práce: Decentralizované řízení dopravní signalizace: optimalizace zelené vlny
školitel: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jiří Orság
rok: 2010
zaměření: PRAK
práce: Řízení přístupů v EMS založeném na technologii IBM Lotus Notes
školitel: Ing. Ivo König
e-mail: zobrazit e-mail
 
Radek Papoušek
rok: 2010
zaměření: MM
práce: Vyhodnocování mamogramů pomocí lokálního statistického modelu - vliv počtu komponent
školitel: Ing. Jiří Grim, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Ondřej Pártl
rok: 2010
zaměření: MM
práce: Dynamické modely v matematické biologii
školitel: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
 
Hana Pechová
rok: 2010
zaměření: PRAK
školitel: Ing. Evgenia Suzdaleva, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
Petr Říha
rok: 2010
zaměření: PRAK
školitel: Ing. Radek Trousílek
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ondřej Soroka
rok: 2010
zaměření: MM
práce: Numerický model univalentních neuronových sítí
školitel: Ing. František Hakl, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Filip Štaffa
rok: 2010
zaměření: MM
školitel: Prof. Ing. Pavel Šťovíček DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Tomáš Vávra
rok: 2010
zaměření: MM
práce: Číselné soustavy se zápornou bází
školitel: doc. Ing. Zuzana Masáková, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
Miroslav Zima
rok: 2010
zaměření: MM
práce: Stochastické iterativní aproximace dynamického programování
školitel: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ladislav Zvoník
rok: 2010
zaměření: MM
práce: Matematické modelování dislokační dynamiky v materiálech
školitel: doc.Dr.Ing. Michal Beneš
Pavel Žák
rok: 2010
zaměření: PRAK
práce: Numerické simulace pohybu chodce ve skupině
školitel: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Martin Achberger Noll
rok: 2009
zaměření: PRAK
e-mail: zobrazit e-mail
Miroslav Bulušek
rok: 2009
zaměření: PRAK
práce: Visualizace úlohy maximálního párování v grafu
školitel: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Michal Chada
rok: 2009
zaměření: PRAK
práce: Výchozí databáze pro tvorbu rozvrhu FJFI
školitel: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Michal Havlíček
rok: 2009
zaměření: TS
práce: Modelování BTF textur
školitel: Doc.Ing. Michal Handl, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Radek Hecl
rok: 2009
zaměření: MM
práce: Konstrukce výběrové masky pro zpracování screningových mamogramů pomocí normálních směsí
školitel: Ing. Jiří Grim, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Vít Holý
rok: 2009
zaměření: SI
školitel: Mgr. Přemysl Volf
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Hošek
rok: 2009
zaměření: SI
práce: Třídění webových dokumentů v reálném čase
školitel: RNDr. Radim Řehůřek
e-mail: zobrazit e-mail
Jana Hradilová
rok: 2009
zaměření: MM
práce: Modelování krevního oběhu u vrozených srdečních vad
školitel: Prof. Ing. František Maršík, DrSc
e-mail: zobrazit e-mail
 
Miroslav Jurek
rok: 2009
zaměření: TS
práce: Náhodné generování vybraných matematických struktur
školitel: Mgr. Karel Macek
e-mail: zobrazit e-mail
Martin Kopecký
rok: 2009
zaměření: TS
školitel: Doc. Ing. Ivan Nagy CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Michal Kuban
rok: 2009
zaměření: TS
školitel: Doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Petr Kubín
rok: 2009
zaměření: SIMI
práce: Jazyková vrstva rozpoznávání české mluvené řeči
školitel: Ing. Jan Mach
e-mail: zobrazit e-mail
 
Balázs Kutil
rok: 2009
zaměření: TS
práce: Metody degenerované difuze při počítačovém zpracování obrazu
školitel: Doc. Dr. Ing Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
David Machač
rok: 2009
zaměření: MM
práce: Remodelace cévní stěny
školitel: prof. Ing. František Maršík, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Nina Marinová
rok: 2009
zaměření: PRAK
práce: Charakteristiky nekonečných slov
školitel: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Lenka Motlochová
rok: 2009
zaměření: MM
školitel: Ing. Severin Pošta, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Barbora Planková
rok: 2009
zaměření: MM
školitel: Ing. Jan Hrubý, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Lucie Smrčková
rok: 2009
zaměření: PRAK
práce: Stromy palindromů v nekonečných slovech
školitel: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Stiborek
rok: 2009
zaměření: TS
práce: Agentní metody pro bezpečnost ad-hoc sítí
školitel: Martin Rehák, Ing. ECP
e-mail: zobrazit e-mail
Martin Vlček
rok: 2009
zaměření: MM
školitel: Priv.-Doz. RNDr. Martin Kružík, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Alexandr Žák
rok: 2009
zaměření: MM
práce: Modelování dynamiky v matematické biologii
školitel: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
Ondřej Chaloupka
rok: 2008
zaměření: PRAK
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Chylík
rok: 2008
zaměření: MM
práce: Materiálové vlastnosti biologických náhrad kloubní chrupavky
školitel: Prof. Ing. František Maršík, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Vladimír Cupal
rok: 2008
zaměření: SI
práce: Tvorba DataMining algoritmů pro Microsoft SQL
školitel: ing. Jan Tomčík
e-mail: zobrazit e-mail
 
Radim Demut
rok: 2008
zaměření: MM
práce: Robustnost odhadů pravděpodobnostních hustot s minimální vzdáleností
školitel: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Daniel Dombek
rok: 2008
zaměření: MM
práce: Poziční numerační systémy s rozšířenou abecedou
školitel: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Petr Dvořák
rok: 2008
zaměření: MM
práce: Matematické modelování mikrostruktur při fázových přechodech
školitel: doc.Dr.Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
David Fabian
rok: 2008
zaměření: SIMI
práce: Vývoj rozhraní pro vzdálené ovládání systému mainframe
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
 
Zuzana Farová
rok: 2008
zaměření: MM
práce: Statistické metody klasifikace signálů
školitel: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Martin Grill
rok: 2008
zaměření: TS
práce: Automatická detekce vniknutí do počítačových sítí
školitel: Martin Rehák, Ing. ECP
e-mail: zobrazit e-mail
 
Martin Havlena
rok: 2008
zaměření: MM
práce: Statistické vlastnosti ukazatelů způsobilosti a výkonnosti
školitel: RNDr. Jiří Michálek, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Martin Hejtmánek
rok: 2008
zaměření: TS
práce: Deterministický chaos v jednoduchých fyzikálních systémech
školitel: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Pavel Hrabák
rok: 2008
zaměření: MM
práce: Celulární dopravní modelování
školitel: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Pavel Hron
rok: 2008
zaměření: MM
práce: Numerické metody pro řešení Buckleyho-Leverettova problému.
školitel: Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Judas
rok: 2008
zaměření: SI
práce: Detekce hran ve zpracování obrazu
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
Zdeněk Kabát
rok: 2008
zaměření: MM
práce: Nové modely neuronových sítí
školitel: RNDr. Ladislav Andrej, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Vladimír Klement
rok: 2008
zaměření: TS
práce: Implementace algoritmů pro zpracování obrazu s využitím GPGPU
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Kobera
rok: 2008
zaměření: TS
práce: Teoretické problémy ontologií v kontextu sémantického webu
školitel: Ing. Július Štuller, Csc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ondřej Křivánek
rok: 2008
zaměření: MM
práce: Dynamické rozhodování s použitím strategie založené na rozložení iterací v čase.
školitel: Ing.Miroslav Kárný,DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Radek Krotil
rok: 2008
zaměření: PRAK
práce: Vizuální editor definice stránky portálu
školitel: Mgr. Jiří Walek
e-mail: zobrazit e-mail
 
Peter Leibitzer
rok: 2008
zaměření: PRAK
Dominik Macáš
rok: 2008
zaměření: MM
práce: Číselné soustavy s neceločíselným základem a jejich palindromicita
školitel: Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Radek Máca
rok: 2008
zaměření: MM
práce: Metody degenerované difuze při počítačovém zpracování obrazu
školitel: doc.Dr.Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
Ondřej Pokorný
rok: 2008
zaměření: SI
práce: Metody kódování grafových struktur pro aplikaci genetických operátorů
školitel: Ing. Hakl Frantisek CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ondřej Polívka
rok: 2008
zaměření: MM
školitel: Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Petr Ptáček
rok: 2008
zaměření: TS
práce: Testování algoritmů řízení dopravní mikrooblasti
školitel: Ing. Jitka Homolová
e-mail: zobrazit e-mail
 
Přemysl Rubeš
rok: 2008
zaměření: MM
práce: Redundance v zobecněných numeračních systémech
školitel: Doc. Ing. Zuzana Masáková, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
Jakub Skryja
rok: 2008
zaměření: MM
práce: Studium závislosti ceny Credit Default Swap na ceně akcií
školitel: Mgr. Jan Houfek
e-mail: zobrazit e-mail
 
Václav Slimáček
rok: 2008
zaměření: MM
práce: Dynamické rozhodování pomocí přibližného dynamického programování
školitel: Ing. Miroslav Kárný DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Pavel Snítil
rok: 2008
zaměření: PRAK
e-mail: zobrazit e-mail
 
František Štampach
rok: 2008
zaměření: MM
práce: Spektrální analýza Jacobiho matic speciálního typu
školitel: Prof. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc.
Augustin Šulc
rok: 2008
zaměření: PRAK
e-mail: zobrazit e-mail
 
Zdeněk Tichý
rok: 2008
zaměření: SI
práce: Vývoj rozhraní pro vzdálené ovládání systému mainframe
školitel: Ing.Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
Ondřej Tichý
rok: 2008
zaměření: TS
práce: Analýza scintigrafických obrazových sekvencí v lékařské diagnostice
školitel: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Vít Tomica
rok: 2008
zaměření: MM
práce: Matematické modelování reakčních procesů v problematice spalování
školitel: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
Šárka Vejvodová
rok: 2008
zaměření: MM
práce: Nelineární ultrazvuková pseudotomografie s časově reverzními zrcadly
školitel: Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Vítězslav Žabka
rok: 2008
zaměření: SI
práce: Využití GPGPU pro zpracování dat z magnetické rezonance
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
Karel Bartoš
rok: 2007
zaměření: TS
školitel: Martin Rehák, Ing. ECP
e-mail: zobrazit e-mail
 
Monika Drábová
rok: 2007
zaměření: MM
práce: Nelineární optimalizace termodynamického modelu podchlazené vody
školitel: Ing. Jan Hrubý, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Petr Fiala
rok: 2007
zaměření: MM
školitel: Doc. Petr Volf, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jiří Franc
rok: 2007
zaměření: MM
práce: Robustní metody identifikace regresního modelu
školitel: Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Ondřej Glatz
rok: 2007
zaměření: MM
školitel: Ing. Michal Landa, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jitka Hanousková
rok: 2007
zaměření: MM
práce: Odhady pravděpodobnostních hustot s minimální Kolmogorovskou vzdáleností
školitel: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Tomáš Hájek
rok: 2007
zaměření: PRAK
e-mail: zobrazit e-mail
 
Vojtěch Holub
rok: 2007
zaměření: TS
práce: Nástroj pro správu a tvorbu rozvrhu FJFI
školitel: Mgr. Milan Krbálek Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Lukáš Homoľa
rok: 2007
zaměření: MM
práce: Generátory pseudonáhodných čísel
školitel: Ing. Miroslav Virius, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Patrik Jíra
rok: 2007
zaměření: PRAK
e-mail: zobrazit e-mail
Václav Jirkovský
rok: 2007
zaměření: TS
práce: Využití neuronových sítí pro klasifikaci příznaků mluvené české řeči
školitel: Ing. Pavel Bolek
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ján Jusko
rok: 2007
zaměření: SI
práce: Databázové techniky pro lokální modelování dynamických systémů
školitel: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Kubálek
rok: 2007
zaměření: PRAK
e-mail: zobrazit e-mail
 
Milan Macura
rok: 2007
zaměření: PRAK
e-mail: zobrazit e-mail
Kateřina Marková
rok: 2007
zaměření: MM
práce: Modelování námrazy na profilu křídla
školitel: Ing. Bohumír Hoření, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Václav Müller
rok: 2007
zaměření: TS
práce: Optimalizace webových stránek
školitel: Ing. Lenka Pavelková
e-mail: zobrazit e-mail
Jaromír Müller
rok: 2007
zaměření: TS
práce: Použití degenerované difuze při počítačovém zpracování obrazu
školitel: Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
Pavel Neškudla
rok: 2007
zaměření: TS
práce: Propagátor časově závislého harmonického oscilátoru
školitel: Prof. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Jiří Palek
rok: 2007
zaměření: MM
školitel: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
Lukáš Pleva
rok: 2007
zaměření: PRAK
práce: Pokročilé funkce traceroute
školitel: Ing. Antonín Král
e-mail: zobrazit e-mail
Alžběta Pourová
rok: 2007
zaměření: PRAK
e-mail: zobrazit e-mail
 
František Rolinek
rok: 2007
zaměření: TS
práce: Systém pro konfiguraci operačních systémů typu Open Source
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
Petr Snítilý
rok: 2007
zaměření: PRAK
e-mail: zobrazit e-mail
 
Radek Vláčil
rok: 2007
zaměření: SI
práce: Vývoj rozhraní pro vzdálené ovládání systému mainframe
školitel: ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Novák
rok: 2006
zaměření: PRAK
e-mail: zobrazit e-mail
 
Marek Faltýsek
rok: 2005
zaměření: PRAK
e-mail: zobrazit e-mail
Tomáš Fidler
rok: 2005
zaměření: PRAK
e-mail: zobrazit e-mail
 
Aleš Masner
rok: 2005
zaměření: PRAK
e-mail: zobrazit e-mail
Tomáš Valenta
rok: 2005
zaměření: PRAK
e-mail: zobrazit e-mail
 
 

za obsah této stránky zodpovídá: Pavel Strachota | naposledy změněno: 9.9.2021
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky