Užitečné kontakty

Žádosti o přerušení, změnu formy studia, prodloužení studia, přihlášky ke státní doktorské zkoušce, žádosti o obhajobu disertační práce, atd. adresujte na

Oddělení vědy
Monika Zábranská
tel: 224 358 286
email: monika.zabranska@fjfi.cvut.cz
Břehová 7, 115 19 Praha 1
Agendu Oborové rady oboru Matematické inženýrství na KM vede
Doc. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
tel. +420 224 358 544
email: zuzana.masakova@fjfi.cvut.cz
Trojanova 13 (místnost 106), 120 00 Praha 2

za obsah této stránky zodpovídá: Václav Klika | naposledy změněno: 21.6.2022
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky