doc. Ing. Václav Klika, Ph.D.

e-mail: zobrazit e-mail
telefon: +420 778 545 594
místnost: 107a
www: http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~klikavac/
 
rozvrh

Towards self-organisation in real systems: models and analysis

školitel: doc. Ing. Václav Klika, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM
přiložený soubor: ikona pdf
popis: The aim of this topic is to extend the current models of spatial self-organisation and discuss the significance of these extensions in real systems via a combination of analytical and numerical tools. See the attachment for more details.
naposledy změněno: 09.09.2020 09:35:27

Semigroups and non-equilibrium thermodynamics

školitel: doc. Ing. Václav Klika, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM
přiložený soubor: ikona pdf
popis: The aim of non-equilibrium thermodynamics is to present a rather general framework for formulation of thermodynamically consistent models. In an ideal world, we would like to guarantee the knowledge of mathematical well-posedness of the proposed models, which is almost perpendicular to the former approach (function spaces, boundary and initial conditions etc). See the attachment for more details.
naposledy změněno: 09.09.2020 09:37:36

Pokročilé partie gradované geometrie

školitel: Ing. Jan Vysoký, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM
popis: Gradovaná geometrie představuje pozoruhodné rozšíření standardní diferenciální geometrie. Hlavním objektem jejího zájmu jsou gradované variety, matematické objekty popsané gradovaně komutativními algebrami svých funkcí. Vzhledem k nemožnosti jejich jednoduchého popisu jako množin s dodatečnou strukturou vyžaduje jejich studium použití metod vyvinutých v algebraické geometrii. Na rozdíl od klasické teorie obsahuje jejich popis proměnné, které spolu antikomutují. Díky tomu nachází gradovaná geometrie uplatnění v teoretické fyzice, zejména kvantové teorii pole obsahující fermiony. Možným cílem práce bude hledat v různých oblastech standardní diferenciální geometrie a snažit se nalézt možná zobecnění v kategorii gradovaných variet. Příkladem je gradovaná verze slavné Frobeniovy věty dávající do rovnosti involutivní a integrabilní hladké distribuce. Bylo by rovněž zajímavé rozšířit paletu aplikací gradované geometrie v teoretické fyzice.
literatura: Doporučená literatura: [1] J. Vysoký: Global theory of graded manifolds, Reviews in Mathematical Physics 33, 22500335 (2022) [2] C. Carmeli, L. Caston, R. Fioresi: Mathematical foundations of supersymmetry, Vol. 15. European Mathematical Society, 2011 [3] C Bartocci, U Bruzzo, D Hernández-Ruipérez: The geometry of supermanifolds, Vol. 71. Springer Science & Business Media, 2012 [4] B. Jubin, A. Kotov, N. Poncin, V. Salnikov: Differential Graded Lie Groups and Their Differential Graded Lie Algebras, Transformation Groups 27, 497-523 (2022) [5] L. W. Tu: Differential Geometry: Connections, Curvature, and Characteristic Classes, Springer, 2017
naposledy změněno: 23.05.2023 11:04:23

Strojové učení jako špatně podmíněná úloha

školitel: doc. Ing.Jaromír Kukal, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, MINF, APIN
přiložený soubor: ikona pdf
popis: viz příloha
naposledy změněno: 24.05.2023 11:22:18

Databáze V3S

Aplikace V3S eviduje výsledky vědy a výzkumu a další aktivity vědecko-výzkumných pracovníků ve vědecké komunitě. Aplikace V3S slouží k odesílání výsledků do RIV, exportům pro statistické analýzy i k interním hodnocením vědecko-výzkumné činnosti.

Seznam publikaci ve V3S

Knihy

2011

Klika, V. and Maršík, F., Feasible Simulation of Diseases Related to Bone Remodelling and of Their Treatment, Theoretical Biomechanics, InTech, 2011,
BiBTeX
@INBOOK{Klika11:1854,
  title = {{Feasible Simulation of Diseases Related to Bone Remodelling and of Their Treatment}},
  author = {Klika, V. and Mar{\v s}{\'\i}k, F.},
  address = {Rijeka},
  booktitle = {{Theoretical Biomechanics}},
  publisher = {InTech},
  year = {2011},
  pages = {187--210}
}

2010

Klika, V. and Maršík, F. and Mařík, I., Influencing the Effect of Treatment of Diseases Related to Bone Remodelling by Dynamic Loading, Dynamic Modelling, In-Teh, 2010,
BiBTeX
@INBOOK{Klika10:1704,
  title = {{Influencing the Effect of Treatment of Diseases Related to Bone Remodelling by Dynamic Loading}},
  author = {Klika, V. and Mar{\v s}{\'\i}k, F. and Ma{\v r}{\'\i}k, I.},
  address = {Viena},
  booktitle = {{Dynamic Modelling}},
  publisher = {In-Teh},
  year = {2010},
  pages = {263--290}
}

Články v časopisech

2014

Klika, V., A Guide through Available Mixture Theories for Applications, Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences 39 (2014) , 154-174
BiBTeX
@ARTICLE{Klika14:2116,
  title = {{A Guide through Available Mixture Theories for Applications}},
  author = {Klika, V.},
  journal = {Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences},
  year = {2014},
  volume = {39},
  number = {2},
  pages = {154--174},
  month = {FEB}
}

2013

Klika, V. and Grmela, M., Coupling between chemical kinetics and mechanics that is both nonlinear and compatible with thermodynamics, Physical Review E 87 (2013) , 012141-1-012141-9
BiBTeX
@ARTICLE{Klika13:2014,
  title = {{Coupling between chemical kinetics and mechanics that is both nonlinear and compatible with thermodynamics}},
  author = {Klika, V. and Grmela, M.},
  journal = {Physical Review E},
  year = {2013},
  volume = {87},
  number = {1},
  pages = {012141-1--012141-9}
}

2012

Klika, V. and Baker, RE and Headon, D. and Gaffney, EA, The Influence of Receptor-Mediated Interactions on Reaction-Diffusion Mechanisms of Cellular Self-organisation, BULLETIN OF MATHEMATICAL BIOLOGY 74 (2012) , 935-957
BiBTeX
@ARTICLE{Klika12:1850,
  title = {{The Influence of Receptor-Mediated Interactions on Reaction-Diffusion Mechanisms of Cellular Self-organisation}},
  author = {Klika, V. and Baker, RE and Headon, D. and Gaffney, EA},
  journal = {BULLETIN OF MATHEMATICAL BIOLOGY},
  year = {2012},
  volume = {74},
  number = {4},
  pages = {935--957}
}

2011

Myslivec, R. and Klika, V. and Zemková, D. and Maříková, A. and Mařík, I., Prediction of suitable time instant for external fixation removal in distraction osteogenesis according to a simple biomechanical model, Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii 18 (2011) , 328-333
BiBTeX
@ARTICLE{Myslivec11:1,
  title = {{Prediction of suitable time instant for external fixation removal in distraction osteogenesis according to a simple biomechanical model}},
  author = {Myslivec, R. and Klika, V. and Zemkov{\' a}, D. and Ma{\v r}{\'\i}kov{\' a}, A. and Ma{\v r}{\'\i}k, I.},
  journal = {Pohybov{\' e} {\' u}stroj{\'\i}. Pokroky ve v{\' y}zkumu, diagnostice a terapii},
  year = {2011},
  volume = {18},
  number = {3+4},
  pages = {328--333}
}
Klika, V. and Maršík, F., Feasible prediction of bone remodelling using modelling techniques, Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii 18 (2011) , 26-41
BiBTeX
@ARTICLE{Klika11:1877,
  title = {{Feasible prediction of bone remodelling using modelling techniques}},
  author = {Klika, V. and Mar{\v s}{\'\i}k, F.},
  journal = {Pohybov{\' e} {\' u}stroj{\'\i}. Pokroky ve v{\' y}zkumu, diagnostice a terapii},
  year = {2011},
  volume = {18},
  number = {1+2},
  pages = {26--41}
}
Klika, V., Počítačové modelování tká\v nové přestavby, Československý časopis pro fyziku 61 (2011) , 272-277
BiBTeX
@ARTICLE{Klika11:1854,
  title = {{Po{\v c}{\'\i}ta{\v c}ov{\' e} modelov{\' a}n{\'\i} tk{\' a}{\v n}ov{\' e} p{\v r}estavby}},
  author = {Klika, V.},
  journal = {{\v C}eskoslovensk{\' y} {\v c}asopis pro fyziku},
  year = {2011},
  volume = {61},
  number = {5},
  pages = {272--277},
  month = {11}
}

2010

Klika, V. and Maršík, F., A thermodynamic model of bone remodelling: the influence of dynamic loading together with biochemical control, Journal of Musculoskeletal & Neuronal Interactions 10 (2010) , 220-230
BiBTeX
@ARTICLE{Klika10:1704,
  title = {{A thermodynamic model of bone remodelling: the influence of dynamic loading together with biochemical control}},
  author = {Klika, V. and Mar{\v s}{\'\i}k, F.},
  journal = {Journal of Musculoskeletal \& Neuronal Interactions},
  year = {2010},
  volume = {10},
  number = {3},
  pages = {220--230},
  month = {Sep}
}
Klika, V., Comparison of the Effects of Possible Mechanical Stimuli on the Rate of Biochemical Reactions, The Journal of Physical Chemistry B 114 (2010) , 10567-10572
BiBTeX
@ARTICLE{Klika10:1704,
  title = {{Comparison of the Effects of Possible Mechanical Stimuli on the Rate of Biochemical Reactions}},
  author = {Klika, V.},
  journal = {The Journal of Physical Chemistry B},
  year = {2010},
  volume = {114},
  number = {32},
  pages = {10567--10572},
  month = {Aug}
}
Bougherara, H. and Klika, V. and Maršík, F. and Mařík, IA and Yahia, L., New Predictive Model for Monitoring Bone Remodeling, Journal of Biomedical Materials Research Part A 95A (2010) , 9-24
BiBTeX
@ARTICLE{Bougherara10,
  title = {{New Predictive Model for Monitoring Bone Remodeling}},
  author = {Bougherara, H. and Klika, V. and Mar{\v s}{\'\i}k, F. and Ma{\v r}{\'\i}k, IA and Yahia, L.},
  journal = {Journal of Biomedical Materials Research Part A},
  year = {2010},
  volume = {95A},
  number = {1},
  pages = {9--24},
  month = {Oct}
}
Maršík, F. and Klika, V. and Chlup, H., Remodelling of living bone induced by dynamic loading and drug delivery-Numerical modelling and clinical treatment, Mathematics and Computers in Simulation 80 (2010) , 1278-1288
BiBTeX
@ARTICLE{Marsik10:158,
  title = {{Remodelling of living bone induced by dynamic loading and drug delivery-Numerical modelling and clinical treatment}},
  author = {Mar{\v s}{\'\i}k, F. and Klika, V. and Chlup, H.},
  journal = {Mathematics and Computers in Simulation},
  year = {2010},
  volume = {80},
  number = {6},
  pages = {1278--1288},
  month = {6}
}

2009

Klika, V. and Maršík, F., Coupling Effect between Mechanical Loading and Chemical Reactions, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 113 (2009) , 14689-14697
BiBTeX
@ARTICLE{Klika09:1588,
  title = {{Coupling Effect between Mechanical Loading and Chemical Reactions}},
  author = {Klika, V. and Mar{\v s}{\'\i}k, F.},
  journal = {JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B},
  year = {2009},
  volume = {113},
  number = {44},
  pages = {14689--14697}
}

Klika, V. and Pérez, MA and García-Aznar, JM and Maršík, F. and Doblaré, M., A coupled mechano-biochemical model for bone adaptation, Journal of Mathematical Biology () , -
BiBTeX
@ARTICLE{Klika:211667,
  title = {{A coupled mechano-biochemical model for bone adaptation}},
  author = {Klika, V. and P{\' e}rez, MA and Garc{\'\i}a-Aznar, JM and Mar{\v s}{\'\i}k, F. and Doblar{\' e}, M.},
  journal = {Journal of Mathematical Biology},
  pages = {--}
}

Články ve sbornících

2009

Klika, V. and Maršík, F., Simulation/prediction of osteogenic effects of vibration plates using thermodynamics model-a preliminary study, Sympozjum Naukowe "Latest archievements in orthopedics and in pediatrics orthopedics. Prophylatics programs in 'Bone and Joint Decade 2000-2010", (2009) , 148-151, Wydavnictwo AGATKA
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Klika09:1705,
  title = {{Simulation/prediction of osteogenic effects of vibration plates using thermodynamics model-a preliminary study}},
  author = {Klika, V. and Mar{\v s}{\'\i}k, F.},
  address = {Kloczew},
  booktitle = {{Sympozjum Naukowe "Latest archievements in orthopedics and in pediatrics orthopedics. Prophylatics programs in 'Bone and Joint Decade 2000-2010"}},
  publisher = {Wydavnictwo AGATKA},
  year = {2009},
  pages = {148--151}
}

2008

Klika, V., Towards real prediction of bone adaptation, Doktorandské dny 2008, (2008) , 83-92, Česká technika - nakladatelství ČVUT
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Klika08:1509,
  title = {{Towards real prediction of bone adaptation}},
  author = {Klika, V.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Doktorandsk{\' e} dny 2008}},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2008},
  pages = {83--92}
}

2007

Klika, V., Thermodynamic Model of Bone Adaptation, Doktorandské dny 2007, (2007) , 93-104, Česká technika - nakladatelství ČVUT
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Klika07:1376,
  title = {{Thermodynamic Model of Bone Adaptation}},
  author = {Klika, V.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Doktorandsk{\' e} dny 2007}},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2007},
  pages = {93--104}
}

Klika, V. and Maršík, F., Tissue adaptation driven by chemo-mechanical coupling with application to bone, , () , 337-338,
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Klika:184903,
  title = {{Tissue adaptation driven by chemo-mechanical coupling with application to bone}},
  author = {Klika, V. and Mar{\v s}{\'\i}k, F.},
  booktitle = {{}},
  pages = {337--338}
}

Ostatní publikace

2009

Klika, V., Towards longterm prediction of tissue remodelling, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2009
BiBTeX
@PHDTHESIS{Klika09:1588,
  title = {{Towards longterm prediction of tissue remodelling}},
  author = {Klika, V.},
  address = {Praha},
  year = {2009},
  pages = {103},
  school = {{\v C}esk{\' e} vysok{\' e} u{\v c}en{\'\i} technick{\' e} v Praze, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}}
}

2001

Klika, V., Biochemical model of bone remodelling including mechano-chemical coupling, 2001
BiBTeX
@UNPUBLISHED{Klika01:1704,
  title = {{Biochemical model of bone remodelling including mechano-chemical coupling}},
  author = {Klika, V.},
  year = {2001},
  note = {Unpublished Lecture}
}

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky