O webu

Současný stav webu

Současný systém webové prezentace Katedry matematiky vznikl v roce 2011. Autorem kompletního redakčního systému je Ing. Karel Klouda, Ph.D. Součástí přípravy stránek byla i soutěž o nové logo KM, kterou zorganizovala Ing. Ľubomíra Balková, Ph.D. Správcem webu byl jmenován Ing. Radek Fučík, Ph.D., přičemž za obsah jednotlivých částí webu odpovídají další zaměstnanci Katedry matematiky.

Logo Katedry matematiky

Logo Katedry matematiky, které zdobí tyto stránky, vzešlo z veřejné soutěže, v níž obstálo mezi silnou konkurencí. Účastnit se mohli (a také se účastnili) jak studenti FJFI, tak i zaměstnanci katedry matematiky. Prezentace návrhů loga a obhajoby uměleckých záměrů tvůrců proběhly 6. května 2011 ve studovně. Předsedou poroty byl vedoucí katedry docent Jan Mareš a čestným předsedou bývalý vedoucí katedry profesor Miloslav Havlíček. Poté, co soutěžící vysvětlili své umělecké záměry, proběhlo všelidové hlasování a také hlasování poroty. V obou hlasováních zvítězil s převahou tým slečny Žákové - slečna Žáková a pánové Chevko a Kysela.

Vítězné logo týmu Martina Žáková, Alexei Chevko a Jaroslav Kysela.
viz Web věnovaný soutěži o nové logo KM.
Vektorová podoba vítězného loga (verze 2011).
Samostatné logo: svg pdf eps
Logo s textem: svg pdf
Logo s anglickým textem: svg pdf
(V programu Asymptote a Inkscape překreslil Radek Fučík)
Vektorová podoba loga (verze 2014).
Samostatné logo: svg pdf eps
Logo s textem: svg pdf eps
Logo s anglickým textem: svg pdf eps
(V programu Asymptote a Inkscape překreslil Radek Fučík)


za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 19.5.2023
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky