Pro střední školy

Katedra matematiky FJFI ČVUT v Praze je aktivně zapojená ve vědecké spolupráci FJFI se středními školami.

Materiály k VědaFestu

Text pojednávající o platónských tělesech platon pdf.

Přednášky

Nabízíme přednášky pro semináře na středních školách (viz seznam přednášek na jaderce.cz). Tyto přednášky je možno si objednat také při pobytu na Jaderce v rámci akce Den na Jaderce.

SOČ

Vedeme projekty SOČ (středoškolské odborné činnosti). Kromě vypsaných témat (viz seznam SOČ projektů na jaderce.cz) jsme ochotni zajistit školitele pro vedení projektů, kde si téma vymyslí sám student. V takovém případě je kontaktní osobou Ľubomíra Dvořáková.

Týden vědy na Jaderce

V této červnové akci pro středoškoláky zajišťujeme matematické a informatické miniprojekty.

Jaderka.cz

Všechny informace týkající se spolupráce se středními školami jsou k dispozici na speciálním portálu jaderka.cz.


za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 19.5.2023
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky