Boussinesqova a anelastická aproximace versus plně stlačitelná kapalina v numerickém modelování hydromagnetického dynama Země a planet

školitel: RNDr. Ján Šimkanin, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce:
zaměření: MI_MM
klíčová slova: hydromagnetické dynamo, numerické modelování, zemské a planetární magnetické pole, diferenciální rovnice
odkaz: http://www.ig.cas.cz/geomagnetika/simkanin
přiložený soubor: ikona pdf
popis: Cílem diplomové práce bude skoumat vliv nestlačitelné a stlačitelné kapaliny na činnost hydromagnetického dynama. Z matematické stránky jde o numerické řešení systému parciálních diferenciálních rovnic, jenž popisují časový a prostorový vývoj magnetického pole, rychlosti a teploty/entropie. Z fyzikálního hlediska bude skoumat zakladní principy generace magnetického pole, kdy konvektivní pohyby elektricky vodivé kapaliny generují magnetické pole pomocí elektromagnetické indukce. Diplomová práce začne linearní stabilitnou analýzou, jenž vyžaduje zvládnutí poruchové metody a variačního princípu Diplomant bude dále pracovat s paralelním dynamo programem PARODY pro Boussinesqovou aproxomaci, paralelním dynamo programem MAGIC pro anelastickou aproxomaci a paralelním dynamo programem NIRVANA pro stlačitelnou tekutinu. Bude nutné přeprogramování balíku NIRVANA pro naše prostředí a potřeby. Diplomant by měl umět programovat v jazycích C, Fortran, znalost paralelního programování je výhodou (MPI/MPI2). Diplomová práce bude vyžadovat zvládnutí uvedených dynamo programů, princíp spektrálních a lokálních numerických metod, paralelní počítaní, vizualizace výsledků skriptama pod MATLAB-em a IDL.
literatura: 1) Christensen U.R. and Wicht J., 2007. Numerical dynamo simulations. In: Kono M. (Ed.), Volume 8 - Core Dynamics, 245--282, Schubert G. (Ed.-in-Chief), Treatise on Geophysics, Elsevier, Amsterdam, The Netherlands. 2) Glatzmaier G.A., 2012. Introduction to modeling convection in planets and stars. 3) Chandrasekhar S., 1961. Hydrodynamic and hydromagnetic stability, Clarendon press, Oxford. 4) http://www.rozhlas.cz/meteor/prispevky/_zprava/zemsky-magnetismus-pomalu-vyhasina--1058309
poznámka: http://www.rozhlas.cz/meteor/prispevky/_zprava/zemsky-magnetismus-pomalu-vyhasina--1058309
naposledy změněno: 18.05.2015 18:41:48

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky