Interferometrie seismického šumu

školitel: RNDr. Bohuslav Růžek, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_AMSM
klíčová slova: interferometrie, tomografie, seismický šum, náhodné vlnové pole
odkaz: http://www.ig.cas.cz/en/seismologie/ruzek
přiložený soubor: ikona pdf
popis: Tradiční seismické metody zjišťování struktury zemského nitra spočívají ve využití a modelování šíření vln od deterministických zdrojů. Mezi ně patří přirozená zemětřesení nebo uměle buzené odpaly trhavin. K nejpropracovanější variantě takového způsobu využití seismických vln patří seismická tomografie, která (podobně jako lékařská tomografie) umožňuje 3D snímkování vnitřních partií Země. Podstatným omezujícím faktorem je nepravidelný výskyt zemětřesných ohnisek jak v čase, tak prostoru, a finanční náročnost alternativní realizace explozí. V poslední době jsou testovány metody které nejsou založeny na zpracování individuálních seismických jevů (zemětřesení, odpaly), nýbrž na zpracování velkého množství simultánně emitujících náhodných zdrojů seismických vln. K takovým případům patří registrace seismického šumu. Příslušná měření jsou velice levná a měřící místa lze umisťovat prakticky kdekoliv. Při vhodném způsobu zpracování lze oddělit ryze náhodnou složku a extrahovat užitečnou informaci. Základem je výpočet střední korelace náhodného seismického pole (tj. seismického šumu) mezi libovolnými dvojicemi seismických stanic. Výsledkem je Greenova funkce mezi těmito stanicemi. Greenovy funkce z mnoha dvojic stanic lze analyzovat a dále zpracovávat jako v klasické seismické tomografii. Cílem práce je zjištění struktury některé lokality na základě zpracování dlouhých záznamů seismického šumu na této lokalitě.
literatura: Wapenaar K., (2004). Retrieving the Elastodynamic Green\'s Function of an Arbitrary Inhomogeneous Medium by Cross Correlation. Physical Review Letters, 93, 254301-4. Shapiro N.M., Campillo M., Stehly L. & Ritzwoller M.H., 2005. High-Resolution Surface-Wave Tomography from Ambient Seismic Noise, Science, 307, 1615-1618. Lin F.C., Moschetti M.P. & Ritzwoller M.H., 2008. Surface wave tomography of the western United States from ambient seismic noise: Rayleigh and Love wave phase velocity maps, Geophys. J. Int. 173, 281-298, doi: 10.1111/j.1365-246X.2008.03720.x.
naposledy změněno: 21.05.2015 12:11:46

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky