Okrajové podmínky pro směsi látek

školitel: Ing. Václav Klika, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
odkaz: http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~klikavac/
popis: Teorie směsí jakožto nástroj pro popis dynamiky směsi kontinuí, tj systému, který je vhodné popisovat jako směs látek různých vlastností. I přes některé otevřené problémy, zejména pak v teorii konstitutivních vztahů, je všeobecně uznávaným přistupem pro konstrukci modelů ve velmi rozličných situacích. Překvapivě však chybí obecný postup (konstitutivní teorie?) pro formulaci okrajových podmínek k těmto modelům. Jako ilustrace této skutečnosti může posloužit experiment Beavers-Joseph pro proudění nad porézním prostředím. Předmětem práce bude soustředit se na relativně srozumitelnou situaci v případě dvoufázové nestlačitelné směsi a nalézt vhodnou formulaci okrajových podmínek pro tento problém a, bude-li třeba, diskutovat i možné různé přístupy. Základem bude práce Hou et al., která se elegantně zabývá tímto problémem, avšak práce obsahuje chybyv interpretacích a předpokladech. Pro případ potřeby konzultace jiných pohledů či pro účel zobecňování jsou další tři relevantní práce uvedeny na konci seznamu doporučené literatury.
literatura: Bowen, R. M. (1980). Incompressible porous media models by use of the theory of mixtures. International Journal of Engineering Science, 18(9), 1129-1148. Klika, V. (2014). A guide through available mixture theories for applications. Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences, 39(2), 154-174. Hou, J. S., Holmes, M. H., Lai, W. M., \\& Mow, V. C. (1989). Boundary conditions at the cartilage-synovial fluid interface for joint lubrication and theoretical verifications. Journal of Biomechanical Engineering, 111(1), 78-87. Dell’Isola, F., Madeo, A., \\& Seppecher, P. (2009). Boundary conditions at fluid-permeable interfaces in porous media: A variational approach. International Journal of Solids and Structures, 46(17), 3150-3164.
naposledy změněno: 28.04.2016 11:46:13

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky