Implementace a porovnání formátů pro ukládání řídkých matic v knihovně TNL

školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, MINF, APIN
klíčová slova: C++, HPC, GPU, vícejádrové procesory, řídké matice
popis: Template Numerical Library (TNL, www.tnl-project.org) je numerická knihovna jejímž cílem je usnadnit vývoj programů pro náročné počítačové simulace. Mezi cílové aplikace patří simulace proudění, analýza turbulencí nebo zpracování medicínských dat. Knihovna podporuje zejména výpočty na GPU včetně GPU klastrů. Je psána v jazyce C++ a silně využívá šablonové programování pro generování efektivního kódu. Mezi klíčové operace v počítačových simulacích patří ty s řídkými maticemi, tj. takovými, které mají většinu prvků nulových. V paměti se pak ukládají pouze ty nenulové, jde vlastně a jakousi kompresi. Způsob jejich uložení pak výrazně ovlivňuje výkon různých operací, zejména ale násobení matice s vektorem. Efektivní formáty jsou stále předmětem aktivního výzkumu. Toto téma je velice dobré pro detailní seznámení se s architekturou moderních CPU a GPU a naučení se psaní efektivního kódu pro tzv. high performance computing.
literatura: Yousef Saad, Iterative Methods for Sparse Linear Systems, Society for Industrial and Applied Mathematics 2003.
naposledy změněno: 17.09.2018 19:30:56

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky