Kontrola velikosti a typu ráfků kol automobilů

školitel: Ing. Adam Novozámský, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, MINF
klíčová slova: automatizace, zpracování obrazu, klasifikace, deep learning, traking
odkaz: http://www.utia.cas.cz/people/novozamsky
popis: Moderní výrobní linka dokáže v třísměnném provozu vyprodukovat přes 5000 automobilů týdně. Tedy přibližně každé dvě minuty odjíždí z haly nové auto. Každý kus je do jisté míry originál, podle toho, jak si zákazník nakonfiguroval výbavu - lakování, světla, potahy, ráfky a další příplatkové pakety. Pokud je dodržena kvalita jednotlivých dílů a vše spolu správně funguje, projede daný kus závodní linkou bez velkých zdržení. To se bohužel občas nestane a tak se některé díly musí po montáži opakovaně vymontovávat a dávat zpět. To platí i o kolech. A tak se může během výrobního procesu stát, že automobil opouští výrobní linku na kolech, které neodpovídají volbě zákazníka, ať už velikostí nebo typem. Zásadnější problém nastává, pokud je taková záměna provedena ne na všech čtyřech kolech, ale jen na části z nich. To může mít zásadní vliv na bezpečnost. Data, na kterých budete provádět analýzu, jsou nasnímána pomocí dvou synchronizovaných kamer umístěných na výrobní lince tak, že automobily projíždí mezi nimi. Vaším úkolem bude seznámení se s danou problematikou, selekce a anotace dat. Dále pak lokalizace všech čtyř kol a jejich následná klasifikace. Podle rozsahu práce se dohodneme, jestli bude detekce a klasifikace prováděna pomocí „klasických metod“ zpracování obrazu nebo pomocí populárních konvolučních neuronových sítí. Také je možné s tématem začít v bakalářské práci a poté pokračovat v práci diplomové.
literatura: DUDA, Richard O.; HART, Peter E.; STORK, David G. Pattern classification. John Wiley & Sons, 2012. GONZALEZ, Rafael C.; WOODS, Richard E.; EDDINS, Steven L. Digital image processing using Matlab. Gatesmark Publishing; 2nd edition, 2009. GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. Deep learning. MIT press, 2016.
naposledy změněno: 17.10.2019 10:21:59

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky