Metody strojového učení pro podporu jazykové analýzy slovesných tříd ohrožených jazyků

školitel: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, MINF, APIN
klíčová slova: Umělá inteligence, Strojové učení, Bayesovské sítě, Jazyková analýza, Slovesné třídy
odkaz: http://staff.utia.cas.cz/vomlel/vomlel.html
popis: Více než polovina jazyků na světě je ohrožená a očekává se, že jich velká část v tomto století vymře. Takové jazyky většinou nemají psanou formu a zároveň není jasné, kolik dat je nutno shromáždit, aby bylo možné věrohodně zachytit jejich komplexní charakter. Navíc jsou takové jazyky často studovány pouze jediným jazykovědcem, což vyvolává pochybnosti o objektivnosti vyvozených závěrů a věrohodnosti popisu. Cílem práce je aplikace metod strojové učení [1] za účelem urychlení a zkvalitnění analýzy ohrožených jazyků [2]. Ve spolupráci s jazykovědci z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci by se práce zaměřila na problematiku slovesných tříd v indonéštině a dvou ohrožených papuánských jazycích abui a sawila [3]. Svými typologickými vlastnostmi jsou tyto jazyky pro otázku slovesných tříd významné.
literatura: [1] T. Hastie, R. Tibshirani and J. Friedman. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. Springer-Verlag, 2009. [2] Zamaraeva, Olga, František Kratochvíl, Emily M. Bender, Fei Xia & Kristen Howell. 2017. Computational Support for Finding Word Classes: A Case Study of Abui. In Proceedings of the 2nd Workshop on the Use of Computational Methods for Endangered Languages, Honolulu, Hawaii, March 6-7, 2017, 130{140. Association for Computational Linguistics (ACL). [3] František Kratochvíl, David Moeljadi, Benidiktus Delpada, Václav Kratochvíl, and Jiří Vomlel, Aspectual pairing and aspectual classes in Abui (a submitted manuscript).
naposledy změněno: 24.10.2022 19:44:35

za obsah této stránky zodpovídá: Čestmír Burdík | naposledy změněno: 9.9.2021
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky