prof. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.

Milan Krbálek - fotografie
e-mail: zobrazit e-mail
telefon: +420 770 127 305
místnost: 108c
www: http://www.krbalek.cz
 
rozvrh

Stochastické modelování sociofyzikálních systémů

školitel: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_AMSM
klíčová slova: dynamika davu;sociofyzika;stochastické modelování
odkaz: http://www.krbalek.cz
popis: Tato práce si klade za cíl prozkoumat individuální chování jedinců v rámci pohybujícího se davu a využít získané znalosti na vylepšení mikroskopických vlastností evakuačních modelů různých tříd. Výstupním bodem bude detailní statistická analýza experimentálních dat směřující k popisu reakce chodce na proměnné podmínky v okolí. Na základě pozorovaných reakcí bude možné klasifikovat a kvantifikovat strategické preference jednotlivých účastníků. Druhá fáze má ambice prozkoumat opačný proces, tedy popsat reakci davu na chování jedinců uvnitř. Cílem bude ověřit možnost aplikace modelů používaných pro popis dopravy, například follow-the-leader schéma. Závěry obou fází bude nutné verifikovat na nezávislých empirických/experimentálních vzorcích. Předpokládá se také spolupráce se zahraničními výzkumnými skupinami. Kromě základního výzkumu a matematického popisu je ambicí práce implementovat závěry do stochastických evakuačních modelů s cílem zvýšit jejich prediktivní schopnost. Nezbytnou součástí bude i zasazení do psychologického kontextu, což podtrhuje interdisciplinaritu celé práce.
literatura: A. Schadschneider, D. Chowdhury, K. Nishinari, Stochastic Transport in Complex Systems, Elsevier (2010) D. Helbing, A. Johansson, Pedestrian, crowd and evacuation dynamics, Encyclopedia of Complexity and Systems Science, Springer, Heidelberg (2009) A. Klar, R. Wegener, Transport Theory and Statistical Physics 29 479 (2000)
poznámka: V záložce http://www.krbalek.cz/Science/science.html se lze podívat na aktuální publikace, které se tématu věnují.
naposledy změněno: 29.04.2018 23:16:50

Detekce strategií v sociodynamických systémech

školitel: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_AMSM
klíčová slova: kvantitativní sociodynamika; balanční částicové systémy; ekonosociometrie
odkaz: http://www.krbalek.cz
popis: Praktická část výzkumu bude věnována matematickému vyhodnocování aktuálních empirických dat pořízených z přímých ekonosociometrických měření, jež budou získávána průběžně a dlouhodobě, což umožní vytvářet relevantní predikce jednoduchých strategií přímou aplikaci vhodných metod Machine Learningu. Postupně bude budována teorie ekonosociometrických signálů s cílem formalizovat příslušný matematický aparát a vyvinout vhodnou detekční metodiku. V návaznosti na práce [2,3] bude také budována teorie porušených balančních částicových systémů s cílem objevit robustní metody pro detekci interakčních strategií v jednorozměrných socio-dynamických systémech. Tyto metody budou průběžně aplikovány na dopravní data poskytnutá Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, popř. na experimentální data získaná v rámci plánovaných chodeckých experimentů. Během doktorského studia se předpokládají publikace ve standardních vysokoimpaktovaných časopisech, které běžně tuto tématiku publikují (Physica A, Physical Review E, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical). Výzkum bude probíhat ve spolupráci s Eidgenössische Technische Hochschule v Curychu.
literatura: 1. D. Helbing, Quantitative Sociodynamics: Stochastic Methods and Models of Social Interaction Processes, Second Edition, Springer-Verlag, (2010) 2. M. Krbálek, J. Apeltauer, T. Apeltauer, Z. Szabová, Three methods for estimating a range of vehicular interactions, Physica A 491 (2018) 112–126 3. M. Krbálek, O. Kollert, T. Hobza, and M. Krbálková, Level processes and statistical rigidity – Theoretical instruments for transportation science, J. Phys. A: Math. Theor. (2018, submitted) 4. M. Krbálek and P. Šeba, Spectral rigidity of vehicular streams (Random Matrix Theory approach), J. Phys. A: Math. Theor. 42 (2009) 345001 5. D. Helbing and W. Yu., The outbreak of cooperation among success-driven individuals under noisy conditions, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106/10 (2009) 3680
naposledy změněno: 30.04.2018 16:26:51

Databáze V3S

Aplikace V3S eviduje výsledky vědy a výzkumu a další aktivity vědecko-výzkumných pracovníků ve vědecké komunitě. Aplikace V3S slouží k odesílání výsledků do RIV, exportům pro statistické analýzy i k interním hodnocením vědecko-výzkumné činnosti.

Seznam publikaci ve V3S

Články v časopisech

2013

Krbálek, M., Theoretical predictions for vehicular headways and their clusters, J. Phys. A: Math. Theor. 46 (2013) , 4451011
BiBTeX
@ARTICLE{KRBALEK,
  title = {{Theoretical predictions for vehicular headways and their clusters}},
  author = {Krb{\' a}lek, M.},
  journal = {J. Phys. A: Math. Theor.},
  year = {2013},
  volume = {46},
  pages = {4451011}
}
Hrabák, P. and Bukáček, M. and Krbálek, M., Cellular Model of Room Evacuation Based on Occupancy and Movement Prediction: Comparison with Experimental Study, Journal of Cellular Automata 8 (2013) , 383-393
BiBTeX
@ARTICLE{KRBALEK,
  title = {{Cellular Model of Room Evacuation Based on Occupancy and Movement Prediction: Comparison with Experimental Study}},
  author = {Hrab{\' a}k, P. and Buk{\' a}{\v c}ek, M. and Krb{\' a}lek, M.},
  journal = {Journal of Cellular Automata},
  year = {2013},
  volume = {8},
  pages = {383--393}
}

2012

Hrabák, P. and Bukáček, M. and Krbálek, M., Cellular Model of Room Evacuation Based on Occupancy and Movement Prediction, Lecture Notes in Computer Science 7495 (2012) , 709-718
BiBTeX
@ARTICLE{Hrabak12:194,
  title = {{Cellular Model of Room Evacuation Based on Occupancy and Movement Prediction}},
  author = {Hrab{\' a}k, P. and Buk{\' a}{\v c}ek, M. and Krb{\' a}lek, M.},
  journal = {Lecture Notes in Computer Science},
  year = {2012},
  volume = {7495},
  pages = {709--718}
}

2011

Hrabák, P. and Krbálek, M., Distance- and Time-headway Distribution for Totally Asymmetric Simple Exclusion Process, Procedia - Social and Behavioral Sciences 20 (2011) , 406-416
BiBTeX
@ARTICLE{Hrabak11:186,
  title = {{Distance- and Time-headway Distribution for Totally Asymmetric Simple Exclusion Process}},
  author = {Hrab{\' a}k, P. and Krb{\' a}lek, M.},
  journal = {Procedia - Social and Behavioral Sciences},
  year = {2011},
  volume = {20},
  pages = {406--416}
}
Krbálek, M. and Hrabák, P., Inter-particle gap distribution and spectral rigidity of totally asymmetric simple exclusion process with open boundaries, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 44 (2011) , 175203-175224
BiBTeX
@ARTICLE{Krbalek11:17,
  title = {{Inter-particle gap distribution and spectral rigidity of totally asymmetric simple exclusion process with open boundaries}},
  author = {Krb{\' a}lek, M. and Hrab{\' a}k, P.},
  journal = {Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical},
  year = {2011},
  volume = {44},
  number = {17},
  pages = {175203--175224}
}
Krbálek, M. and Kittanová, K., Lattice thermodynamic model for vehicular congestions, Procedia - Social and Behavioral Sciences 20 (2011) , 398-405
BiBTeX
@ARTICLE{Krbalek11:18,
  title = {{Lattice thermodynamic model for vehicular congestions}},
  author = {Krb{\' a}lek, M. and Kittanov{\' a}, K.},
  journal = {Procedia - Social and Behavioral Sciences},
  year = {2011},
  volume = {20},
  pages = {398--405}
}

2010

Krbálek, M., Analytical derivation of time spectral rigidity for thermodynamic traffic gas, Kybernetika 46 (2010) , 1108-1121
BiBTeX
@ARTICLE{Krbalek10:17,
  title = {{Analytical derivation of time spectral rigidity for thermodynamic traffic gas}},
  author = {Krb{\' a}lek, M.},
  journal = {Kybernetika},
  year = {2010},
  volume = {46},
  number = {6},
  pages = {1108--1121}
}

2009

Krbálek, M. and Šeba, P., Spectral rigidity of vehicular streams (Random Matrix Theory approach), Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 42 (2009) , 345001-345010
BiBTeX
@ARTICLE{Krbalek09:16,
  title = {{Spectral rigidity of vehicular streams (Random Matrix Theory approach)}},
  author = {Krb{\' a}lek, M. and {\v S}eba, P.},
  journal = {Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical},
  year = {2009},
  volume = {42},
  number = {34},
  pages = {345001--345010},
  month = {AUG}
}

2008

Krbálek, M., Inter-vehicle gap statistics on signal-controlled crossroads, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 41 (2008) , 1-8
BiBTeX
@ARTICLE{Krbalek08:15,
  title = {{Inter-vehicle gap statistics on signal-controlled crossroads}},
  author = {Krb{\' a}lek, M.},
  journal = {Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical},
  year = {2008},
  volume = {41},
  number = {20},
  pages = {1--8},
  month = {MAY}
}

2007

Krbálek, M., Equilibrium Distributions in a Thermodynamical Traffic Gas, Journal of Physics A: Mathematical and General 40 (2007) , 5813-5821
BiBTeX
@ARTICLE{Krbalek07:13,
  title = {{Equilibrium Distributions in a Thermodynamical Traffic Gas}},
  author = {Krb{\' a}lek, M.},
  journal = {Journal of Physics A: Mathematical and General},
  year = {2007},
  volume = {40},
  number = {5},
  pages = {5813--5821},
  month = {may}
}

2004

Krbálek, M. and Helbing, D., Determination of interaction potentials in freeway traffic from steady-state statistics, Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications 333 (2004) , 370-378
BiBTeX
@ARTICLE{Krbalek04:10,
  title = {{Determination of interaction potentials in freeway traffic from steady-state statistics}},
  author = {Krb{\' a}lek, M. and Helbing, D.},
  journal = {Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications},
  year = {2004},
  volume = {333},
  number = {2},
  pages = {370--378}
}

2003

Krbálek, M. and Šeba, P., Headway Statistics of Public Transport in Mexican Cities, Journal of Physics A: Mathematical and General 36 (2003) , 7-11
BiBTeX
@ARTICLE{Krbalek03:93,
  title = {{Headway Statistics of Public Transport in Mexican Cities}},
  author = {Krb{\' a}lek, M. and {\v S}eba, P.},
  journal = {Journal of Physics A: Mathematical and General},
  year = {2003},
  volume = {36},
  number = {1},
  pages = {7--11}
}

Články ve sbornících

2010

Krbálek, M., Discrete thermodynamical modelling of traffic streams, World Conference on Transport Research (Selcted Proceedings), (2010) , 1-16, Instituto Superior Técnico, Technical University of Lisbon, National Civil Engineering Laboratory
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Krbalek10:17,
  title = {{Discrete thermodynamical modelling of traffic streams}},
  author = {Krb{\' a}lek, M.},
  address = {Lisbon},
  booktitle = {{World Conference on Transport Research (Selcted Proceedings)}},
  publisher = {Instituto Superior T{\' e}cnico, Technical University of Lisbon, National Civil Engineering Laboratory},
  year = {2010},
  pages = {1--16}
}
Krbálek, M., Time clearance distribution and associated spectral rigidity of thermodynamic traffic gas, SPMS 2010 Stochastic and Physical Monitoring Systems, (2010) , 121-133, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Krbalek10:17,
  title = {{Time clearance distribution and associated spectral rigidity of thermodynamic traffic gas}},
  author = {Krb{\' a}lek, M.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{SPMS 2010 Stochastic and Physical Monitoring Systems}},
  publisher = {CTU},
  year = {2010},
  pages = {121--133}
}

Ostatní publikace

Farová, Z., Statistické metody odhadu hustot a klasifikace signálů, ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2010
BiBTeX
@MASTERTHESIS{Farova10:177,
  title = {{Statistick{\' e} metody odhadu hustot a klasifikace sign{\' a}l{\r u}}},
  author = {Farov{\' a}, Z.},
  address = {Praha},
  year = {2010},
  pages = {84},
  school = {{\v C}VUT, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}}
}
Hrabák, P., Asymetrický jednoduchý vylučovací proces, řešení a modifikace, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2010
BiBTeX
@MASTERTHESIS{Hrabak10:176,
  title = {{Asymetrick{\' y} jednoduch{\' y} vylu{\v c}ovac{\'\i} proces, {\v r}e{\v s}en{\'\i} a modifikace}},
  author = {Hrab{\' a}k, P.},
  address = {Praha},
  year = {2010},
  pages = {67},
  school = {{\v C}esk{\' e} vysok{\' e} u{\v c}en{\'\i} technick{\' e} v Praze, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}}
}

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky