Ing. Vojtěch Minárik, Ph.D. (externí spolupracovník)

 
rozvrh
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.
Počítačové sítě 1, 201SITE12 Minárik 1+1 z 1+1 z 2 2
Předmět:Počítačové sítě 101SITE1Ing. Minárik Miroslav1+1 Z-2-
Anotace:Seznámení se s historií a současností sítí (LAN, WAN, používané principy a technologie). Architektura referenčního modelu ISO/OSI. Sítové protokoly, praktické cvičení komunikace TCP/IP. Služby internetu - mail, vzdálený přístup, www. Zabezpečená komunikace, tunelování. Adresářové služby, certifikáty, certifikační autority, infrastruktura veřejného klíče (PKI). Použití v praxi. Zabezpečení síťě - firewally (paketový filtr, proxy, brány, NAT, DMZ), praktická cvičení. (Dle zájmu - ovládání sériové linky, modemy).
Osnova:1. Historie a současnost počítačových sítí. Topologie, používané principy a technologie.
2. Referenční model ISO/OSI.
3. Síťové protokoly, komunikace TCP/IP.
4. Služby internetu. Vzdálený přístup, elektronická pošta (formáty, přenos, přístup ke schránce).
5. Zabezpečení služeb, tunelování.
Osnova cvičení:1. Přístup k elektronické poště, formátování a přenos.
2. Zabezpečení komunikace šifrovaným kanálem, tunelování.
3. TCP/IP komunikace (volitelně C, C++, Java, aj.).
4. Vzdálený přístup (telnet, ssh, XWindows, Remote Desktop, VNC).
Cíle:Znalosti:
Používání zabezpečených přenosových kanálů, principy elektronické pošty, adresářové služby a jejich použití, infrastruktura veřejného klíče, principy firewallů.

Schopnosti:
Sestavení bezpečného přenosového kanálu, práce s certifikáty, základní nastavení směrování a firewallů.
Požadavky:Kurs základů programování, algoritmizace (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze ZPRO, ZALG).
Rozsah práce:
Kličová slova:Formátování a přenos elektronické pošty (MIME, SMTP, IMAP, POP), zabezpečená komunikace (šifrování, ssh, ssl, stunnel), komunikace TCP/IP, adresářové služby (LDAP, LDIF), infrastruktura veřejného klíče, elektronický podpis, Firewall.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Scott Oaks, Java security, O'Reilly, 2001.

Doporučená literatura:
[2] William R. Cheswick, Steven M. Bellovin, "Firewally a bezpečnost Internetu, aneb, Jak zahnat lstivého hackera?, Science, 1998.
[3] William R. Cheswick, Steven M. Bellovin, Aviel D. Rubin, "Firewalls and Internet security: repelling the wily hacker?, ADDISON-WESLEY, 2003.
[4] Gert De Laet, Gert Schauwers, "Network security fundamentals?, Cisco Press, 2004.
[5] William Stallings, "Cryptography and Network Security: Principles and Practice?, Prentice Hall, 2006.

Internetové zdroje:
[6] http://www.protocols.com/
[7] standardy "RequestForComments? (http://www.ietf.org/)
[8] http://svetsiti.cz/

Studijní pomůcky:
Počítačová učebna Windows/Linux s programovacími jazyky Java, C, C++, Pascal.

Předmět:Počítačové sítě 201SITE2Ing. Minárik Miroslav-1+1 Z-2
Anotace:Seznámení se s historií a současností sítí (LAN, WAN, používané principy a technologie). Architektura referenčního modelu ISO/OSI. Sítové protokoly, praktické cvičení komunikace TCP/IP. Služby internetu - mail, vzdálený přístup, www. Zabezpečená komunikace, tunelování. Adresářové služby, certifikáty, certifikační autority, infrastruktura veřejného klíče (PKI). Použití v praxi. Zabezpečení síťě - firewally (paketový filtr, proxy, brány, NAT, DMZ), praktická cvičení. (Dle zájmu - ovládání sériové linky, modemy).
Osnova:1. Zabezpečení sítě, počítače (firewall: paketový filtr, proxy, brány, NAT), virtuální privátní sítě.
2. Adresářové služby, identifikace entit reálného světa, ASN1, LDAP, LDIF.
3. Certifikáty, certifikační autority, infrastruktura veřejného klíče.
4. Elektronický podpis.
Osnova cvičení:1. Přístup k adresářové službě, LDAP, LDIF.
2. Jednoduchá certifikační autorita na bázi OpenSSL.
3. Šifrování, elektronický podpis (Java JCE).
4. Propojení sítí, směrování, firewall (filtrování, NAT).
Cíle:Znalosti:
Používání zabezpečených přenosových kanálů, principy elektronické pošty, adresářové služby a jejich použití, infrastruktura veřejného klíče, principy firewallů.

Schopnosti:
Sestavení bezpečného přenosového kanálu, práce s certifikáty, základní nastavení směrování a firewallů.
Požadavky:Kurs základů programování, algoritmizace (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze ZPRO, ZALG).
Rozsah práce:
Kličová slova:Formátování a přenos elektronické pošty (MIME, SMTP, IMAP, POP), zabezpečená komunikace (šifrování, ssh, ssl, stunnel), komunikace TCP/IP, adresářové služby (LDAP, LDIF ), infrastruktura veřejného klíče, elektronický podpis, Firewall.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Scott Oaks, Java security, O'Reilly, 2001.

Doporučená literatura:
[2] William R. Cheswick, Steven M. Bellovin, Firewally a bezpečnost Internetu, aneb, Jak zahnat lstivého hackera, Science, 1998.
[3] William R. Cheswick, Steven M. Bellovin, Aviel D. Rubin, Firewalls and Internet security: repelling the wily hacker, ADDISON-WESLEY, 2003.
[4] Gert De Laet, Gert Schauwers, Network security fundamentals, Cisco Press, 2004.
[5] William Stallings, Cryptography and Network Security: Principles and Practice, Prentice Hall, 2006.
[6] http://www.protocols.com/
[7] standardy RequestForComments (http://www.ietf.org/)
[8] http://svetsiti.cz/

Studijní pomůcky:
Počítačová učebna Windows/Linux s programovacími jazyky Java, C, C++, Pascal.

Softwarový projekt 1, 201SWP12 Minárik 0+2 z 0+2 z 4 4
Předmět:Softwarový projekt 101SWP1Ing. Minárik Vojtěch Ph.D.2 Z-4-
Anotace:Obsahem předmětu je týmová práce studentů na zadaném softwarovém projektu, návrh softwarového řešení, specifikace, analýza a řešení problémů vzniklých při implementaci, ladění a optimalizace, dokumentace projektu atd.
Osnova:1. Zadání projektu.
2. Seznámení s prostředím (programovací jazyk, IDE), potřebnými knihovnami.
3. Vytvoření funkčního prototypu.
4. Vytvoření aplikace splňující zadání, dokumentace.
Osnova cvičení:Cvičení je nedílnou součástí výuky s obsahem daným sylabem.
Cíle:Znalosti:
Metody používané při práci na softwarových projektech, technologie, běžné používané programové knihovny, týmové pracovní nástroje.

Schopnosti:
Použití pracovních nástrojů pro týmovou práci na zadaném projektu, práce s vybranými programovými knihovnami.
Požadavky:Znalost vyšších programovacích jazyků typu Java, C/C++.
Rozsah práce:Týmová práce studentů obsahuje implementaci a dokumentaci programu podle zadání. Práce studentů jsou koordinovány nástroji pro řízení projektů (např. Trac) a ověřovány na základě příspěvků do společného úložiště zdrojových kódů (např. SVN).
Kličová slova:Softwarový projekt, týmová práce, vývojové prostředí, databáze, správa verzí (SVN repozitář), Trac, Hudson.
Literatura:Povinná literatura:
[1] R. Pecinovský, Java 5.0 - Novinky jazyka a upgrade aplikací, Brno, CP Books, a.s. 2005,
http://knihy.pecinovsky.cz/java5novinky/NovinkyJavy5.pdf

Doporučená literatura:
[2] M. Dashorst, E. Hillenius, Wicket in Action, Manning 2008,
http://wicketinaction.com/

Studijní pomůcky:
Počítačová učebna Windows/Linux s vývojovým prostředím (IDE) pro programovacími jazyky Java, C/C++.

Předmět:Softwarový projekt 201SWP2Ing. Minárik Vojtěch Ph.D.-2 Z-4
Anotace:Obsahem předmětu je týmová práce studentů na zadaném softwarovém projektu, návrh softwarového řešení, specifikace, analýza a řešení problémů vzniklých při implementaci, ladění a optimalizace,
dokumentace projektu atd.
Osnova:1. Zadání projektu.
2. Seznámení s prostředím (programovací jazyk, IDE), potřebnými
knihovnami.
3. Vytvoření funkčního prototypu.
4. Vytvoření aplikace splňující zadání, dokumentace.
Osnova cvičení:Cvičení je nedílnou součástí výuky s obsahem daným sylabem.
Cíle:Znalosti:
Metody používané při práci na softwarových projektech, technologie, běžné používané programové knihovny, týmové pracovní nástroje.

Schopnosti:
Použití pracovních nástrojů pro týmovou práci na zadaném projektu, práce s vybranými programovými knihovnami.
Požadavky:Znalost vyšších programovacích jazyků typu Java, C/C++.
Rozsah práce:Týmová práce studentů obsahuje implementaci a dokumentaci programu podle zadání. Práce studentů jsou koordinovány nástroji pro řízení projektů (např. Trac) a ověřovány na základě příspěvků do společného uložiště zdrojových kódů (např. SVN).
Kličová slova:Softwarový projekt, týmová práce, vývojové prostředí, databáze, správa verzí (SVN repozitář), Trac, Hudson.
Literatura:Povinná literatura:
[1] R. Pecinovský, Java 5.0 - Novinky jazyka a upgrade aplikací, Brno, CP Books, a.s. 2005,
http://knihy.pecinovsky.cz/java5novinky/NovinkyJavy5.pdf

Doporučená literatura:
[2] M. Dashorst, E. Hillenius, Wicket in Action, Manning 2008,
http://wicketinaction.com/

Studijní pomůcky:
Počítačová učebna Windows/Linux s vývojovým prostředím (IDE) pro programovacími jazyky Java, C/C++.


za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky