Ing. Petr Pecha, CSc. (externí spolupracovník)

e-mail: zobrazit e-mail
www: http://www.utia.cas.cz/people/pecha
instituce: ÚTIA AV ČR, v.v.i.
 

témata prací

Modelování šíření škodlivin v atmosféře v případě havárie nebo teroristického útoku

školitel: Ing. Petr Pecha, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce:
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, II_SIMI, II_TS, II_PRAK
klíčová slova: modelování šíření škodlivin, data asimilace, Python
odkaz: http://asim.utia.cas.cz/
popis: Náplní tématu je modelování šíření škodlivin v atmosféře pomocí pokročilých lagrangeovských disperzních modelů. Hlavní důraz je kladen na modelování šíření radioaktivních škodlivin z jaderných elektráren pro potřeby data asimilace, tj. kombinace modelových předpovědí šíření s měřenými radiologickými daty. Tato problematika je v součanosti velmi aktuální, viz. havárie elektrárny Fukushima. Další oblasti, kde lze tuto tematiku aplikovat, jsou modelování následků nejaderných havárií, např. úniky chlóru z průmyslových podniků nebo také modelování následků teroristických útoků, např. útok špinavou bombou ve městě. V první fázi se student seznámí s existujícími lagrangeovskými modely (FLEXPART, CALPUFF) a zprovozní je pro potřeby modelováni úniků z elektráren Temelín a/nebo Dukovany - lokalizace meteorologických, geografických a jiných vstupů. Dále se seznámí s problémem statistické data asimilace, tj. s využitím měřených dat pro korekci modelových předpovědí a vypracuje asimilační framework pro konkrétní model (naprogramuje systémy pro zadávání vstupů a dále vizualizační systémy pro zobrazování výsledků a provede zkušební běhy). V rámci diplomové nebo doktorské práce je také možno vyvíjet vlastní disperzní model vhodný pro městskou zástavbu. Téma zahrnuje matematické modelování, paralelní počítání, statistické metody, programování numerických a vizualizačních algoritmů v jazyce Python, zpracování dat a v neposlední řade práci s mapami.
literatura: http://transport.nilu.no/flexpart http://www.src.com/calpuff/calpuff1.htm
poznámka: V tématu je možno pokračovat i v doktorském studiu.
naposledy změněno: 16.10.2011 15:15:00

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky