prof. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc.

e-mail: zobrazit e-mail
telefon: +420 22435 8548
místnost: 108a
www: http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~stovicek
 
rozvrh
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.
Funkcionální analýza 201FA2 Šťovíček - - 2+2 z,zk - 4
Předmět:Funkcionální analýza 201FA2prof.Ing. Šťovíček Pavel DrSc.-2+2 Z,ZK-4
Anotace:Obsahem předmětu jsou vybrané základní výsledky z funkcionální analýzy zahrnující hlavní věty teorie Banachových prostorů, Hilbertovy-Schmidtovy operátory, spektrální rozklad omezených samosdružených
operátorů a základy teorie neomezených samosdružených operátorů.
Osnova:1. Bairova věta, Banachova-Steinhausova věta (princip stejnoměrné omezenosti), věta o otevřeném zobrazení, věta o uzavřeném grafu, Hahnova-Banachova věta.
2. Spektrum uzavřených operátorů v Banachových prostorech, graf operátoru, analytické vlastnosti resolventy, spektrální poloměr.
3. Kompaktní operátory (shrnutí a opakování), věta Arzela-Ascoli, Hilbertovy-Schmidtovy operátory.
4. Weylovo kritérium pro normální operátory, vlastnosti spektra omezených samosdružených operátorů a věta o spektrálním rozkladu, funkcionální počet.
5. Sdružené operátory k neomezeným operátorům v Hilbertových prostorech,
základy teorie samosdružených rozšíření symetrických operátorů.
Osnova cvičení:1. Cvičení na základní vlastnosti Hilbertových prostorů a ortogonální projekci.
2. Faktorizace v Banachových prostorech podle uzavřeného podprostoru.
3. Vlastnosti projekčních operátorů v Banachových prostorech a ortogonálních projektorů v Hilbertových prostorech.
4. Příklady na použití principu stejnoměrné omezenosti.
5. Příklady s integrálními operátory, Hilbertovy-Schmidtovy operátory.
6. Příklady na spektrální rozklad omezených samosdružených operátorů.
Cíle:Znalosti:
Základy teorie Banachových prostorů, vybrané výsledky o kompaktních operátorech a spektrální analýza v Hilbertových prostorech.

Schopnosti:
Uplatnění těchto znalostí při dalším studiu zaměřeném na parciální diferenciální rovnice, integrální rovnice a při řešení problémů z matematické fyziky.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy, lineární algebry a funkcionální analýza 1 (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAA2-4, 01LA1, 01LAA2, 01FA1).
Rozsah práce:
Kličová slova:Banachův prostor, Hilbertův prostor, princip stejnoměrné omezenosti, věta o otevřeném zobrazení, Hahnova-Banachova věta, věta Arzela-Ascoli, Hilbertovy-Schmidtovy operátory, spektrum uzavřeného operátoru, samosdružený operátor, spektrální rozklad.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Blank, P. Exner, M. Havlíček: Lineární operátory v kvantové fyzice, (Karolinum, Praha, 1993);

Doporučená literatura:
[2] W. Rudin: Analýza v reálném a komplexním oboru, (Academia, Praha, 1977),
[3] A. N. Kolmogorov, S. V. Fomin: Základy teorie funkcí a funkcionální analýzy, (SNTL, Praha, 1975),
[4] A. E. Taylor: Úvod do funkcionální analýzy, (Academia, Praha, 1973).

Metody matematické fyziky01MMF Šťovíček - - 4+2 z,zk - 6
Předmět:Metody matematické fyziky01MMFprof.Ing. Šťovíček Pavel DrSc.-4+2 Z,ZK-6
Anotace:Obsahem předmětu je teorie zobecněných funkcí a její aplikace při řešení parciálních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty, dále Fredholmovy věty pro integrální operátory se spojitým jádrem na kompaktní množině, Sturm-Liouvilleovy operátory na omezeném intervalu a aplikace metody separace proměnných při řešení některých okrajových a smíšených úloh.
Osnova:1. Definice prostorů zobecněných funkcí a základní operace, periodické zobecněné funkce, tenzorový součin a konvoluce.
2. Temperované zobecněné funkce a Fourierova transformace.
3. Zobecněná Laplaceova transformace.
4. Fredholmovy věty pro integrální operátory se spojitým jádrem na kompaktní množině.
5. Eliptické operátory, Sturm-Liouvilleovy operátory na omezeném intervalu, Greenova funkce.
6. Řešení okrajové úlohy pro Laplaceovu rovnici na symetrických oblastech.
7. Řešení smíšené úlohy metodou separace proměnných.
Osnova cvičení:1. Klasifikace parciálních diferenciálních rovnic druhého řádu.
2. Příklady na počet se zobecněnými funkcemi - limita, derivování, rozvoj do Fourierovy řady.
3. Derivování v zobecněném smyslu po částech hladkých funkcí.
4. Fundamentální řešení pro nejznámější parciální diferenciální operátory s konstantními koeficienty.
5. Příklady na výpočet konvoluce.
6. Použití teorie zobecněných funkcí při řešení obyčejných diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty, vlnové rovnice a rovnice vedení tepla.
7. Příklady na zobecněnou Fourierovu transformaci.
8. Příklady na zobecněnou Laplaceovu transformaci a aplikace.
9. Řešení integrálních rovnic s degenerovaným jádrem.
10. Řešení Sturm-Liouvilleovy rovnice s pravou stranou.
11. Řešení okrajové úlohy pro Laplaceovu rovnici na kruhu a obdélníku.
12. Řešení smíšené úlohy metodou separace proměnných.
Cíle:Znalosti:
Znalost teorie zobecněných funkcí včetně Fourierovy transformace a Laplaceovy transformace, znalost základních výsledků o řešitelnosti integrálních rovnic se spojitým jádrem (Fredholmovy věty) a dále základních výsledků o eliptických operátorech, zejména o Sturm-Liouvilleových operátorech.

Schopnosti:
Schopnost uplatnit tyto znalosti při řešení nejběžnějších úloh s parciálními diferenciálními operátory a při řešení integrálních rovnic.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy a lineární algebry (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAA2-4, 01LA1, 01LAA2).
Rozsah práce:
Kličová slova:Zobecněná funkce, fundamentální řešení, Fourierova transformace, Laplaceova transformace, rovnice vedení tepla, vlnová rovnice, integrální rovnice, Sturm-Liouvilleův operátor, okrajová úloha, smíšená úloha.
Literatura:Povinná literatura:
[1] P. Šťovíček: Metody matematické fyziky I, (ČVUT, Praha, 2004),
[2] M. Virius: Cvičení z metod matematické fyziky I, (ČVUT, Praha, 1990),
[3] M. Virius: Cvičení z metod matematické fyziky II, (ČVUT, Praha, 1991);

Doporučená literatura:
[4] L. Schwartz: Matematické metody ve fyzice, (SNTL, Praha, 1972),
[5] V. S. Vladimirov: Equations of Mathematical Physics, (Marcel Dekker, New York, 1971).

Knihy

2004

Šťovíček, P., Metody matematické fyziky I. Teorie zobecněných funkcí, ČVUT, 2004,
BiBTeX
@BOOK{Stovicek04:1,
  title = {{Metody matematick{\' e} fyziky I. Teorie zobecn{\v e}n{\' y}ch funkc{\'\i}}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Praha},
  publisher = {{\v C}VUT},
  year = {2004},
  pages = {142}
}

Články v časopisech

2014

Šťovíček, P. and Štampach, F., Special functions and spectrum of Jacobi matrices, Linear Algebra and Its Applications (2014) , -
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek14:2,
  title = {{Special functions and spectrum of Jacobi matrices}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and {\v S}tampach, F.},
  journal = {Linear Algebra and Its Applications},
  year = {2014},
  pages = {--}
}

2013

Šťovíček, P. and Štampach, F., The characteristic function for Jacobi matrices with applications, Linear Algebra and Its Applications 438 (2013) , 4130-4155
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek13:2,
  title = {{The characteristic function for Jacobi matrices with applications}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and {\v S}tampach, F.},
  journal = {Linear Algebra and Its Applications},
  year = {2013},
  volume = {438},
  number = {11},
  pages = {4130--4155},
  month = {june}
}

2011

Asch, J. and Šťovíček, P. and Kalvoda, T., Resonant cyclotron acceleration of particles by a time periodic singular flux tube, SIAM JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS 71 (2011) , 829-853
BiBTeX
@ARTICLE{Asch11:18075,
  title = {{Resonant cyclotron acceleration of particles by a time periodic singular flux tube}},
  author = {Asch, J. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Kalvoda, T.},
  journal = {SIAM JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS},
  year = {2011},
  volume = {71},
  number = {3},
  pages = {829--853}
}
Kalvoda, T. and Šťovíček, P., A charged particle in a homogeneous magnetic field accelerated by a time-periodic Aharonov-Bohm flux, Annals of Physics 326 (2011) , 2702-2716
BiBTeX
@ARTICLE{Kalvoda11:18,
  title = {{A charged particle in a homogeneous magnetic field accelerated by a time-periodic Aharonov-Bohm flux}},
  author = {Kalvoda, T. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Annals of Physics},
  year = {2011},
  volume = {326},
  number = {10},
  pages = {2702--2716},
  month = {{\v r}{\'\i}}
}
Košťáková, P. and Šťovíček, P., Noncommutative Bloch analysis of Bochner Laplacians with nonvanishing gauge fields, Journal of Geometry and Physics 61 (2011) , 727-744
BiBTeX
@ARTICLE{Kostakova11:,
  title = {{Noncommutative Bloch analysis of Bochner Laplacians with nonvanishing gauge fields}},
  author = {Ko{\v s}{\v t}{\' a}kov{\' a}, P. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Journal of Geometry and Physics},
  year = {2011},
  volume = {61},
  number = {3},
  pages = {727--744},
  month = {March}
}
Štampach, F. and Šťovíček, P., On the eigenvalue problem for a particular class of finite Jacobi matrices, Linear Algebra and Its Applications 434 (2011) , 1336-1353
BiBTeX
@ARTICLE{Stampach11:1,
  title = {{On the eigenvalue problem for a particular class of finite Jacobi matrices}},
  author = {{\v S}tampach, F. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Linear Algebra and Its Applications},
  year = {2011},
  volume = {434},
  number = {5},
  pages = {1336--1353},
  month = {March}
}

2010

Duclos, P. and Šťovíček, P. and Tušek, M., On the two-dimensional Coulomb-like potential with a central point interaction, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 43 (2010) , 474020-1-474020-23
BiBTeX
@ARTICLE{Duclos10:173,
  title = {{On the two-dimensional Coulomb-like potential with a central point interaction}},
  author = {Duclos, P. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Tu{\v s}ek, M.},
  journal = {Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical},
  year = {2010},
  volume = {43},
  number = {47},
  pages = {474020-1--474020-23},
  month = {November}
}

2008

Duclos, P. and Lev, O. and Šťovíček, P., On the energy growth of some periodically driven quantum systems with shrinking gaps in the spectrum, Journal of Statistical Physics 130 (2008) , 169-193
BiBTeX
@ARTICLE{Duclos08:136,
  title = {{On the energy growth of some periodically driven quantum systems with shrinking gaps in the spectrum}},
  author = {Duclos, P. and Lev, O. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Journal of Statistical Physics},
  year = {2008},
  volume = {130},
  number = {1},
  pages = {169--193},
  month = {1}
}
Duclos, P. and Soccorsi, E. and Šťovíček, P. and Vittot, M., On the stability of periodically time-dependent quantum systems, Reviews in Mathematical Physics 20 (2008) , 725-764
BiBTeX
@ARTICLE{Duclos08:149,
  title = {{On the stability of periodically time-dependent quantum systems}},
  author = {Duclos, P. and Soccorsi, E. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Vittot, M.},
  journal = {Reviews in Mathematical Physics},
  year = {2008},
  volume = {20},
  number = {6},
  pages = {725--764}
}
Kocábová, P. and Šťovíček, P., Generalized Bloch analysis and propagators on Riemannian manifolds with a discrete symmetry, Journal of Mathematical Physics 49 (2008) , 033518-1-033518-11
BiBTeX
@ARTICLE{Kocabova08:1,
  title = {{Generalized Bloch analysis and propagators on Riemannian manifolds with a discrete symmetry}},
  author = {Koc{\' a}bov{\' a}, P. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {2008},
  volume = {49},
  number = {3},
  pages = {033518-1--033518-11},
  month = {b{\v r}ezen}
}

2007

Asch, J. and Šťovíček, P., Dynamics of a classical Hall system driven by a time-dependent Aharonov-Bohm flux, Journal of Mathematical Physics 48 (2007) , 052901-1-052901-14
BiBTeX
@ARTICLE{Asch07:13080,
  title = {{Dynamics of a classical Hall system driven by a time-dependent Aharonov-Bohm flux}},
  author = {Asch, J. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {2007},
  volume = {48},
  number = {5},
  pages = {052901-1--052901-14},
  month = {may}
}
Asch, J. and Šťovíček, P., On the dynamics created by a time-dependent Aharonov-Bohm flux, Reports on Mathematical Physics 59 (2007) , 299-303
BiBTeX
@ARTICLE{Asch07:13080,
  title = {{On the dynamics created by a time-dependent Aharonov-Bohm flux}},
  author = {Asch, J. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Reports on Mathematical Physics},
  year = {2007},
  volume = {59},
  number = {3},
  pages = {299--303}
}
Lev, O. and Šťovíček, P., On a semiclassical formula for non-diagonal matrix elements, International Journal of Theoretical Physics 46 (2007) , 2688-2707
BiBTeX
@ARTICLE{Lev07:135984,
  title = {{On a semiclassical formula for non-diagonal matrix elements}},
  author = {Lev, O. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {International Journal of Theoretical Physics},
  year = {2007},
  volume = {46},
  number = {11},
  pages = {2688--2707},
  month = {11}
}
Šťovíček, P. and Tušek, M., On the harmonic oscillator on the Lobachevsky plane, Russian Journal of Mathematical Physics 14 (2007) , 493-497
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek07:1,
  title = {{On the harmonic oscillator on the Lobachevsky plane}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Tu{\v s}ek, M.},
  journal = {Russian Journal of Mathematical Physics},
  year = {2007},
  volume = {14},
  number = {4},
  pages = {493--497}
}

2006

Šťovíček, P. and Geyler, V.A., Zero Modes in a System of Aharon-Bohm Solenoids on the Lobachevsky Plane, Journal of Physics A: Mathematical and General 39 (2006) , 1375-1384
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek06:1,
  title = {{Zero Modes in a System of Aharon-Bohm Solenoids on the Lobachevsky Plane}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Geyler, V.A.},
  journal = {Journal of Physics A: Mathematical and General},
  year = {2006},
  volume = {39},
  number = {6},
  pages = {1375--1384},
  month = {february}
}

2005

Asch, J. and Benguria, R.D. and Šťovíček, P., Asymptotic properties of the differential equation h^3(h'' + h') = 1, Asymptotic Analysis 41 (2005) , 23-40
BiBTeX
@ARTICLE{Asch05:11465,
  title = {{Asymptotic properties of the differential equation h^3(h'' + h') = 1}},
  author = {Asch, J. and Benguria, R.D. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Asymptotic Analysis},
  year = {2005},
  volume = {41},
  number = {1},
  pages = {23--40}
}
Asch, J. and Hradecký, I. and Šťovíček, P., Propagators weakly associated to a family of Hamiltonians and the adiabatic theorem for the Landau Hamiltonian, Journal of Mathematical Physics 46 (2005) , 053303-1-053303-26
BiBTeX
@ARTICLE{Asch05:11463,
  title = {{Propagators weakly associated to a family of Hamiltonians and the adiabatic theorem for the Landau Hamiltonian}},
  author = {Asch, J. and Hradeck{\' y}, I. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {2005},
  volume = {46},
  number = {5},
  pages = {053303-1--053303-26},
  month = {May}
}

2004

Geyler, V.A. and Šťovíček, P., On the Pauli operator for the Aharon-Bohm effect with two solenoids, Journal of Mathematical Physics 45 (2004) , 51-75
BiBTeX
@ARTICLE{Geyler04:934,
  title = {{On the Pauli operator for the Aharon-Bohm effect with two solenoids}},
  author = {Geyler, V.A. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {2004},
  volume = {45},
  number = {1},
  pages = {51--75},
  month = {January}
}
Geyler, V.A. and Šťovíček, P., Zero modes in a system of Aharonov-Bohm fluxes, Reviews in Mathematical Physics 16 (2004) , 851-907
BiBTeX
@ARTICLE{Geyler04:107,
  title = {{Zero modes in a system of Aharonov-Bohm fluxes}},
  author = {Geyler, V.A. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Reviews in Mathematical Physics},
  year = {2004},
  volume = {16},
  number = {7},
  pages = {851--907}
}

2002

Exner, P. and Šťovíček, P. and Vytřas, P., Generalized boundary conditions for the Aharon-Bohm effect combined with a homogeneous magnetic field, Journal of Mathematical Physics 43 (2002) , 2151-2168
BiBTeX
@ARTICLE{Exner02:8087,
  title = {{Generalized boundary conditions for the Aharon-Bohm effect combined with a homogeneous magnetic field}},
  author = {Exner, P. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Vyt{\v r}as, P.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {2002},
  volume = {43},
  number = {5},
  pages = {2151--2168},
  month = {May}
}
Duclos, P. and Lev, O. and Šťovíček, P. and Vittot, M., Weakly regular Floquet Hamiltonians with pure point spectrum, Reviews in Mathematical Physics 14 (2002) , 531-568
BiBTeX
@ARTICLE{Duclos02:808,
  title = {{Weakly regular Floquet Hamiltonians with pure point spectrum}},
  author = {Duclos, P. and Lev, O. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Vittot, M.},
  journal = {Reviews in Mathematical Physics},
  year = {2002},
  volume = {14},
  number = {6},
  pages = {531--568},
  month = {June}
}

2001

Doebner, H. and Šťovíček, P. and Tolar, J., Quantization of Kinematics on Configuration Manifolds, Reviews in Mathematical Physics 13 (2001) , 799-845
BiBTeX
@ARTICLE{Doebner01:67,
  title = {{Quantization of Kinematics on Configuration Manifolds}},
  author = {Doebner, H. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Tolar, J.},
  journal = {Reviews in Mathematical Physics},
  year = {2001},
  volume = {13},
  number = {7},
  pages = {799--845}
}

2000

Šťovíček, P., Some Remarks on Uq(sl(2,R)) at Root of Unity, Czechoslovak Journal of Physics 50 (2000) , 1353-1358
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek00:3,
  title = {{Some Remarks on Uq(sl(2,R)) at Root of Unity}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Czechoslovak Journal of Physics},
  year = {2000},
  volume = {50},
  number = {11},
  pages = {1353--1358},
  month = {November}
}

1999

Šťovíček, P. and Duclos, P. and Vittot, M., Perturbation of an Eigen-Value from a Dense Point Spectrum: A general Floquet Hamiltonian, Annales de l'Institut Henri Poincaré, Physique théorique 71 (1999) , 241-301
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek99:2,
  title = {{Perturbation of an Eigen-Value from a Dense Point Spectrum: A general Floquet Hamiltonian}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Duclos, P. and Vittot, M.},
  journal = {Annales de l'Institut Henri Poincar{\' e}, Physique th{\' e}orique},
  year = {1999},
  volume = {71},
  number = {3},
  pages = {241--301},
  month = {September}
}
Šťovíček, P., Several Remarks on "Comments" by A. Moroz, Europhysics Letters 47 (1999) , 275-276
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek99:2,
  title = {{Several Remarks on "Comments" by A. Moroz}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Europhysics Letters},
  year = {1999},
  volume = {47},
  number = {2},
  pages = {275--276},
  month = {July}
}
Šťovíček, P., A Construction of Representations and Quantum Homogeneous Spaces, Letters in Mathematical Physics 47 (1999) , 125-138
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek99:2,
  title = {{A Construction of Representations and Quantum Homogeneous Spaces}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Letters in Mathematical Physics},
  year = {1999},
  volume = {47},
  number = {2},
  pages = {125--138},
  month = {January}
}

1998

Šťovíček, P., A Construction of Representations for Quantum Groups: an Example of Ug(so(5)), Czechoslovak Journal of Physics 48 (1998) , 1501
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek98:6,
  title = {{A Construction of Representations for Quantum Groups: an Example of Ug(so(5))}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Czechoslovak Journal of Physics},
  year = {1998},
  volume = {48},
  number = {11},
  pages = {1501}
}
Dabrowski, L. and Šťovíček, P., Aharonov-Bohm effect with delta-type interaction, Journal of Mathematical Physics 39 (1998) , 47-62
BiBTeX
@ARTICLE{Dabrowski98:,
  title = {{Aharonov-Bohm effect with delta-type interaction}},
  author = {Dabrowski, L. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {1998},
  volume = {39},
  number = {1},
  pages = {47--62},
  month = {leden}
}

1997

Duclos, P. and Šťovíček, P. and Vittot, M., Perturbation of an eigenvalue from a dense point spectrum: an example, Journal of Physics A: Mathematical and General 30 (1997) , 7167-7185
BiBTeX
@ARTICLE{Duclos97:151,
  title = {{Perturbation of an eigenvalue from a dense point spectrum: an example}},
  author = {Duclos, P. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Vittot, M.},
  journal = {Journal of Physics A: Mathematical and General},
  year = {1997},
  volume = {30},
  number = {20},
  pages = {7167--7185}
}

1996

Šťovíček, P., Antiholomorphic representations for orthogonal and symplectic quantum groups, Journal of Algebra (1996) , 71-101
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek96:5,
  title = {{Antiholomorphic representations for orthogonal and symplectic quantum groups}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Journal of Algebra},
  year = {1996},
  number = {184},
  pages = {71--101}
}
Jurčo, B. and Šťovíček, P., Coherent states for quantum compact groups, Communications in Mathematical Physics 182 (1996) , 221-251
BiBTeX
@ARTICLE{Jurco96:1518,
  title = {{Coherent states for quantum compact groups}},
  author = {Jur{\v c}o, B. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Communications in Mathematical Physics},
  year = {1996},
  volume = {182},
  number = {1},
  pages = {221--251},
  month = {December}
}
Jagger, Ch. and Šťovíček, P. and Thomason, A., Multiplicities of subgraphs, Combinatorica 16 (1996) , 123-141
BiBTeX
@ARTICLE{Jagger96:150,
  title = {{Multiplicities of subgraphs}},
  author = {Jagger, Ch. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Thomason, A.},
  journal = {Combinatorica},
  year = {1996},
  volume = {16},
  number = {1},
  pages = {123--141}
}
Duclos, P. and Šťovíček, P., Floquet Hamiltonians with pure point spectrum, Communications in Mathematical Physics 177 (1996) , 327-347
BiBTeX
@ARTICLE{Duclos96:150,
  title = {{Floquet Hamiltonians with pure point spectrum}},
  author = {Duclos, P. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Communications in Mathematical Physics},
  year = {1996},
  volume = {177},
  number = {2},
  pages = {327--347},
  month = {april}
}

1995

Duclos, P. and Exner, P. and Šťovíček, P., Curvature induced resonances in a two-dimensional Dirichlet tube, Annales de l'Institut Henri Poincaré, Physique théorique 62 (1995) , 81-101
BiBTeX
@ARTICLE{Duclos95:151,
  title = {{Curvature induced resonances in a two-dimensional Dirichlet tube}},
  author = {Duclos, P. and Exner, P. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Annales de l'Institut Henri Poincar{\' e}, Physique th{\' e}orique},
  year = {1995},
  volume = {62},
  number = {1},
  pages = {81--101}
}

1994

Šťovíček, P., Scattering on a finite chain of vortices, Duke Mathematical Journal 76 (1994) , 303-332
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek94:1,
  title = {{Scattering on a finite chain of vortices}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Duke Mathematical Journal},
  year = {1994},
  volume = {76},
  number = {1},
  pages = {303--332}
}
Jurčo, B. and Šťovíček, P., Coherent States for Quantum Compact Groups, Preprint CERN-TH.7201/94 (1994) , -
BiBTeX
@ARTICLE{Jurco94:4488,
  title = {{Coherent States for Quantum Compact Groups}},
  author = {Jur{\v c}o, B. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Preprint CERN-TH.7201/94},
  year = {1994},
  pages = {--}
}

1993

Šťovíček, P., Quantum line bundles on S2 and method of orbits for SUq(2), Journal of Mathematical Physics 34 (1993) , 1606-1613
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek93:1,
  title = {{Quantum line bundles on S2 and method of orbits for SUq(2)}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {1993},
  volume = {34},
  number = {4},
  pages = {1606--1613},
  month = {april}
}
Šťovíček, P., Scattering on two solenoids, Physical Review A 48 (1993) , 3987-3990
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek93:1,
  title = {{Scattering on two solenoids}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Physical Review A},
  year = {1993},
  volume = {48},
  number = {5},
  pages = {3987--3990}
}
Šťovíček, P., Quantum Grassmann manifolds, Communications in Mathematical Physics 158 (1993) , 135-153
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek93:1,
  title = {{Quantum Grassmann manifolds}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Communications in Mathematical Physics},
  year = {1993},
  volume = {158},
  number = {1},
  pages = {135--153}
}
Jurčo, B. and Šťovíček, P., Quantum dressing orbits on compact groups, Communications in Mathematical Physics 152 (1993) , 97-126
BiBTeX
@ARTICLE{Jurco93:1518,
  title = {{Quantum dressing orbits on compact groups}},
  author = {Jur{\v c}o, B. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Communications in Mathematical Physics},
  year = {1993},
  volume = {152},
  number = {1},
  pages = {97--126},
  month = {february}
}

1992

Šťovíček, P., The instanton moduli spaces as algebraic sets, Journal of Geometry and Physics 9 (1992) , 183-205
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek92:1,
  title = {{The instanton moduli spaces as algebraic sets}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Journal of Geometry and Physics},
  year = {1992},
  volume = {9},
  number = {2},
  pages = {183--205}
}

1991

Šťovíček, P., Krein's formula approach to the multisolenoid Aharonov-Bohm effect, Journal of Mathematical Physics 32 (1991) , 2114-2122
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek91:1,
  title = {{Krein's formula approach to the multisolenoid Aharonov-Bohm effect}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Journal of Mathematical Physics},
  year = {1991},
  volume = {32},
  number = {8},
  pages = {2114--2122}
}

1987

Šťovíček, P., Systems of imprimitivity for the group of diffeomorphisms, Annals of Global Analysis and Geometry 5 (1987) , 89-95
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek87:1,
  title = {{Systems of imprimitivity for the group of diffeomorphisms}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  journal = {Annals of Global Analysis and Geometry},
  year = {1987},
  volume = {5},
  number = {2},
  pages = {89--95}
}

1984

Šťovíček, P. and Tolar, J., Quantum Mechanics in a Discrete Space-Time, Reports on Mathematical Physics 20 (1984) , 157-170
BiBTeX
@ARTICLE{Stovicek84:1,
  title = {{Quantum Mechanics in a Discrete Space-Time}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Tolar, J.},
  journal = {Reports on Mathematical Physics},
  year = {1984},
  volume = {20},
  number = {2},
  pages = {157--170}
}

Články ve sbornících

2010

Šťovíček, P. and Tušek, M., On the spectrum of a quantum dot with impurityin the Lobachevsky plane, Recent Advances in Operator Theory in Hilbert and Krein Spaces, (2010) , 291-304, Birkh\" auser Verlag
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Stovicek10:1,
  title = {{On the spectrum of a quantum dot with impurityin the Lobachevsky plane}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Tu{\v s}ek, M.},
  address = {Basel},
  booktitle = {{Recent Advances in Operator Theory in Hilbert and Krein Spaces}},
  publisher = {Birkh{\" a}user Verlag},
  year = {2010},
  pages = {291--304}
}

2008

Geyler, V.A. and Šťovíček, P. and Tušek, M., A quantum dot with impurity in the Lobachevsky plane, Spectral Theory in Inner Product Spaces and Applications, (2008) , 135-148, Birkh\" auser Verlag
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Geyler08:150,
  title = {{A quantum dot with impurity in the Lobachevsky plane}},
  author = {Geyler, V.A. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Tu{\v s}ek, M.},
  address = {Basel},
  booktitle = {{Spectral Theory in Inner Product Spaces and Applications}},
  publisher = {Birkh{\" a}user Verlag},
  year = {2008},
  pages = {135--148}
}

2005

Duclos, P. and Soccorsi, E. and Šťovíček, P. and Vittot, M., Dynamical localization in periodically driven quantum systems, Advances in Operator Algebras and Mathematical Physics, (2005) , 57-66, Theta
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Duclos05:130,
  title = {{Dynamical localization in periodically driven quantum systems}},
  author = {Duclos, P. and Soccorsi, E. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Vittot, M.},
  address = {Bucharest},
  booktitle = {{Advances in Operator Algebras and Mathematical Physics}},
  publisher = {Theta},
  year = {2005},
  pages = {57--66}
}

2003

Tolar, J. and Beneš, M. and Burdík, Č. and Chadzitaskos, G. and Gemperle, F. and Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Jex, I. and Pelantová, E. and Svoboda, V. and Šťovíček, P., Mathematical Methods in the Physics of Microworld, Proceedings of Workshop 2003, (2003) , 74-75, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tolar03:8597,
  title = {{Mathematical Methods in the Physics of Microworld}},
  author = {Tolar, J. and Bene{\v s}, M. and Burd{\'\i}k, {\v C}. and Chadzitaskos, G. and Gemperle, F. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and Jex, I. and Pelantov{\' a}, E. and Svoboda, V. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Proceedings of Workshop 2003}},
  publisher = {CTU},
  year = {2003},
  volume = {A},
  pages = {74--75}
}
Duclos, P. and Lev, O. and Šťovíček, P. and Vittot, M., Progressive Diagonalization and Appilications, Conference Proceedings : Operator Algebras and Mathematical Physics, (2003) , 75-88, Theta
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Duclos03:938,
  title = {{Progressive Diagonalization and Appilications}},
  author = {Duclos, P. and Lev, O. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Vittot, M.},
  address = {Bucharest},
  booktitle = {{Conference Proceedings : Operator Algebras and Mathematical Physics}},
  publisher = {Theta},
  year = {2003},
  pages = {75--88}
}

2002

Tolar, J. and Beneš, M. and Burdík, Č. and Chadzitaskos, G. and Gemperle, F. and Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Jex, I. and Pelantová, E. and Svoboda, V. and Šťovíček, P., Mathematical Methods in the Physics of Microworld, Proceedings of Workshop 2002, (2002) , 80-81, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tolar02:7357,
  title = {{Mathematical Methods in the Physics of Microworld}},
  author = {Tolar, J. and Bene{\v s}, M. and Burd{\'\i}k, {\v C}. and Chadzitaskos, G. and Gemperle, F. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and Jex, I. and Pelantov{\' a}, E. and Svoboda, V. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Proceedings of Workshop 2002}},
  publisher = {CTU},
  year = {2002},
  volume = {A},
  pages = {80--81}
}
Šťovíček, P., Construction of raising and lowering operators for U_q(sl(2,R)), Quantum Theory and Symmetries Proceedings of the Second International Symposium, (2002) , 601-606, World Scientific
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Stovicek02:8,
  title = {{Construction of raising and lowering operators for U_q(sl(2,R))}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Singapore},
  booktitle = {{Quantum Theory and Symmetries Proceedings of the Second International Symposium}},
  publisher = {World Scientific},
  year = {2002},
  pages = {601--606}
}

2001

Tolar, J. and Burdík, Č. and Chadzitaskos, G. and Gemperle, F. and Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Jex, I. and Pelantová, E. and Šťovíček, P., Mathematical Methods in the Physics of Microworld, Proceedings of Workshop 2001, (2001) , 90-91, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tolar01:6769,
  title = {{Mathematical Methods in the Physics of Microworld}},
  author = {Tolar, J. and Burd{\'\i}k, {\v C}. and Chadzitaskos, G. and Gemperle, F. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and Jex, I. and Pelantov{\' a}, E. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Proceedings of Workshop 2001}},
  publisher = {CTU},
  year = {2001},
  volume = {A},
  pages = {90--91}
}

2000

Tolar, J. and Beneš, M. and Burdík, Č. and Gemperle, F. and Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Chadzitaskos, G. and Jex, I. and Kůs, V. and Pelantová, E. and Šťovíček, P., Mathematical Methods in the Physics of Microworld, Proceedings of Workshop 2000, (2000) , 63, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tolar00:3917,
  title = {{Mathematical Methods in the Physics of Microworld}},
  author = {Tolar, J. and Bene{\v s}, M. and Burd{\'\i}k, {\v C}. and Gemperle, F. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and Chadzitaskos, G. and Jex, I. and K{\r u}s, V. and Pelantov{\' a}, E. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Proceedings of Workshop 2000}},
  publisher = {CTU},
  year = {2000},
  volume = {A},
  pages = {63}
}
Šťovíček, P., Quantum Grassmanian, Quantum Homogeneous Space, Quantum Sphere, Encyklopedia of Mathematica Suplement II, (2000) , 470-474, Kluwer Academic Publishers
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Stovicek00:3,
  title = {{Quantum Grassmanian, Quantum Homogeneous Space, Quantum Sphere}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Dordrecht},
  booktitle = {{Encyklopedia of Mathematica Suplement II}},
  publisher = {Kluwer Academic Publishers},
  year = {2000},
  pages = {470--474}
}
Šťovíček, P., Discrete Series of Representations for Uq(sl(2,R), Quantum Theory and Symmetries, (2000) , 470-474, World Scientific
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Stovicek00:3,
  title = {{Discrete Series of Representations for Uq(sl(2,R)}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Singapore},
  booktitle = {{Quantum Theory and Symmetries}},
  publisher = {World Scientific},
  year = {2000},
  pages = {470--474}
}

1999

Tolar, J. and Burdík, Č. and Chadzitaskos, G. and Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Jex, I. and Pelantová, E. and Šťovíček, P., Rigorous Models of Intergrable and Chaotic Systems, CTU Reports, Vol. 3, No. 1, (1999) , 80, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tolar99:3918,
  title = {{Rigorous Models of Intergrable and Chaotic Systems}},
  author = {Tolar, J. and Burd{\'\i}k, {\v C}. and Chadzitaskos, G. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and Jex, I. and Pelantov{\' a}, E. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{CTU Reports, Vol. 3, No. 1}},
  publisher = {CTU},
  year = {1999},
  pages = {80}
}

1998

Burdík, Č. and Chadzitaskos, G. and Dittrich, J. and Exner, P. and Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Jex, I. and Pelantová, E. and Šeba, P. and Šťovíček, P. and Tater, M. and Tolar, J. and Znojil, M., Rigorous Models of Integrable and Chaotic Quantum Systems, Workshop 98, (1998) , 51-52, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Burdik98:576,
  title = {{Rigorous Models of Integrable and Chaotic Quantum Systems}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Chadzitaskos, G. and Dittrich, J. and Exner, P. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and Jex, I. and Pelantov{\' a}, E. and {\v S}eba, P. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Tater, M. and Tolar, J. and Znojil, M.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Workshop 98}},
  publisher = {CTU},
  year = {1998},
  volume = {I},
  pages = {51--52}
}

1997

Burdík, Č. and Chadzitaskos, G. and Dittrich, J. and Exner, P. and Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Pelantová, E. and Šeba, P. and Šťovíček, P. and Tater, M. and Tolar, J. and Znojil, M., Rigorous Models of Integrable and Chaotic Quantum Systems, Workshop 97, (1997) , 55-56, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Burdik97:536,
  title = {{Rigorous Models of Integrable and Chaotic Quantum Systems}},
  author = {Burd{\'\i}k, {\v C}. and Chadzitaskos, G. and Dittrich, J. and Exner, P. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and Pelantov{\' a}, E. and {\v S}eba, P. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Tater, M. and Tolar, J. and Znojil, M.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Workshop 97}},
  publisher = {CTU},
  year = {1997},
  volume = {I},
  pages = {55--56}
}

1996

Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Pelantová, E. and Šťovíček, P. and Tolar, J., Quantum Symmetries Mathematical Models and Physical Apllications, Workshop 96, (1996) , 43-44, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Havlicek96:4,
  title = {{Quantum Symmetries Mathematical Models and Physical Apllications}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and Pelantov{\' a}, E. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Tolar, J.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Workshop 96}},
  publisher = {CTU},
  year = {1996},
  volume = {I},
  pages = {43--44}
}

1995

Šťovíček, P., Anyons defined by boundary conditions, Workshop on Singular Schrodinger Operators, (1995) , -, ILAS
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Stovicek95:5,
  title = {{Anyons defined by boundary conditions}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Trieste},
  booktitle = {{Workshop on Singular Schrodinger Operators}},
  publisher = {ILAS},
  year = {1995},
  pages = {--}
}
Jurčo, B. and Šťovíček, P., Quantum Coherent States and Method of Orbits, Proc. Quantization, Coherent States and Complex Structures, (1995) , -, Plenum Press
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Jurco95:4821,
  title = {{Quantum Coherent States and Method of Orbits}},
  author = {Jur{\v c}o, B. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {New York},
  booktitle = {{Proc. Quantization, Coherent States and Complex Structures}},
  publisher = {Plenum Press},
  year = {1995},
  pages = {--}
}
Jurčo, B. and Šťovíček, P., Quantum coherent states and the method of orbits, Quantization, Coherent States, and Complex Structures, (1995) , 211-216, Plenum Press
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Jurco95:5049,
  title = {{Quantum coherent states and the method of orbits}},
  author = {Jur{\v c}o, B. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {New York},
  booktitle = {{Quantization, Coherent States, and Complex Structures}},
  publisher = {Plenum Press},
  year = {1995},
  pages = {211--216}
}
Havlíček, M. and Burdík, Č. and Hlavatý, L. and Šťovíček, P. and Tolar, J., Quantum Symmetries: Mathematical Models and Physical Applications, Workshop 95, (1995) , 97-98, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Havlicek95:4,
  title = {{Quantum Symmetries: Mathematical Models and Physical Applications}},
  author = {Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Burd{\'\i}k, {\v C}. and Hlavat{\' y}, L. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Tolar, J.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Workshop 95}},
  publisher = {CTU},
  year = {1995},
  volume = {I},
  pages = {97--98}
}
Duclos, P. and Šťovíček, P., Quantum Fermi accelerators with pure point quasispectrum, Partial Differential Equations, (1995) , 109-118, Birkh\" auser Verlag
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Duclos95:504,
  title = {{Quantum Fermi accelerators with pure point quasispectrum}},
  author = {Duclos, P. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Basel},
  booktitle = {{Partial Differential Equations}},
  publisher = {Birkh{\" a}user Verlag},
  year = {1995},
  pages = {109--118}
}

1994

Tolar, J. and Havlíček, M. and Hlavatý, L. and Šťovíček, P. and Burdík, Č., Nonlinear Models in Quantum Physics, CTU Seminar 94, (1994) , 123-124, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tolar94:3979,
  title = {{Nonlinear Models in Quantum Physics}},
  author = {Tolar, J. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and Hlavat{\' y}, L. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Burd{\'\i}k, {\v C}.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{CTU Seminar 94}},
  publisher = {CTU},
  year = {1994},
  pages = {123--124}
}
Šťovíček, P., Scattering on Several Solenoids, Mathematical Results in Quantum Mechanics, (1994) , 108-112, Birkh\" auser Verlag
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Stovicek94:4,
  title = {{Scattering on Several Solenoids}},
  author = {{\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Basel},
  booktitle = {{Mathematical Results in Quantum Mechanics}},
  publisher = {Birkh{\" a}user Verlag},
  year = {1994},
  pages = {108--112}
}
Duclos, P. and Exner, P. and Šťovíček, P., Resonances at Bends of Two-Dimensional Quantum Waveguides, Proc. of the 3rd Int. Conf. Stochastic Processes, Physics and Geometry, (1994) , -, World Scientific
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Duclos94:431,
  title = {{Resonances at Bends of Two-Dimensional Quantum Waveguides}},
  author = {Duclos, P. and Exner, P. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Singapore},
  booktitle = {{Proc. of the 3rd Int. Conf. Stochastic Processes, Physics and Geometry}},
  publisher = {World Scientific},
  year = {1994},
  pages = {--}
}

1993

Tolar, J. and Havlíček, M. and Šťovíček, P. and Burdík, Č., Nonlinear Models in Quantum Physics, Workshop 93, (1993) , 97-98, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Tolar93:3895,
  title = {{Nonlinear Models in Quantum Physics}},
  author = {Tolar, J. and Havl{\'\i}{\v c}ek, M. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P. and Burd{\'\i}k, {\v C}.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Workshop 93}},
  publisher = {CTU},
  year = {1993},
  pages = {97--98}
}
Jurčo, B. and Šťovíček, P., Quantum Dressing Orbits on Compact Quantum Groups, Group Theoretical Methods in Physics XIX, (1993) , 135-138,
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Jurco93:4317,
  title = {{Quantum Dressing Orbits on Compact Quantum Groups}},
  author = {Jur{\v c}o, B. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  booktitle = {{Group Theoretical Methods in Physics XIX}},
  year = {1993},
  pages = {135--138}
}
Jurčo, B. and Šťovíček, P., Dressing Transformation on Quantum Compact Groups, Suppl. Rendiconti Circolo Mat. Palermo II, (1993) , 39-48,
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Jurco93:4318,
  title = {{Dressing Transformation on Quantum Compact Groups}},
  author = {Jur{\v c}o, B. and {\v S}{\v t}ov{\'\i}{\v c}ek, P.},
  address = {Palermo},
  booktitle = {{Suppl. Rendiconti Circolo Mat. Palermo II}},
  year = {1993},
  pages = {39--48}
}

Násobnosti monochromatických podgrafů

školitel: Doc. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: kombinatorické metody, numerická analýza, úplné grafy, obarvení hran
popis: Graf je pojem patřící do diskrétní matematiky. Myslí se jím konečná množina n vrcholů a konečná množina hran, což jsou neuspořádané dvojice vrcholů. Maximálně má tedy graf n nad dvěmi hran a mluvíme pak o úplém grafu. Uvažme obarvení hran "velkého" úplného grafu červenou a modrou barvou a určeme počet jednobarevných kopií nějakého "malého" předem zvoleného grafu, které jsou jako podgrafy v úplném grafu obsaženy. Hledá se obarvení s nejmenším počtem jednobarevných kopií. Při řešení se předpokládá uplatnění kombinatorických metod a částečně rovněž numerická analýza na počítači.
naposledy změněno: 16.09.2011 08:32:46

Semiklasické metody v kvantové mechanice

školitel: Doc. ing. Pavel Šťovíček, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: kvantové systémy, propagátor, stabilita
popis: Vyšetřování periodicky časově závislých kvantových systémů semiklasickými metodami - konstrukce propagátoru (určuje časový vývoj) a zkoumání stability takovéhoto systému. Příkladem je tzv. Fermiho akcelerátor, který byl navržen pro popis zrychlení kosmických částic.
naposledy změněno: 16.09.2011 08:32:55

Počítačové algebry a vyšetřování difuze v cirkulárním elektrickém poli

školitel: Doc. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: II_TS
klíčová slova: Diferenciální rovnice, řešení, Maple, Mathematica
popis: Pohyb nabité částice v rovině pod vlivem cirkulárního elektrického pole je popsán diferenciálními rovnicemi druhého řádu. Úkolem práce by byla kvalitativní analýza řešení těchto rovnic pomocí softwarových produktů Mathematika nebo Maple.
poznámka: Téma je vhodné především pro zaměření Tvorba software.
naposledy změněno: 16.09.2011 08:28:55

Počítačové algebry a vyšetřování identit v kvantových grupách

školitel: Doc. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: II_TS
klíčová slova: algebry, grupy, komutace, identity, software
popis: Kvantové grupy jsou nekomutativní algebry, které jsou zadány pomocí konečné množiny prvků, které generují danou algebru, a pomocí komutačních vztahů mezi těmito generátory. Nejjednodušším příkladem by byla algebra generovaná dvěma prvky a, b a určená vztahem ab=qba, kde q>0 je obecně různé od 1. V těchto algebrách platí některé identity, které lze použít k dalším konstrukcím. Úkolem práce by bylo ověřování takovýchto identit pomocí softwarových produktů Mathematica nebo Maple.
poznámka: Téma je vhodné především pro zaměření Tvorba software.
naposledy změněno: 16.09.2011 08:29:35

Počítačové algebry a vyšetřování náhodných grafů

školitel: Doc. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: II_TS
klíčová slova: grafy, obarvení grafu, Mate´hematica, Maple
popis: Hrany úplného grafu o velkém počtu vrcholů se náhodně obarví dvěma barvami. Dále je pevně zadán vzorový graf o relativně malém počtu vrcholů. Úkolem je zjistit počet jednobarevných kopií vzorového grafu v obarveném velkém grafu. Při řešení problému se předpokládá využití počítačových algebraických systémů, především softwarových produktů Mathematica nebo Maple.
poznámka: Téma je vhodné především pro zaměření Tvorba software.
naposledy změněno: 16.09.2011 08:29:44

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky