Bc. Tereza Fucsiková (student)

kontakty

e-mail: zobrazit e-mail
e-mail: zobrazit e-mail

informace o studiu

obor: Aplikované matematicko-stochastické metody
zahájení studia: 2018
status studenta: student navazujícího magisterského studia
bakalářská práce: Strojové učení pro klasifikaci zdrojů spojité akustické emise  (školitel: Ing. Milan Chlada, Ph.D.)
výzkumný úkol: Detekce nesprávného držení těla při práci u počítače z obrazového záznamu  (školitel: RNDr. Michal Šorel, Ph.D.)

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 16.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky