Bc. Eliška Pečenková (student)

kontakty

e-mail: zobrazit e-mail

informace o studiu

obor: Aplikované matematicko-stochastické metody
zahájení studia: 2019
status studenta: student navazujícího magisterského studia
bakalářská práce: Statistické modely pro odhad kapacity neřízených křižovatek  (školitel: doc. Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.)
výzkumný úkol: Pravděpodobnostní modely provozu na neřízených křižovatkách   (školitel: doc. Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.)

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 16.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky