Bc. Štěpán Studenovský (student)

kontakty

e-mail: zobrazit e-mail
e-mail: zobrazit e-mail

informace o studiu

obor: Aplikované matematicko-stochastické metody
zahájení studia: 2019
status studenta: student navazujícího magisterského studia
bakalářská práce: Propustná hranice v hydrodynamických modelech kolektivního chování  (školitel: RNDr. Václav Mácha, Ph.D.)
výzkumný úkol: Numerické simulace pro Cucker-Smale model s propustnou hranicí  (školitel: RNDr. Václav Mácha, Ph.D.)

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 16.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky