Ultrazvuková diagnostika lidské kožní tkáně

školitel: Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: kožní tkáň, ultrazvukové vlny, rheologické charakteristiky
odkaz: http://www.it.cas.cz/en/zp
popis: Při kožních transplantacích i dalších chirurgických zákrocích v dermatologii má zásadní význam rychlé a spolehlivé ověření elastických vlastností a rheologických charakteristik pokožky v daném místě. Navrhované studium je součástí výzkumu, jehož cílem je vyvinout a prakticky ověřit novou metodiku neinvazivního měření mechanických vlastností kožní tkáně namáhané in-vivo. Studium je zaměřeno na vyhodnocování rychlosti, útlumu a nelineárních efektů při šíření ultrazvukových vln a na teoretické zpracování adekvátních modelů. Výzkum je realizován v úzké spolupráci s laboratořemi ve Francii (Université de Franche Comté, Besançon, INSA Blois), kde jsou možné krátko- i dlouhodobé stáže na zahraničních pracovištích. Výsledky naleznou uplatnění jak v lékařství (v dermatologii), tak v kosmetických laboratořích.
naposledy změněno: 11.05.2015 10:47:37

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky