Analýza signálů spojité akustické emise

školitel: Ing. Milan Chlada, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
klíčová slova: Spojitá akustická emise, diagnostika ložisek, analýza signálu
odkaz: http://www.it.cas.cz/en/chlada
popis: Selhání a poruchy rozměrných a komplikovaných převodových ústrojí představují rizika pro ekonomiku a bezpečnost v mnoha průmyslových provozech, či v letectví. Dlouholeté výzkumy poruch převodovek ukázaly, že na základě pouhého monitorování nízkofrekvenčních vibrací a rozboru olejové náplně nelze odhalit některé závady, zejména týkající se velkých ložisek a začátků poškození (trhlin) v zubových soukolích. Proto se v posledních letech upíná pozornost k diagnostice metodou vysokofrekvenční kvazi-spojité akustické emise (AE), která však vyžaduje nové přístupy k analýze emisního signálu, odlišné od nespojité AE používané v nedestruktivním zkoušení. Zásadní úlohou je proto možnost efektivní parametrizace rozsáhlých souborů emisních dat a následné detekce případných vad v zkoušené součásti. V blízké budoucnosti by se měla spojitá AE spolu s analýzou vibrací stát nedílnou součástí kontrolního systému vrtulníků za letu, nebo např. diagnostiky stavu velkých ložisek v průmyslu.
naposledy změněno: 11.05.2015 10:46:47

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky