Statistická kalibrace počítačových modelů

školitel: doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
odkaz: http://www.utia.cas.cz/people/smidl
popis: Matematický popis složitých systémů je často popsán diferenciálními rovnicemi se spoustou parametrů, které nejsou přesně známy. V důsledku toho se výstupy modelu odlišují od skutečnosti a jejich zpřesnění je téměř nemožné. Typickým příkladem takového modelu je globální předpověď počasí, které je počítané v několika málo světových centrech. Nesoulad výstupu takového modelu s měřeními je možné kompenzovat dodatečným (kalibračním) modelem odchylek výstupu modelu od měření. K tomuto účelu je možné použít různé statistické metody, od "model averaging" po "model calibration". Cílem práce je výzkum vhodných struktur modelu a technik odhadu jejich parametrů. Motivační aplikační oblastí tohoto výzkumu je kalibrace předpovědi počasí pro potřeby energetiky, zvláště s ohledem na obnovitelné zdroje energie.
literatura: Kennedy, Marc C., and Anthony O\'Hagan. Bayesian calibration of computer models. Journal of the Royal Statistical Society. Series B, Statistical Methodology (2001): 425-464.
Raftery, Adrian E., et al. Using Bayesian model averaging to calibrate forecast ensembles. Monthly Weather Review 133.5 (2005): 1155-1174.
Šmídl, Václav, and Anthony Quinn. The variational Bayes method in signal processing. Springer Science & Business Media, 2006.
Šnajdr, Jaroslav, Jan Sedláček, and Zdenek Vostracký. Application of A Line Ampacity Model and Its Use in Transmission Lines Operations. Journal of Electrical Engineering 65.4 (2014): 221-227.
naposledy změněno: 27.04.2018 12:34:24

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky